Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

15. januar 2019

Indgående

 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20978/19
 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20980/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: Oplæg til undersøgelse på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  22428/19

14. januar 2019

Indgående

 • Fra Nybolig: Henv. vedr. Lokalitetsnr. 461-81346
  19526/19
 • Fra ejendomsmagler: Telefonhenvendelse
  19145/19
 • Fra Klinik for Fysioterapi Ribe vedr. overtagelse af kapacitet.
  19208/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18816/19
 • Fra COWI A/S: RE: Vedr. regionens tilbagemelding på analyseresultaterne fra Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  19135/19
 • Fra Niras: Henvendelse - Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18564/19
 • Fra Middelfart Kommune - Myndighedshøring - ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted
  19535/19
 • Fra Praksis til Klinik for Fysioterapi Ribe vedr. tildeling af ydernummer.
  19833/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 154 - 18039 Rørsystem til og fra skib.pdf
  18928/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 102 - 18039 Situationsplan.pdf
  18919/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 144 - 18039 Facade Sydøst.pdf
  18924/19
 • Redegørelse
  18667/19
 • Fra Praksis til Assensklinikken vedr. ansættelse af fysioterapeut
  18100/19
 • Ansøgning, ydernummer ridefysioterapi
  18616/19
 • fra Odense Kommune, mail - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  18915/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 151 - 18039 Ny tank 1.pdf
  18925/19
 • fra Billund kommune : Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune
  19902/19
 • Fra Regin Hovedsatden - Tilbagemelding fra Region Hovedstaden - vedr. Tilsagnsbrev vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech
  18775/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Placering af alarm og nødstop.pdf
  18916/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18835/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 141 - 18039 Facade Sydvest.pdf
  18920/19
 • Fra Kolding Kommune, analyser af olieforurenet jord, Agtrupvej 219, Kolding
  20998/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 153 - 18039 Brandslukningsrør.pdf
  18927/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - svar om oprensning til Marius P. - Bøjdenvejen 50, 5750 - Oplæg til oprensning
  19004/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 152 - 18039 Ny tank 2.pdf
  18926/19
 • Fra projekthaver
  19415/19
 • Fra Niras: FTP-server Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18605/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 101 - 18039 Oversigt.pdf
  18918/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 143 - 18039 Facade Nordøst.pdf
  18923/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tankanlæg og nye tank rørføringer.pdf
  18917/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930354: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.2103 L244" af 13.12.18
  19251/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930360: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.818 V1a" af 13.12.18
  19243/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930355: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 145.2399 E257" af 13.12.18
  19234/19
 • Fra Niras: FTP-server Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18567/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18827/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 142 - 18039 Facade Nordvest.pdf
  18921/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 155 - 18039 Rørsystem til og fra lastbil.pdf
  18929/19
 • Fra Niras: Henvendelse - Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18602/19

Udgående

 • Til Faaborg- Midtfyn Kommune: Bilag - Fra weblager - Assens Kommune - Kloaktegning - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  19895/19
 • Til Faaborg- Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse om forurening - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  19894/19
 • Til borger: Telefonhenvendelse: Bøgholmvej 6, Brenderup
  19890/19
 • Til Nybolig: svar på henv. vedr. lokalitet 461-81346
  19530/19
 • Til ejendomsmagler: svar på henv. vedr. Vestergade 6A, Aarup
  19154/19
 • Til kommunen - Kopi af endelig kortlægning efter Jordforureningsloven - 561-30007
  18860/19
 • Til grundejer - Svar vedr. indtegning mm.
  18343/19
 • Fra Region Syddanmark: svar på aktindsigt vedr. hjemmefødsler
  17998/19
 • Til grundejer - V2 Høring - matr. 1e
  19648/19
 • Vedr. timeregistrering på projektet
  19541/19
 • afgV2 Storegade 8-3_lige.pdf
  18744/19
 • følgemail til grundejer - Afgørelse V12-kortlægning, Frederiksgade 37 m.fl.
  18281/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover
  19078/19
 • Til Aabanraa kommune og SKAT: Kopi af: Afgørelse Udgår af kortlægning, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov og Undersøgelsesrapporter, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov
  18840/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  18285/19
 • afg V2 Hornelund.pdf
  18735/19
 • REM-tilsagn til Fomars kampagner 20-21
  19166/19
 • Til Arkil Holding -V1-afgørelse_15.marts 2011.pdf
  19619/19
 • Til CIRCLE K DANMARK - Afgørelse - ud af indsats, Dybbølgade 42A, 6400 Sønderborg.pdf
  18556/19
 • BILAG til grundejer - kortlagte arealer 2019.pdf
  18283/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  18284/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 høring - Udkast til V2-kortlægning
  19639/19
 • Til Ejerforening, kommune og skat: Endelig afgørelse om kortlægning af del af Enghavevej 1a, 6800 Varde
  18683/19
 • Kortbilag Enghavevej 1a.pdf
  18751/19
 • Til Naturstyrelsen - V2 Høring
  19585/19
 • Til Naturstyrelsen - V2 Høring
  19634/19
 • afgV2 Storegade 8-2mf.pdf
  18740/19
 • afg V2 Tordenskjoldsgade 2.pdf
  18748/19
 • afg V2 Storegade 8-1mf.pdf
  18736/19
 • til kommunen - orientering, afgørelse om ændret indsats, Dybbølgade 42A, 6400 Sønderborg
  18589/19
 • afgV2 Storegade 8-3.pdf
  18742/19
 • Til Sweco: Svar vedr VU - Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18831/19
 • Til Skat og Fredericia KOmmune V1 afgørelse
  19955/19
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  18808/19
 • Udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  18661/19
 • afgV2 Storegade 8-1tv.pdf
  18738/19
 • afgV2 Sønderskovvej 26_lige.pdf
  18747/19
 • afg V2 Enghavevej 1a, 1 tv._1docx.pdf
  18753/19
 • Til projekt: fremsendt rev. tilsagnsskrivelse
  20160/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 630-82180
  19081/19
 • Til Niras: Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02003
  18549/19
 • tidl. kortlægningsbrev 1. marts 2004.pdf
  18562/19
 • til grundejer - V1V2-afgørelse, jan 2019.pdf
  18282/19
 • Til Sweco: Svar vedr VU - Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18838/19
 • afg V2 Enghavevej 1a, 2. th.pdf
  18752/19
 • til Odense Kommune, mail - kvittering - SV_ Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  18939/19
 • Til ARKIL HOLDING A_S- Afgørelse - ud af indsats, Rønsdam 9, 6400 Sønderborg.pdf
  19611/19
 • Til Niras: Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02001
  18640/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 Høring - Udkast til V2-kortlægning.pdf
  19587/19
 • afgV2 Enghavevej 1a, st. th_2.pdf
  18733/19
 • Svar på spørgsmål til DR Fyn vedr. Tolkegebyr (14.01.2019)
  19794/19
 • Til grundejer - Bilag til V2 høring - Udkast til V2-kortlægning - matr. 1e
  19649/19
 • Til Niras: Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002
  18593/19
 • Til Sweco: Svar vedr VU - Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18822/19
 • Til borger: afgV2 Enghavevej 1a, st. th.pdf
  18732/19
 • afgV2 Enghavevej 1a, st. tv.pdf
  18734/19
 • Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsats, Rønsdam 9, 6400 Sønderborg, matr. nr. 135 Ragebøl, Dybbøl, Sønderborg kommune
  19661/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 høring - Kortbilag
  19592/19
 • Til ARKIL HOLDING - kortbilag_537-20011.pdf
  19622/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover - en del V1-varsles
  19086/19
 • Til høringsparter - Følgebrev - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  18660/19
 • Screeningsskema - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  18662/19
 • afg V2 Storegade 8-2th.pdf
  18741/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 høring - Kortbilag
  19642/19
 • Boligerklæring Enghavevej 1a-14-01-2019.pdf
  18749/19
 • Til EDC Svendborg, Svar ang. hussalg - Lerchesvej 1, 5700 Odense
  20027/19
 • afgV2 Storegade 8 st mf.pdf
  18745/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Banegårdspladsen 10, Udtalelse om V2's betydning for planer om etablering af butikker
  18337/19
 • afgV2 Sønderskovvej 26.pdf
  18746/19
 • Til Grundejer - Bilag til V2 høring - Kortbilag - matr. 1e
  19652/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Bøjdenvejen 50, 5750 - Oplæg til oprensning
  18651/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover
  19068/19
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  18804/19
 • Til Skat og Frdericia Kommune: V2 varsel
  19914/19
 • afg V2 Enghavevej 1a, 2. tv.pdf
  18754/19

13. januar 2019

Indgående

 • Fra grundejer - ønsker præcis indtegning af felter på kort
  18341/19
 • Fra projekthaver
  19400/19

12. januar 2019

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  18250/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Markhaven 110, 5320 Agedrup
  18259/19

11. januar 2019

Indgående

 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Tillægsaftale ny fase 2
  17994/19
 • FRA TENGBERG: JAR SPA knapper
  17710/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Borearbejde fase 2 Dageløkkevej 8
  16874/19
 • FRA TENGBERG: Møde med DMP
  17709/19
 • FRA SWECO: Releaseplan (UDKAST)
  17714/19
 • FRA DMP: Dagsorden for m
  17717/19
 • Fra borger: vedr. varsel og resultater, Vestergade 4, st.tv.
  17132/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Ansøgning om § 8 tilladelse - L8, Nordborgvej 81, Nordborg
  17638/19
 • Fra Haderslev Kommune: Indl dialog vedr genbrug af tilkørt jord, Vojensvej 22, Skrydstrup
  16546/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1983.pdf
  17273/19
 • Ditmer, fakt 306719
  16855/19
 • Fra Fanck Geoteknik A/S. Analyse af al overfladejord, El-vej 2, Kolding
  17392/19
 • FEJL JOURNALISERET - Fra Esbjerg Kommune: Kopi af afgørelse om byfornyelsestilskud - Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  17440/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. tilbagemelding i §8-sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  17455/19
 • MED Klippekortmodul d. 10. januar 2019
  17149/19
 • Fra MST. VS: Moniteringsboring DGU nr. 131.1949 og 131.1950 ved Gredstedbro Vandværk
  17633/19
 • Fra Assens klinikken vedr.ansættelse af fysioterapeut
  17259/19
 • Fra Bank: Fremsendelse af garanti
  16529/19
 • Fra Sønderborg Kommune, afværge går i gang på Ellegårdvej 11 Sønderborg
  16582/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af afgørelse om byfornyelsestilskud - Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  18011/19
 • Fra FOA: Anmodning om forhandling
  19454/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  18519/19
 • Fra Niras: FTP-server Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18335/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1986 (busgarage).pdf
  17276/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1979 (olietank).pdf
  17282/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1977 (inkl. olietank).pdf
  17280/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_Miljøsagsarkiv.pdf
  17279/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1985 (vaskehal og OU).pdf
  17274/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1991 (tilbygning til kontorbygning).pdf
  17278/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1988 (kontorbygning).pdf
  17277/19

Udgående

 • Til Middelfart Kommune m.fl. - indbydelse til opstartsmøde - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  16766/19
 • Til borger: svar på mail om varsel, Vestergade 4, st.tv
  17138/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Godt nytår!
  16425/19
 • Til Otto Chrestensen A/S - ingen klager i klageperioden - matr.nr. 59b Spandet By, Spandet
  15937/19
 • Til Fanck Geoteknik A/S. SV: Analyse af al overfladejord, El-vej 2, Kolding
  17400/19
 • Til Haderslev kommuneog SKAT: Kopi af rapporter og afgørelse, Udgår af kortlægning, 510-81112, Sønderbyvej 6, 6510 Gram
  16621/19
 • Til PCC Ejensommen - V1-afgørelse.2012.pdf
  17157/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr krav om § 8 tilladelse, matr nr 5601e Sønderborg
  16347/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Vognsbjergvej 7 5935 Bagenkop.pdf
  16510/19
 • Til Vejle Kommune: Spm til friv. oprydning.
  17239/19
 • Til borger: BILAG til afgørelse, RAPPORT grundejerdel, 510-81112, Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  16613/19
 • Til Fredericia kommune: §8 høringssvar Købmagergade 21, 7000 Fredericia
  16547/19
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til rapportudkast til Åstbyvej 3a, Vandel
  17126/19
 • Til MST. SV: Moniteringsboring DGU nr. 131.1949 og 131.1950 ved Gredstedbro Vandværk
  17636/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17393/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Svinget 21, 21A og 21B, 5874 Hesselager
  16452/19
 • TIl PPC Ejendomme - Kortbilag, Aabenraavej 11, 6400 Sønderborg.pdf
  17162/19
 • Til PPC Ejendomme A_S - Afgørelse - ud af indsats, Dybbølgade 42 og 42B, 6400 Sønderborg.pdf
  17152/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  17411/19
 • Til borger: V2-afgørelse, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17108/19
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering omkring returjord og andre forhold, Moselund Grusgrav
  16711/19
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning, 510-81112, Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  16604/19
 • Svar på spørgsmål til TV2 nyhederne vedr. tolkegebyr
  17681/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V1 og V2, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17116/19
 • Til rådgiver - Forespørgsel vedr. skovrejsning i råstofområde
  17432/19
 • Til borger - Nørreport 19, Aabenraa, orienteringsbrev om undersøgelse
  15909/19
 • Til COWI A/S: Vedr. regionens tilbagemelding på analyseresultaterne fra Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  17117/19
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse vedrørende 461-06347 - Kochsgade 125, Odense C
  16416/19
 • Til tovholder (arkitekten): Vedr. tilbagemelding i §8-sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  16554/19
 • Til borger: Kopi af afgørelse m. bilag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17154/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17390/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-varsel, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  17413/19
 • Til borger, Råstof, forespørgsel om planrevision
  15769/19
 • Til borger, V1-høring, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  17419/19
 • Til Sønderborg Kommuen ang. afværge Ellegårdvej 11 Sønderborg
  16593/19
 • Til Jordkonsulenterne ApS: Reminder vedr. spørgsmål til den udførte undersøgelse og oprensning af forurening på Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  17558/19

10. januar 2019

Indgående

 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Nybyggeri - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  17763/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Historisk redegørelse inkl. bilag Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  17765/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Bilag - Oplæg til supplerende miljøundersøgelse inkl. bilag Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  17764/19
 • RE: Det Kgl. Biblioteks databehandleraftale
  14188/19
 • Fra Vores Elnet - Vi er kun lejer ikke ejer
  14067/19
 • FRA DMP: Referat af referencegruppemøde - miljødata.dk 090119
  13605/19
 • Fra DGE: revideret historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  13961/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  14301/19
 • fra bygningsstyrelsen Sorsigvej - Moderniseringsnyt 03 - ModerniseringsNyt-04-januar 2019.pdf
  14020/19
 • Fra ansøger 18/49725 STEM-kvalificeret arbejdkraft gennem fleksibel AMU
  15007/19
 • Fra Svendborg Kommune. VS: Oversigt DMS problematikken i Skovmølleværket boringer, Svendborg Vand samt anmeldelse af mulig punktkilde opstrøms boring med DGU nr.: 165.151 - Seneste analyse viste 5,5 mikrogram DMS pr. l
  16781/19
 • Fra Region Nord - midler til Innovationsnetværket "Danish Health Tech"
  14526/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  15119/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering vedr. Rødding Vestergade 6-8, Rødding
  14834/19
 • Fra DMR: Henv. vedr. Arkivmateriale vedr. areal ved Grådybet i Esbjerg - lok. nr. 561-99001
  14630/19
 • AKUT KIRURGI DATABASE: Kommenteret årsrapport 2017/2018
  15162/19
 • spørgeskema 9 jan 2019.docx
  14514/19
 • Fra Region Nordjylland
  14573/19
 • brev til regioner 9 jan 2019.docx
  14499/19
 • Fra Alssundgymnasiet - underskrevet tilsagnskontrakt og rev. ansøgning
  14631/19
 • bemærkninger til spørgeskema 9 jan 2019.docx
  14510/19
 • Fra Miljøstyrelsen - høringssvar - myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål
  15009/19
 • fra bygningsstyrelsen Sorsigvej - Moderniseringsnyt 03
  14015/19
 • Fra Region Nordjylland - midler til Innovationsnetværket "Energy Innovation Cluster"
  14532/19
 • VS: Spørgeskema
  14490/19
 • Fra Tønder Kommune: Dagsorden til møde 16. januar om Røgfri Fremtid på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Tønder Kommune
  12928/19
 • Fra Tønder Kommune: Dagsorden 160119 - Møde om røgfri fremtid.pdf
  12927/19
 • Fra leverandør: ÆNDRING AF KONTRAKTSPART
  16414/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til den supplerende dokumentation, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17283/19
 • Fra Medicinrådet: Lægemiddelrekommandation fra Medicinrådet vedr. terapiområdet psoriasis og psoriasis med ledgener
  16696/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail vedr. lukning af sag, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  15802/19
 • Fra Niras: Henvendelse - Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18325/19

Udgående

 • Tidsoplysninger
  16389/19
 • Til Kommunen og SKAT - Kopi af endeligt V2 kortlægningsbrev efter Jordforureningsloven - 449-00008
  13697/19
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af endelig kortlægning efter Jordforureningsloven - 561-30007
  13501/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10 Dagelykkevej 8, Tranekær - Opdateret tilbudsliste til godkendelse
  12850/19
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis i Tinglev
  15313/19
 • Til Daltec, Kortbilag, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  13875/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lønkildevej 2, 5900 Rudkøbing
  13702/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V2-kortlagte arealer, lok. 410-81367
  14441/19
 • Til høringsparter - Brev om myndighedshøring - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  13670/19
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 kortlægning - Kortbilag
  13331/19
 • Til DGE: Regionen accepterer den reviderede tidsplan for pulje 12
  13015/19
 • Til Fredericia Kommune: Afgørelse
  15585/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Østre Hougvej 104, 5500 Middelfart, Matr. nr. 28p Middelfart Markjorder - en del varsles V2-kortlagt
  14466/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Kærvangen 11, 5500 Middelfart, grundejer 2
  13402/19
 • Til Vejle Kommune, Høring om forurening på Tybovej 1, 6040 Egtved samt V2-varsel af en del af ejendommen
  13865/19
 • Til Restato: Svar vedr. Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  14135/19
 • Til Vejen Kommune. Spørgsmål vedr. §8-pligt, Rødding Vestergade 6-8, Rødding
  13908/19
 • Svar til borger, Lillebælts Allé 18 b, Fredericia.docx
  14115/19
 • til borger udkast til kortlægning på vidensniveau 1. på lok nr 607-709 Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia.docx
  15098/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernr samt praksishandel i Stenstrup
  13486/19
 • til Odense Kommune - lovliggørelse af eksisterende boliger kan ske - SV_ ...lovliggørelse af boligenheder på Drosselvej 10, 5000 Odense C
  14396/19
 • Til virksomhed - Bilag til V2 kortlægninger - Kortbilag
  13268/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Kærvangen 11, 5500 Middelfart, grundejer 1
  13419/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Udkast, V2-afgørelse, en del af matr. nr. 28p Middelfart Markjorder
  14434/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning.pdf
  13327/19
 • Til Daltec, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  13871/19
 • Til PLO og Levernandører vedr. Praksishandel i Stenstrup
  13494/19
 • Til Esbjerg Kommune, svar på Udkast til nedsivningstilladelse til Falck Safety Services, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  15159/19
 • Til Miljøstyrelsen: Regionens bemærkninger til høring af udkast til afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved Hellevad, lok. 580-81179
  14982/19
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Ansættelse af læge i Tinglev
  15523/19
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svenstrup
  13495/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  15362/19
 • Til PLO, Lægevagten og levernadører vedr. ansættelse af læge i Tinglev
  15517/19
 • til borger Varsling om kortlægning på vidensniveau på lok 607-709 Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia.docx
  15095/19
 • Til Varde Kommune: Orientering om piezometermålinger i moseområde samt orientering om videregående forureningsundersøgelse på Dejrupvej 16 i Outrup
  14420/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning - Vores Elnet AS.pdf
  13264/19
 • Til Ejendomsselskabet Tinggårdvej - Afgørelse om ændret indsats, Tinggårdvej 7, 6400 Sønderbog.pdf
  14981/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning - Nyborg Havn.pdf
  13263/19
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Storegade 15, Varde
  13013/19
 • Til DGE: Godkendelse af historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  13964/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning - Koppers.pdf
  13265/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Kærvangen 11, 5500 Middelfart, Matr. nr. 30k Skrillinge By, Kauslunde - en del udgår inden kortlægning
  13518/19
 • Til Ejendomsselvskabet Tinggårdvej Aps - v1-brev_23. september 2010.pdf
  15000/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  15144/19
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Lismosevej 27, 5953 Tranekær
  13258/19
 • SKS-koder for Region Syddanmark
  13836/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgå inden kortlægning, en del af Kærvangen 11, 5500 Middelfart
  13390/19
 • Til DMR: Svar - fremsendelse af Arkivmateriale vedr. areal ved Grådybet i Esbjerg - lok. nr. 561-99001
  14644/19
 • Til DMR: Svar - fremsendelse af Arkivmateriale vedr. areal ved Grådybet i Esbjerg - lok. nr. 561-99001
  14635/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V2-høring - en del af matr. nr. 28p Middelfart Markjorder
  14425/19
 • Til Daltec, V2-høring, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  13879/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens svar på overfladevandsspørgsmål, 561-99036
  14058/19
 • Til Vores Elnet - Svar til Vores Elnet
  14069/19
 • Til Sønderborg kommune- orientering om ændret indsats på ejendommen Tinggårdvej 7, 6400 Sønderborg
  16320/19
 • Til Ejendomsselskabet Tinggårdvej - v1_kortbilag_Tinggårdvej 7, 6400 Sønderborg.pdf
  16305/19
 • Til GEO: Drivere fra Høgebjerg Losseplads på Als
  18682/19
 • Til borger: BILAG til afgørelse, Rapport, grundejer - Nystadvej 15, Bylderup-Bov.pdf
  18820/19

9. januar 2019

Indgående

 • FRA DMP: VanDa Styregruppemøde
  13194/19
 • FRA DMP: Data ud dagsorden
  12381/19
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1168.2018-12-20. Oplæg - supplerende undersøgelse med bilag 1 og 2 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  17773/19
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  17772/19
 • FRA TENGBERG: SPA-1, SPA-2 og SPA-4
  11013/19
 • Fra:yder
  11516/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra bestyrelsesmøde d. 11. december 2018
  12740/19
 • Fra Palliativ Fysioterapeut vedr. tildeling af ydernummer.
  12424/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  12718/19
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  12716/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke-påbud i forbindelse med tidligere oliespild fra oliepåfyldning , Kærvangen 11, 5500 Middelfart
  12726/19
 • fra Odense Kommune, mail - Status på RSD's vurdering af §8 ifm. lovliggørelse af boligenheder på Drosselvej 10, Odense
  11593/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  11931/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Helbredsundersøgelse
  11578/19
 • Fra Danske regioner: status på Danish Soil Partnership
  12049/19
 • Fra fredningsnævnet - svar på anmodning om oplysninger om tidsfrist.
  13234/19
 • Fra Aabenraa Fysioterapi & Træning vedr. ansættelse af vikar.
  14313/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger Købmagergade 21.D
  12887/19
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr. påbud, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  13457/19
 • Fra Vejen Kommune: Spørgsmål om §8-pligt, Rødding Vestergade 6-8, Rødding
  13899/19
 • Fra VUC Vest vedr. udbudsændringer
  11901/19
 • Fra Region Hovedstaden - Tilsagnsbrev vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech
  13642/19
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Vedr. påbud" - Afgørelse om at påbud vurderes efterkommet, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  13462/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 21
  12884/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål vedr. administration i forhold til overfladevand, Mådevej 52, Esbjerg
  13441/19
 • Fra Restato: Henv. vedr. Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  14131/19
 • Fra DGE: Revideret tidsplan for pulje 12 til godkendelse
  13012/19
 • Fra klinik for Fysioterapi & Træning vedr.ansættelse af fysioterapeut
  16541/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål om afgravet jordmængde på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17258/19
 • Fra COWI A/S: Vedr. Horsebækvej 30, 5450 Otterup - status på undersøgelser, analyseresultater
  17101/19
 • fra Orbicon : Tilfredshedserklæring
  19425/19
 • fra Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568 og faktura 1098888
  19430/19

Udgående

 • Til Odense Kommune og Højby Vandværk: Kopi af orienteringsbrev vedr. resultat af grundvandsundersøgelse på Svendborgvej 333-335, matr. nr. 6p, 6q, 6aa Højby By, Højby
  11987/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: [Sagsnr.:17/34937] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 430-81131, Gartneri med tankoplag, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr.nr. 12c Allested By, Allested.
  17762/19
 • Til Orbicon: SV: Pulje 10: Rapport Svendborgvej 335-337, Odense S
  12005/19
 • Til Jordkonsulenterne: Materiale vedr. Gl. Stationsvej 7A
  10852/19
 • Til Niras: SV: Knullen
  10785/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  12972/19
 • Svar på spørgsmål til TV2 nyhederne vedr. tolkegebyr
  13704/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  12968/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  11636/19
 • Til Haderslev Kommune og Kudsk & Nissum: Oplæg til debat, Vojensvej 22, Skrydstrup
  12814/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - SV: Banegårdspladsen 10, Udtalelse om V2's betydning for planer om etablering af butikker
  12618/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 1992 Autoscannet rapport_004 0003.pdf
  12638/19
 • Til firma - Orientering vedr. udbetaling af honorar for influenzavaccinationer
  11442/19
 • Til borgmestre: Vedr kommende møde i kommunekontaktudvalget
  12569/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 1992 Autoscannet rapport_003 0002.pdf
  12632/19
 • Til Vejle kommune - orientering, endelig V2-kortlægning, Diskovej 16, 7100 Vejle
  12281/19
 • Til TB-ejendomme, V2-kortbilag, Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  12215/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  11640/19
 • Til Højby 2 ApS - Undersøgelsesresultater for supplerende undersøgelse Svendborgvej 333, 5260 Odense S.pdf
  11991/19
 • Til TB Ejendomme, Vejle - V2-afgørelse, Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  12205/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 1992 mat. Autoscannet rapport_002 0002.pdf
  12642/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. spørgsmål om afgravet jordmængde på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17252/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. den supplerende dokumentation, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17265/19
 • Til COWI A/S: Kvittering for status for undersøgelse, analyseresultater - Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  17113/19

8. januar 2019

Indgående

 • Fra Orbicon: Forsikringscertifikat
  10787/19
 • Fra DMR: Pulje 10 Dagelykkevej 8, Tranekær - Opdateret tilbudsliste til godkendelse
  12840/19
 • Fra Niras: Knullen
  10784/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Spørger til Lokalitets nr. 480-81127 - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  17771/19
 • Fra Rådgiver: Økonomioversigt Skovvej 22
  19861/19
 • Fra Rådgiver: Økonomioversigt Assensvej 63, Boltinge
  19864/19
 • Fra Rådgiver: Økonomioversigt Vestre Nørremarksvej 26, Vester Skerninge
  19867/19
 • Fra Rådgiver: Prøvetagning udsat
  19883/19
 • Fra Niras: Budgetstatus - Mølmarksvej
  18717/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087374.JPG
  17369/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087375.JPG
  17371/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Revision af vilkår, Gammelby Ringvej/ Teglværksgade, Esbjerg
  14610/19
 • fra billund kommuneTronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087376.JPG
  17373/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087379.JPG
  17381/19
 • fra Billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted
  17364/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087377.JPG
  17377/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087378.JPG
  17380/19
 • FEJL JOURNALISERET - Fra Esbjerg Kommune: kopi af mail til rådgiver vedr. undersøgelses oplæg sam § 8 ansøgning, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  17410/19
 • Fra FOA: Befordring
  16395/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af mail til rådgiver vedr. undersøgelses oplæg samt § 8 ansøgning, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  18003/19
 • fra fredericia kommune : Forespørgsel om regionens vurdering af kortlægning på Gl. Færgevej 51 i Fredericia - lokalitetsnummer 607-00709
  10385/19
 • Høring vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter
  10505/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse_ RFD-18-0035
  7603/19
 • fra borger : Baungårdsvej 1c - Baungårdsvej 1c Stephanie Lose.docx
  10639/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  11072/19
 • fra haderslev kommune Dagsorden til Erfa-møde - Mødeindkaldelse med dagsorden.docx
  9649/19
 • VS: Spørgsmål om tolkegebyr
  7618/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovkrogen 40, 7100 Vejle.pdf
  10590/19
 • Fra Fredericia kommune: status på Shell Skanseodde og Øster Strand, jordforurening
  10312/19
 • fra haderslev kommune Dagsorden til Erfa-møde - Erfa ADRESSELISTE.doc
  9651/19
 • fra fredericia kommune Forespørgsel om regionens vurdering af kortlægning på Gl. Færgevej 51 i Fredericia - lokalitetsnummer 607-00709
  10379/19
 • Fra Meldgaard: Opfordring til møde, Moselund Grusgrav
  10018/19
 • Fra Museum Sønderjylland,råstof, tilladelse, matr. 13d mfl Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  11067/19
 • RE: udgifter vedr. opgavetid og overtid - Ambulance Syd
  10680/19
 • MED Klippekortmodul d. 7. januar 2019
  10406/19
 • TDC NetDesign, fakt 582297
  9232/19
 • Underskrevet REM-tilsagn til projekt Place Making Fyn
  10264/19
 • fra haderslev kommune Dagsorden til Erfa-møde
  9648/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedegade 14, 5953 Tranekær.pdf
  11026/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bøjdenvejen 50, 5750 - Oplæg til oprensning
  11370/19
 • Ansøgningsskema.pdf
  10007/19
 • TDC NetDesign, fakt 584551
  9239/19
 • fra borger : Baungårdsvej 1c
  10637/19
 • Spørgsmål fra yder: til LSU
  7446/19
 • Fra Haderslev Handelsskole - underskrevet tilsagnskontrakt og revideret ansøgning - projekt EUD merkantil går digitalt
  15366/19
 • Fra DGE: Rapport til godkendelse, Hærvejen 107, Jelling
  13292/19
 • Referat fra møde i politisk styregruppemøde vedr. Fredericia Sundhedshus den 18. dec.
  15123/19
 • Fra praksis: mail med anmoding om åbning for tilgang af patienter
  15082/19
 • Fra Svendborg Kommune. VS: Anmeldelse af mulig punktkilde ved Bjerreby Vandværk
  16772/19
 • Fra Niras: Undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, Perlegade 80, Sønderborg - 537-20008 Perlegade 80, 6400 Sønderborg_Oplæg efter besigtigelse_REV.pdf
  13689/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Høring: Udkast til nedsivningstilladelse til Falck Safety Services, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  13374/19
 • Telefonhenvendelse - Allestedgårdsvej 58, Broby
  9866/19
 • Fra Melgaard: Vedrørende tilførsel af jordparti fra Kassø, Moselund Grusgrav
  7650/19
 • Fra Erhvervsstyrelen - Kvitteringsskrivelse_ RFD-18-0036
  7596/19
 • Bilag til ansøgning.pdf
  10011/19

Udgående

 • til ansøger RÅSTOF Grave- og efterbehandlingsplan inspiration
  10425/19
 • Til Orbicon: Status på den frivillige undersøgelse på Gl. Stationsvej 7A
  9399/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Libavej 1 - Midvejsevaluering
  7429/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører - Vedr. praksishandel i Rudkøbing
  7493/19
 • Brev om overdragelse til Erhvervsstyrlsen
  10705/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under køreareal
  10528/19
 • Til borger, V1-høring - Vestervænget 10C, 5953 Tranekær.pdf
  9571/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tiselholtvej 32, 5882 Vejstrup
  10017/19
 • Til Fredericia kommune: tilbagemelding vedr status Shell Skanseodde og Øster Strand, jordforurening
  10318/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedegade 14, 5953 Tranekær
  11032/19
 • Til grundejer: En del af Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle udgår inden kortlægning
  7887/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  10308/19
 • Til Medicinrådet: Udpegning af et Region Syddanmark medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose
  9159/19
 • Til SCANBELT A_S -V1-afgørelse, lok. 521-00010_30. oktober 2013.pdf
  10232/19
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovkrogen 40, 7100 vejle
  10604/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Nørre Bygade 18, 7100 Vejle - en del udgå inden kortlægning
  7906/19
 • Til borger - bilag til V1-høring- udkast til V1-afgørelse - Vestervænget 10C 5953 Tranekær.pdf
  9567/19
 • Til SCANBELT A_S - Afgørelse om ændret indsats, Tønder Landevej 29, 6240 Løgumkloster.pdf
  10217/19
 • Til L202 ApS, V1-høring med bilag, Landevejen 202, 5874 Hesselager
  7513/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Vestervænget 10A, B og C, 5953 Tranekær.pdf
  9565/19
 • dialog med RAmbøll, råstof, forespørgsel RP2020, Røllum, Aabenraa
  10558/19
 • Til Meldgaard: Svar vedrørende jordparti fra Kassø, Moselund Grusgrav
  7668/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  10304/19
 • Svar på spørgsmål vedr. kommende slutregnskab
  10186/19
 • Til skat og Varde Kommune: V2 afgørelse
  10446/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning af boliganmodning, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  11079/19
 • Til Sani Nudge: SV: Datadrevet håndhygiejne
  10771/19
 • fra DMR, Metalvej 10, Kolding
  10725/19
 • Til borger, V1-høring - Vestervænget 10B, 5953 Tranekær.pdf
  9570/19
 • Til Vejle Kommune. Tillaldelse til slagger på Høgelundvej 11, 7323 Give
  7698/19
 • Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - Praksishandel
  7503/19
 • Fra DMR, Metalvej 10, Kolding
  10712/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 112130628.pdf
  10272/19
 • Fra ejendomsmægler, V1 forurening på Kildegårdsvej 2, Indslev, 5580 V. Åby.
  9756/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under køreareal
  10532/19
 • Til jpraksis: bekræftelse på indsat automatisk lukning ved max. på 1600 patienter.
  10613/19
 • Til Lægevagten - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Rudkøbing.
  7525/19
 • Til Skat og Billund KOmmune: V1 Varsel
  10233/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 630-82181
  7889/19
 • V1-kortbilag, lok. 521-00010_13. oktober 2013.pdf
  10253/19
 • fra konsulenten, råstofplanlægning, henvendelse, matr nr 713 bovrup, varnæs i Aabenraa
  10393/19
 • Til Tønder kommune - orientering, Ændret indsats Tønder Landevej 29, 6240 Løgumkloster
  10288/19
 • Til Orbicon A/S: Kvittering for svar på spørgsmål til sagen om oprensning af olieforurenet jord på Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle
  7611/19
 • Frra DMR ang.Metalvej 10, Kolding
  10709/19
 • Til borger - bilag til V1-høring- udkast til V1-afgørelse - Vestervænget 10B 5953 Tranekær.pdf
  9566/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Vestervænget 10A 5953 Tranekær.pdf
  9568/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 112147960.pdf
  10499/19

7. januar 2019

Indgående

 • RE: Det Kgl. Biblioteks databehandleraftale
  7202/19
 • dispensation PRO Prostatacancer, Syd, 2019010885.pdf
  11664/19
 • Ansøgninger om dispensation - PRO
  11660/19
 • dispensation PRO, HeartQol, Syd, 2019010883.pdf
  11665/19
 • dispensation PRO HADS, Syd, 2019010884.pdf
  11662/19
 • dispensation PRO Epilepsi, Syd, 2019010886.pdf
  11661/19
 • Fra Assens Kommune: Dokumentation for fjernelse af oliefyrsanlæg af firmaet Middelfart VVS - Bredgade 31, 5560 Aarup
  17761/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar ang. manglende sikkerhedsstillelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  6458/19
 • 10 Kvitteringsmail for modtagelse af høringssvar til forslag til udviklingsstrategi
  12635/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Midvejsevaluering
  7288/19
 • Fra Assens Kommune: Afgørelsen fra Miljø og Fødevareklagenævnet - Bredgade 29, 5560 Aarup
  17760/19
 • Fra Assens Kommune: Kommentar til mail om måling af koncentrationer - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  17759/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. sagen fra Nygade 5, Middelfart
  16572/19
 • Fra DGE: Udkast til rapport til kommentering, Åstbyvej 3a, Vandel
  17098/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Spm vedr krav om § 8 tilladelse ved kontorbyggeri, matr nr 5601e Sønderborg
  16341/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til tilladelse efter jfl § 8 - L8, Nordborgvej 81, Nordborg
  17628/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej
  18706/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Bolig grund eller ej? Lendemark 63, 6372 Bylderup-Bov
  15150/19
 • Høring over målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019
  7590/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejerdel, 580-81378 Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  14819/19
 • Kort præsentation - Ekspertrådgivning og inspiration.pdf
  14277/19
 • Fra DMR: Rapport teknisk del, 510-81112 Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  15152/19
 • Fra DMR: Rapport, teknisk del, 580-81378 Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  14824/19
 • Brev til regionernes HovedMED-udvalg vedr. Ekspertrådgivning og inspiration.pdf
  14269/19
 • Fra PLO - Til regionen vedr. ansætter af læge i Tinglev
  15008/19
 • Udbyderkatalog - Ekspertrådgivning og inspiration.pdf
  14273/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejerdel, 510-81112 Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  15154/19
 • Fra Kolding Kommune: Indkaldelse til møde 11-1-2019 vedr. status for konkurssagen
  7588/19
 • henvendelse _DMR, Metalvej 10, Kolding. Anmodning om udlevering af undersøgelsesrapporter o.lign.
  10715/19
 • Fra praksis: Lægeklinikken Lenka Kromann - Antal patienter max grænse
  10601/19
 • Fra Strandby Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  11560/19
 • National Database for Søvnapnø årsrapport 2017 til høring
  12532/19
 • henvendelse: Tønder Landevej 25, 6240 Løgumkloster
  10717/19
 • Fra projekt: afrapportering, regnskab mv.
  7955/19
 • VFF - REM - Én national Robotklynge - underskrevet kontrakt og tilsagn
  10655/19
 • Fra Niras: Endeligt undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, Alsgade 71, 6400 Sønderborg
  7632/19
 • Sct. Maria/DSR
  6631/19
 • Sct. Maria/DSR
  6603/19
 • Fra Orbicon A/S: Svar på spørgsmål til sagen om oprensning af olieforurenet jord på Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle
  7215/19
 • Fra MOE: Kvittering for modtagelse af materialer vedr Enstedværket, Flensborgvej 185, Aabenraa
  6147/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. høring om forurening og påbudsmuligheder, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  6043/19
 • Fra PLO -Meddelelse vedr. praksishandel i Rudkøbing
  7075/19
 • Spørgsmål vedr. forestående slutregnskab
  10179/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. artikel om Shells havneterminal, Fredericia
  10305/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bæandebjerg 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  7292/19
 • sct. Maria Hospice/DSR
  6514/19
 • Sct. Maria/DSR
  6618/19
 • Fra Middelfart Advokaterne: Kvittering for regionens fremsendelse af oplysninger på ejendommen Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6454/19
 • Sct. Maria/DSR
  6544/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930358: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.437 V3e" af 13.12.18
  6247/19
 • Fra Middelfart Advokaterne: Forespørgsel vedr. forureningsniveau, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6074/19
 • Sct. Maria/DSR
  6595/19

Udgående

 • Kvittering for aktindsigt vedr. Hjemmefødsler
  7409/19
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  7222/19
 • VS: Det Kgl. Biblioteks databehandleraftale
  7203/19
 • Til Agriteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5704/19
 • Til Agriteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5702/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Svar ang. manglende sikkerhedsstillelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  5518/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Vedr. en del af vejarealet ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  6780/19
 • Til Borger, V1-høring, matr.nr. 7f Havbølle by.pdf
  5164/19
 • til grundejer - høringsbrev, V1, Kielgade 1.pdf
  6035/19
 • Til Vejle kommune. Sv på spm vedr. § 8
  6920/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, matr.nr. 7f Havbølle by.pdf
  5168/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 410-81262
  6690/19
 • Til Fredericia Kommune: Høring om forurening og påbudsmuligheder, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  5422/19
 • Til Middelfart Kommune som grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 410-81262
  6717/19
 • Til Amgros: Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  5341/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  5138/19
 • Til Assens og Odense Kommuner samt DN og DN lokalt i Odense og Assens - oerientering
  6255/19
 • BILAG til grundejer - V1-udkast, Kielgade 1.pdf
  6036/19
 • følgemail til grundejer - høring, kortlægning jf. JFL, Kielgade 1
  6034/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for det tilsendte forureningsnotat for Nørre Bygade 18, 7100 Vejle
  5498/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Revsørevej 52, 5874 Hesselager
  6133/19
 • Til rådgiver: Vedr. spørgsmål til sagen om oprensning af olieforurenet jord på Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle
  5502/19
 • Til Borger, V1-høring, Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  5150/19
 • Til Middelfart Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart og en del af vejmatr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde - V1-kortlægning
  6822/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kædebyvej 28, 5932 Humble
  5520/19
 • Til borger - boligerklæring, Kirkevejen 45, 6640 Lunderskov.pdf
  5997/19
 • Til borger: Bilag, Boligerklæring, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  5908/19
 • Til borger, Varsel om V2-kortlægning af Høybergvej 75, Bredebro
  5938/19
 • Til Billund Kommune. VS: Afgørelse. Ikke VVM pligt og §19-tilladelse til slaggeudlæg under plansilo, Dyvelsrækkevej 21, Grindsted
  6975/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Østerhusevej 10, 5953 Tranekær
  5827/19
 • Til MOE: Svar på foresp vedr kortlægning på Enstedværket, Flensborgvej 185, Aabenraa
  5747/19
 • Til Fredericia Kommune: V1-høring m. bilag, Dronningensgade og Prinsensgade, matr. 7000au og 7000cp, Fredericia Bygrunde, 7000 Fredericia
  7176/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Svinget 37, 5874 Hesselager
  5244/19
 • Til WIRTGEN Denmark A/S: V2-høring m. bilag, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  5404/19
 • Til Borger, Mail vedr. boligundersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  5256/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 51-05002 Elkjærhøjevej 3A og 3B, 7190 Billund udgår af V2 kortlægningen
  7264/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Stubshovedvej 12, 5884 Gudme
  5328/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Houvej 62, 5953 Tranekær
  5443/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  6700/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  5154/19
 • Til Middelfart Kommune som grundejer: V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  6707/19
 • Til skat og Vejle kommune: Høring V1-varsel
  6498/19
 • Til Billund Kommune (ejer) Doc2Mail - Forsendelse 112024501.pdf
  7262/19
 • Til Økonomi- og Indenrigsministeriet - svar på spørgsmål
  7212/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Skolestræde 10, 5932 Humble
  5406/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Skolestræde 10, 5932 Humble
  5388/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, 07-01-2019, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  5886/19
 • Til borger - nuanceringsbrev, Kirkebakken 45, 6640 Lunderskov.pdf
  5992/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksisophør
  6662/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  5286/19
 • Til borger: V2-afgørelse, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  5878/19
 • Til Praksis - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  6436/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  6037/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører - Vedr. praksisophør i Esbjerg
  6674/19
 • Til Middelfart Advokaterne: Vedr. fremsendelse af oplysninger på ejendommen Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6310/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Markhaven 110, 5320 Agedrup
  6050/19
 • Til projekt: forventning til rapportering og regnskab
  5698/19
 • Til Til Billund Kommune. 51-05002 Elkjærhøjevej 3A og 3B, 7190 Billund udgår af V2 kortlægningen
  7263/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  6038/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Blandebjerg, Rudkøbing.pdf
  5157/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  7293/19

6. januar 2019

Indgående

 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  9792/19
 • Fra Borger, Ny Anmodning om boligundersøgelse (06-01-2019), Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  5208/19

Udgående

 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  5215/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  5303/19

4. januar 2019

Indgående

 • FRA NIRAS: Fakturaen på høringssystemet mangler!
  4903/19
 • FRA DMP: Referat af styregruppemøde vedr. Miljødata.dk 3/1 2019
  4899/19
 • Fra Assens Kommune: Oplysninger fra Arkil om krybekælder - Bredgade 31, 5560 Aarup
  17757/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afventer regionens stillingtagen - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  17770/19
 • Fra part, RÅSTOF, Henvendelse med spørgsmål til ansøgning samt egen tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  4014/19
 • Fra Niras : Bilag - Industrivej 7. Notat §8 ansøgning_1 - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  17769/19
 • Fra Niras : § 8-ansøgning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  17768/19
 • Fra Assens Kommune: Supplerende oplysninger om oliefyrsanlæggets sløjfning og anmodning om Regionens stillingtagen til forureningen - Bredgade 31, 5560 Aarup
  4879/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18658/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18653/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18657/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18659/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - attest fra vvs´er vedr. sløjfning af olietank
  18655/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18656/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering vedr. fjernelse af olietank, Fyrparken 5, Esbjerg
  18654/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Anmodning om udbetaling af kontingent
  12603/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Anmodning om udbetaling af kontingent
  9968/19
 • Fra Kystens Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  11443/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse SFD-18-0045 - erstatter tidligere fremsendte
  4734/19
 • Medicotekniske anskaffelser mv. 2019
  4574/19
 • Underskrevne ansøgninger, Fremtidens Fødevarer og Forretningsmodeller for SMV'er
  4795/19
 • Fra Haderslev Handelsskole vedr. driftsok
  4936/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  4698/19
 • Underskrevne ansøgninger, Fremtidens Fødevarer og Forretningsmodeller for SMV'er
  4796/19
 • Fra Niras: Rapport, Indledende undersøgelse, grundejerdel, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  4259/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse SFD-18-0045
  4729/19
 • Punkt_Udvendig bygningsvedligeholdel_04-01-2019.docx
  4529/19
 • Assens Apotek
  3334/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  4183/19
 • Fra Niras: Rapport, indledende undersøgelse, teknisk del, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  4276/19
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende dokumentation for oprensning på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  3371/19
 • VS_ Meddelelse om ny plan i PlansystemDK_ Udviklingsstrategi 2018-2021
  4420/19
 • Fra Erhvervsstyreelsen - Indstilling af tillægsbevilling til projektet "Styrket erhverv i gadeplan"
  4716/19
 • Til Erhvervsstyrelsen - Indstilling af tillægsbevilling til projektet "Styrket erhverv i gadeplan"
  3606/19
 • Fra DMR. Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  3675/19
 • Fra Norreco: Tlf. henvendelse vedr. 477-00012
  3726/19
 • Sønderborg Løve Apotek
  3335/19
 • MED kontrakt
  3439/19
 • VS: JP/tålereglen/ case fra RS
  3914/19
 • Faaborg løve Apotek
  3338/19
 • Fra:yder
  5096/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilsynsafgørelse vedrørende opfyldelse af undersøgelsespåbud, Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  5152/19
 • Fra Rambøll:Vedr instruks for egenkontrol, Tjæreborg Grusgrav, Krogsgårdsvej 7, Tjæreborg
  5116/19
 • Fra EDC, vedr. Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  5572/19
 • Kommentering: Ny EU-lovgivning om medicinsk udstyr (svarfrist den 14. januar 2019 kl. 12.00)
  6355/19
 • Fra tovholder: Vedr. sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - spørgsmål
  5176/19
 • Fra Praksis - Gdokendelse af lægevalgsbrev til patienter
  6282/19
 • Fra MOE: Foresp. vedr kortlægning af Enstedværket, Flensborgvej 185, Aabenraa
  5699/19
 • Fra IHK Flensborg: Projekt STaRForCE
  4220/19

Udgående

 • Til Assens Kommune: Supplerende oplysninger om oliefyrsanlæggets sløjfning og anmodning om Regionens stillingtagen til forureningen på Bredgade 31, 5560 Aarup ejet af Tarik Türkseven
  4908/19
 • Høringssvar_Region Syddanmark.pdf
  4619/19
 • Forslag til udviklingsstrategi
  4618/19
 • Til interessenter, RÅSTOF, Sagsbehandling sat i bero på ansøgningen matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  4364/19
 • Til parter RÅSTOF Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - Gyngstrupvej
  4398/19
 • Til Niras: Torvegade, Give - Rapport version 2
  4038/19
 • Til grundejer - svar på spørgsmål til kortlægning
  3795/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Beslutning ang. ansøgning matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  3989/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Endeligt Notat om beslutning om én råstofgrav matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  3990/19
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby
  4701/19
 • til Odense Kommune - Bemærkninger _ undersøgelse og oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  4345/19
 • Til grundejer: En del af Spættevej 17, 7100 Vejle udgår inden kortlægning
  4221/19
 • Til Amgros: SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (vedr. NSCLC)
  3920/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  4189/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til oprensning, Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  4877/19
 • Til Borger, Afgørelse om afslag på boliganmodning, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling.pdf
  3452/19
 • Til borger: V2-kortlægning, Præsteengvej 4, 7323 Give
  3992/19
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Growth Catalyst, RFD-14-0008
  4822/19
 • Til grundejer: Jordforureningsattest for Spættevej 17, 7100 Vejle
  4255/19
 • Til Shell, kommune og MST: kortbilag brønd I,II og III.pdf
  3810/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for supplerende dokumentation for oprensning på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  3374/19
 • Til borger, Varsel om V2-kortlægning af Snur-Om 1, 6230 Rødekro
  3931/19
 • Indstilling af tillægsbevilling til projekt Digital Omstilling, Innovationssamarbejder, RFD-17-0030
  3748/19
 • Til DMR. SV: Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  3871/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  4702/19
 • Til borger: Bilag, kortbilag V2, Præsteengvej 4, 7323 Give
  4007/19
 • Til Kerteminde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. ejendommen Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby - V1-kortlægning af en del af arealet
  4838/19
 • til PA-Engineering - SV: Rapporter Marstal gasværk del4 - 2012-13
  3650/19
 • Til Borger, Mail med afgørelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  3476/19
 • Til DAN EGTVED, Kortbilag, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved.pdf
  4931/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Spættevej 17, 7100 Vejle - en del udgår inden kortlægning
  4307/19
 • Underskrevet original ansøgning sendt til ERST
  4816/19
 • Til Vejle Kommune, Høring om forurening på Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved samt V2-varsel af en del af ejendommen
  4929/19
 • Til Nordfyns Kommune. Høring vedr. placering af ny kildeplads. Ingen risiko fra den kortlagte forurening på 471-00016 Kroggyden 3, 5450 Otterup.
  4860/19
 • Til Shell, MST og kommune: høring V2 brønd I,II og III.pdf
  3805/19
 • til PA-Engineering - Rapporter Marstal gasværk del1 - 1985-1990
  3589/19
 • Underskrevet original ansøgning sendt til ERST
  4808/19
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: Kortbilag med V1-kortlagte areal og areal, der er udgået af kortlægning, 439-50069
  4735/19
 • Udkast til RSD høringssvar - Sundhedsaftalen 2019-2023 (281118).pdf
  3533/19
 • Høringsliste - Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  3506/19
 • Til Vurderingsstyrelsen 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder Udkast til V2 kortlægning
  4502/19
 • Til DAN EGTVED, V2-høring, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved A.pdf
  4932/19
 • Indstilling til afslag vedr. tillægsbevilling i projektet Living Design Lab (OPI i LDL), RFD-15-0021
  4375/19
 • til PA-Engineering - SV: Rapporter Marstal gasværk del3 - 2011
  3641/19
 • Til Tønder Kommune. 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder Udkast til V2 kortlægning
  4507/19
 • Til DAN EGTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved A.pdf
  4930/19
 • Besvarelse fra Region Syddanmark vedr. dialysepatienter og kørselstilskud
  3466/19
 • Til Freja Ejendomme: Bilag til "Vedr. ejendommen" - Jordforureningsattest
  3329/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Spættevej 17, 7100 Vejle
  4230/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 111857173.pdf
  4472/19
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Digital Omstilling Vækstplaner, RFD-17-0031
  3919/19
 • Til Shell, kommune og MST:udkast V2 brønd I,II og III.pdf
  3814/19
 • til PA-Engineering - SV: Rapporter Marstal gasværk del2 - 2001, 2010
  3621/19
 • Til Freja Ejendomme: Vedr. ejendommen Agerbølvej 2b, 7323 Give, lokalitet 611-00092
  3326/19
 • Til ejendomsselskabet Rynkeby: Kortbilag med V1-kortlagte areal og areal, der er udgået af kortlægning, 439-50069
  4727/19
 • Til Middelfart Kommune: kvittering for tilsynsafgørelse vedrørende opfyldelse af undersøgelsespåbud, Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  5166/19
 • Til tovholder: Kvittering for mail vedr. sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  5185/19
 • Høringsversion til Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  3512/19
 • Til ejendomsselskabet Rynkeby: V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54, 5350 Rynkeby
  4688/19
 • Høringsbrev - Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  3503/19
 • Til Healthcare DENMARK: Regionsrådets beslutning vedr kontingent
  9345/19

3. januar 2019

Indgående

 • Aktindsigtsanmodning fra JV
  7408/19
 • Fra Rådgiver: KOmmentar til fakturaer fra boreentreprenør
  19892/19
 • Fra Rådgiver: Fakturaer fra boreentreprenør
  19889/19
 • Fra Rådgiver: Faktura 1079920 på Skovvej 22, kreditnota sendt
  19896/19
 • Fra Rådgiver: Budget 2018, kommentar til regninger
  19898/19
 • Strategisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat december 2018 (1).pdf
  2020/19
 • FW: SCENESSE® (afamelanotide 16mg) - Follow up email fro the Medicinrådet
  2028/19
 • Fra Agriteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5686/19
 • Fra DMR: Re: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  1922/19
 • FRA tengberg: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-jan-03
  2587/19
 • Fra Praksis til Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  2708/19
 • Fra JEMA: svar på spørgsmål vedr. opdateret plantegning samt tegning med angivelse af netværksstik
  2155/19
 • Fra rådgiver, ansøgning om delvis ophævelse af V1-kortlægning, Oksbølvej 14, Haderslev
  2055/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  1643/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horstedvej 4, Vejle_BATCH_D000245_2019-01-03T13_47_45_348[1] - Original:
  2773/19
 • Underskrevet REM-tilsagn
  2504/19
 • Annonceringsmateriale
  3122/19
 • Annonceringsmateriale
  3121/19
 • Fra SUM: Udkast til dagsorden til møde med Region Syddanmark og Nyt OUH d. 17. januar 2019
  2650/19
 • Fra Niras: Haderslevvej 16, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  2908/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedestræde 1, 5874 Hesselager.pdf
  1743/19
 • VS: Afmelding af ydernummer
  2143/19
 • Fra Land Syd. Udstykning matr. nr. 2ii Strandby, Esbjerg Jorder. 18/34388
  2765/19
 • Annonceringsmateriale
  3118/19
 • Fra Fredningsnævnet - kvittering
  2407/19
 • Fra rådgiver, præcisering af ansøgning, Oksbølvej 14, Haderslev
  2433/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. anmeldelser på jordweb.dk - løbenr. 151248 og 151249
  3939/19
 • Fra Freja Ejendomme A/S: henv. vedr. status for jordforurening på Agerbølvej 2b, 7323 Give
  3219/19
 • Fra fredningsnævnet - oplysning
  3396/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  4238/19
 • Fra Tønder Kommune. Udkast til tilladelse til genanvendelse af knust asfalt
  4044/19
 • VFF - Regionalfond - DOI - Tilsagnsskrivelse retur
  3638/19
 • Annonceringsmateriale
  3119/19
 • Fra projektansøger Fremtidens virksomhed
  3052/19
 • Fra borger, vedr. Kirkevejen 45, Lunderskov
  4462/19
 • Fra projekt: Tak for tilsagn
  4298/19
 • Fra system: 043451 er lukket automatisk.
  3625/19
 • Fra VUC Syd vedr. driftsoverenskomst
  4938/19
 • Henvendelse fra FKSS
  18598/19
 • fra billund kommune: Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune - Væltet marksprøjte - Billund Kommune - 2018-0100-35 Tilsynsrapport - Søn....pdf
  19903/19
 • Fra EU-DK support: Møde for ledelsesnetværket 5.2.19
  9905/19
 • Fra COWI: Vedr. evaluering
  14645/19
 • Fra EU-DK Support: Magasinet EUindblik abonnement
  9447/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Myndighedsmøde på mandag 7/1 aflyses - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  3043/19
 • GENFREMSENDELSE Høring over screeningsafgørelse i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  2834/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Høring over screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  2833/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, 030119 Følgebrev høring over screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  2829/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, 030119 Udkast screeningsafgørelse med bilag matr.nr. 15a Kjelst By Billum.pdf
  2828/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail vedhæftet udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  2827/19
 • Fra Agroteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5696/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  1926/19
 • Til borger, V1-høring, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  2734/19
 • Til borger, kvittering for modtagelse af anmodning om boligundersøgelse.pdf
  2932/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  2742/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  1966/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming ændres til selektiv lukket
  2035/19
 • til grundejer - afgørelse - V1-kortlægning, Havnepladsen 1.pdf
  1990/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Blandebjerg, Rudkøbing.pdf
  2184/19
 • Til Borgere, V1-høring, Blandebjerg 1, 5900 Rudkøbing.pdf
  2180/19
 • Til Aabenraa Kommune. Lejrvejen 11B, 6330 Padborg (del af matr. nr. 1336 Frøslev, Bov) er ikke forurenet og udgår af regionens V1 kortlægning
  3091/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Lejrvejen 11B, 6330 Padborg (del af matr. nr. 1336 Frøslev, Bov) er ikke forurenet og udgår af regionens V1 kortlægning
  3089/19
 • Til H H Ejendomsinvest: Udgår - Haderslevvej 17, 6000 Kolding.pdf
  2979/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS - Udkast til V1-kortbilag, Fredericiagade 21B og 21C, 7100 Vejle.pdf
  2252/19
 • til PA-Engineering - om evt. overblik SV_ 443­-0000 Gasværksvej 16, 5960 Marstal
  2841/19
 • Til Kolding Kommune og vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Haderslevvej 5-9, Haderslevvej 14, Haderslevvej 17 og Haderslevvej 19, 6000 Kolding
  3113/19
 • Til Økonomi- og indenrigsministeriet- svar på spørgsmål vedr. fravær
  2553/19
 • Til TG Brentwood A/S: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 5-9.pdf
  2967/19
 • BILAG til grundejer - kort V1-areal, Havnepladsen 1.pdf
  1991/19
 • Til Svendborg Erhvervsskole- og Gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  2845/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  1992/19
 • Til Borgere, kortbilag til V1-høring, Blandebjerg 1, Rudkøbing.pdf
  2190/19
 • til Stadt Flensburg_Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung in Flensburg
  2697/19
 • Til MST: Referat af møde
  2110/19
 • Til praksis i Bramming: ændret til selektiv lukket
  2031/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  2737/19
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg, Kortlægning af Orionvej 7, Esbjerg
  1887/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 17 og 19.pdf
  3032/19
 • (Kopi)Til Haderslevvej 14A ApS: Udgår (fortsat V1), Haderslevvej 14A og 14B, 6000 Kolding.pdf
  2927/19
 • Til SWECO: Spm vedr dokumentation, matr nr 22e Sdr. Nærå
  3059/19
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Haderslevvej 5-9, Haderslevvej 14, Haderslevvej 17 og Haderslevvej 19, 6000 Kolding
  3112/19
 • Til ansøger og Billund Kommune - Invitation til opstartsmøde ifm. ansøgning om råstofinvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  2167/19
 • Til LandSyd. Udstykning matr. nr. 2ii Strandby, Esbjerg Jorder. 18/34388
  2811/19
 • 030119 UDS informationsbrev til omboende matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  2842/19
 • Til Haderslevvej 14A ApS: Udgår (fortsat V1), Haderslevvej 14A og 14B, 6000 Kolding.pdf
  2902/19
 • Til Danfoss: Revurdering af V2 kortlægning, Lundenvej 2, Nordborg
  3054/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  1993/19
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  2850/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS - Udkast til Afgørelse om ændret indsats, Fredericiagade 21B og 21C, 7100 Vejle.pdf
  2244/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  1827/19
 • (Kopi) Til Haderslevvej 14A ApS: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 14A og 14B.pdf
  2933/19
 • til grundejer følgemail - afgørelse kortlægning Havnepladsen 1
  1989/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  1828/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål til varslet kortlægning, Parkvej 29, 6040 Egtved
  2514/19
 • Til H H Ejendomsinvest: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 17 og 19.pdf
  2987/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  2498/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  1679/19
 • Til JEMA: Vedr. Rugårdsvej 46 - opdateret plantegning samt tegning med angivelse af netværksstik
  2093/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  1963/19
 • Fra 2008 Afgørelse til V1.pdf
  2257/19
 • Til TG Brentwood A/S: Bilag - Boligerklæring, Haderslevvej 5-9, 6000 Kolding.pdf
  3106/19
 • Til Borgere: Udgår - Haderslevvej 19, 6000 Kolding.pdf
  3029/19
 • (Kopi) Til Haderslevvej 14A ApS: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 14A og 14B.pdf
  2930/19
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (modermærkekræft - deadline 8. januar)
  1418/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  1681/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS -Varsling om ændret indsats, Fredericiagade 21B, 7100 Vejle.pdf
  2242/19
 • Til projekt: vedr. regnskab
  2335/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedestræde 1, 5874 Hesselager
  1747/19
 • til yder
  2166/19
 • Til TG Brentwood: Efternuancering, Haderslevvej 5-9, 6000 Haderslev.pdf
  3105/19
 • Til borger, Afgørelse om kortlægning af Ellegårdsvej 11, Sønderborg
  1693/19
 • (Kopi)Til Haderslevvej 14A ApS: Udgår (fortsat V1), Haderslevvej 14A og 14B, 6000 Kolding.pdf
  2923/19
 • Til TG Brentwood A/S: Udgår delvist - Haderslevvej 5-9, 6000 Kolding.pdf
  2963/19
 • Til Vejdirektoratet. Doc2Mail - Forsendelse 111734054.pdf
  3076/19
 • Til Haderslevvej 14A ApS: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 14A og 14B.pdf
  2903/19
 • Til Amgros: Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (modermærkekræft - deadline 8. januar)
  3911/19
 • Til Billund Kommune. Bem. til varsel om påbud
  10276/19
 • Til DGE: Anmodning om status for de sidste sager i pulje 12
  12978/19

2. januar 2019

Indgående

 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  761/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: 2018-0412 2018-11-30 Undersøgelsesnotat inkl. bilag - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  17767/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  17766/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag om fremgangsmåde i § 8-sag - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  676/19
 • FRA DMP: VanDa - Data Ud - Oplæg
  1342/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Rapport Svendborgvej 335-337, Odense S
  356/19
 • Fra Tønder Kommune, Tilladelse til genanvendelse af knust asfalt, Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  1133/19
 • Fra projekthaver - Status SDU
  890/19
 • Høring over målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019
  1302/19
 • Til fredningsnævnet - kvittering
  210/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  682/19
 • VS: Afmelding af ydernummer - Skema - Afmelding af ydernummer (3).docx
  2144/19
 • Fra Ferdningsnævnet - oplysning om kontaktperson
  1775/19
 • Fra Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  2599/19
 • Fra Borger, Spørgsmål til boligundersøgelse, Smedestræde 1, Hesselager
  1664/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  1364/19
 • VS: Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-01-2019 07:00:07 - Svartidsrapport - offentlige hospitaler.pdf
  19/19
 • Fra:yder
  1112/19
 • Fra Fjelsted Møllegård ApS - Ansøgning 2019.pdf - matr.nr. 5t Fjeldsted By. Fjeldsted
  2472/19
 • Fra Økonomi- og indenrigsministeriet - anmodning om bidrag til besvarelse
  2547/19
 • Fra Bredballe Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  2733/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: Frøslev - lok.nr. 580-81298
  2581/19
 • SV: REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  3539/19
 • Fra Epinion vedr. status på evaluering af projekt crossingIT
  1835/19
 • Fra MST: Rapport 24-08-2017.pdf
  1414/19
 • Fra LandSyd. Matrikulær sag til høring - Udstykning af matr.nr. 2ii Strandby, Esbjerg Jorder - Sags nr. 18/34388
  2798/19
 • Fra MST: Supplerende kommentarer til referat
  2104/19
 • Fra projekt. Underskrevet Tilsagnsbrev
  19395/19
 • Fra Bredballe Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  14401/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, Ang. manglende sikkerhedsstillelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  1250/19
 • SV: onsdag
  1088/19
 • SV: Cimzia (certolizumab pegol) anbefalet som standardbehandling til psoriasis af Medicinrådet
  1075/19
 • Til kommunale kontaktpersoner for røgfri ungdomsuddannelser: Årets røgfri ungdomsuddannelse - planlægning
  1062/19
 • Til Rådgiver: Faktura 1079920 på Skovvej 22
  994/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  867/19
 • Til Niras: Mangler ansøgningsbilag - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  566/19
 • Til Orbicon, materiale ang. Storegade 51A/Gl Brandvej 3, Haderslev
  1239/19
 • Til Borger, kommune og skat: Afgørelse om kortlægning Skærbæk Havnegade 43, 7000 Fredericia - V2-afgSkærbæk Havnegade 43.pdf
  96/19
 • Til Vejle kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  373/19
 • til Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568 og faktura 1098888
  3056/19
 • Til Læge - Svar vedr. etablering af lægepraksis
  2419/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde.pdf
  1163/19
 • Til borger. Udgår inden kortlægning, Storgaden 112, 6052 Viuf
  1045/19
 • Bilag 2 - Notat om kapacitetssituationen i RSD 2019
  1094/19
 • FEJL skal slettes, er gemt på sag 18/57396
  1219/19
 • Bilag 5 - Optagelseskapacitet 2019 (hhx, htx)
  1110/19
 • Bilag 6 - Forslag til brev til UVM
  1122/19
 • Til Skat og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Orientering vedr. del af vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde (ud for Kongensgade 142)
  1189/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag, V2-afgørelse, Vejareal 7000r.pdf
  1167/19
 • Til SWECO: Kvittering for modtagelse vedr jordtilførsel - opfølgning på møde den 22. november 2018, matr. nr. 22e Sdr. Nærå
  200/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  358/19

1. januar 2019

Indgående

 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-01-2019 07:00:07
  14/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-01-2019 07:00:07
  17/19
 • Fra borger: Henvendelse til Din Forsyning til orientering,Gammelby Ringvej 0, 4 og 6, 6700 Esbjerg.
  226/19
 • Fra borger: Henvendelse til Esbjerg Kommune til orientering,Gammelby Ringvej 0, 4 og 6, 6700 Esbjerg.
  224/19

31. december 2018

Indgående

 • Fra projekt: Regnskab og afrapporterering
  10266/19

30. december 2018

Indgående

 • Fra Læge Forespørgsel vedr. oprettelse af ydernummer
  2413/19
 • Fra borger: Spørgsmål til varslet kortlægning, Parkvej 29, 6040 Egtved
  2112/19
 • Fra fredningsnævnet - kvittering for modtagelse
  78/19

28. december 2018

Indgående

 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 og udbetaling for 1. kvartal 2019
  85/19
 • Fra yder: Mail vedr. åbne/lukketal
  6699/19

Udgående

 • V2-høring - Reberbanen 58 5960 Marstal
  707307/18
 • Bilag - V2-udkast - Reberbanen 58 5960 Marstal
  707306/18
 • Til Svendborg og Ærø Kommune: Kopi af varsling om V2-kortlægning - Reberbanen 58, 5960 Marstal
  707304/18
 • Bilag - Kortbilag - V2-udkast - Reberbanen 58 5960 Marstal
  707305/18

27. december 2018

Indgående

 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til undersøgelse efter Værditabsordning
  3784/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune. Høringssvar til Indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Vejrup og Gørding.pdf
  706803/18
 • Til Esbjerg Kommune. Høringssvar til Indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Vejrup og Gørding
  706804/18

26. december 2018

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Frellesvigvej 10, 5953 Tranekær.pdf
  174/19
 • Fra grundejer - spørgsmål til kortlægning
  3785/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Frellesvigvej 10, 5953 Tranekær
  177/19

23. december 2018

Udgående

 • Til DGE: Rykker for udkast til rapporter, Åstbyvej og Stavnkærvej - Pulje 12
  12971/19

21. december 2018

Indgående

 • Fra Niras: Oplysninger ifm. § 8-ansøgning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  560/19
 • Fra Niras: Historisk gennemgang - Rugårdsvej 696, Morud
  706288/18
 • Fra Niras: Bilag - Historisk gennemgang - Rugårdsvej 696, Morud
  706289/18
 • Fra Odense Kommune: Supplerende oplysninger til høring af udkast til tilladelse til tilbyning til Korup Kultur og Idrætscenter - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706238/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr201583-18_v1_Kortbilag i 11.000.PDF
  705103/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr183690-18_v1_Dispensation til fjernelse af beskyttet hede.PDF
  705104/18
 • Fra Varde Kommune - Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  705102/18
 • Cimzia (certolizumab pegol) anbefalet som standardbehandling til psoriasis af Medicinrådet
  1055/19
 • Kolding Kommune, accept af frivillig oprensning af olieforurening ved ældre olietank - Storgaden 112, Viuf
  196/19
 • Orientering om udsættelse af offentliggørelse af vejledningerne om fravalg af livsforlængende behandling m.v.
  1161/19
 • Fra projekthaver - Anmodning om budgetændring - jour.nr. 14/10827
  707313/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Høring af indsatsplaner - Aike, Vejrup, Gørding, Bjøvlund_CaseNo18-3563_3043148_v1.pdf
  704305/18
 • Referat af bestyrelses- samt repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 21. december 2018
  2526/19
 • Fra SWECO: Vedr jordtilførsel - opfølgning på møde den 22. november 2018, matr nr 22e Sdr. Nærå
  195/19
 • Referat af bestyrelses- samt repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 21. december 2018 - Referat repræsentantskabsmøde den 21. december 2018.doc
  2529/19
 • Den Nationale Rekommandationsliste: Farmakologisk behandling af osteoporose sendes i høring - høringsfrist er den 13. januar 2019
  961/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om svar til Københavns Universitet vedr. Ribersvejkvarteret
  142/19
 • Høring - Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning - 2017-790-0062
  911/19
 • Fra Kolding Kommune, Tilsynsrapport, opgravning af forurenet jord på Kløvkærgrunden, Seest
  149/19
 • Fra Kolding Kommune. Til orientering - §8-tilladelse til ændret arealanvendelse El-Vej 2, 6000 Kolding
  705535/18
 • Fra DGI: kvittering for brev fra SL
  705170/18
 • Fra Danske Regioner SV: spørgsmål til vederlagsfri udlevering af medicin (Addisons sygdom)
  704525/18
 • Fra Sweco: Underskrevet kontrakt
  705664/18
 • fra borger vedr Ap2019 Manglende forureningsundersøgelse.
  705708/18
 • Fra MST: Afgørelse om ikke at meddele yderligere undersøgelse eller oprensning ved brønd I, II og III - Afgørelse om ikke at meddele yderligere undersøgelse eller oprensning.pdf
  705045/18
 • Fra Læge - Accept af hjemtagelse af børneattest
  706085/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  704469/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: Samlet forureningsnotat for Nørre Bygade 18, Grejs
  2047/19
 • Fra Epinion: vedr. Praksisnære projektuger
  1770/19
 • Fra Vejle Kommune: Forureningsnotat for oprensning på Nørre Bygade 18, Grejs
  2039/19
 • RE: Aktindsigt - Information om Ambulance Syd
  3115/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Notat ifm afgravning af forurenet jord under olietank på Nørre Bygade 18, Grejs
  2044/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  2928/19
 • Fra Campus Vejle: Vedr. Digitalisering i faget
  1749/19
 • Referat af bestyrelses- samt repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 21. december 2018 - Referat bestyrelsen 21. december.pdf
  2528/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  2937/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3848/19
 • Vikarskema for fysioterapeut
  3855/19
 • Fra Haderslev Handelsskole vedr. driftsOK
  4933/19
 • VS: Ansættelse af fysioterapeut
  3257/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3833/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3838/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3260/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3250/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3826/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3821/19
 • Fra Kolding HF og VUC vedr. driftsoverenskomst
  4927/19
 • Vikarskema for fysioterapeut
  3859/19
 • Fra Designskolen: Samarbejdsaftale Sundhed, Kultur og Natur
  4425/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3241/19
 • Fra Nordfyns Kommune. SV: Høring vedr. placering af ny kildeplads
  4858/19
 • Overtagelse af kapacitet som fysioterapeut
  4074/19
 • Fra Niras: Endeligt undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, Storegade 50, Nordborg
  7725/19
 • VS: Ansættelse af fysioterapeut
  3259/19
 • Tilmelding til yderregistret - fysioterapi
  4079/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3238/19
 • Fra Videnskabs etisk komite - - afgørelse
  4408/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3845/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3234/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3247/19
 • Fra DGE: Resultater fra indledende undersøgelse, Bredsten Landevej 37
  13034/19
 • Fra projekthaver -
  14844/19
 • Fra Niras: Endeligt oplæg, Renseripulje 25, Ridepladsen 3A-F, Nordborg
  7664/19
 • Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen vedr. modernisering af specialet anæstesiologi - Har i bemærkninger, deadline 8. januar kl. 12
  9547/19
 • Fra projekt: budget
  7994/19
 • Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne - 1810070
  9943/19
 • Fra projekthaver - 18/45328 PE-Region Platform - Grænseoverskridende platform for energieffektiv effektelektronik
  706214/18
 • Fra FaDL.: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  704850/18
 • fra Orbicon Retablering Højbjergvej
  705968/18
 • Fra MST: mail fra mst -Afgørelse om ikke at meddele yderligere undersøgelse eller oprensning ved brønd I, II og III
  705043/18
 • Fra COWI - Endelige rapporter, Toldbodvej 20, 7100 Vejle
  705233/18
 • Fra Sweco: Underskrevet kontrakt
  705678/18
 • Fra Sweco: Underskrevet kontrakt
  705670/18
 • Fra Agrolab: Vedr. indkomne prøver
  705571/18
 • Fra COWI - Endelig rapporter fra indledende undersøgelser, Toldbodvej 20, 7100 Vejle
  705159/18
 • Nordregio: Vestdanmark og Data2go
  705766/18
 • Underskrevet REM-tilsagn til projekt VISE
  706139/18
 • Fra Agrolab: Vedr. indkomne prøver
  705574/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  706345/18
 • Fra Cowi: opsummering af aftale
  705263/18
 • Fra FAS Aftale om honorering af ad hoc tilknyttede speciallæger til Friklinikken. (Id nr.: 1534761)
  706111/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Miljøvurdering af indsatsplan Bjøvlund m.fl._CaseNo18-19937_3075752_v1.pdf
  704310/18
 • Fra Arkil: Dokumentation for fjernelse af forurenet jord, Vranderupvej 46, Kolding
  705978/18

Udgående

 • Til Assens Kommune: Svar på spørgsmål om udlægning af produkt kaldet "Maggedam" med indhold af knust asfalt
  706117/18
 • Til firma Clinuvel: Answer to: Request of information
  705550/18
 • Answer to: Request of information
  704808/18
 • Til fynske kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: Invitation til uddannelser om gratis kursus i korte samtaler med unge om røg
  705198/18
 • Invitation til kursus__Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg_Odense marts 2019.pdf
  705199/18
 • Invitation til kursus__Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg_Odense marts 2019.pdf
  705190/18
 • Til Sydfyns Erhvervsforskole: Invitation til "røgfri liv - korte samtaler med unge om røg"
  705189/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - genfremsendelse - Koldingvej 12.pdf
  704544/18
 • Til Virksomhed - varsel om forureningsundersøgelse - genfremsendelse - Koldingvej 8.pdf
  704545/18
 • Til rådgiver - kopi af genfremsendte breve
  704543/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - genfremsendelse - Koldingvej 10.pdf
  704546/18
 • Til LIFA: Svar på henvendelse om matrikler
  704295/18
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksishandel i Nyborg
  705761/18
 • Til Skat og Vejle kommune: V1 Varsel mart. 34 am Engene, Vejle Jorde
  705826/18
 • Til borger: Bilag, Boligerklæring, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  705923/18
 • REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  706254/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  706284/18
 • Til Vejle Kommune: V2-afgørelse, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  704559/18
 • Til Borger: Svar på aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  706318/18
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse 1
  706112/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler Vækst i Erhverv i Gadeplan i Billund Kommune
  705884/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V2, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  705908/18
 • REM-tilsagn tillæg til Growth by Design, Growth Catalyst og Design Innovation
  706228/18
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af kapacitet i Esbjerg
  706261/18
 • til Borger afgørelse om V2 kortlægning Låsbygade 71 2.docx
  705967/18
 • Til Odense Kommune, vedr. Bogensevej 39, 5270 Odense N
  705557/18
 • Til Vejle Kommune - rapport for indledende undersøgelse, Toldbodvej 20, 7100 Vejle_grundejerdel.pdf
  705366/18
 • REM-tilsagn tillæg til Growth by Design, Growth Catalyst og Design Innovation
  706227/18
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på St. Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  704880/18
 • Til Danbolig: svar vedr. Værditabsordning Markdanersgade 5, 7, 6000 Kolding
  704780/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  705632/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704283/18
 • REM-tilsagn til projekt Place Making Fyn
  706212/18
 • REM-tilsagn til projekt Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator
  706089/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  705613/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704276/18
 • Til Vejle Kommune: Kopi af V2-kortlægning samt spørgsmål vedr. påbudsmuligheder, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  704812/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704272/18
 • til ansøger, råstof, tilladelse, matr nr 13d mfl. Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  705375/18
 • til Borger afgørelse om V2 kortlægning Låsbygade 71 A,2.docx
  705969/18
 • Til Nyborg: Svar på henvendelse om ejendommen
  704742/18
 • REM-tilsagn til projekt VISE
  706094/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704287/18
 • Til Boligforeningen B42, Orientering om undersøgelse af naboeejendommen Mellemgade 2, Sønderborg.pdf
  705675/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704280/18
 • Fra RS: bekræftelse af aftale
  705315/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704285/18
 • REM-tilsagn til projekt Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme
  706092/18
 • Til Vejle kommune - V1V2-kortbilag, Toldbodvej 20, 7100 Vejle.pdf
  705357/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler
  705783/18
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Nyborg
  705757/18
 • Til borger: V2-afgørelse, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  705895/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Nyborg
  705683/18
 • REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  706257/18
 • REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  706255/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler
  705786/18
 • Fra ARkil: Svar vedr dokumentation mv, Vranderupvej 46, Kolding
  706100/18
 • REM-tilsagn tillæg til Growth by Design, Growth Catalyst og Design Innovation
  706225/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler til "Fremtidens Virksomhed"
  705890/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704293/18
 • Fra regionsrådsformand: svarbrev til DGI
  704786/18
 • Til Borger, orientering om undersøgelse af Alsgade 71, som berører Alsgade 69, Sønderborg.pdf
  706110/18
 • REM-tilsagn til projekt VISE
  706136/18
 • Vejle Kommune - V2-høring, Toldbodvej 20, 7100 Vejle.pdf
  705326/18
 • til Borger afgørelse om V2 kortlægning Ejerforeningen Låsbygade 711.docx
  705965/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler til "Fremtidens Virksomhed"
  705894/18
 • Til Vejle Kommune: Bilag, V2-kortbilag, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  704563/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler
  705791/18
 • Til Sønderborg Andelsboligforening, orientering om undersøgelse på Løngang 37, om berører Perlegade 94 og Rebslagervej 16-18, Sønderborg.pdf
  706115/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704265/18
 • Til Vejle Kommune - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Toldbodvej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  705339/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704290/18
 • Til Skat og Vejle Kommune: V1 afgørelse
  705707/18
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Esbjerg
  706279/18
 • Til Vejle Kommune - til orientering, V2-kortlægning af en del af ejendommen Toldbodvej 20, 7100 Vejle
  705373/18
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Esbjerg
  706282/18
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse 2
  706114/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge indgår som ejer i praksis
  706248/18
 • Til projekt: Tilsagn om tilskud til projekt
  4365/19
 • Til Designskolen og SDU: Samarbejdsaftale Sundhed, Kultur og Natur
  4456/19
 • Til projekt: tilsagn om tilskud til projekt
  4559/19
 • Til projekt: tilsagn om tilskud til projekt
  4377/19
 • Til projekt: Tilsagn om tilskud til projekt
  4515/19
 • Til projekt: Tilsagn om tilskud til projekt
  4309/19
 • Til Jyllandsposten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  3962/19
 • Afslag på ansøgning om REM-midler til "Fremtidens Virksomhed"
  3999/19
 • Afslag på tillægsansøgning om REM-midler til "Living Design Lab"
  3985/19
 • Til projekt. tilsagn om tilskud til projekt
  4563/19
 • Til Avisen.dk: Vedr. anmodning om aktindsigt
  3867/19
 • Til projekt: tilskudsbrev om tilskud til projekt
  4542/19
 • Til projekt: tilsagn om tilskud til projekt
  4370/19
 • Til/Fra DGE: Korrespondance vedr. status for de manglende sager, pulje 12
  12963/19
 • Til COWI - Svar vedr. Anmodning om merbetaling pga. store sager
  16598/19

20. december 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - info vedr. grundejer Koldingvej 12
  704540/18
 • Fra Orbicon - underskreven kontrakt Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding -
  704717/18
 • Fra ansøger RÅSTOF VVM anmeldeskema
  4396/19
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse af Partshøring af tillæg til tilladelse - Jordløse
  702841/18
 • FRA RM: Oversigt over GeoGIS økonomi - betaling
  703739/18
 • AstraZeneca A/S: Vedrørende nyheder omkring vores diabetes produkter.
  702062/18
 • fra Colliers - henv. Niels Finsensvej 8 og 10, 7100 Vejle
  703389/18
 • Sikkerhedsstillelse: Fra leverandør
  701908/18
 • Fra Fysioterapien Gudme vedr. ansættelse af vikar.
  703019/18
 • Fra DMR: Resultat af supplerende undersøgelse, Haulundsvej 162, Ribe
  703466/18
 • Fra Rambøll : Bilag - analyseresultater - EUDKVE-00747585.xlsm
  703371/18
 • Fra LIFA: Spørgsmål om sammenlægning af matrikler
  704289/18
 • Udkast til §8-tilladelse
  703235/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering fra kommunen, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  705485/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - Udkast af undersøgelsesrapport
  705642/18
 • Fra DMR. Statusrapport nr. 13 vedr. afværgepumpning ved Circle K, Aabenraavej 1, Haderslev
  704382/18
 • Fra borger:: Aktindsigt i miljøuheld Gammelby Ringvej 4-6, Esbjerg
  706321/18
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg
  705858/18
 • Fra Fysioterapien Gudme, vedr. ansættelse af vikar
  705038/18
 • Fra Fysioterapien Gudme vedr. ansættelse af vikar
  704934/18
 • Fra MOE: Drivvejen 1, Vorbasse - Udkast af undersøgelsesrapport
  704304/18
 • Fra COWI: Kontrakt_RSD_2012_2018.pdf
  704231/18
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til nedrivning af kedelbygning, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  705407/18
 • 630-81249 Torvegade 17A-C, 7323 Give_rapport_endelig_version.pdf
  701772/18
 • Fra borger: Aktindsigt vedr forureningsuheld, Gammelby Ringvej 4-6, Esbjerg
  701936/18
 • Fra Tønder Kommune, Tiltale rejst, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster - kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  701976/18
 • Fra PLO-Syd - Ny PLO-Syd repræsentant pr. 1. januar 2019 - Tværsektoriel FMK arbejdsgrupp (Id nr.: 1640102)
  703213/18
 • Fra DMR: Bilag til "Resultat" - Suppl. rapport, Haulundsvej 162, Ribe
  703472/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 3. kvartal 2018 - Region Syddanmark
  703855/18
 • fra Odense Kommune til DGE - Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri på Odense Havn, Gammelsø 49 mf.
  703731/18
 • fra Skatteankestyrelsen - Vedr. forurening på lokalitetsnr. 510-006421 og 510-024564
  703625/18
 • Fra NIRAS: Afsluttende 2018 budgetstatus
  702988/18
 • Fra Rambøll: Budget nye boringer januar 2019
  703009/18
 • Til Rambøll: Oplæg godkendt
  703156/18
 • Fra system: Yder 041300 er lukket automatisk pr. 19.12.2018
  703022/18
 • Fra MST: Kvittering for oprensningsrapport af ca. 1-2 liter fueloliespild ved mixer T8428, Havneterminalen, Fredericia
  703190/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål 297 og 298 vedr. brug af hjertestartere
  702398/18
 • 040-18 Ændring af bekendtgørelse om valg og skift af læge.pdf
  702851/18
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, Svendborgvej 28 - 2018-0928 - Endelig rapport Svendborgvej 28.pdf
  4080/19
 • fra billund kommune vedr afslutning af påbudsag Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune
  1957/19
 • Fra DMR: Mail med fremsendelse af Endelig rapport, Svendborgvej 28
  4076/19
 • Fra Vadehavssekretariatet, Råstof
  5322/19
 • Fra Nybolig, vedr. Borggade 10, 10 A og 10B, 6300 Gråsten
  5559/19
 • SV: SV: Region Syddanmarks indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  704263/18
 • Nordregio: Tillægskontrakt Data2go
  705790/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - sagerne
  705559/18
 • Fra Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Jordforurening, Høringssvar til Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019, - Høringssvar til regionens udkast til offentlig indsats ift. jordforureninger i 2019.pdf
  705323/18
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af Tilsynsbrev til Arkil vedr Vranderupvej 46, Kolding
  704487/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - sagerne
  705566/18
 • Fra COWI mail med underskrevet kontrakt Havneterminalen Fredericia oplæg vurderingsnotat om fri mobil oliefase
  704230/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - sagerne
  705564/18
 • Fra Arkil: Kommentarer til tilsynsbrev til Arkil vedr Vranderupvej 46, Kolding
  704530/18
 • FraFredericia Kommune, Natur & Miljø, Jordforurening, Høringssvar til Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019,
  705321/18
 • Fra MOE: Drivvejen 1, Vorbasse - tilsynsrapport udkast
  705591/18
 • Fra Middelfart Kommune: Sagen afsluttes, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  705489/18
 • Fra Kolding Kommune, Ny tilladelse efter § 19 til lettere forurenet jord, Saxovej 2, Kolding
  1328/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7
  246/19
 • Fra Rambøll, svar på spørgsmål, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  1279/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til §8 til høring, Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  1284/19
 • Kolding Kommune fremsender dokumenter ang. Storgaden 112, 6052 Viuf
  190/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredericia, matr. 64, Fredericia Bygrunde
  243/19
 • Fra rådgiver - mail til DIN forsyning med bilag til orientering
  197/19
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  2067/19
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  2057/19
 • Fra Vejen Kommune: Indstilling om V2-kortlægning af areal på Kongevej 52, 6630 Rødding
  1809/19
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  2041/19
 • fra billund kommune vedr afslutning af påbudsag Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune - image001.jpg
  1959/19
 • Fra Niras: Endelig oplæg, Renseripulje, Ringgade 190, 6400 Sønderborg
  7686/19
 • Fra Region Nordjylland
  14562/19
 • Danske Regioners bidrag til høring af bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr
  13312/19
 • Fra VUC Fyn vedr. ændringer i udbud
  11878/19
 • Fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest): Vedr. advisory board
  11666/19
 • Fra Niras: Oplæg til undersøgelse, Renseripulje 25, Perlegade 17, 6400 Sønderborg
  7712/19
 • Fra Niras: Endeligt undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, St. Rådhusgade 21, 6400 Sønderborg
  7749/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kortbilag til afgørelse - Udgået inden kortlægningen - Granvej 14, 5642 Millinge.pdf
  704171/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af afgørelse - Granvej 14, 5642 Millinge.pdf
  704169/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Afgørelse - Udgået inden kortlægningen - Granvej 14, 5642 Millinge.pdf
  704170/18
 • Til AstraZeneca A/S: Vedrørende nyheder omkring vores diabetes produkter.
  702075/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - image003.png
  703464/18
 • Til Mst: SV: Udkast til afgørelse om opfyldt påbud
  702620/18
 • Til borger_V1-høring, med bilag Langøvej 19, 5900 Rudkøbing.pdf
  702798/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703398/18
 • Til Borger: V2-varsling (ændring), Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703384/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  704122/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1996-09 Registreringsundersøgelse.pdf
  703682/18
 • Til Esbjerg Kommune, spørger til evt. nye oplysninger om jordforurening på Refshedevej 22, Darum
  703027/18
 • Til Esbjerg Kommune. 563-55005 Postvejen 10, FanøV2 kortlægning af knust asfalt
  703053/18
 • Til Middelfart Kommune: Regionens bemærkning til det videre forløb, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  703689/18
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  702911/18
 • Til DGE: Fremsendelse af kortlægningsafgørelser vedr. Servicestation, Strandvejen 220, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, Matr. nr. 391lf Fredericia Stadsjorder
  702285/18
 • Til Læge - Huskeliste ifm. oprettelse af ydernummer
  704056/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 2012 Supplerende undersøgelser og afværge ifm. opførelsen af Søsla....pdf
  703662/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 2008-11 Orienterende forureningsundersøgelse.pdf
  703672/18
 • Til Kolding Kommune. Høringssvar til udkast til §8-tilladelse til ændret arealanvendelse for El-Vej 2, 6000 Kolding
  703253/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1998-07 Supplerende undersøgelser.pdf
  703679/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - Resultater fra Rapport, Henvendelse.pdf
  703460/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  703976/18
 • Til borger: Revurdering af kortlægning, Møllegade 32, Sønderborg
  702299/18
 • SV: Vedrørende E-mail til Vækstforum eller revisor Journalnummer: RFD-18-0036
  703168/18
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandør vedr. Praksishandel i Svensborg
  703923/18
 • Til Vurderingsstyrelsen. 563-55005 Postvejen 10, FanøV2 kortlægning af knust asfalt
  703056/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - image004.png
  703468/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg
  703927/18
 • Til Fanø Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 111167185.pdf
  703042/18
 • SVAR henvendelse - Niels Finsensvej 8 og 10, 7100 Vejle
  703451/18
 • SV: Vedrørende E-mail til Vækstforum eller revisor Journalnummer: RFD-18-0035
  703150/18
 • Fra Advokat, Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159
  703425/18
 • Til Foreningen Lindelse Sognegård_V1-høring, med bilag, Illebøllevej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  702686/18
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  702916/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Revsørevej 4, 5874 Hesselager
  702402/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1997-08-04 Affaldsdepotregistrering.pdf
  703687/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  704107/18
 • Til Praksis - Bekræftelse vedr. ny kompagnon i praksis i Svendborg
  703789/18
 • til Skatteankestyrelsen - SV: Vedr. forurening på lokalitetsnr. 515-00408, ejendomsnr: 510-006421 og 510-024564
  703657/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 2009-06-04 V2-kortlægningsbrev.pdf
  703665/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse (ændring), Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703393/18
 • Udgår INDEN kortlægning efter historisk gennemgang, Højen Kirkevej 8, Vejle.pdf
  703018/18
 • Til Lægevagten: afmelding af vagtydernr.
  703530/18
 • TIl Arkil A/S og Kolding Kommune: Tilsynsbrev til Arkil vedr Vranderupvej 46, Kolding
  703356/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1997-05 Supplerende undersøgelser.pdf
  703676/18
 • Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - Praksishandel i Munkebo
  705044/18
 • Til DMR: Regionens vurdering af undersøgelsesresultaterne, Haulundsvej 162, Ribe, lok. 571-77012
  703481/18
 • Til borger. Udgår INDEN kortlægning efter historisk gennemgang, Koldingvej 132, 7100 Vejle.pdf
  703134/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703404/18
 • Til Svendborg Kommune SV: Der er ikke funder 4-nitrophenol i de opfølgende prøver fra boringerne ved Hovedværket
  705578/18
 • Referat fra politisk styregruppemøde, Brørup Sundhedscenter 17.12.18
  704178/18
 • Til MST: Revideret udkast til referat
  2097/19
 • Til Lægevagten vedr. Afmeldt vagtydernummer i Kerteminde samt praksishandel i Munkebo
  705070/18
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Munkebo
  705059/18
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4667/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4706/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4694/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4723/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4686/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4703/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4663/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4691/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4700/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4676/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4653/19
 • Til projekt: ansøgning flyttet til anden pulje
  4751/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4709/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4713/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4672/19

19. december 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver - Re: Pulje 10: Libavej 1 - Resultater fase 1
  701799/18
 • FRA DMP: Anbefalingsbrev
  700826/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706265/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Suppl. oplysninger 18-12-2018 (revideret belægning) - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706270/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706263/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Bondovej 9-13 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706267/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Hoveddokument for ansøgning - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706266/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Suppl. oplysninger 13-12-2018 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706269/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret situationsplan 18-12-2018 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706271/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Situationsplan 1 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706268/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706264/18
 • Fra DMR - Pulje 10: Libavej 1 - Resultater fase 1
  699705/18
 • Fra DMR - Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Resultater fase 1
  699685/18
 • Fra DMR: Pulje 10 Status mm.
  371/19
 • Fra DMR: Pulje 10 Status mm.
  365/19
 • Fra Rambøll: vurdering af resultater, undersøgelse af moniteringsboringer, Nyborg
  701276/18
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et Region Syddanmark medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose
  699397/18
 • Fra Niras: mail med projektkontroller fra GeoGIS-databasen
  700161/18
 • Ambulancesyd/FOA
  699537/18
 • Høring af Sundhedsstyrelsens Demenshåndbøger (deadline 17. januar 2019)
  700768/18
 • Fra Niras: Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen - GeoGIS-projektkontrol-Konsul Graus Gade-621-00115.pdf
  700209/18
 • fra Orbicon Re: faktura anlægsarbejde Højbjergvej 5, Toftlund
  701526/18
 • VS: Lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet vedr. terapiområde hjerte-kredsløb
  699577/18
 • Fra Niras: Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen - GeoGIS-projektkontrol-Jernbanegade-621-00104.pdf
  700201/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  700694/18
 • korrespondance med Frits Frandsen om dagsorden til SU 11.12.2018
  700782/18
 • fra billund kommuen vedr.: Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - Brug af slagge i vold - færdigmelding
  699815/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Høringsfrist
  700893/18
 • Fra Arkil: Orientering vedr resultatet af seneste analyser fra Vranderupvej 46, Kolding
  702327/18
 • Fra COWI. Havneterminalen Fredericia oplæg vurderingsnotat om fri mobil oliefase
  701897/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Opførelse af tårn A, Teglværksgade/ Gammelby Ringvej, Esbjerg
  702314/18
 • Fra Odense Kommune: Vedr. Klemmeløkken 21, 5250 Odense SV
  705280/18
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Esbjerg
  706188/18
 • Fra Niras: Opdateret økonomioversigt for Søndersø Industrigrunde
  705273/18
 • Fra DGE, svar ang. Vejlegårdsvej 2, Broby
  701818/18
 • Fra Niras: Analyseresultater - pesticidpakke 2
  705587/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Munkebo
  704099/18
 • Fra Rambøll: Bilag - Oversigtskort_undersøgelser 2018.pdf
  703360/18
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. spørgsmål til udkast til § 8-tilladelse, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  703725/18
 • Fra Rambøll: Pulje 3 - Mosevej 16 og andre - Undersøgelser overfladejord
  703354/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang pr. 31.12.2018
  702837/18
 • Fra system: Yder 041793 er lukket automatisk pr. 19. december 2018
  702473/18
 • VS: Lægemiddelrekommandation for endokrin behandling af kræft i blærehalskirtlen
  699582/18
 • Fra Niras: mail med Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen
  700178/18
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del 232 og 233 vedr. tilbud om kølehætter til kræftpatienter ifm. kemobehandling - Frist for bidrag: 16. januar 2019 kl. 12.
  700202/18
 • Sundhedsstyrelsens svar til Region Syddanmark vedr. flytning af benign nyrekirurgi 19122018final.pdf
  701028/18
 • Fra Niras: Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen - GeoGIS-projektkontrol-Markdanersgade-621-00285.pdf
  700227/18
 • Fra Middelfart Gymnasium: vedr. Industrien som karrierevej 2.0
  700682/18
 • Fra Praksis - Meddelelse om nyt cvr.
  699770/18
 • Fra Kolding Kommune: § 8 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde - Centervej 4, 6000 Kolding
  700752/18
 • Garantistillelse: fra bank
  699992/18
 • Fra Rambøll: Tilbud 2019 drift
  699184/18
 • Skråfoto, 1936-38 og 1954.pdf
  699930/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Ny ledningsplan, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  700574/18
 • Offentliggørelse af DHHD årsrapport 2017/18
  699802/18
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt
  700311/18
 • Fra Rambøll: Udkast til årsrapport 2018
  699219/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar fra regionen vedr. afslutning af sag vedr forurening fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  1804/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. praksishandel i Stenstrup
  3421/19
 • Status over national diabeteshandlingsplan 20181219
  4198/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Banegårdspladsen 10, 5600 (lok.nr. 431-00028) - §8 - Udtalelse om V2's betydning for planer om etablering af butikker
  11711/19

Udgående

 • Svar til klager
  702275/18
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henvendelse - Lokalitet: 537-30020 - matr.nr. 40, Vollerup, Ulkebøl - Mommarkvej 7 - 6400 Sønderborg
  701547/18
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henvendelse om matrikulære ændringer - Lokalitet: 535-05714 - matr.nr. 58, Lambjerg, Hørup, Sønderborg - Lambjergvej 15, 6470 Sydals
  701422/18
 • Fra RSD: Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. lukningen af barselsafsnittet på Rigshospitalet
  700932/18
 • Fra RSD_besvarelse af FT-spr. 166 og 170.pdf
  700933/18
 • TIL ZOOMTEK: Forventet forbrug af timer
  700129/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10 Status mm.
  699634/18
 • Til DMR - SV: Pulje 10 Status mm.
  699640/18
 • Til entreprenør, RÅSTOF, svar vedr. udførsel af henstilling 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  701638/18
 • Til Orbicon: Kontrakt til underskrift
  698804/18
 • Til Orbicon: Kontrakt til underskrift
  698800/18
 • Til Orbicon: kontrakt til underskrift
  698803/18
 • Til Orbicon - kontrakt til underskrift
  698807/18
 • Til PLO - bekræftelse på forlængelse af ansættelse af læge i Skærbæk
  700835/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Mariendalsvej 47, Assens.pdf
  698789/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700749/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  699879/18
 • til Rambøll, råstofkortlægning ribe, 2018-2019, sand, grus og sten
  700181/18
 • Til Skat og Varde KOmmune: V1 afgørelse
  701344/18
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelse for Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  700832/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Mariendalsvej 47, 5610 Assens.pdf
  698792/18
 • Til Ejerforeningen P Skrams Gade 5: V2-varsling, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700950/18
 • til Advofyn Svar Telefonbesked, loknr: 461-06442 Kochsgade 119, 5000 Odense
  699041/18
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Growth by Design, RFD-14-0007
  701064/18
 • Til KDI, Møde i teknisk følgegruppe for råstoffer til klimatilpasning
  701414/18
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  701249/18
 • Til Sweco: Sv. vedr. screening mht. overfladevand
  699501/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  699878/18
 • Til Billund Kommune og SKAT, Kopi af V2-afgørelse, Vesterhedevej 7-9, 7200 Grindsted
  700608/18
 • Til Læge - Bekræftelse på forlængelse af ansættelse i Skærbæk
  700687/18
 • Til Borger, Udkast til V2-afgørelse, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  701438/18
 • Til Ejerforeningen P Skramsgade 5: Bilag - Udkast til Boligerklæring Peders Skramsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700973/18
 • til Odense Kommune - bemærkninger til Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri - Gammelsø 49 mf.
  699944/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansat læge ophører i Odense C
  701378/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700751/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Vesterhavsgade 71, Vesterhavsgade 69 og Peder Skrams gade 5, 6700 Esbjerg
  701027/18
 • Til Læge - Bekræftelse vedr loft på antal tilmeldte patienter
  701621/18
 • Til Borger: V2-varsling, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700743/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Vesterhavsgade 71, Vesterhavsgade 69 og Peder Skramsgade 5, 6700 Esbjerg
  701021/18
 • BILAG til grundejer - V1V2-udkast, Nyborgvej 6, dec 2018.pdf
  701608/18
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsats overfor overfladevand, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg
  701105/18
 • Til Andelsboligforeningen Vesterhavsgade 71: Afgørelse ingen ændring, Vesterhavsgade 71, 6700 Esbjerg.pdf
  700707/18
 • Til Varde Kommune - spørgsmål vedr. dige / mulddepot - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  699941/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  703803/18
 • Til Billund Kommune, V2-afgørelse, Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted
  700616/18
 • Til Borger: Optagelse af ejendommen under værditabsordningen
  699152/18
 • Til IBC: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  699935/18
 • Til Praksis - Bekræftlese på højeste antal tilmeldte patienter
  701660/18
 • til grundejer - V1V2-høring, Nyborgvej 6, dec 2018.pdf
  701607/18
 • Til Andelsboligforeningen Vesterhavsgade 71: Bilag - Kortbilag V2, Vesterhavsgade 71, 6700 Esbjerg.pdf
  700726/18
 • Til Praksis - bekræftelse på ansættelse af læge er ophørt pr.31.12.18
  701138/18
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  701197/18
 • til DMR - t.o. VS_ høring, ajourføring kortlægning - Nyborgvej 6
  701613/18
 • Til borger - V2-kortbilag, Stavensbølgade 4. 6440 Augustenborg.pdf
  701082/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  701612/18
 • Til Borger, Kortbilag V2-varsel, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  701435/18
 • Til Kommuner, Planlægning af møde i teknisk følgegruppe for råstoffer til klimatilpasning
  701410/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  699990/18
 • Til Assens Kommune, Mail med kopi af V1-varsel, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup
  701418/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  700124/18
 • Til Ejerforeningen P. Skrams Gade 5: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700964/18
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Odense C ophører pr. 1.1.2019
  701370/18
 • Til Billund Kommune - Myndighedshøring af ansøgning om indvinding af råstoffer - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  701274/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til undersøgelse
  699176/18
 • Region Syddanmarks indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  701523/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på nyt cvr er oprettet i yderregisteret
  699787/18
 • Til Skat og Vejle Kommune: Afgørelse
  699824/18
 • Til Rambøll: Rettelse til rapport
  699409/18
 • Til Ejerforeningen P Skramsgade 5: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700959/18
 • Til Rambøll: Kommentar til tilbud og ønske om rettelse
  699380/18
 • Til Borger, V2-høring, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  701441/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  700126/18
 • Til Vejle kommune - Rykker: Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 16, 7100 Vejle
  701224/18
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Growth Catalyst, RFD-14-0008
  701358/18
 • følgemail til grundejer - høring, ajourføring kortlægning - Nyborgvej 6
  701606/18
 • Til Praksis - Forlængelse af ansættelse af læge i Skærbæk
  700647/18
 • Til Borger: Orientering om resultat af 2018 moniteringer
  699670/18
 • BILAG til grundejer - boligerklæring og nuancering.pdf
  701610/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  701120/18
 • BILAG til grundejer - kort over V1V2-areal og udgået areal, Nyborgvej 6, dec 2018.pdf
  701609/18
 • Til Billund Kommune, V2-Kortbilag, Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.pdf
  700610/18
 • Til borger - afgørelse om ændret indsats, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg.pdf
  701073/18
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse ophører pr.31.12.18
  701199/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  699991/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  701611/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Boligerklæring Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700759/18
 • Til skat og Varde kommune: V2-afgørelse
  701178/18
 • 485-90001 Ellehaven 4, tommerup_teknisk rapport.pdf
  700319/18
 • Til SWECO: Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135 - 3
  700641/18
 • 485-90001 Ellehaven 4, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  700324/18
 • Kortbilag, 485-90001.pdf
  700323/18
 • Udkast til V2-kortlægning, 485-90001.pdf
  700321/18
 • V2-høring, 485-90001.pdf
  700322/18
 • brev til yder
  699695/18
 • Til DGE: Bemærkninger til udkast til rapport, Hærvejen 107, Jelling
  13178/19
 • Til Jyllandsposten: Vedr. status for behandling af anmodning
  3932/19
 • Til Nybolig, vedr. Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  5555/19
 • Til grundejer: Sløjfning af boring/brønd
  705286/18

18. december 2018

Indgående

 • Fra Orbicon - referat af opstartsmøde
  698934/18
 • Fra entreprenør, RÅSTOF, vedr. udførsel af henstilling 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  701636/18
 • Fra Frisesdahl - kigger på sagen til januar
  699337/18
 • FRA RM: Oversigt over GeoGIS økonomi
  703740/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Længdesnit AA - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706222/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Opstalt Øst - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706221/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706217/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtskort placering af tilbygning - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706218/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Plan eksisterende forhold - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706219/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - grundplan 1969 - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706223/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tilladelse til tilbygning til Korup Kultur og Idrætscenter - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706215/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Stueplan nye forhold - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706220/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oplysninger om olietank - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706224/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706216/18
 • CLINUVEL AG: RE: Request of information
  702046/18
 • Fra grundejer (Asbjørnvænget 5) - supplerende forklaring
  699331/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_254924_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8 - Dronningensvej 2, 5800 Nyborg
  704993/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 - Dronningensvej 2, 5800 Nyborg
  704992/18
 • Til rådgiver - endelige referat af møde d. 27-09-2018
  697210/18
 • Fra rådgiver - endelig referat af møde d. 27-09-2018
  697198/18
 • Fra rådgiver - Forslag til placering af dybe boringer Lilleskovvejens Losseplads
  696739/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Situationsplan.pdf
  697682/18
 • fra rådgiver PA - beder om materiale 443­-0000 Gasværksvej 16, 5960 Marstal
  697738/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 11
  698352/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  697155/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Glasvænget 19, Vissenbjerg.pdf
  698137/18
 • Fra Ko,lding Kommune: udskrivanmeldelse_jordweb, Vejlevej 129,
  698699/18
 • Fra COWI: Endligt moniteringsnotat 2018
  697304/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Felter (OBL1-7).pdf
  697680/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. planlagt borearbejde, Algade 15B, 5592 Ejby
  697940/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel - Glasvænget 19, Vissenbjerg.pdf
  698130/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698361/18
 • Fra Soil Recovery, tanke på grunden, Klintholmvej 57, 5874 Hesselager
  697833/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698356/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel - Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  697150/18
 • Fra G2020 sekretariat
  698405/18
 • Fra borger: Rekvirering af teknisk baggrundsrapport, Parkvej 29, 6040 Egtved
  698480/18
 • Fra COWI: Endelig moniteringsnotat 2018
  697776/18
 • Fra GEO: Høgebjerg Losseplads
  698381/18
 • Fra Eurofins, vedr. vedr.525-20001 Søndergade 46, Toftlund
  696742/18
 • Fra Eurofins: Resultatet af analyser, Vranderupvej 46, Kolding
  698142/18
 • Fra SWECO: Kvittering for svar vedr. oplæg til undersøgelser på en del af Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  697769/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698358/18
 • fra Nybolig Henvendelse 210877 Hovvejen 34, Vonsild - Forureningssag
  698698/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Lodskovvej 15, Ferritslev
  697679/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. kommentarer til oplæg til undersøgelse, Algade 15B, 5592 Ejby
  697931/18
 • Fra Business College Syd - bekræftelse
  698999/18
 • fra Rambøll, råstofkortlægning, Ribe, 2018-2019, sand grus og sten
  700170/18
 • Fra COWI, Mail med endelige rapporter, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  699650/18
 • Fra Varde kommune: Til orientering Skydebane Haulundvej 2
  698915/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg.pdf
  699098/18
 • Fra borger - Henvendelse om undersøgelsesresultat for Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  700818/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  700113/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Faktura
  703175/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Fremsendelse af faktura
  703167/18
 • Fra Svendborg Kommune: Udlagt knust asfalt - Reberbanen 58, 5960 Marstal matrikel nr 138b Gudsgave, Marstal
  706178/18
 • VS: Ophørsmeddelelse
  699684/18
 • Fra Middelfart Kommune: Analyser udtaget ved jordflytning, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  703680/18
 • Fra Kolding Kommune, Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, § 8, Industrivej 9, Vamdrup
  698850/18
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  699674/18
 • Fra Fredericia kommune: svar til Rambøll vedr. revideret undersøgelsesoplæg, Købmagergade 41
  698928/18
 • Henvendelse fra borger
  699982/18
 • Fra borger: Orientering om kloakbrud m dokumentation, Gammelby Ringvej 0, 4 og 6, 6700 Esbjerg.
  698959/18
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  699680/18
 • Fra Middelfart Kommune: Bemærkning vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  696526/18
 • Fra Faaborg-MF Kommune, Resultater af tæthedsprøvning, Vejlegårdsvej 2
  698157/18
 • Fra Rambøll: Høringssvar vedr udkast til dispensation på matr nr 1h og 1i Krogsgård Hgd
  697207/18
 • Fra Grundejer: Svar på henvendelse om prøvetagning i brønd
  698462/18
 • fra DMR Anmodning om historisk materiale på 461-81587
  698692/18
 • Dansk Fedmekirurgiregister - offentliggørelse af 2017 årsrapport
  698230/18
 • Fra Kolding Kommune: anmeldelse_jordweb, Gl Kongevej 9, Christiansfeld
  698700/18
 • Bilag 4 - henvendelser vedr. optagelseskapacitet
  1103/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Orientering om flytning af tidspunkt for samråd
  95/19
 • Bilag 3 - Analyse af de unges søgemønstre RSD 2018
  1096/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om kommunens bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål
  89/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vurdering af historik og oplæg til jordforureningsundersøgelser, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  704436/18
 • Fra Tønder Kommune - svar vedr. manglende orientering - matr.nr. 407 Østerende-Ballum,
  704849/18
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Bemærkning vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  1781/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag vedr forurening fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  1792/19
 • Fra Sani Nudge: Datadrevet håndhygiejne
  10770/19
 • Anmodning om indsættelse af åbne/lukketal
  6693/19
 • Fra Billund Kommune: Varsel om oprydnings- og undersøgelses-påbud.
  7201/19
 • Fra borger: Kvittering for regionens fremsendelse af boligerklæring for ejendommen Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld
  1766/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - indkaldelse af idéer og forslag til planinfo.pdf
  11722/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SITUATIONSPLAN_Rev1 2.pdf
  11726/19
 • Fra COWI - Anmodning om merbetaling pga. store sager, pulje 16
  16578/19

Udgående

 • Til SWECO: FORSP - Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135
  698721/18
 • Til Kommune: Kopi af breve med endelig V2- kortlægning Vestergade 4, Vamdrup, 629-00048
  698618/18
 • Beskrivelse af hændelsesforløb vedr.docx
  699368/18
 • Til grundejer (Asbjørnvænget 5) - Regionen mener stadig ikke at dræn er skyld i sætninger.
  699336/18
 • Wiley licens
  697763/18
 • Til kommune: kopi af varsel om V2-kortlægning, Vestergade 4, st.tv., Vamdrup
  697260/18
 • Til Frisesdahl - vedr. rensning af dræn
  697185/18
 • Til rådgiver - ok til placering, dog sp. til placering af B414
  696741/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 2.tv.
  698494/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 1. tv.
  698303/18
 • til DMR svar på henvendelse: Anmodning om historisk materiale på 461-81587
  698693/18
 • Til Danhatch Denmark A/S, Varsel om kortlægning af Østerbækvej 4, 6330 Padborg
  697036/18
 • Indstilling om tillægsbevilling til projektet Design Innovation, SFD-14-0007
  698724/18
 • til Colliers - SV: om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697520/18
 • til Colliers SV_ om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  696986/18
 • Til borger: Oplysning om høringsperiode for nye prioriterede videregående undersøgelser og oprensninger
  698623/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup - lok. nr. 429-00033
  698306/18
 • Til DGE ang. Påbudt undersøgelse, Vejlegårdsvej 2, Broby
  698436/18
 • Til Sønderborg Kommune: Sv. vedr. arealoverførsel
  698714/18
 • SV3a: om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697220/18
 • Til Middelfart Kommune: SV: Bemærkning vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  696531/18
 • til Nybolig svar på henvendelse Hovvejen 34, Vonsild - Forureningssag
  698701/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  696602/18
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredericia, matr. nr. 64 Fredericia Bygrunde
  697694/18
 • Til Rambøll: Tilbud 2019 ønskes
  697945/18
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af boligerklæring for ejendommen Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld
  696711/18
 • Til landinspektøren, råstof, tilladelse, matr, nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  698455/18
 • Til grundejer: Boligerklæring, Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld
  696625/18
 • Til vagtsekretariatet: oprettelse af ny vagtlæge
  697053/18
 • til indvinder, råstof, tilladelse, matr nr 4f og 4m Sadderup, esbjerg jorder i Esbjerg Kommune
  698382/18
 • Til borger: Oprenset areal kortlægges ikke, Bogvænget 6, 7000 Fredericia
  697785/18
 • SV1_ om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697006/18
 • til Borger Svar på henvendelse vedr. Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg loknr:491-70128
  698688/18
 • Til Fredericia kommune: tilbagemelding på oplæg til screening på Købmagergade 41a, Fredericia
  697000/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Slotsgade 20, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  697141/18
 • Til DMR: Kommentarer til Udkast til rapport, Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  698326/18
 • Til GeoDania: Udtalelse vedr. friv. oprensning
  698719/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 1. th.
  698297/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 3. th.
  698316/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Slotsgade 22, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  697142/18
 • Til Charon Ejendomme, V2-afgørelse med bilag, Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  697536/18
 • Til borger: Bilag, kortbilag, areal kortlægges ikke
  697790/18
 • til Assens Forsyning - ikke prioriteret pt. SV_ Lokalitetsnummer 420-81028 - Haarby Genbrugsplads
  698288/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  698171/18
 • Oversigt over national diabeteshandlingsplan
  700416/18
 • dialog med kolding Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  698475/18
 • Til Ejerforeningen: endelig V2-kortlægnig Vestergade 4, Vamdrup
  697329/18
 • til Colliers - SV: om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697091/18
 • Til Arkil: Orientering vedr analyser, Vranderupvej 46, Kolding
  699055/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg
  699103/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - E-arkiv 8-76-51-445-125-2004.pdf
  703457/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - Scannet historisk materiale.PDF
  703430/18
 • Til lægevagten: ændring af startdato vedr. vagtydernummer 163015
  698037/18
 • Til SWECO: Svar på oplæg til undersøgelse på en del af Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  697766/18
 • Til Bygningsselskabet Magleby IVS, V1-høring med bilag, Hedevejen 35, 5935 Bagenkop
  697868/18
 • Til borger: Fremsendelse af teknisk baggrundsrapport, Parkvej 29, 6040 Egtved
  698488/18
 • Til Borger, Mail vedr. undersøgelse af Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  697876/18
 • Til Borger: Orientering om 2018 monitering
  697800/18
 • Til Danske Regioner - indstilling af nyt sagkyndigt retsmedlem til Vestre Landsretskreds
  698479/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 2.th.
  698138/18
 • til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 3. tv.
  698328/18
 • Til Business College Syd - udpegning af medlem til bestyrelsen
  698571/18
 • Til DGE, udført forsøg, Vejlegårdsvej 2, Broby, data fra forsøg med skimning
  698444/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, st.th
  697426/18
 • Til SWECO: Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135 - 2
  698723/18
 • Rapport til grundejer inkl. suppl undersøgelser, 420-81132.pdf
  698539/18
 • Boligerklæring.pdf
  698543/18
 • Til borger: varsel om V2-kortlægning, Vestergade 4, st.tv.
  697248/18
 • Teknisk rapport inkl supplerende 420-81132.pdf
  698540/18
 • Udkast til V2-kortlægning, 420-81132.pdf
  698541/18
 • V2-høring, 420-81132.pdf
  698542/18
 • Kortbilag, 420-81132.pdf
  698538/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for afslutning af sag vedr forurening fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  1800/19

17. december 2018

Indgående

 • Spørgmål til licenser - forlaget Wiley
  697762/18
 • Fra Assens Kommune: FORSP - Spørgsmål til produkt kaldet "Maggedam" med knust asfalt
  706019/18
 • Til Skovkanten: Bekræftelse af booking vedr. kursusafholdelse 6.-7. marts 2019
  698929/18
 • 190306 Regiosnhuset.pdf
  698930/18
 • CLINUVEL AG: FW: Request of information
  702045/18
 • Fra Praksis - Medd. vedr. højeste antal tilmeldte patienter
  701659/18
 • Fra Billund Kommune: Kommentarer til referat af teknikermøde
  696384/18
 • Fra Læge - vedr loft på antal tilmeldte patienter
  701618/18
 • Fra sekretariat: oversigt over afstemningsfester i regionen
  701228/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 700
  697353/18
 • Fra Økonimi- og Indenrigsministeriet: Ny bekendtgørelse om hjælpemidler ved stemmeafgivningen
  698450/18
 • Fra COWI. Sup. infomation iht. Henvendelse
  698705/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696638/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tilladelse til nedrivning af kedelbygning, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C (tidl. Rugårdsvej 115)
  698674/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. Arealoverførsel
  698710/18
 • Fra HJ Ventilation, vedr. Nyenstad 24, 5800 Nyborg
  696471/18
 • Fra DGE: GeoGis Kontrolrapport - Vesterhavsgade 71, Esbjerg
  698014/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kræves der §8 tilladelse efter jordforureningsloven til dette bygge- og anlægsarbejde?
  697750/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696647/18
 • Fra Rambøll: Kommentar til boringsændring
  697276/18
 • Fra Kommune, Vejen Kommune, Jordforurening, Høringssvar til Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019,
  696552/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696655/18
 • Fra COWI. Sup. Information iht. henvendelse
  698707/18
 • Speciallægernes bemærkninger til referat fra møde den 11-12-18
  698371/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til VTO undersøgelse
  697235/18
 • Fra SWECO: FW: Kræves der §8 tilladelse efter jordforureningsloven til dette bygge- og anlægsarbejde?
  697760/18
 • Fra Schrøder : Ventilator skiftet
  697281/18
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  696705/18
 • Fra SWECO: Vedr. Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033 - oplæg til undersøgelse af kortlagte areal indenfor projektområdet
  697764/18
 • SV: SVS-klinikken i klynge
  695384/18
 • Fra Borger: Høringssvar - ny BBR
  694372/18
 • fra Niras - Ejlskovsgade 19, Odense. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  693932/18
 • fra arkitekt - SV_ Lodskovvej 15, Ferritslev
  693827/18
 • Forældet §8 tilladelse.pdf
  693807/18
 • fra Odense Kommune, mail - Ejlskovsgade 19, Odense. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  693950/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Fuldmagt - nedrivning 10c og 26e (1).pdf.pdf
  693874/18
 • Tak for din mail
  695497/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Nedrivningsopgaven omhandler følgende bygninger.pdf.pdf
  693875/18
 • Tak for din henvendelse
  695398/18
 • Om ny frist.pdf
  693808/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 ansøgning til nedbrydning-1.pdf.pdf
  693876/18
 • Kommenteret årsrapport 2018 - Dansk Korsbånds Register
  695358/18
 • Fra Aabenraa Kommune, §8-tilladelse, Kathale 36 og 30, 6200 Aabenraa.
  695034/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  695495/18
 • Fra borger: Orientering om jordflytning, GammelBy Ringvej 4-6, Esbjerg
  695134/18
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2018
  694555/18
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  694573/18
 • Fra ansøger - projekt Civilingeniører i Trekantsområdets produktionsvirksomheder
  695085/18
 • BILAG fra Niras - Notat_Ejlskovsgade_dec.2018.pdf
  693933/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - om ny §8-frist - VS_ Lodskovvej 15, Ferritslev
  693806/18
 • Fra ERST- tilbageløbsmidler fra sygehuspartnerskabet
  695593/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Hoveddokument for ansøgningen.pdf
  693877/18
 • Fra VCS. Mail med partnerskabsaftale og projektbeskrivelse.
  695427/18
 • Fra COWI: Udkast notat monitering 2018
  694497/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - VS_ §8 Odensevej 51, Faaborg sygehus
  693873/18
 • Fra Kolding Kommune: Information om frivillig indsats overfor fyringsolieforurening på ejendommen Storgaden 112, 6052 Viuf
  694232/18
 • Fra Rambøll: opdateret budgetstatus
  694624/18
 • Fra Klintholm IS, Information vedr. Klintholm losseplads ifb. kortlægning
  695539/18
 • Sammenpakning af ordrer
  694812/18
 • Fra Praksis til klinik for fysioterapi & Træning vedr. tildeling af ydernummer.
  695462/18
 • Fra VCS. Partnerskabsaftale om Opsporing af pesticidpunktkilder indenfor indvindingsoplande_underskrevet.pdf
  695402/18
 • Fra Esbjerg Kommune Påbud, jordforureningslovens § 48, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N
  696422/18
 • Fra Fredericia Kommune: Høring af Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredericia, matr.
  697347/18
 • Fra borger: Bemærkning vedr jordarbejde, GammelBy Ringvej 4-6, Esbjerg
  696863/18
 • Fra COWI: Sup. information iht. henvendelse
  698708/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696643/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  1362/19
 • Fra Middelfart Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  11129/19
 • Fra DGE: Rapportudkast til kommentering, Hærvejen 107, Jelling
  13164/19

Udgående

 • Til Erhvervsstyrelsen - underskrevet REM-tilsagn vedr. Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  696378/18
 • Til borger: Fremsendelse af kortlægningsbreve i forbindelse med henvendelse fra mulig køber - loknr. 511-05702 - Kongevej 337, 6510 Gram
  696341/18
 • Svar fra Gitte til Klager
  703211/18
 • Til Colliers: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt vedrørende jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  695877/18
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. test af ventilationsløsning på 629-00048
  697227/18
 • Udkast til tillæg vaskeanlæg Jordløse med bilag.pdf
  695362/18
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af tillæg til tilladelse - Jordløse
  695359/18
 • udkast V2 Storegade 8-2th.pdf
  695761/18
 • V2-høring Enghavevej 8-3-lige.pdf
  695783/18
 • udkast V2 Storegade 8-1tv.pdf
  695758/18
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Donsvej 73, Egtved.pdf
  694164/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  694912/18
 • V2-høring EJERFORENINGEN SØNDERPORT.pdf
  695769/18
 • V2-høring Tordenskjoldsgade 2.pdf
  695742/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 2. tv.pdf
  695775/18
 • V2-høring Enghavevej 8-2th.pdf
  695780/18
 • Til Magleby Fri- og Efterskole SI - V1-afgørelse, Kirkeby 20A, 20B, 22, 5935 Bagenkop.pdf
  693812/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Stngadevej 5, Tranekær.pdf
  694793/18
 • udkast V2 Sønderskovvej 26_lige.pdf
  695766/18
 • V2-høring Enghavevej 8-st mf.pdf
  695785/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 1 th._2docx.pdf
  695747/18
 • Til Borger2, V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  694923/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  695476/18
 • udkast V2 Hornelund.pdf
  695755/18
 • BILAG til grundejer - V1V2-udkast, dec. 2018.pdf
  695734/18
 • Til borger: Underrretning om sagsforløb, GammelBy Ringvej 4-6, Esbjerg
  695845/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, st. th.pdf
  695776/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 1 tv._1docx.pdf
  695748/18
 • Til Esbjerg Kommune, svar ang. konstateret forurening. Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg
  694034/18
 • udkast V2 Storegade 8-1mf.pdf
  695757/18
 • Indstilling til afslag fra Syddansk Vækstforum
  696323/18
 • Til Aktieselskabet Lohals Havn - V1-afgørelse, Lohals Havn 5, 5953 Tranekær.pdf
  693968/18
 • til grundejer - høringsbrev.pdf
  695733/18
 • til grundejer, mail - varsling justeret kortlægning, Tasso - Frederiksgade 33-37
  695732/18
 • Til grundejerforening og samtlige grundejere: V2-høring Storegade 8-1.tv.pdf
  695739/18
 • udkast V2 Storegade 8 st mf.pdf
  695756/18
 • Til grundejer 1: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 1
  696380/18
 • udkast V2 Storegade 8-2mf.pdf
  695759/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, st. tv.pdf
  695778/18
 • Kortbilag Enghavevej 1a.pdf
  695745/18
 • V2-høring Sønderskovvej 26-lige.pdf
  695741/18
 • Til Miljøstyrelsen: Vedr. høring af udkast til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse - jordvold af lettere forurenet jord til klimasikring, Rockwool, Industrivej 9, Vamdrup
  695193/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Kopi af afgørelser samt rapporter, Dalekildevej 5, 7183 Randbøl
  694829/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kildemosevej 19, 5900 Rudkøbing
  693956/18
 • V2-høring Enghavevej 8-2mf.pdf
  695779/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, st. tv.pdf
  695754/18
 • TIl DR: besvarelse af forespørgsel
  695827/18
 • Til Randbøldal Camping: Udgået efter undersøgelse, matr. 9du Daldover By, Randbøl
  694767/18
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, Prinsevej 2, 5631 Ebberup
  696377/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 1. th_1.pdf
  695770/18
 • udkast V2 Sønderskovvej 26.pdf
  695765/18
 • Til Wulff Ejendomme: Udgået efter undersøgelse, Dalekildevej 5, Randbøl
  694689/18
 • Til grundejer: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 1
  696374/18
 • Til grundejer2: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 2
  696379/18
 • Til grundejer: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 2
  696376/18
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 2
  696375/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 2. th.pdf
  695773/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Genvejen 9, Hesselager.pdf
  693878/18
 • Boligerklæring Enghavevej !a.pdf
  695743/18
 • BILAG til grundejer - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  695737/18
 • udkast V2 Tordenskjoldsgade 2.pdf
  695767/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kystvej 7, Hesselager.pdf
  693824/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, st. th.pdf
  695752/18
 • Til Rambøll: Kommentar til boringsplacering
  695159/18
 • udkast V2 Storegade 8-3_lige.pdf
  695764/18
 • Til NCC INdustry A/S, Rambøll, Esbjerg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring vedr udkast til dispensation på matr nr 1h og 1i Krogsgård Hgd, Tjæreborg
  694649/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 1 th._1docx.pdf
  695746/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  694916/18
 • Til Billund Kommune: Udkast til referat af teknikermøde
  695352/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, st. th_2.pdf
  695753/18
 • Indstilling til afslag fra Syddansk Vækstforum
  696325/18
 • V2-høring Hornelund 27.pdf
  695786/18
 • Til Aktieselskabet Lohals Havn - kortbilag - V1-afgørelse, Lohals Havn 5, 5953 Tranekær.pdf
  693969/18
 • Til borger_V1-afgørelse, Stengadevej 5, 5953 Tranekær.pdf
  694789/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 1. tv.pdf
  695772/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 2. tv.pdf
  695750/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  695736/18
 • Til Varde kommune: Udkast til afgørelse af Enghavenvej 1a, 6800 varde
  695722/18
 • Til Middelfart Kommune: Svar: Kræves der §8 tilladelse efter jordforureningsloven til dette bygge- og anlægsarbejde?
  697757/18
 • Til praksis i Esbjerg: svar på antal kapaciteter
  696571/18
 • Til Borger - Varsel om test af ventilationsløsning - Torvet 13-17.pdf
  697223/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Genvejen 9, Hesselager.pdf
  693882/18
 • VS: J. nr 18/48425 - spørgsmål i fbm timeregistrering hhv markedsafsøgning
  694461/18
 • Til Assens Kommune: Vedr. V1-varsling af Prinsevej 2, 5631 Ebberup, Matr. nr. 21ao og 21p Sønderby By, Sønderby
  696381/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 1. th_2.pdf
  695771/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, st. th_2.pdf
  695777/18
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 1
  696373/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kystvej 7, 5874 Hesselager.pdf
  693820/18
 • V2-høring Enghavevej 8-3.pdf
  695781/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Donsvej 73, .pdf
  694167/18
 • udkast V2 Storegade 8-3.pdf
  695763/18
 • Til Borger: Udgået efter undersøgelse, matr. 1z Daldover By, Randbøl
  694803/18
 • Til COWI: Kommentar til rapportudkast
  694618/18
 • Til Kolding Kommune: §8-høringssvar for Centervej 4, 6000 Kolding, matr. 13k Bramdrup By, Nr. Bramdrup, 621-81364
  695959/18
 • Til Svendborg Kommune, Mailkorrespondence, Finlandsvej 9 , 5700 Svendborg
  695375/18
 • udkast V2-EJERFORENINGEN SØNDERPORT.pdf
  695768/18
 • V2-høring Sønderskovvej 26.pdf
  695740/18
 • til Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568
  694919/18
 • Til Kolding Kommune. SV: [Sagsnr.:18/19067] - [Dok.nr.:307216/18] Revideret §8 ansøgning El-vej 2, Kolding
  694158/18
 • V2-høring Storegade 8-1.mf.pdf
  695787/18
 • BILAG til grundejer - kortlagte arealer 2018.pdf
  695735/18
 • Til Magleby Fri- og Efterskole SI - kortbilag - V1-afgørelse - Kirkeby 20A og B 5935 Bagenkop.pdf
  693813/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 2. th.pdf
  695749/18
 • Til Billund Kommune: Referat af teknikermødet den 20. november 2018
  696385/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukke for tilgang af gr. 1-sikrede
  696584/18
 • Til Borger - Varsel om test af ventilationsløsning - Torvet 21-23.pdf
  697225/18
 • Til grundejer: Ved udførelse af gravearbejde i det V2-kortlagte areal på Brovejen 101 i Middelfart
  17733/19
 • Bilag 1 - Optagelseskapacitet 2019 (stx, hf)
  1092/19
 • Til DR FYN: SV: Anmodning om aktindsigt
  4001/19

16. december 2018

Indgående

 • Fra grundejer - Redegørelse for jordflytning
  699771/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedegyden 4, 5601 Lyø.pdf
  694161/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedegyden 4, 5600 Faaborg
  694165/18

15. december 2018

Indgående

 • Fra OUH ang. projekt
  698732/18
 • Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19
  699919/18
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på Grethevej 19 - 18-9833_
  699925/18

14. december 2018

Indgående

 • Fra Welfare Tech: Underskrevet REM-tilsagn til Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  698733/18
 • Fra Niras: SV: Knullen
  692658/18
 • FRA RAMBØLL: Specificering af faktura
  692546/18
 • Fra entreprenør - Garanti 818208
  696417/18
 • Fra COWI: Henvendelse
  698680/18
 • Fra COWI: HenvendelseTelefonbesked, 631-00262, 00302, 00430
  698677/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698349/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698320/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698311/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698346/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698330/18
 • Fra EmCare Sundhed Oksbøl vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  698495/18
 • Fra COWI: Henvendelse
  698682/18
 • fra Skjern bank, råstof, tilladelse, matr nr 4f og 4m Sadderup, esbjerg jorder i Esbjerg Kommune
  698368/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Revideret oplæg, Algade 15B, 5592 Ejby
  697922/18
 • fra Billund komune Refshøjvej 39, 7200 Grindsted. Accept af anmeldelse om brug af slagge
  699968/18
 • Fra SUM: Finansieringsprofil for Nyt OUH pr. december 2018
  700700/18
 • FVI tilbagebet. - Budget 18 + Forbrug, prognose dec.18 VDI.docx
  697909/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698340/18
 • Fra PLO - Medd vedrørende praksishandel i Svendborg
  701566/18
 • fra billund kommune Refshøjvej 39, 7200 Grindsted. Accept af anmeldelse om brug af slagge - Accept af anmeldelse om brug af slagge_1781814_18-25732_v1(1).PDF
  699970/18
 • Fra Nykredit: Forespørgsel vedr. Vesterbro i Odense, lokalitet 461-00129
  699813/18
 • Telefonnotat - Smediestræde 3a, 5900 Rudkøbing.pdf
  692796/18
 • Fra Svendborg Kommune, mail vedr. §8, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  693371/18
 • Fra EUC Syd: vedr: STEM-ansøgning
  692644/18
 • Fra ejendomsmægler - henvendelse om oplysninger - Heden 24 5450 Otterup
  692402/18
 • Fra Rambøll: Estima for jordmængde der skal modtages, Tjæreborg Grusgrav
  693206/18
 • Til ansøger - projekt STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU
  693093/18
 • Fra DMR: Bilag til "forslag" - Situationsplan_Forum Kirkevej 2-4, Bryndum
  692355/18
 • Fra DMR: Bilag til "forslag" - Referat Plan og Miljøudvalg, Esbjerg Kommune
  692356/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  692386/18
 • Fra MST: Udkast til afgørelse om afslutning af påbud
  692371/18
 • Fra Haderslev Kommune, forlængelse af tidsfrist, påbudssag, Slotsvej 54, 6510 Gram
  692526/18
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/19067] - [Dok.nr.:307216/18] Revideret §8 ansøgning El-vej 2, Kolding
  693344/18
 • Dansk Intensiv Database Høring årsrapport 2017/2018
  693067/18
 • Fra Kolding Kommune. VS: revision af §8 ansøgning til Elvej 2, Kolding
  693357/18
 • Fra Danbolig - henvendelse vedr. 461-06408 - Albanigade 33-37 5000 Odense C
  692601/18
 • Fra fonden: Referat af bestyrelsesmøde
  692927/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 1: Analyseresultater fra VBM_højt zinkindhold
  694018/18
 • Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde Sydtrafik den 21. december 2018
  694168/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  694491/18
 • Fra Danske Regioner: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  696337/18
 • Grindsted Fysioterapi vedr. vikar
  693821/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 2: Højt zinkindhold - VBM
  694023/18
 • fra DMR, mail - Undersøgelsesrapport Nyborgvej, Ullerslev
  694046/18
 • Fra klinik for fysioterapi & Træning Vojens vedr. ansættelse af fysioterapeut
  695247/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  694052/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  694155/18
 • Fra Middelfart Kommune: Jordweb anmeldelse fra Mandal Alle 18, 5500 Middelfart
  693994/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunens og regionens bemærkninger til forslag til suppl. boringer samt behov for § 8 til nedrivning, Forum Kirkevej 2-6
  693765/18
 • Fra DMR: forslag til suppl. boringer, Forum Kirkevej 2-6, Esbjerg
  692353/18
 • Agerbæk fysioterapi vedr. vikar
  693810/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 3: Skitse_højt zinkindhold
  694026/18
 • fra WT - kontrakt
  692719/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fund af højt zinkindhold i jord i vold på Mandal Alle 20 og 22, 5500 Middelfart
  694005/18
 • BILAG fra Nyborgvej 6 - revideret undersøgelsesrapport Nyborgvej, Ullerslev - 2017-1408 2018-12-14 Rapport over oprensning og undersøgelser på Nyborgvej 6, Ullerslev inkl. bilag.pdf
  694056/18
 • Fra Danske Regionr: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  696338/18

Udgående

 • Til styregruppe for røgfri ungdomsuddannelser: Opfølgning samt udpegning til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse
  693066/18
 • TIL ZOOMTEK: 035 tilbagemelding:)
  693061/18
 • Til firma Sanofi: Information fra Sanofi
  692832/18
 • Til grundejer (Asbjørnvænget 5) - Regionen mener ikke at dræn er skyld i sætninger
  697170/18
 • Til grundejer - ikke noget nyt i sagen, rykker kommunen
  692542/18
 • Til ansøger RÅSTOF Plan Sellebjerg
  694540/18
 • Udkast til Tilladelse Sellebjerg 41u Kirkeby.pdf
  694532/18
 • Partshøring af Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  694531/18
 • Til Nyborg Kommune: Myndighedsmøde om Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  17758/19
 • Til Orbicon: VS: Værditabssager, Møllegade 21, 27 og 36, 6400 Sønderborg
  691877/18
 • Udkast til entreprenørkontrakt.docx
  691878/18
 • Til Praksis - Medd. vedr. fordeling af patienter efter opsplitning pr. 1.1.2019
  692128/18
 • Til Nykredit: Svar på henvendelse vedr. status, Vesterbro 15 m.fl., 5000 Odense C
  692190/18
 • Kommunemeddelelse - Ærø Kommune - Læge ophører i Marstal
  693312/18
 • Til DMR: Svar til Revideret rapport, Svendborgvej 28
  693470/18
 • Til praksis i Vejen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  692062/18
 • Til DEN JYSKE SPAREKASSE - Oreintering vedr. svar fra kommunen om påbudsmuligheder, Diskovej 6, 7100 Vejle.pdf
  692818/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  691862/18
 • Til Esbjerg kommune - til orientering; afgørelse om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg
  692582/18
 • Til Kolding Kommune: Supplerende oplysninger cedr tilsyn, Vranderupvej 46, Seest
  693355/18
 • Til praksis i Ribe: ændring af CVR.nr.
  693128/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  692009/18
 • Partnerskabsaftale om Opsporing af pesticidpunktkilder indenfor indvindingsoplande.pdf
  693187/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  691863/18
 • Til kommunen - Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  692216/18
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  692073/18
 • Til Vejen Kommune: Kommentarer til referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  693280/18
 • Til Læge - Tak for samarbejdet i almen praksis
  693147/18
 • Til Kystdirektoratet - meddelse om vilkårsændring - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum - Meddelelse om vilkårsændring
  693209/18
 • Til Kolding Kommune: Videresendelse af spm om salg af materialer, Vranderupvej 46, Seest
  693247/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  692158/18
 • Til Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692947/18
 • Til borger_ V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær_1.pdf
  692142/18
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Læge udtræder af praksis i Marstal
  693310/18
 • Til Danbolig - svar på henvendele - Albanigade 33-37 5000 Odense C
  692609/18
 • Til WEST-MARINE - afgørelse om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  692525/18
 • Til borger_V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  692133/18
 • Til Svendborg Kommune, Svar på mail vedr. §8, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  693365/18
 • Fra og til Danbolig - henvendelse og svar på henvendelse om jordforurening - Dagmarsgade 9 5000 Odense C
  692620/18
 • Til grundejer, Varsling af V1-kortlægning af Søgaards Mark 11, 6200 Aabenraa
  692488/18
 • Til DaRe: spørgsmål til vederlagsfri udlevering af medicin (Addisons sygdom)
  692797/18
 • Til Aabenraa Kommune, Revideret svar på høring af udkast til §8-tilladelse, Kathale 36, 6200 Aabenraa, del af matr.nr. 3395 Aabenraa
  692983/18
 • Til Fredningsnævnet - forespørgsel
  695219/18
 • Til Den kommunale Selvstyre Havn - afgørelse om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  692498/18
 • Til Ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening - Heden 24 5450 Otterup
  692410/18
 • Til DEN JYSKE SPAREKASSE - Fra Vejle Kommune - Påbudsmulighed i forhold til V2 kortlægning af Diskovej 6, 7100 Vejle.pdf
  692826/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis i Marstal
  693281/18
 • Til WEST-MARINE - V1V2-kortbilag, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  692530/18
 • Til Aabenraa Kommune, Svar på høring af udkast til §8-tilladelse, Kathale 36, 6200 Aabenraa, del af matr.nr. 3395 Aabenraa
  692889/18
 • Til Vejle kommune - orientering, V2-varsel Diskovej 12, 7100 Vejle
  692313/18
 • Til Haderslev Kommune: Tilsagn om møde vedr genbrug af tilkørt jord i tidligere råstofgrav, Vojensvej 22, Skrydstrup
  693243/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på forespørgsel vedr. Fabriksvej 3 i Brørup
  699743/18
 • Til Nykredit: Svar på forespørgsel vedr. Vesterbro i Odense, lokalitet 461-00129
  699827/18
 • Til Læge - Korrespondance vedr. adgang til ILS
  703958/18
 • Til Cowi, Vedr. Boringssløjfninger, Pulje 15
  2695/19

13. december 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - Referat byggemøde 1
  696415/18
 • FRA Zoomtek: fællesbrev til ejere med samme adresse+du/I+shineup
  693059/18
 • Fra Orbicon: Opstartsmøde Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding - referat
  691793/18
 • Fra Orbicon: Opstartsmøde Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding - referat
  691794/18
 • Fra Orbicon: Opstartsmøde Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding - referat
  691795/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej: Status 13.12.18
  691589/18
 • Fra nabo, RÅSTOF, cc på mail til indvinder matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  701576/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, plan for reetablering efter varslet påbud matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  701568/18
 • Fra firma CLINUVEL AG: Request of information
  692767/18
 • Fra Eurofins, vedr.Søndergade 46, Toftlund
  691920/18
 • Fra Ejlskov: Bilag - Samlet bilag1.pdf
  692674/18
 • Fra Rambøll: Tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Købmagergade 41
  692066/18
 • Fra Ejlskov: Ansøgning til § 8-tilladelse - Kanalbyen - Byggefelt 64, Bådhusene
  692662/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. delnotat på Vesti Auto Gammelbyvej 27, 7323 Give
  691996/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om tidsplan for den fremsendte ansøgning om § 8-tilladelse - Kanalbyen - Byggefelt 64, Bådhusene
  693426/18
 • Atrieflimren i Danmark Årsrapport til Høring i regionerne 2017_ 2018
  691841/18
 • Fra Eurofins: Igangsættelse af analyser, Vranderupvej 46, Seest
  693333/18
 • fra delstaten Slesvig-Holsten_ EU-Regionalpolitik_ Kohäsionsrat, AK REGIO, REGIO-Ausschuss
  691054/18
 • 18 10 25 TOP KOM_Anlage_ DK final.docx
  691310/18
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  690178/18
 • fra forvaltningsmyndigheden i Kiel_Anmerkungen zu Beschlussvorschlägen
  691013/18
 • Beschlussvorlage A&A DE_FINAL.docx
  691127/18
 • Anlage 1 zur Beschlussvorlage_KursKultur2.0_FINAL.docx
  691297/18
 • Application Form CCC.pdf
  691145/18
 • 18 10 25 TOP_Kommunikation DE final.doc
  691311/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 5
  691335/18
 • Beschlussvorlage_Kurskultur 2.0_FINAL DK.docx
  691296/18
 • 18 12 10 Ergänzung zu Beschlüssen_neu.docx
  691014/18
 • 18 10 26 Bericht zum Mehrwert von Interreg_clean.docx
  691308/18
 • Anlage 1 zur Beschlussvorlage_CCC DK final.final.docx
  691153/18
 • 18 11 05 Entwurf_BV TOP 7_D_final.docx
  691313/18
 • TOP 3_Projektliste.docx
  691129/18
 • 18 11 07 TOP 8 Bericht DE final.docx
  691337/18
 • 18 10 26 TOP 5b BV Bericht DK.docx
  691340/18
 • 18 11 07 TOP 8 Bericht DK final.doc
  691338/18
 • Serviceaftale 2019
  691238/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 1
  691122/18
 • fra forvaltningsmyndigheden i Kiel_svar_ ny strategi prioritet 1
  690974/18
 • 181026_FINAL_BV DK_PERegionPlattform.doc
  691150/18
 • Fra Vadehavsekretariatet, Råstof, det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  689890/18
 • Beschlussvorlage DK_CCC final.docx
  691152/18
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af patienter
  690889/18
 • 17 10 24_Anlage 1 zur Beschlussvorlage_Access Acceleration FINAL.docx
  691128/18
 • 181026_FINAL_BV DE_PERegionPlattform.docx
  691149/18
 • Application Form PER Platform.pdf
  691146/18
 • 181025_Anlage 1_PERegion Plattform DE DK.docx
  691148/18
 • 18 10 25 TOP KOM_Anlage_ DE final.doc
  691309/18
 • HO 18 Überblick Regionalpolitik 061218.pdf
  691055/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 2
  691143/18
 • 18 10 25 TOP_Kommunikation DK final.docx
  691312/18
 • Application Form KK2.0.pdf
  691295/18
 • Application Form A&A.pdf
  691126/18
 • Beschlussvorlage A&A DK_FINAL.docx
  691130/18
 • Tiltrældelse fra formandsskab
  690454/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 3
  691294/18
 • fra lægerne Marielund vedr. henvisning til ridefysioterapi.
  691532/18
 • Adobe ETLA
  691555/18
 • 18 11 06 Zusammenfassung 2014-2023 für IA.pdf
  691339/18
 • 18 11 05 Entwurf BV_TOP2 gesamt final_mit Grafiken.docx
  691125/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 4
  691306/18
 • 18 10 26 TOP 5b BV Bericht zum Mehrwert.docx
  691307/18
 • Fra COWI - Rapporter fra indledende undersøgelser, Diskovej 12, 7100 Vejle
  691583/18
 • Fra NIRAS: Fakturaspecifikation
  690817/18
 • Fra Rambøll: Bilag_Købmagergade41_Oplæg_Poreluft.pdf
  692071/18
 • fra Region Sjælland_kommentarer til beslutningsindstillinger
  690987/18
 • Tagesordnung_dagsorden_18 12 12.docx
  691124/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 11
  698336/18
 • Fra Cowi: Høgebjerg losseplads sagsafslutning
  698437/18
 • VS: Aktindsigt i sager om abort til piger under 18 år
  695283/18
 • Fra Ejlskov: Bilag - Undersøgelsesrapport Fredericia C BF64 final.pdf
  692670/18
 • Fra Vejen Kommune: Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  693276/18
 • Fra Ejlskov: Vedr. den fremsendte ansøgning om § 8-tilladelse - Kanalbyen - Byggefelt 64, Bådhusene
  693427/18
 • Fra Ejlskov: Bilag - Ansøgning par8 FredericiaC-Bådhusene.pdf
  692665/18
 • Fra Rambøll: Placering af nye boringer
  695233/18
 • Fra Region Nordjylland - vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech
  696343/18
 • Brev til Danske Regioner vedr. de forvaltningsretlige konsekvenser af lovændringen om egenbetaling for tolkebistand (004).pdf
  695610/18
 • LKTbørnediabetes_Nationalt Netværk for Diabetes13122018.pptx
  700375/18
 • pp-præsentation til mødet idag
  700372/18
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansat læge ophører i Odense
  701039/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregister
  696770/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698275/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om oprensning af jordforurening fra nedgravet fyringsolietank, Bogvænget 6, 7000 Fredericia
  697203/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  702291/18
 • fra Skjern Bank, råstof, efterbehandling, matr. nr. 27s Skads i Esberg Kommune
  699912/18
 • Fra projekt: Slutafrapportering af projektet
  702895/18

Udgående

 • Til rådgiver: SV: Torvegade, Give
  692707/18
 • Til borger2: Jyllandsgade 44, Fredericia-orinetering om delvis oprydning
  690355/18
 • Til borger1: Jyllandsgade 44, Fredericia-orinetering om delvis oprydning
  690353/18
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Varde
  689695/18
 • Til Assens Kommune: Vedr. Sjodvangen 6, 5610 Assens - V1-høring
  691405/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Skolegade 68, 6700 Esbjerg.pdf
  691715/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 2. tv., 6700 Esbjerg.pdf
  691678/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere - Rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 12, 7100 Vejle_grundejerdel.pdf
  691634/18
 • REM-tilsagn til Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  691754/18
 • Til LandSyd. SV: Vedr. Jordforureningsattest for matr.nr. 3l Sdr. Gørding By, Gørding
  690038/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere ApS - V2-høring, Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  691609/18
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 2. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691662/18
 • Til Borgere og Theilgaard Ejendomme: Bilag - Kortbilag V2-varsling - Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  691709/18
 • Til lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernr samt praksishandel i Varde
  689692/18
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 2. tv, 6700 Esbjerg.pdf
  691673/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: V2-varsling, Smedegade 24-28 samt Skolegade 66, 6700 Esbjerg.pdf
  691720/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere ApS - V2-kortbilag, Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  691621/18
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 st. tv, 6700 Esbjerg.pdf
  691706/18
 • Til Biorgere og Theilgaard Ejendomme: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  691710/18
 • Til Borger: Optagelse under VTO
  690727/18
 • Til Borger: Optagelse under VTO
  690722/18
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens
  690481/18
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens
  690493/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: V2-varsling, Skolegade 68, 6700 Esbjerg.pdf
  691714/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 2. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691663/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  689719/18
 • Til Varde Kommune: Kommentarer til historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  690740/18
 • Til praksis: Mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2018
  690913/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 1. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691628/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  690924/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere ApS - Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  691615/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens bemærkninger til historik og undersøgelsesoplæg, Algade 15B, 5592 Ejby
  691527/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  691717/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Kortbilag V2-varsling - Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  691716/18
 • Til grundejer: Kortbilag med V1- og V2-kortlagte arealer, lok. 420-81309
  691039/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 st. tv, 6700 Esbjerg.pdf
  691708/18
 • Til Orbicon: RSD bemærkninger til 2. rapportudkast
  690742/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling - Smedegade 24-28 og Skolegade 66.pdf
  691722/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Smedegade 24-28 og Skolegade 66.pdf
  691723/18
 • Til Theilgaad Ejendommen: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 1. tv og loft, 6700 Esbjerg.pdf
  691649/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Ristingevej 151, 5932 Humble - opdateret.pdf
  689986/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Smedegade 24-28 samt Skolegade 66, 6700 Esbjerg.pdf
  691721/18
 • til forvaltningsmyndigheden_ny strategi prioritet 1_ spørgsmål.
  691098/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Smedegade 14, 5953 Tranekær.pdf
  689756/18
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel
  689699/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til undersøgelse
  690743/18
 • Til Vejle Kommune - Høring af kommunen om forurening Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  690773/18
 • Til Vejle Kommune - Høring af kommunen om påbudsmuligheder Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  691166/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  689717/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, Tak for svar
  690532/18
 • Til Kolding Kommune, rykker for oplysninger, Storgaden 112, 6052 Viuf?
  691002/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Smedehade 14, 5953 Tranekær.pdf
  689757/18
 • Til Theilgaard Ejendomme: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 1. tv og loft, 6700 Esbjerg.pdf
  691645/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Vesteregnsvej 8, 5932 Humble
  689810/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Slotsgade 10, 5953 Tranekær
  689728/18
 • Til IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  691984/18
 • Til Københavns Universitet: Svar på kommentar vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  695349/18
 • Til praksis i Esbjerg: ændring til åbent iht § 7,1
  696564/18
 • Til Vejen Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse med nye boringer på Fr. d. 7's Gade 3, 6600 Vejen
  698453/18
 • Til Avisen.dk: Status for behandling af aktindsigtsanmodning
  3809/19
 • Til Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest): Vedr. advisory board
  11667/19
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 1. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691627/18

12. december 2018

Indgående

 • Fra Lindbergs Ejendomshandel: FORSP - Yderligere spm. ifm. V1-kortlægning på lokalitet 577-32011 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689622/18
 • FRA COWi: Adgang til JAR SPA testmiljøet hos COWI
  689373/18
 • FRA GEUS: 2018.12.11 Mødereferat - Jupiter-Reformation - Midtvejsworkshop - Arbejdsgruppe om Teknik og Arkitektur
  689613/18
 • Fra Rådgiver: Pesticidvandprøver Assensvej 63, Boltinge
  692412/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse 511-05702 - Kongevej 337, 6510 Gram
  696339/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Lokalitet: 537-30020, matr.nr. 40 Vollerup, Ulkebøl - Mommarkvej 7, 6400 Sønderborg
  701542/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Bilag - 453174-18_v1_Materiale til behandling af matrikulær sag - Mommarkvej 7, 6400 Sønderborg
  701543/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Bilag - 445484-18_v1_Materiale til behandling af matrikulær sag - Lambjergvej 15, 6470 Sydals
  701261/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Lokalitet: 535-05714, matr.nr. 58 Lambjerg, Hørup, Sønderborg - Lambjergvej 15, 6470 Sydals
  701260/18
 • Fra SWECO: FORSP - Sagsmateriale på 2 lokalitetsnr. 461-00026 og 461-00135
  698697/18
 • Fra SWECO: FORSP - Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135
  698722/18
 • FRA ZOOMTEK: Lokalitet-numre - kan du sende nogle typiske
  689519/18
 • Fra Niras: SV: Knullen
  687596/18
 • Fra Niras: tilbud fra boreentreprenør, Knullen
  687574/18
 • Fra Klinik for Fysioterapi Skærbæk vedr. ansættelse af vikar.
  687709/18
 • Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Årsrapport til Høring i regionerne 2017_ 2018
  688527/18
 • Fra DGE: Endelig rapport - Enghavevej 1a, grundejerdel.pdf
  688990/18
 • Fra Lægerne i Kerteminde til praksis vedr. lægeerklæring.
  688896/18
 • fra Odense Kommune, mail - Afgørelse om at genoptage påbudssag på Hestehaven 39
  687659/18
 • Fra Sdr. Omme Handels og Transport - Ansøgningsskema til screeningsafgørelse - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  687619/18
 • Fra Fysio Danmark Aabenraa vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  688503/18
 • Fra Årslev Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  687805/18
 • Fra Sdr. Omme Handels og Transport - Ansøgningsmateriale - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  687615/18
 • Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelcarcinom database: Offentliggørelse af årsrapporten 2017
  688486/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, svar
  689160/18
 • Fra NIRAS: Opdatering vedr. borearbejde
  688905/18
 • Fra DGE. Endelig rapport - teknisk del.pdf
  688993/18
 • Fra Fysio Danmark Aabenraa, vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  688563/18
 • fra fredericia Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22 - 18-6684_v1_Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22.pdf
  690522/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar.
  691328/18
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar.
  691248/18
 • VFF - Velfærdsteknologisk Vækstløft - Midtvejsealuering skydes til jan 19
  690260/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar
  691354/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690552/18
 • Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690531/18
 • Fra fredericia Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22
  690520/18
 • Overtagelse af kapacitet - fysioterapeut
  691196/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690442/18
 • Overtagelse af kapacitet - fysioterapeut
  691190/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692942/18
 • Fra Nykredit: Henvendelse vedr. status, Vesterbro 15 m. fl., 5000 Odense C
  692181/18
 • fra Fredericia kommune UDKAST Tilladelse §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19, 7000 Fredericia -
  692092/18
 • Fra Haderslev Kommune: Indledende information om Genbrug af tilkørt jord i tidligere råstofgrav, Vojensvej 22, Skrydstrup
  692529/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar
  690404/18
 • Fra NCC: Opfølgning på referat af møde den 19. november 2018, Seest Grusgrav
  691971/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen Opfølgning på specialeplan 2017 , Region Syddanmark
  692327/18
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar.
  691260/18
 • Fra Haderslev Kommune, dokumentation, § 19 Lindedal 22b, 6100 Haderslev
  689693/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar.
  691414/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  690225/18
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar.
  691223/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Faktura sendes i næste uge
  690525/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  691043/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar
  691368/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690484/18
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for vidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål
  695329/18
 • Fra ansøger: Meddelelse om støtte
  696979/18
 • fra projekthaver - Møde i Advisory Board
  696334/18
 • Fra Eurofins: Kvittering for modtagelse af prøver, Vranderupvej 46, Kolding
  692580/18
 • fra Fredericia kommune UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19, 7000 Fredericia
  692083/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forespørgsel vedr. ejendommen Fabriksvej 3 i Brørup
  699725/18
 • Fra projekt: rettet budget
  705356/18
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Parkvej 29, 6040 Egtved
  20044/19
 • Fra rådgiver på vegne af borger - vedrørende skovrejsning i intereseområde for ler
  16980/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Taulov Kirkevej 34, 7000 Fredericia
  20173/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Gilbjergvej 1A-1F og Skodborg Søndergade 35, 6630 Rødding
  19944/19
 • fra Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568
  19407/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Jels Toftevej 1, 6630 Rødding
  19978/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
  20103/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  19953/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  19997/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Taulov Kirkevej 28, 7000 Fredericia
  20147/19
 • Fra Nybolig, vedr.Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  5551/19
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål angående §8 pligt på Vestre Engvej 70
  6910/19
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  687775/18
 • Fra Sdr. Omme Handels og Transport - Ansøgningsskema til indvinding af råstoffer - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  687617/18
 • Fra COWI: Budgetstatus
  687756/18
 • Fra Johnson Instituttet i Odense vedr. overtagelse af kapacitet.
  689321/18
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del 232 vedr. tilbud om kølehætter til kræftpatienter ifm. kemobehandling - Frist for bidrag: 16. januar 2019 kl. 12.
  687729/18
 • Fra Klinik for fysioterap, Skærbæk vedr. ansættelse af vikar.
  687656/18
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol 2018 og forventet 2019
  687626/18
 • dialog med Rambøll, råstof, forespørgsel plan, Aabenraa Kommune
  688907/18
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Skærbæk vedr. ansættelse af vikar.
  687702/18
 • BILAG fra Odense Kommune - afgørelse om genoptagelse.pdf
  687660/18
 • VS: Mere om trigger 2
  689357/18
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  687778/18

Udgående

 • Til Lindbergs Ejendomshandel: Bilag - Rapport - OFV-Screening-577-32011-20181211 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689629/18
 • Til Lindbergs Ejendomshandel: Bilag - Dokumentation af oprensninger - Allegade 9, 6823 Ansager
  689630/18
 • Til Lindbergs Ejendomshandel: Svar på spørgsmål ifm. V1-kortlægning på lokalitet 577-32011 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689628/18
 • Vedrørende henvendelse fra Grænsetrekanten
  690348/18
 • Tl Lindbergs Ejendomshandel: FORSP - Materiale ifm. V1-kortlægning på lokalitet 577-32011 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689561/18
 • Tl Lindbergs Ejendomshandel: Bilag - Fra E-arkiv - 2005-8246 - V1-afgørelse - Allegade 9, 6823 Ansager
  689563/18
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet.pdf
  689532/18
 • Følgebrev til tilladelse matr.nr. 59b Spandet By, Spandet.pdf
  689522/18
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet By, Spandet, Esbjerg Kommune
  689521/18
 • Følgebrev til tilladelse matr.nr. 59b Spandet By, Spandet.pdf
  689531/18
 • Til indvinder - Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet By, Spandet
  689530/18
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet.pdf
  689523/18
 • TIL ZOOMTEK: Lokaliteter med flere ejere og flere matrikler
  689526/18
 • Til Orbicon: Materiale vedr. Gl. Stationsvej 7A
  688588/18
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Kontaktperson for: Udsendelse af sikkerhedsinformation (DHPC-breve)
  687883/18
 • TIL ZOOMTEK: Deadline for indsendelse af faktura
  689527/18
 • Til Indvinder - Kvittering for modtagelse af jeres ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  687701/18
 • Til Niras: SV: Knullen
  687579/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Varde
  689539/18
 • Til borger_V1-kortbilag, afgørelse, Steensgårdsvej 1, 5953 Tranekær.pdf
  689060/18
 • Til borger_V1-kortbilag, afgørelse, Smediestræde 3A, 5900 Rudkøbing.pdf
  689134/18
 • Til DSB Ejendomme A/S. Doc2Mail - Forsendelse 110348536.pdf
  689292/18
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg, Varsling af revideret V2-kortlægning af Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  687684/18
 • Til borgere, V1-afgørelse, Sønderskovvej 2, 5932 Humble.pdf
  688910/18
 • Til SKAT: Antal medarbejdere pr. 1.1.2019
  687548/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, afslutning af sag - fakturering
  689078/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, bede om faktura
  689015/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 110351616.pdf
  689294/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  687746/18
 • Til borger - V1-høring, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  687748/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  687747/18
 • Til Ingeniørne, Akter fra sag, Nordre Strandvej 19-21, 6731 Tjæreborg.
  687558/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Smediestræde 3A, 5900 Rudkøbing.pdf
  689133/18
 • Til Niras: Accept af gentagelse af kulbrinteanalyser
  690479/18
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål
  695324/18
 • Til Esbjerg Kommune. 561-81030 Jernbanegade 7 og Jernbanegade 0, 6690 Gørding. Udgår inden kortlægning
  689268/18
 • Til Rambøll: Svar på nye resultater og næste fase
  687901/18
 • Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - Praksishandel i Middelfart
  688931/18
 • Til borgere_V1-kortbilag, afgørelse, Sønderskovvej 2, 5932 Humble.pdf
  688911/18
 • Til Lægevagten: mail med pprettelse af vagtlæge
  688470/18
 • Til Nationalpark Vadehavet - vedr. repræsentant i Nationalparkrådet
  687837/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Steensgårdsvej 1, 5953 Tranekær.pdf
  689070/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  689448/18
 • Til PLO vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Middelfart
  688946/18
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Stengadevej 34, 5953 Tranekær.pdf
  687798/18
 • Til Borger; Vedr. ændring af BBR
  687772/18
 • Til lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Middelfart
  688938/18
 • Til virksomhed_V1-kortbilag, afgørelse, Stengadevej 34, 5953 Tranekær.pdf
  687799/18
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  688701/18

11. december 2018

Indgående

 • SV: Udbetaling af midler til Dansk Bloddonorbiobank, Region Syddanmark
  689474/18
 • FRA DMP: Møde i DMPs Arkitekturgruppe
  689617/18
 • RE: Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - status borearbejde
  687760/18
 • Fra grundejer - Er der nyt i sagen?
  692538/18
 • Fra Lindbergs Ejendomshandel: FORSP -Telefonhenvendelse - Allegade 9, 6823 Ansager
  689375/18
 • Fra grundejer (Asbjørnvænget 5) - påstand om at afværgedræn er skyld i sætninger
  697167/18
 • FRA FORMEPIPE: Status klippekort - Region Syddanmark - november 2018
  689620/18
 • Fra geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686978/18
 • Kvitttering fra ERST for modtagelse af Indstilling af tillægsbevilling til "Styrket erhverv i gadeplan"
  686137/18
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - borearbejde og varsling af retablering
  686470/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat samt spørgsmål - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  687096/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-0412 2018-11-30 Undersøgelsesnotat - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  687097/18
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Udsendelse af sikkerhedsinformation (DHPC-breve)
  687881/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  686883/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om rørlagt vandløb v byggeprojekt, Gammelby Ringvej/ Gasværksvej, Esbjerg
  687195/18
 • Fra Sweco: Spørgsmål til pulje 11
  686396/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om potentiel jordforurening på Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg V
  686748/18
 • Fra Gråsten Fysioterapi og Osteopati vedr. ansættelse af vikar
  687048/18
 • Indledende kortlægning MGT
  686835/18
 • Fra Vejle Kommune: Spm vedr jord til Vandel grusgrav
  686097/18
 • Høring - Udkast til praksisplan for psykologhjælp
  687169/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  685890/18
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 tilladelse for Havnegade 10 - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Ve.doc
  687207/18
 • Slutrapport for Karriere i Syddanmark I
  687138/18
 • Fra rådgiver :Rapport Gellerupvej 44, Varde - Teknisk del.pdf
  685948/18
 • Fra SKAT: Bekræftelse på opsigelse af kantine
  687545/18
 • Fra praksis : mail med åbning for tilgang af nye patienter.
  688866/18
 • Fra Sydøstjyllands Politi: Kvittering for modtagelse af underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Vranderupvej 48, Kolding
  686287/18
 • fra Fredericia kommune vedr §8 tilladelse Grethevej 19 fredericia
  687056/18
 • fra vejle kommune fUdkast til §8 tilladelse for Havnegade 10
  687203/18
 • Tak for dit høringssvar
  685623/18
 • Fra Rambøll: Resultater nov 2018 borerunde
  686025/18
 • Fra rådgiver :Rapport - Grundejerdel.pdf
  685942/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - anvisning af faktura og budget
  686027/18
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:18/41126] - [Dok.nr.:505236/18] § 8 tilladelse til opgravning af fyringsolietank i forbindelse med nedrivning af bygning
  687302/18
 • Fra Gråsten Fysioterapi og Osteopati vedr. ansættelse af vikar.
  687062/18
 • Fra Centrovice, Forslag til Råstofplan
  686108/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering vedr udstykning på afvist råstofareal, 6230 Rødekro
  686330/18
 • fra vejle kommune bemærkninger fra rådgiver vedr.: Udkast til §8 på Havegade 10
  686221/18
 • Fra Sweco: Spørgsmål til pulje 11
  686392/18
 • ERU L 73 - svar på spm. 3.docx
  685692/18
 • Fra Rambøll: Budgetstatus dec. 2018
  686009/18
 • Fra rådgiver: mail med endelige rapporter Gellerupvej 44
  685941/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Varde
  689156/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  688012/18
 • Fra Niras: Opdateret økonomioversigt 2018, inkl. supplerende arbejder december 2018
  690474/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - anvisning af faktura og budget opdateret
  690246/18
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Oplæg Nørregade 5, Varde Samlet.pdf
  690736/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  690234/18
 • Fra Orbicon: Faktureringsgrundlag
  690731/18
 • Fra Varde Kommune: godkendelse af historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  690734/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende læges ophør i Marstal
  693134/18
 • Fra SIF: Kvittering for tilbagemelding vedr. områdeinddeling af Grindsted
  695131/18
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg - Notat vedr. ændret arealanvendelse
  695407/18
 • Fra Fredningsnævnet - indkaldelse til ekstra besigtigelse
  695216/18
 • Fra Danske Regioner: referat af jordchefmødet 6. december
  696165/18
 • Fra Københavns Universitet: Kommentar til svar vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  695314/18
 • Fra Billund Kommune: Bidrag til svar vedr. samrådsspørgsmål
  695137/18
 • Fra Danske regioner: del 1: referat af jordchefmødet 6. december
  696177/18
 • Fra Orbicon: Nørregade, Vejen
  698449/18
 • HØRING: SUM-bekendtgørelser om "gebyrer for medicinsk udstyr" og "gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr" (gebyrfinansiering af LMST-aktiviteter) – kommentarer bedes sendt til Danske Regioner senest den frist 17. december 2018
  696600/18
 • Fra:yder
  19227/19

Udgående

 • SV: Udbetaling af midler til Dansk Bloddonorbiobank, Region Syddanmark
  687316/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse- Gestelevvej 31, 5750
  687102/18
 • Til Rigsrevisionen: Region Syddanmarks lægemiddelindsats <114418>
  686921/18
 • Til Danske erhvervsskoler og -gymasier: mere om røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686757/18
 • Oplæg til partnerskab om Røgfrie Ungdomsuddannelser_godkendt på regionsrådet 25. juni 2018.pdf
  686761/18
 • 6 gode grunde til røgfri skoletid.pdf
  686759/18
 • Inspiration til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser 2018.pdf
  686758/18
 • Til PLO og leverandør vedr. Praksishandel i Nyborg
  687003/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  687042/18
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Nybøl Landevej 7A, 6310 Broager (540-81427)
  686990/18
 • Til Geo: Vedr. aftale om færdiggørelse - Høgebjerg Losseplads
  686424/18
 • Til Aabenraa Kommune: SV: [Sagsnr.:18/41126] - [Dok.nr.:505236/18] § 8 tilladelse til opgravning af fyringsolietank i forbindelse med nedrivning af bygning
  687305/18
 • til Fredericia kommune vedr §8 Grethevej 19 fredericia
  687064/18
 • Til bygherre: Vedr. regionens vurdering i sagen om det påtænkte boligbyggeri på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 30og 32 i Strib
  686055/18
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  686858/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  686806/18
 • Til borger: Orientering om udløbet dispensation, Dons Landevej 275, Almind
  686390/18
 • Til borger: "SVAR: Vedr. svar på forespørgsel angående udvidelse af indkørsel på Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld"
  686780/18
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - V2-kortbilag, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  686876/18
 • Til Borger: V2-varsling, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  687031/18
 • Til Vejle Kommune - Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 2, 7321 Gadbjerg
  685728/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686960/18
 • Til AF EJENDOMMSSELSKAB - Rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 1 Vejle_grundejerdel.pdf
  686887/18
 • Til Esbjerg Kommune, Spørgsmål til ansøgning om §8 godkendelse, Jutlandia Terminal, Esbjerg havn
  687297/18
 • Til Sweco: Vedr. indexregulering 2016
  686384/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Nyborg
  686787/18
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr jord i Vandel grusgrav
  686133/18
 • til projekt: instruks vedr. regnskab
  686096/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686929/18
 • Til Kommunen: 041637 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686964/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. spørgsmål til udbud af pulje 11
  686178/18
 • Til borger og Assens Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg
  686649/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg
  687050/18
 • Til Sweco: Vedr. indexregulering 2016
  686192/18
 • Til Borger: Afslag på optagelse under VTO - høring
  686998/18
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybøl Landevej 7A, 6310 Broager (540-81427)
  687029/18
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - V2-høring, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  686851/18
 • Til Arbejdstilsynet - orientering vedr. forureningsundersøgelse, Diskovej 1, 7100 Vejle
  687015/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. spørgsmål til udbud af pulje 11
  686399/18
 • Til Vejle Kommune - Bilag til Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 2, 7321 Gadbjerg - Teknisk rapport
  685725/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. spørgsmål til udbud af pulje 11
  686402/18
 • Til Skjern Bank, råstof, efterbehandling, matr nr 27s Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  687045/18
 • Til borger og kommune: rapport Gellerupvej 44 Varde - Teknisk del.pdf
  686021/18
 • Til lægerne: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686879/18
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 1, 7100 Vejle
  687005/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686892/18
 • Til borger og kommune: Afg udgår inden.pdf
  686010/18
 • Til Vejle Kommune Bilag til Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 2, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport
  685717/18
 • Til borger og kommune: Rapport Grundejerdel.pdf
  686018/18
 • Til Vejle kommune - til orientering, en del af ejendommmen varsles på V2, Diskovej 1, 7100 Vejle
  686907/18
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybøl Landevej 7A, 6310 Broager (540-81427)
  687037/18
 • Til borger - kvittering og retningslinjer
  685607/18
 • Til Kommunerne: 039675 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686976/18
 • Til Tønder Kommune, kommentarer til udkast til § 19, Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  685354/18
 • Til Centrovice, Forslag til Råstofplan
  686117/18
 • Til kommunerne: 041653 Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686941/18
 • Til Vagtchefen vedr. - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Nyborg
  686999/18
 • Til Sydøstjyllands Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Vranderupvej 48, Kolding
  686280/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  687036/18
 • Til skat og Vejle Kommune: V1 varsel
  687177/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  685893/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  688871/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686971/18
 • Til borger og kommune: kortbilag Gellerupvej 44.pdf
  686014/18
 • Til borger - Afgørelse om at ejendommen udgår af regionens kortlægning - Krengerupvej 82, Glamsbjerg
  686690/18
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksishandel i Nyborg
  687008/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  688915/18
 • V2-høring, 491-70125.pdf
  686468/18
 • Udkast til V2-afgørelse, 491-70125.pdf
  686467/18
 • Kortbilag, 491-70125.pdf
  686466/18
 • 491-70125 Industrivej 16, Vissenbjerg_Grundejerrapport.pdf
  686465/18
 • 491-70125 Industrivej 16, Vissenbjerg Teknisk rapport.pdf
  686469/18
 • til Orbicon Højbjergvej - honorar og faktura 108568
  19401/19
 • Til SIF: Tilbagemelding vedr. områdeinddeling af Grindsted
  695128/18
 • Til Fortum: Svar på henvendelse vedr. miniskala forsøg og erfaringsudveksling
  695122/18
 • Til Niras: Spørgsmål vedr. prøvetagning af B108-B109 ved Gørtlervej 4
  690469/18

10. december 2018

Indgående

 • Fra Niras: Aktindsigt i jordforureningssager
  685757/18
 • Udbetaling af midler til Dansk Bloddonorbiobank, Region Syddanmark
  687306/18
 • Fra geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686872/18
 • Svar fra Danske Erhvervsskoler og -gymnasier: Invitation til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686745/18
 • Fra Inspiring Denmark: Overdragelsesaftale mellem Vejle Kommune og Inspiring Denmark
  683841/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, andet svar på tilsynsrapport matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  686005/18
 • FRA SWECO: Ekstra på 3.2
  683327/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  686864/18
 • FRA RM: RIT IT møde, herunder Fælles WebGIS
  683473/18
 • Fra geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686848/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: ressourceperson råstofsager - Udkast til tilladelse 1022 Bolderslev
  686843/18
 • Fra Inspiring DK: underskreven partnererklæring Business Esbjerg
  682721/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686841/18
 • Fra borger - spørgsmål
  685578/18
 • Fra borger: "FORSP.: Foresp. vedr. udvidelse af indkørslen omk. carport på Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld"
  686257/18
 • Fra Rockwool: ingen bemærkninger til høring af miljøgodkendelse, Industrivej 9, Vamdrup
  685471/18
 • Fra Sweco: Spørgsmål til pulje 11
  686176/18
 • Fra:yder
  685383/18
 • UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads , Klippehagevej 22 - 18-6684_v1
  683913/18
 • Fra Vejle kommune -svar vedr. grundejer orientering om påbudsmulighed, Diskovej 6, 7100 Vejle
  682757/18
 • Fra SOr - Korrespondance vedr. tildeling af nyt lokationsnummer
  685157/18
 • Fra Aabenraa Kommune, ansøgning ombyggeri, Kathale 36, 6200 Aabenraa lok.nr. 580-81264
  682741/18
 • Underskrevet bevilling
  682235/18
 • Fra Niras: Faktura - borearbejde, Søndersø Industrigrunde
  686414/18
 • Fra Tønder Kommune, ansøgning om § 19-tilladelse, Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  685351/18
 • Fra:yder
  685950/18
 • Fra Orbicon. JAR - 607-00206
  685731/18
 • fra projekt: projektregnskab
  685637/18
 • Fra Niras: Telefonnotat Gørtlervej 4 og Snavevej 41
  686419/18
 • Fra Schrøder: Vedr. ventilator problemer
  685915/18
 • Fra:yder
  685431/18
 • Svar fra Erhvervsministeren.pdf
  685198/18
 • Bilag 3 - Analyse af de unges søgemønstre RSD 2018.pdf
  682990/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  682472/18
 • fra Erhvervsministeriet_ Svar vedr. det dansk-tyske samarbejde
  685197/18
 • fra fredericia kommune UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22
  683906/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Rykker for svar vedr matrikulær ændring, Lok 540-81332, Matr.nr. 1057a Ulkebøl, Sønderborg, Kær Bygade 64, 6400
  684174/18
 • VFF - Socialfond - Pre Scale Up - Slutevaluering
  682420/18
 • Fra MOE A/S: RE: Vedr. forespørgsel om gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684750/18
 • fra Kreis Plön - ny udvalgsmedlem Kreis Plön
  682577/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Ansøgning,§8 - Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  684277/18
 • meddelelse fra yder om at sagen sættes i bero i et år
  683463/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  682384/18
 • RKKP-Sclerose- ukommenteret årsrapport
  683099/18
 • Fra EWrhvervsstyrelsen
  684288/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen -
  684271/18
 • Tilbagemelding fra regional repræsentant i formandskab
  682885/18
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  682096/18
 • Fra MOE A/S: Fremsendelse af gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684763/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport .pdf
  691476/18
 • Til LandSyd Vedr. Jordforureningsattest for matr.nr. 3l Sdr. Gørding By, Gørding
  689971/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg -Teknisk rapport.pdf
  691481/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 4, 7321 Gadbjerg - Teknisk rapport.pdf
  691291/18
 • Fra Billund Kommune: Fælledvej 16, 7200 Grindsted_Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  687753/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  687782/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 4, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport.pdf
  691286/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  695461/18
 • Fra Assens Kommune, Vedr. udlægning af knust asfalt, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup
  701394/18
 • Fra Assens Kommune, Kortbilag, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup
  701395/18
 • fra Orbicon Højbjergvej - retablering
  19397/19
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  5919/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Nyborg
  705225/18

Udgående

 • Til DKNT: SV: Godkendelse af budgetændring i Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser
  685129/18
 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  685159/18
 • Til Danske erhvervsskoler og -gymnasier: Samarbejde med Region Syddanmark omkring røgfri ungdomsuddannelser
  686737/18
 • Til rådigere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683545/18
 • Til rådgivere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683548/18
 • Til rådgivere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683551/18
 • Til rådgivere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683553/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. pulje 13
  683523/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. pulje 13
  683529/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. pulje 13
  683541/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar på modtaget plan for reetablering matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  683165/18
 • Til nabo, RÅSTOF, kvittering for modtaget info matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  683157/18
 • Til Jordkonsulenterne: VS: Regionens kommende grundvandsundersøgelse på Gl. Stationsvej 7A,, Kolding
  10850/19
 • Til grundejer - Info vedr. indeluftprøver i baghuset på Vestergade 36
  699821/18
 • Til ansøger, Råstof, OBM Høringssvar. matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg.pdf
  686839/18
 • Til ansøger, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686838/18
 • Notat - opmærksomhedspunkter final - IU 12-12-18.docx
  685194/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Pæregårdsvej 4-5, 5953 Tranekær
  682368/18
 • Til MOE A/S: Kvittering for fremsendelse af gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684771/18
 • Til borger - kortbilag, skråfoto, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682818/18
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Møllestien 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  683093/18
 • Til Vejle kommune - spørgsmål vedr. påbudsmulighed, Diskovej 6, 7100 Vejle
  682736/18
 • Til Rambøll: Vedr. Geogis
  682571/18
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse
  686147/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  683001/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682823/18
 • Til borger - V1-høring, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682820/18
 • BILAG til Odense Kommune - regionernes ønskeliste jordpesticider
  684471/18
 • til IU-syddanske medlemmer_Opmærksomhedspunkter vedr. Interreg-udvalgsmødet 12. december 2018
  685193/18
 • Til E.H.MEJERIMONTAGE ApS, V2-afgørelse med bilag vedr. Glasvænget 8, 5492 Vissenbjerg.pdf
  682899/18
 • til Odense Kommune - jordpesticider - SV_ Nedrivning af drivhuse på Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  684470/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  685183/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Møllestien 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  683092/18
 • til landinspektør råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf by, viuf i Kolding
  682831/18
 • Til kommune, grundejer, mst og skat: oprensningsrapport.pdf
  684599/18
 • Til borger - Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682816/18
 • Til grundejer, kommune, mst og skat:- Afg-Spild FDO 88LP007_.pdf
  684592/18
 • Til Ingeniørne, materiale ang. Nordre Strandvej 19, Tjæreborg
  682722/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Pæregårdsvej 4-5, 5953 Tranekær
  682392/18
 • Til Schrøder: Vedr. fejl på ventilationssystem
  682584/18
 • Til MST: Indberetning §52, 2015-2017
  683986/18
 • Til Tønder Kommune, Foreløbige kommentarer til udkast til § 19 tilladelse, nedknust asfalt, Høybergvej 75, Bredebro
  684227/18
 • til konsulent, råstof, forespørgsel plan, Røllum, Aabenraa Kommune
  682884/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  683988/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, V1-kortbilag, afgørelse, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  683204/18
 • Til Ove Østergaard Holding, Kortbilag, 10-12-2018, Middelfartvej 298, 5491 Blommenslyst.pdf
  683847/18
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 27s Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  683357/18
 • dialog med konsulent, råstof, plan, Røllum, Aabenraa Kommune
  685221/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  682996/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, V1-afgørelse, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  683201/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  683983/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  685123/18
 • Til Sønderborg Kommune, Svar angående § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Kongevej 71, Gråsten
  683168/18
 • Til Ove Østergaard Holding, En del af din ejendom på Middelfartvej 298, 5491 Blommenslyst udgår af kortlægning..pdf
  683842/18
 • Til Sønderborg Kommune: SVar vedr udmatrikuleringer på matrikel 1057a Ulkebøl Ejerlav
  684182/18
 • Til Vejle Kommune - Bilag 3: Høring af kommunen om forurening Langgade 22, 7321 Gadbjerg
  683688/18
 • Til Københavns Universitet: Svar på henvendelse vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  695100/18
 • Til MST: Svar vedr. arbejdsgruppe om Grindsted
  695078/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om spørgsmål fra Københavns Universitet
  695068/18
 • Til Billund Kommune: Orientering vedr. henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet
  695059/18

9. december 2018

Indgående

 • Nyt udkast til samarbejdsaftale mm
  688308/18
 • Fra DBG Tønder - udkast til slutrapport
  686092/18
 • Re: Invitation til oplæg på Praksisdag Syd fredag d. 3. maj 2019
  687107/18

8. december 2018

Indgående

 • Fra nabo, RÅSTOF, ang. vand på vejen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  701562/18
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  687540/18

7. december 2018

Indgående

 • Fra Geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686831/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Modtagelse af egenbetaling, Jyllandsgade 44, Fredericia
  682787/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686827/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686824/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr189307-18_v1_Høringssvar til Region Syddanmark(1).PDF
  687766/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr190141-18_v1_Kortbilag i 11000 - Afstand til beskyttet sø.PDF
  687763/18
 • Fra Varde Kommune - Svar på høring vedrørende ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  687761/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr181848-18_v1_Kortbilag i 11.000 medsendes brev vedr. ansøgning om dispensation til indgreb i hede.PDF
  687764/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr179137-18_v1_Ansøgning om dispensation til indgreb i beskyttet hede.PDF
  687765/18
 • FRA DMP: VanDa - Data Ud - Oplæg
  681911/18
 • Bilag 1 A - Slutrapport 2018_LLBR.pdf
  680750/18
 • Bilag 1B_Projektregnskab 2018 Foreningen LLBR.pdf
  680751/18
 • slutudbetaling 2016-2018.pdf
  680749/18
 • Slutudbetaling til Fomars jnr 18-8314 tidl 14-20237
  680748/18
 • Fra Aalborg Kommune: Danskermøde i Northern Connections
  684893/18
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse
  685124/18
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 på Havnegade 10 / Danmarksgade 1, 7100 Vejle
  681028/18
 • Fra ejendomsmægler: HEN om Industrivej 13, 6330 Padborg
  681065/18
 • Fra Tønder Kommune, Udkast til § 19 tilladelse, Høyervej 75, Bredebro
  681739/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Danish Crown - lidt mere om historik og branden i 2007, Langbro 7A, Blans
  681018/18
 • Fra NIRAS, kvittering vedr. nabo-orientering vedr. Ridepladsen 3, Nordborg
  681849/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej - vandprøvetagning
  681006/18
 • Dansk Børnecancer Register: Offentliggørelse af årsrapporten 2017
  680531/18
 • Fra lægerne i Kerteminde vedr. godkendelse til 2x1 time ridefysioterapi.
  680873/18
 • Fra Eurofins: Rapport vedr.46 VV1, Vranderupvej 46, Kolding
  681452/18
 • Endeligt referat af Overvågningsudvalgets møde d. 11. oktober 2018
  681396/18
 • fra vejle kommune undersøgelsesrapport : §8-høringssvar for Havnegade 10 7100 Vejle, matr.nr. 174d, Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368 - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - miljøundersøgelse mhp §8 ansøgning ....pdf
  681640/18
 • SV: §8-høringssvar for Havnegade 10 7100 Vejle, matr.nr. 174d, Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368 - image001.jpg
  681638/18
 • Fra Vejle kommune Udkast til §8 på Havnegade 10 / Danmarksgade 1, 7100 Vejle - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Ve.doc
  681040/18
 • Høring vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om udredningsretten
  681658/18
 • Fra Fredericia kommune: Tegninger fra byggesag Købmagergade 41A, 7000 Fredericia
  681061/18
 • Fra Berendsen: Kvittering for modtagelse af kontrakt
  681873/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Ansøgningsmateriale til § 8 tilladelse I - Danish Crown, Langbro 7A, 6400
  681004/18
 • Fra Fredericia kommune: Tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Købmagergade 41
  681149/18
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til etablering af ny bygning, Langbro 7A, Blans
  681356/18
 • Fra Ingeniøerne, Anmodning om fremsendelse af dok. vedr. 561-00306.
  682700/18
 • Fra Sønderborg Kommune, ansøgningsmateriale, § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Kongevej 71, Gråsten
  682774/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til §8 Kathale 36, 6200 Aabenraa lok.nr. 580-81264 Tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven
  682068/18
 • Fra klinik for Fysioterapi Fredericia vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  684481/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683372/18
 • Fra Bygningsstyrelsen: Vedr. fraflytning
  682067/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683277/18
 • Fra PKO-koordinator - acept af udpegning af repræsentation til følgegruppe ifm etablering af center for patienter med funktionelle lidelser
  687033/18
 • SV: SV: MeetingDesignBekræftelse 49141231
  687247/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686285/18
 • Fra Svendborg Kommune: Analyseresultater og bestilte prøver
  686039/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686361/18
 • Fra Fredericia Kommune: Svar til rådgiver ved. vurdering af risikoen for overfladevand, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  685912/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686260/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686316/18
 • Vikarskema fysioterapeut
  686270/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686334/18
 • Fra klinik for fysioterapi i Rødding vedr. ansættelse af vikar.
  687196/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686351/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686306/18
 • Nyheder fra Sundhedsdatastyrelsen - fejl i print fra FMK
  683100/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686338/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683274/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  683199/18
 • Fra Vejle KOmmune: Kopi af kommunens bemærkninger til Statusrapport
  685145/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683377/18
 • Fra lægerne Havnegade, Esbjerg vedr. fejlagtige henvisninger.
  692228/18
 • Fra regionsrådsmedlem: Spørgsmål indgået via regionsrådets spørgeordning
  694888/18
 • Fra CLEAN Rettet budget til CLEAN 3.0
  685662/18
 • Fra DMR: Bilag - Rapportudkast, Ørbækvej 859.pdf
  698317/18
 • Fra DMR: Udkast til rapport, Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  698310/18
 • VFF ERF - opsamlende notat
  700991/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård Plantage - Referat, koordinerende sikkerhedsmøde 2018-12-05
  703137/18
 • Henvendelse fra rideskole vedr opsigelse fra ridefys
  18610/19
 • Anmodning om aktindsigt
  5914/19

Udgående

 • Svar på henvendelse vedr. Rapport om erhvervsklynger
  685114/18
 • Til rådgiver - ok til understøbning
  699818/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: ressourceperson råstofsager - Udkast til tilladelse 1022 Bolderslev
  686812/18
 • VS: Anmodning om udbetaling af kampagnemidler til Fomars 2018 - sag 17-7105
  681056/18
 • Anmodning om udbetaling af kampagnemidler til Fomars 2018 - sag 17-7105
  681062/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686810/18
 • Til 3.parter, Råstof, Myndighedshøring af ansøgningsmateriale om råstofindvindingstilladelse på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686791/18
 • Til Sweco: Vedr. indexregulering 2016
  686167/18
 • Til DGE: svar på HENV, Rapporter vedr Forum Kirkevej 2-4, Bryndum
  681736/18
 • Til Svendborg Kommune: Vedr. vandprøvetagninger i transsekt
  681035/18
 • Til Berendsen: Kontrakt underskrevet
  681579/18
 • Til Borger: Afgørelse - Dele af ejendommen udgår inden kortlægning, Dalbyvej 86, Kolding.pdf
  680698/18
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale til § 8 tilladelse - Danish Crown, Langbro 7A, 6400
  680505/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 16, 5953 Tranekær.pdf
  681987/18
 • Meddellse til ansøger om beslutning i Syddansk Vækstforum
  681485/18
 • Til advokat - Svar på henvendelse på Buen 12B, 7321 Gadbjerg - Jeres ref.nr. 5384
  680645/18
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: V1-høring, en del af Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby
  681479/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7C, 5953 Tranekær.pdf
  681994/18
 • Til borger: HENV, svar vedr. oplysninger om "aktivitet" kortlægningsgrundlag, Kvongvej 10
  681647/18
 • Til Ejendomsselskabet Rynkeby: Kortbilag med V1 og areal, der er udgået inden kortlægning, Lok. 439-50069
  681468/18
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: Udkast, V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby
  681489/18
 • Beslutning i Syddansk Væsktforum 6. december 2018
  681558/18
 • BILAG til Ærø og Svendborg Kommuner - Forureningsundersøgelse.pdf
  681422/18
 • Til Ejendomsselskabet Rynkeby: Udkast, V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54, 5350 Rynkeby
  681463/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: V2-kortlægning af en mindre del af Nydamsvej 4, 6040 Egtved
  681794/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Smedegade 15A mfl, 5953 Tranekær.pdf
  681990/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 9, 5953 Tranekær.pdf
  681985/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  681196/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 14C, 5953 Tranekær.pdf
  681986/18
 • Til Fåborg MF Kommune, ang. tæthedsprøvning, Vejlegårdsvej 2 , Broby
  680555/18
 • Til Arkil: Ny dato for tilsyn, Vranderupvej 46, Koldin
  681643/18
 • Til Ejensomsselskabet Rynkeby: V1-høring, en del af Rynkeby Bygade 54, 5350 Rynkeby
  681457/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7A, 5953 Tranekær.pdf
  681991/18
 • Til Kolding Kommune: Orientering - Dele af ejendommen Dalbyvej 86, Kolding udgår inden kortlægning, lok. 621-00465
  680703/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 18A og 18B, 5953 Tranekær.pdf
  681988/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7B, 5953 Tranekær (2).pdf
  681992/18
 • Til Arkil: Orientering vedr resultat af analyser, Vranderupvej 46, Kolding
  681438/18
 • Til kommune og skat: V1 afgørelse.pdf
  681000/18
 • Til kommune og skat: kortbilag.pdf
  680995/18
 • Til borger - bekræftelse
  681973/18
 • Til Kolding Kommune: Orientering og spørgsmål vedr asfalt og forurenet jord, Vranderupvej 46, Kolding
  681378/18
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Langbro 7A, 6400 Sønderborg, matr. 456 Blans, Ullerup, lok.nr. 5640-81028
  680993/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7B, 5953 Tranekær.pdf
  681993/18
 • Til NIRAS, mail vedr. nabo-orientering vedr. Ridepladsen 3, Nordborg
  681848/18
 • Til Vejle Kommune: Sv. på spørgsmål vedr. påbud
  681060/18
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: Kortbilag med V1 og areal, der er udgået inden kortlægning, Lok. 439-50069
  681504/18
 • Til Grundejer: Orientering om kommende prøvetagning
  681964/18
 • Til EDC: Svar på tlf-henvendelse vedr. Lagonis Minde 8, 5600 Faaborg
  681700/18
 • Til Danske Regioner - indstilling af nyt sagkyndigt retsmedlem til Vestre Landsretskreds
  681967/18
 • Til Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  681335/18
 • Til borgere, Fælles orientering Ridepladsen og naboejendomme.pdf
  681811/18
 • Til EDC: svar på spm Svar på henvendelse vedr. Lagonis Minde 8, 5600 Faaborg
  681757/18
 • Til Grundejer: Svar på henvendelse om prøvetagning i brønd
  681350/18
 • Til Borger - V1-høring med bilag, Nordstrandsvej 14A og 14B, 5953 Tranekær.
  681995/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. dokumentation for tæthed på Byggefelt 60 Sønder Voldgade
  681948/18
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby, Kerteminde Kommune, Matr. nr. 21e Rynkeby By, Rynkeby - V1-høring
  681562/18
 • Til Borger: naboorientering Fanøgade 26.pdf
  681616/18
 • Til NIRAS: HENV, fremsendelse af materiale, 431-00720, Industrivej 10, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 91c V. Åby By, V. Åby
  681942/18
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr: Industrivej 13, 6330 Padborg
  681069/18
 • Til dea-arkitekter:Svar på henvendelse vedr. 461-70204, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  681894/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 20, 5953 Tranekær.pdf
  681989/18
 • til Vejle kommune : §8-høringssvar for Havnegade 10 7100 Vejle, matr.nr. 174d, Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368
  681089/18
 • Til Egtved Stål, V2-afgørelse, Nydamsvej 4, 6040 Egtved.pdf
  681799/18
 • til Ærø og Svendborg Kommuner - evt. boligindretning på gasværksgrund, matr. 9m, Bøssehage 14, Ærøskøbing
  681416/18
 • Udkast til V2-afgørelse, 485-70114.pdf
  680927/18
 • 485-70114 Ellehaven 11, Tommerup_Grundejerrapport.pdf
  680926/18
 • Til MOE A/S: Vedr. forespørgsel om gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684738/18
 • V2-høring, 485-70116.pdf
  681806/18
 • Kortbilag, 485-70114.pdf
  680925/18
 • Til Orbicon: RSD bemærkninger til 1. rapportudkast - Fase 2
  690713/18
 • Til COWI, Svar på spørgsmål til udbudsmaterialet, pulje 27 og 28
  2428/19

6. december 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG : Referat af projektgruppemøde 06-dec-2018
  680415/18
 • Fra rådgiver - status inkl. info om ekstra udgift til understøbning
  699816/18
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, SV: vedr. tilsendt materiale matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  680644/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar vedr. kommende tilsyn matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  680241/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Svar på tilsynsrapport matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  683075/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Chem resist. LDPE+HDPE - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  683980/18
 • Fra Nyborg Kommune: Oplysninger om Membran / p.H værdi - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  683979/18
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2018-dec-06
  681976/18
 • FRA SEWCO: Databehandleraftale underskrevet
  678792/18
 • FRA SEWCO: Databehandleraftale underskrevet
  678778/18
 • FRA SEWCO: Databehandleraftale underskrevet
  678776/18
 • Til Kolding Kommune, fotos fra Nedrivning af Toiletbygning på Riberdyb 5, 6000 Kolding
  679451/18
 • Fra COWI A/S: Fremsendelse af miljøtekniske notat fra Spættevej 17, 7100 Vejle
  679846/18
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune, DGE's notat og oplæg ang. Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  679694/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  680229/18
 • Fra borger: Rykker for besvarelse af aktindsigt
  678575/18
 • Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til renovering af blok 2 hos DONG Energy, Klippehagevej 22%.DOCX - Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til renovering af blok 2 hos DONG Energy, Klippehagevej 22
  680218/18
 • Fra NIRAS, Henvendelse vedr. 461-06213
  678791/18
 • Fra projekt: afrapportering forud for 2. rate
  680197/18
 • Sv: Læghus i Billund - tilbagemelding fra kommunen
  678954/18
 • VS: Forhåndsaftaler
  680022/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Gammelsø 49 mf. - kielgade 1.pdf
  680692/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Retningslinier for jordprøvetagning_kategorisering.pdf
  680693/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Historik og oplæg. Odense Havn Gammelsø 49 mfl.pdf
  680690/18
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune, notat om afløbsinspektion, Vejlegårdsvej 2
  680379/18
 • Fra grundejer: telefonbesked
  681345/18
 • Endeligt referat af Overvågningsudvalgets møde d. 11. oktober 2018 - Endeligt_Referat af OU-mødet 11. oktober 2018.pdf
  681400/18
 • Afgørelse fra LSU
  680499/18
 • Fra Brørup Fysioterapi og Træning vedr. afmelding af ansatte fysioterapeuter.
  680558/18
 • fra Odense Kommune - Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri - Gammelsø 49 mf.
  680683/18
 • Fra Region Midtjylland: vedr. Ditbarnsfremtid
  684761/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683144/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 5(1).PDF
  686987/18
 • fra fredericia kommune påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia
  686997/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 1.PDF
  686994/18
 • Fra Danske Regioner: Udtræk vedrørende antal arbejdstimer.
  684005/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 4(1).PDF
  686988/18
 • fra Fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 3.PDF
  686986/18
 • Fra Orbicon: Fase 1b, 2. rapportudkast
  687173/18
 • fra Fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia
  686983/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 2.PDF
  686991/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Nyborg
  686364/18
 • fra Odense Kommune - Historik og oplæg. Odense Havn Gammelsø 49 mfl.pdf
  700093/18
 • Fra Århus Universitet til Region Syddanmark: rOpen: Referat af styregruppemøde den 21. november
  703122/18
 • fra Odense Kommune - tanke - Gammelsø 49 mf. - kielgade 1.pdf
  700110/18
 • VFF - socialfond - Pre Scale Up - Evalueringsrapport
  701046/18
 • Fra DMR: Orientering vedr. Revideret rapport, Svendborgvej 28
  693468/18
 • Fra borger: Kommentar til svar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694800/18
 • Fra Københavns Universitet: Henvendelse vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  694845/18
 • Fra borger: Kommentar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694814/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Spørgsmål vedr. arbejdsgruppe om Grindsted
  694860/18
 • Fra Preben Henriksen: Henvendelse vedr. status for besvarelse af spørgsmål
  694778/18
 • Fra borger: Kittering for svar vedr. Jyllandsgade 18, Grindsted
  694853/18
 • Fra Jyllandsposten: Anmodning om aktindsigt
  3880/19
 • Fra It-leverandør - Korrespondance vedr. dataeksport fra XMO system
  10824/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, videresendelse af svar fra indvinder matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  680244/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, forespørgsel vedr. igangsætning matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  680239/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, vedr. igangsætning Kollemorten matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  679498/18
 • Manglende garanti vedr. råstoftilladelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  679309/18
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, svar vedr. CPR-nummer matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  683181/18
 • Til NIRAS: sv henv. vedr. Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg, matr. nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg,kortlægningsnummer 491-00008
  678859/18
 • Til NIRAS: sv henv. vedr. Supplerende orienterende forureningsundersøgelse på Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg, matr. nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg,kortlægningsnummer 491.00008
  678854/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  679223/18
 • Til NIRAS, svar vedr. 461-06213
  678822/18
 • Til Vejdirektoratet: Del af vej V0-kortlagt, Assensvej, Nr. Aaby, matr. 7000g, Byllerup By, Nr. Aaby
  680164/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Bogøvej 21A, 5900 Rudkøbing.pdf
  678796/18
 • Kortbilag, 485-70116.pdf
  681796/18
 • til Vejle kommune indledende bemærkning til §8 udkast : Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse
  680221/18
 • Til kommune og skat: Rapport 573-78005 Nørregade 2 Grundejer (2).pdf
  679836/18
 • V2-høring, 485-70114.pdf
  680910/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V1-høring, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  679801/18
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr. analyseresultater, Flensborgvej 387, Aabenraa
  680238/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Skolestræde 10, 5932 Humble
  679355/18
 • Til Vandværk: Orientering om undersøgelsesrapport
  679488/18
 • Udkast til V2-afgørelse 485-70116.pdf
  681797/18
 • Til COWI A/S: Forespørgsel om at få tilsendt miljøteknisk rapport på Spættevej 17, 7100 Vejle
  678922/18
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  679093/18
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  679097/18
 • Til borger, V1-høring - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  679095/18
 • til Vejle kommune indledende bemærkning til Udkast til §8 tilladelse : Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse - Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til ren....docx
  680226/18
 • Til Borger: Høring rapport og varsel om V2 ændring
  679478/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  678632/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Skolestræde 10, 5932 Humble
  679351/18
 • Til Middelfart Kommune: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 410-81362
  679695/18
 • Til borger: Svar på aktindsigt (mail 1af 3)
  680175/18
 • Til kommunen og skat: afgørelse- Kortbilag Nørregade 2.pdf
  679828/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  678625/18
 • 485-70114 Ellehaven 11, Tommerup_Teknisk rapport.pdf
  680907/18
 • Til Middelfart Kommune: V1-høring, en del af matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  679681/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  679228/18
 • Til Grindsted Boligforening - 2018-12-06 V2-brev (afgørelse) Mejerigården 22-44, 7200 Grindsted (565-64002)
  679226/18
 • 485-70116 Ellehaven 19, Tommerup_Teknisk rapport.pdf
  681791/18
 • Til Kolding Kommune, kvittering for modtagelse af fotos, Riberdyb 5, 6000 Kolding
  679460/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Nr. Bygade 16, 7100 Vejle
  679670/18
 • Til grundejere: Udkast, V1-afgørelse, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  679760/18
 • Til borger: Orientering om forureningsundersøgelse
  679392/18
 • Til grundejere: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 410-81362
  679770/18
 • Til borger - V1-afgørelse, kortbilag, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  678870/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Bogøvej 21A, 5900 Rudkøbing.pdf
  678797/18
 • Til kommune og skat; V2-afg.pdf
  679833/18
 • Til borger: Svar på rykker
  678579/18
 • Til Billund Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Mejerigården 22-44, 7200 Grindsted – 565-64002 (matr.nr. 3mu Grindsted By, Grindsted)
  679248/18
 • Til Middelfart Kommune: Udkast, V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  679687/18
 • Til borger, V1-høring - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  679769/18
 • Til borger: Svar på aktindsigt (mail 2 af 3)
  680185/18
 • Til Borger, Høring: Afslag på boliganmodning, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling.pdf
  679434/18
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  679891/18
 • Til borger, Bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  679767/18
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Mejerigården 22-44, 7200 Grindsted – 565-64002 (matr.nr. 3mu Grindsted By, Grindsted)
  679251/18
 • Til Vejle kommune - Fordeling af patienter i opsplitningspraksis
  680257/18
 • Til speciallægen:Meddelelse til speciallæger uden overenskomst vedr. gruppe 2-sikrede
  678732/18
 • Til speciallægen :Meddelelse til speciallæger uden overenskomst vedr. gruppe 2-sikrede
  678728/18
 • Til speciallægen: Meddelelse til speciallæger uden overenskomst vedr. gruppe 2-sikrede
  678731/18
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. bestilling af lokatinsnummer
  681882/18
 • Til Borger: Orientering om resultat af grundvandsboringer
  679501/18
 • Til Middelfart Kommune: Registrering af olieforurering, Assensvej, matr. nr. 7000g Byllerup By, Nr. Aaby
  680200/18
 • Til grundejere: V1-høring, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  679750/18
 • Til borger - V1-høring, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  678626/18
 • Til Fredericia KOmmune: Svar på spm. omkring afrapport af spild med hydraulikolie
  680303/18
 • Til borger: Svar på aktindsigt (mail 3 af 3)
  680187/18
 • Til Kolding Kommune, Del af matr. 17a, Skamlingvejen 3 udgået af kortlægning
  678948/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  678868/18
 • 485-70116 Ellehaven 19, Tommerup_Grundejerrapport.pdf
  681800/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  679740/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. ansøgning
  685189/18
 • Til COWI: Kvittering for modtagelse af miljøtekniske notat på Spættevej 17, 7100 Vejle
  2442/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  679051/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  679050/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om besvarelse af aktindsigt
  694866/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Jyllandsgade 18, Grindsted
  694826/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om korrespondance med borger vedr. deponering af kviksølv i banegravsdepotet.
  694838/18
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694787/18
 • Til borger: Svar på kommentar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694809/18
 • Til borger: Svar på kommentar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694830/18

5. december 2018

Indgående

 • Fra NIRAS: henvendelse vedr. lok. 491-00008. Vestergade 29A, Vissenbjerg
  678846/18
 • FRA COWI: JAR support i november 2018
  678368/18
 • Til kommunale kontaktpersoner for røgfri ungdomsuddannelser: En julehilsen fra Røgfri ungdomsuddannelser
  677503/18
 • Fra Geopartner - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvinding - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  676926/18
 • Telefonnotat, Æblegyden 18, Ejby.docx
  676519/18
 • KBJ Miljø ApS Idas Alle 10 Odense Tankens placering.docx
  676678/18
 • Fra Kolding Kommune: Landzonetilladelse Donsvej 69, 6040 Egtved
  676887/18
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  677846/18
 • fra Orbicon : Kontrakt
  676886/18
 • fra KBJ Miljø - Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  676677/18
 • fra Niras - SV_ Rugårdsvej 286, Odense. Oplæg til frivillig undersøgelse
  677416/18
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. undersøgelsesoplæg Købmagergade 41A, Fredericia
  677055/18
 • Fra KA Grus A/S: Ansøgningsmateriale jfl §52, Vindebjergvej , Harndrup
  676971/18
 • Fra DGE. oplæg til friv. undersøgelse
  678223/18
 • Bilag fra Niras - 1_rev.03.12.2018.pdf
  677417/18
 • Fra Niras: Mulige boringsplaceringer ved Gørtlervej 4/Snavevej 41
  677582/18
 • Fra Rødkilde Gymnasium: Vedr. optagelseskapacitet
  676572/18
 • fra KBJ-miljø - vejeseddel - VS_ Report6108758v2.pdf
  676946/18
 • fra KBJ-miljø - vejeseddel - VS_ Report6108758.pdf
  676947/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N. Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 stk.2
  677836/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Sundvænget 8, 5600 - Forum Faaborg - Afslutningsrapport
  676398/18
 • fra Orbicon : Kontrakt
  676894/18
 • Sammenlægning af ydernumre - fysioterapi
  679916/18
 • Udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
  679032/18
 • Vedr. Aarhus Kommunes deltagelse i nationale lærings- og kvalitetsteams (LKT) - hoftenære lårbensbrud
  679516/18
 • Fra Middelfart Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening, Assensvej, matr. 7000g, Byllerup By, Nr. Aaby
  679869/18
 • Udpegning til erhvervshus Sydjyllands bestyrelse
  679028/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Healthcare Denmark bestyrelsesmøde d. 11. december
  680260/18
 • Tværsektorielt udbud af diabetesprodukter - Tværoffentlige sundhedsartikler - forkortet version 05-12-2018.pdf
  679064/18
 • KBJ Miljø ApS Idas Alle 10 Odense 11,70 t Vejebilag.pdf
  676680/18
 • Fra rådgiver: Opdateret budgetstatus 051218
  677640/18
 • Medfinansiering af DANISH
  677749/18
 • fra Orbicon : Kontrakt
  676877/18
 • Fra Rødkilde Gymnasium: Vedr. foreløbig optagelseskapacitet 2019
  676853/18
 • Fra Haderslev Kommune, ang. Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  678072/18
 • fra Odense Kommune - SV_ opfølgning tlf.samtale - SV_ Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  677283/18
 • fra KBJ Miljø - SV_ beder om uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  676486/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 rapport - 2018-11-30.pdf
  676399/18
 • Fra VUC Syd: Mail
  677979/18
 • Fra Svendborg Kommune - anmeldelsen trækkes tilbagee - matr.nr. 1i Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge
  677088/18
 • KBJ Miljø ApS Idas Alle 10 Odense Tankens placering med S1-S4.docx
  676679/18
 • Fra Niras: Notat - Elteva-transektet
  677592/18
 • Fra Fredericia kommune: Købmagergade 41A, Fredericia
  677028/18
 • Til KA Grus A/S: Vedr ansøgning om dispensation til jordtilførsel, Vindebjergvej, Harndrup
  676949/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  683695/18
 • Fra bygherre: Mailkorrespondance vedr. sagen fra Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart
  684719/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Opfølgning på §19, matrikel 1057a Ulkebøl Ejerlav
  683944/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel til virksomhedsaktiviteten på Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  684706/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683146/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af fysiterapeut.
  683717/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Life Science udvalgsmøde d. 11. december hos Healthcare Denmark
  680252/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf_Sagsnr_18-53037_Dokid_654134-18_v1(1).pdf
  678593/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  683993/18
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden til møde den 11. december 2018
  686210/18
 • Erhvervsministerens kommentar til jeres henvendelse vedrørende L 67
  685781/18
 • Indberetning tandskader - december 2018
  686264/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. Jyllandsgade 18, Grindsted
  694711/18
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Anmodning om regionens bidrag ved samrådsspørgsmål
  694744/18
 • Fwd: Aktindsigt - Information om Ambulance Syd
  691750/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. forlængelse af ansættelse af læge i Skærbæk
  700475/18
 • Fra DR FYN: Anmodning om aktindsigt
  3984/19
 • Fra COWI, vedr. fakturering, Pulje 15
  2684/19

Udgående

 • TIL KB software: Kontrak til underskrift.
  678378/18
 • TIL KB software: Kontrak til underskrift.
  678377/18
 • Til grundejer - Koldingvej 10 - Vigtigt - kontakt os hurtigst muligt.
  697548/18
 • Til Bech-Bruun: Svar på Anmodning om aktindsigt [IWOV-Legal.FID3533848]
  678208/18
 • Til Geopartner - underskrift - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvindind matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  676940/18
 • Til Rådgiver: KOmmentarer til rapport, Kobjergvej 6, Billund
  676861/18
 • Til Geopartner - ny dwg-fil - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvinding - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  676420/18
 • Til Haderslev Kommune opfølgning på påbud, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  678018/18
 • til KBJ-miljø - SV_ Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  677208/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stubshovedvej 12, 5884 Gudme
  677745/18
 • Til Borger og Fredericia kommune: V2-høring Skærbæk Havnegade 43.pdf
  677782/18
 • Til borger - V1-høring - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  677599/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  676417/18
 • Til borger: svar på anmodning om aktindsigt
  677887/18
 • Til borger - V1-høring, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  676419/18
 • til KBJ Miljø og Odense Kommune - opfølgning tlf.samtale - SV_ Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  677221/18
 • Til Kolding kommune, Skat, Vandværk: Kopi af Undersøgelsesrapport og V2-kortlægningsafgørelse, 621-81342, Åstorpvej 44, 6093 Sjølund
  678146/18
 • Til HBF EJENDOMME ApS, V2-afgørelse med bilag vedr. en del af Trævænget 9, Vissenbjerg.pdf
  677533/18
 • Til borgere - V2-afgørelse m kortbilag, 621-81342, Åstorpvej 44, 6093 Sjølund.pdf
  678136/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  677596/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Genfremsendelse af rapporter vedr. Jordforurening - lokalitet nr. 509-00024
  678167/18
 • Til Geo: Vedr. rapport for Høgebjerg Losseplads
  677647/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  676418/18
 • til Niras - SV_ Rugårdsvej 286, Odense. Oplæg til frivillig undersøgelse
  677422/18
 • Til Kusk Ejendomme, Kortbilag til V1-afgørelse, Illebøllevej 24, Rudkøbing.pdf
  677040/18
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Koldingvej 513, 7100 Vejle efter jordforureningsloven - Til borger, V1-afgørelse med bilag vedr. Koldingvej 513, Vejle.pdf
  676641/18
 • til myndigheder, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  677271/18
 • Til borger, Råstof-interesseområde ved Allerup, Assens Kommune
  676938/18
 • Til Borger og Ejerforening: naboorientering Knudedybet 21.pdf
  678375/18
 • Til Orbicon: RSD bemærkninger til rapportudkast, afdampningsundersøgelse
  677574/18
 • Ti LandSyd. SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792. Delarealer kortlægges ikke på V1.
  677305/18
 • Til Borger og kommune: V2-udkast Skærbæk Havnegade 43.pdf
  677768/18
 • Til KVM, V2-afgørelse med bilag, Industrivej 6, 5492 Vissenbjerg.pdf
  677425/18
 • Til Borger og Fredericia kommune: kortbilag Skærbæk Havnegade 43.pdf
  677786/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse - VS: Telefonhenvendelse 539-30011
  677314/18
 • Til praksis: mail med automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  678114/18
 • Til Kusk Ejendomme_ V1-afgørelse, Illebøllevej 24, 5900 Rudkøbing.pdf
  677046/18
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  677601/18
 • Til DGE: Sv. Bem. til undersøgelsesoplæg til friv. undersøgelse
  678225/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  678121/18
 • Svar til 3F: aktindsigt
  677927/18
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Gørtlervej 4 og evt. også på Snavevej 41, 5471 Søndersø
  677602/18
 • Til projekt: meddelt om slutudbetaling
  678075/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. udkast til §8 tilladelse, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg
  676459/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  678097/18
 • Til praksis: mail med ukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. december 2018
  678088/18
 • Til SME A/S: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt rapport over frivillig undersøgelse udført på Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  684744/18
 • SV: Anmodning om 3 mdr. forlængelse af nuværende bevilling Projekt Inspiring Denmark 2016-2018
  679640/18
 • Til Kommunen.dk: Vedr. anmodning om aktindsigt
  4359/19
 • Til Kommunen.dk: Vedr. anmodning om aktindsigt
  4357/19
 • Til Avisen.dk: Kvittering for modtagelse
  3802/19

4. december 2018

Indgående

 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678465/18
 • Fra Danfoss: Referat - CIE Følgegruppen
  684920/18
 • Fra GTC: Kopi af referat
  678356/18
 • Fra Projektleder: TWD V follow-up
  684884/18
 • Fra rådgiver, Nr. Hostrup: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686725/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_3_Vurdering af råstofindvinding under grundvandsspejl.pdf
  686723/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 1at Gadsbølle: Mail til høring af EnergiNet
  686720/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_1_Ansøgning om indvinding af råstoffer.pdf
  686721/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_2_Anmeldeskema_VVM_Gadsbølle.pdf
  686722/18
 • Svar fra ansøger vedr. statsstøttevurdering af VISE-ansøgningen i høring
  675817/18
 • Tak for dit høringssvar
  685625/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag - tilladelse ikke udnyttet - Søhusvej 107, 5270 Odense N
  705949/18
 • VFF - Regionalfond: Anmodning om forlængelse af AutomationsBoost
  701024/18
 • VFF - Regionalfond - AutomationsBoost - Anmodning om forlængelse af AutomationsBoost
  701033/18
 • SV fra Sundhedsstyrelsen: Monitorering af specialfunktioner i specialeplanen med bidrag fra årsrapporter
  692411/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. notatet Vurdering af råstofindvinding ved Vejlby
  689200/18
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om at forslag til hvidbog for endelig vedtagelse af lokalplan 634 Søkildevej er tilgængelig på kommunens hjemmeside.
  695198/18
 • Fra borger: Henvendelse til kommunen vedr. kloakundersøgelse
  694642/18
 • Fra projekt: regnskabsoplysninger
  1783/19
 • Fra LIFA, Korrespondence vedr. kortlægning, Middelfartvej 298, 5491 Blommenslyst
  683791/18
 • fra landinspektør råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf by, viuf i Kolding
  682817/18
 • Fra Niras: Vedr. muligheden for endnu et transsekt
  675459/18
 • Fra Cowi: Opgørelse af økonomi
  675633/18
 • Fra Råmbøll: Spørgsmål til udbud
  674336/18
 • Fra Borger: Spørgsmål til orienteringsbrev
  676321/18
 • fra landinspektøren, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  675223/18
 • Fra rådgiver: Økonomiopgørelse på Drivvejen 1
  675606/18
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  675055/18
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag: Geoteknisk rapport, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  676547/18
 • Fra Svendborg Kommune, Mail omkring §8, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  676542/18
 • Fra LandSyd. SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792
  677300/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring vedr udstykning I, matr. 5601e Sønderborg mfl.
  676860/18
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag, Note vedr eventuel forurening af byggegrund m Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  676560/18
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse 539-30011
  677307/18
 • Oplæg vedr. regionernes input til kommissorium for modernisering af anæstesiologisk speciallægepraksis
  676381/18
 • Fra Ejlskov: Dokumentation - Monitering af ventilationsdræn BF59
  678347/18
 • Fra Niras: Vedr. gennemslag på kulrørsprøver
  677621/18
 • Fra Varde kommune: Til orientering Skydebane Haulundvej 2
  676383/18
 • Fra Esbjerg Kommune, udkast §8-tilladelse, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
  676440/18
 • Fra rådgiver: Opgørelser ifm sagsafslutning
  677635/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring vedr udstykning II, matr. 5601e Sønderborg mfl.
  676867/18
 • Fra Campus Vejle: Foreløbig optagelseskapacitet 2019
  676757/18
 • Fra Vejle Kommune: Rapport -friv. undersøgelse på tankstation
  677720/18
 • Fra Niras: Boringsplacering ved Gørtlervej 4
  677575/18
 • Fra Billund Kommune ang. projekt
  678389/18
 • Fra COWI A/S: Oprensning af olieforurening på ejendommen Spættevej 17, 7100 Vejle
  678908/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering vedr. jordhåndtering. Industrivej 9, Vamdrup
  678493/18
 • Ansøgning.pdf
  679997/18
 • Fra Billund Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål til udkast til §8-tilladelse til sagen fra Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  675772/18
 • Fra Grindsted El- og Varmeværk: Oversigtskort med resultater
  676320/18
 • Fra Vejle KOmmune:SV: Flegmade 18-20 - udkast§ 8 tillæg til gennemlæsning
  675770/18
 • Fra Cowi: Datanotat
  675688/18
 • Fra Råmbøll: Spørgsmål til udbud
  674343/18
 • Fra Niras: Vedr. Søndersø Industrigrunde
  675453/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Optagelseskapacitet i Trekantområdet
  676544/18
 • Fra Meldgaard Miljø: Vedr boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  675010/18
 • Fra Rambøll: Økonomistatus
  675048/18
 • Fra MST: oprensningsrapport dateret den 17. november 2016 - 16184W_01.pdf
  675057/18
 • Fra Praksis - Mail vedr. nyt CVR-nummer
  675663/18
 • Fra MST: mail kvittering for spildindberetningen af ca. 3 liter fuelolieadditiv øst for tank T16 ved vej 7 på Shell Raffinaderiet, samt oprensningsrapport dateret den 17. november 2016
  675052/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - vedr.Grøn Vækst-programmet
  676079/18
 • Fra Eurofins: Kvittering for modtaget prøve, Vranderupvej 46, Kolding
  675931/18
 • Til 5 rådgivere: Svar på spørgsmål til udbud
  674346/18
 • Til 5 rådgivere: Svar på spørgsmål til udbud
  674340/18

Udgående

 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678471/18
 • Til DGE: spm om tilbud på værditabsundersøgelse, Nørrebyvej 2, Rødding
  679383/18
 • Efterbehandlingsvilkår - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune.docx
  674636/18
 • Bilag - efterbehandlingsplan, matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune.pdf
  674635/18
 • Til firma Ipsen SV: Efterlevnad anbefalning Medicin rådet ,Somatostatin analoger
  674420/18
 • Til Niras: SV: Knullen 8
  674350/18
 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678468/18
 • Fremsendt ansøgning til støtte til implementering af røgfri skoletid til Trygfonden.pdf
  674309/18
 • Ansøgning til AP Møller fonden.docx
  674251/18
 • Brev_AP Møller Fonden_ Fremsendelse af ansøgning om støtte til implementering af Røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark.docx
  674250/18
 • Oplæg til partnerskab om Røgfrie Ungdomsuddannelser_godkendt på regionsrådet 25. juni 2018.pdf
  674253/18
 • Til borger - V1-høring, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  674271/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, Tjørnevænget 10, 6740 Bramming
  675374/18
 • Til praksis i Vejen: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  674790/18
 • Til borger - V1-høring, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  675808/18
 • Til borger, ang. V1-kortlægning, Ravnevej 13, Esbjerg
  676065/18
 • Til Kolding Kommune, ikke § 8 pligt, Buen 11, 6000 kolding
  675221/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  675803/18
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Landevejen 15, 5935 Bagenkop.
  675910/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Brandsbyvej 21, 5932 Humble.pdf
  674643/18
 • Til Peter, Isa, Lars Hansen I/S: Bilag, Kortbilag, Mosegyden 53, 5250 Odense SV
  674821/18
 • Til LIFA, Svar vedr. udmatrikulering, Middelfartvej 298 og 304, 5491 Blommenslyst
  674210/18
 • Til Peter, Isa og Lars Hansen I/S: Delareal kortlægges ikke, Mosegyden 53, 5250 Odense SV
  674785/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  674268/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Revsørevej 52, 5874 Hesselager
  675026/18
 • til Borger Teknisk rapport med Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække
  676305/18
 • SV: FRIST 6/12: Årlig rapportering til Finansudvalget om kvalitetsfondsprojekterne
  675133/18
 • Til Grindsted El- og Varmeværk: Oversigtskort med resultater
  676319/18
 • Til LandSyd. SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792
  677298/18
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar for Fælledvej 16, 7200 Grindsted, matr. nr. 4zq Grindsted By, Grindsted, lok.nr. 565-71002
  675976/18
 • Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Ravnevej 13, 6705 Esbjerg Ø.pdf - Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Ravnevej 13, 6705 Esbjerg Ø.pdf_Sagsnr_07-22340_Dokid_538505-18_v1(2).
  675334/18
 • til Borger Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  676299/18
 • til Borger Kortbilag Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække udgår
  676302/18
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Præsteengvej 4, 7323 Give
  675866/18
 • Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Ravnevej 13, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  675331/18
 • Til Rambøll: Rykker for modtagelsesmængde, Krogsgårdsvej 7B, Tjæreborg
  674364/18
 • til Borger Pjece gode råd med Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække
  676306/18
 • Til Forsyningsvirksomhed - orientering
  675750/18
 • Til Borger, vedr. værditabsordningen, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  675787/18
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  673945/18
 • Til Borger: Svar på spørgsmål til orienteringsbrev
  676322/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  674287/18
 • Til Borger: korrespondance vedrørende supplerende spørgsmål til orienteringbrevet
  676323/18
 • Til Kriminalforsorgen - Korrespondance vedr. kontaktperson
  676103/18
 • til Borger Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  676300/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til virksomhedsaktiviteten på Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  675496/18
 • Til Praksis - Kvittering for modt. af nyt CVR-nummer
  675670/18
 • til Borger Grundejerrapport med Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække
  676304/18
 • Til Leverandør - Accept af ekstragebyr vedr. udlæsning Regionstilbuddet Bjert
  676178/18
 • Til COWI: Svar på udkast til rapport
  675974/18
 • Til Sønderborg Kommune, anmodn. om oplysninger ang. § 19 tilladelse, Kongevej 77-79i, Gråsten
  675811/18
 • Til Levernadør - Accept af ekstra gebyr vedr. udlæsning Regionstilbuddet Bjert
  676181/18
 • dialog med landinspektør, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf BY, Viuf i Kolding
  675262/18
 • Til Niras: Accept af tilbud på supplerende vandprøver
  675537/18
 • Til COWI: Accept af ny pejlerunde og vandprøvetagning i F17
  675155/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  675812/18
 • Til Borger: Oversigtskort med resultater
  676318/18
 • Til Forsvaret, V1-høring med bilag, Vognsbjergvej 17, 5935 Bagenkop
  673950/18
 • Til Vejen Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  674795/18
 • Til Meldgaard Miljø: Foreløbigt svar vedr boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  674914/18
 • Orientering om igangsættelse af værditabsoprydning, Møllegade 21.pdf
  675547/18
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Tjørnevænget 10, 6740 Bramming
  675192/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Brandsbyvej 21, 5932 Humble.pdf
  674644/18
 • Til Geopartner - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvinding - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  674634/18
 • Høringsvar fra Region Syddanmark
  675068/18
 • Til borgergruppe: Korrespondance vedr. analyser af frugt og grønt
  694673/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om korrespondance med borgergruppe
  694702/18
 • Til borgergruppe: Korrespondance vedr. undersøgelser
  694694/18

3. december 2018

Indgående

 • Fra Niras: Knullen 8
  673836/18
 • Fra Niras: Knullen - Boringssløjfning
  673835/18
 • Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678463/18
 • afrapportering Local Cooking 2018 - pilotprojekt Business Region Esbjerg
  675343/18
 • AFRAPORTERING .docx
  675344/18
 • Til / Fra rådgiver - korrespondance vedr. udskydelse af ventilationsterst
  697327/18
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, Kvitteringssvar vedr. vejspørgsmål matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  673360/18
 • Fra Colliers: Oplysninger om Middelfartvej 220 og 222, 5200 Odense V
  672772/18
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Råstofkortlægning, Vejen - Lodsejererstatninger
  672739/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 1100031423_Vejen_råstofkortlægning_skadeserstatninger_3.zip
  672740/18
 • Fra nabo, RÅSTOFFER, billedee af vejens beskaffenhed matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672929/18
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Råstofkortlægning, Vejen - Lodsejererstatninger
  672616/18
 • Fra nabo, RÅSTOFFER, info om problemer med vej matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672923/18
 • Fra indvinder RÅSTOF Sikkerhedsstillelse
  672503/18
 • Fra Aabenraa - underskrevet tilsagn
  6724/19
 • Fra Avisen.dk: Anmodning om aktindsigt
  3797/19
 • Fra COWI, Referat Opstartsmøde, pulje 27 og 28
  2415/19
 • Fra COWI, Mail med referat fra opstartsmøde samt tidsplan
  2411/19
 • Fra COWI, Tidsplan 03122018
  2418/19
 • Opsigelse af kontrakt
  18607/19
 • Fra projekthaver - Opdateret tilsagnsbrev Sprint:Digital
  16505/19
 • fra Orbicon Pulje 8
  673563/18
 • fra Orbicon Pulje 8
  673555/18
 • Fra Din Forsyning, vedr. Gørding Vandværk
  673482/18
 • Underskrevet 2. version af ansøgning
  673681/18
 • fra Odense Kommune - Vurdering af §8 ifm. lovliggørelse af boligenheder på Drosselvej 10, 5000 Odense C
  672436/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Plantegning stueplan.pdf
  672438/18
 • Fra DMR: Kvittering for regionens accept, Haulundvej 162, Ribe
  672399/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Odense Kommune Drosselvej 10 5000 Odense C.pdf
  672437/18
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  672105/18
 • Fra NIRAS: Opdateret økonomi pga. artesisk boring
  672849/18
 • Fra VMR: Dagsorden til råstofchefmødet 4. december 2018
  673236/18
 • Fra Vejle Kommune: Afgørelse om ikke at meddele påbud efter brand i gravemaskine ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  672835/18
 • BILAG fra Odense Kommune - NOTAT fra varslet tilsyn.pdf
  672440/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  673829/18
 • Fra ansøger: oplyst om fondsstøtte
  673489/18
 • Fra DMR: mail med kortbilag, Haulundvej 162, Ribe
  672330/18
 • Fra projekt: rapport vedr. projekt
  673657/18
 • BILAG fra DMR - Rapport over oprensning og undersøgelser på Nyborgvej 6, Ullerslev inkl. bilag.pdf
  673162/18
 • Fra Fanø Kommune. SV: Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  673769/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Vedr. Rockwool - historisk redegørelse
  672526/18
 • Fra projekt; billeder fra pressearrangement
  673846/18
 • fra Orbicon Pulje 8
  673545/18
 • fra Niras - frivillig undersøgelse gennemføres ikke pt.
  673757/18
 • Fra Niras: Vedr. beskyttelse af MP4
  675523/18
 • Fra COWI: MTBE-udbredelse og anbefaling
  675106/18
 • Ansøgning
  674654/18
 • Høring af lovforslag - frist den 18. december 2018
  675228/18
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem fra Region Syddanmark til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem
  674390/18
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. oprensning på Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  678130/18
 • Fra LandSyd. VS: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792
  677293/18
 • Ændringer til yderregistret - fysioterapi
  679920/18
 • Fra projekt: Spørgsmål vedr. afslutning af projekt
  679972/18
 • Re: Opdateret tilsagnsbrev Sprint:Digital
  674655/18
 • Fra LIFA, Spørgsmål omkring udmatrikulering, Middelfartvej 298 og 304, 5491 Blommenslyst
  674200/18
 • Fra Niras, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg
  673956/18
 • Invitation til indstilling af nye emner til lærings- og kvalitetsteams
  676240/18
 • Forskelle i behandlingskvalitet <94804>
  674768/18
 • Høring - Gynækologiske kræftpakker. FRIST for bemærkninger: torsdag den 3. januar 2019
  674682/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse økonomioversigt
  674427/18
 • Økonomisk høring over lovforslag om magtanvendelse og boliger
  675621/18
 • Fra 3F: Begæring om aktindsigt
  677915/18
 • Fra yder: Ønske om lukning for tilgang af patienter
  676531/18
 • Fra Tommerup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  677580/18
 • fra Vejle kommune Afgørelse om ikke at meddele påbud grundet brand - Afgørelse om ikke at meddele påbud iht JFL § 40 grundet brand på nordlige parallelbane, Fl.pdf
  684370/18
 • fra Vejle kommune Afgørelse om ikke at meddele påbud grundet brand
  684366/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Historik og oplæg til forureningsundersøgelse, Algade 15B, 5592 Ejby
  685935/18
 • ERU L 73 - svar på spm. 4.docx
  685695/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  687057/18
 • Fra Colliers: Oplysninger om Middelfartvej 220 og 222 5200 Odense V
  672774/18
 • fra DMR - Nyborgvej 6, Ullerslev - Rapport omkring oprensning og undersøgelse
  673161/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Plantegning 1. sal.pdf
  672439/18
 • Fra projekt: anmodning om 2. rate
  673838/18
 • Fra COWI: Endeligt moniteringsnotat inkl. bilag
  672598/18

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af høring af ændret indsats i forhold til overfladevand på lok. 449-00008
  673884/18
 • Til kommunen - Kopi af Høring af ændring af indsats over for overfladevand på V2 kortlagt areal - 561-30007
  673873/18
 • Til Orbicon: Værditabssager, Møllegade 21, 27 og 36, 6400 Sønderborg
  675512/18
 • Statsstøttevurdering af VISE-ansøgningen i høring
  675820/18
 • Til Landbrugsstyrelsen: Oplysninger om mail til Envidan - Vådområdeprojekt - lokalitet 420-81310 - Lang Gyde, 5683 Haarby
  673621/18
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, vedr. udsendelse af post matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  673436/18
 • Til Rådgiver: Status på økonomi til årsskiftet og nye pesticidanalyser
  673414/18
 • Til nabo, RÅSTOF, svar. vedr. henvendelse om vejens beskaffenhed matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672946/18
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, spørgsmål til kommunen ang. vej matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672939/18
 • Til Collier: Oplysninger om Middelfartvej 220 og 222, 5200 Odense V
  672834/18
 • Til indvinder RÅSTOF Igangsætningstilladelse
  672532/18
 • Til rådgiver - ok til referat
  697718/18
 • mail 3. arkivmateriale Nabgyden 8, Faaborg
  672274/18
 • Nabgyden 8, 5600 Faaborg, matr. 12b, Åstrup By, Åstrup
  672275/18
 • mail 1. af 3: Nabgyden 8, 5600 Faaborg, matr. 12b, Åstrup By, Åstrup
  672278/18
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 høring - Kortbilag
  673865/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 Høring... - Udkast til V2-kortlægning - Nyborg Havn
  673862/18
 • til Fjernvarmefyn - Forudsætninger for Ophævelse af V1 kortlægning for Dalum Kraftvarme
  672169/18
 • Til Tinglysningsretten. https_www.tinglysningsretten.dk_tinglysning_kontakt_fast_Page.pdf
  673764/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  672186/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 høring.... - Udkast til V2-kortlægning.pdf
  673871/18
 • Til DMR: Regionens accpet af oplæg til suppl. boringer, Haulundvej 162, Ribe
  672352/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  672115/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  672154/18
 • Til Vejen Kommune: Udledningstilladelse Vejen Bæk
  672758/18
 • Til virksomhed - V2 Høring - Nyborg Havn
  673861/18
 • til Orbicon Kontrakt : Pulje 8
  673582/18
 • BILAG til Fjernvarmefyn - til grundejer Kortlægningsstatus jordforureningslov Dalumvej 116A Dalumvej 130 matr. 1cft Kristiansdal Hgd og 4b Hjallese By.msg
  672170/18
 • Til EDC - Henvendelse om evt forurening på Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe, matr.nr. 12i Sallinge By, Hillerslev
  673160/18
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  673615/18
 • Til projekt, 2. rate udbetales
  673839/18
 • til Orbicon Kontrakt Pulje 8
  673579/18
 • Til Esbjerg Selvstyrehavn, Udgår inden kortlægning, matr. 1422a. Estrupvej, Esbjerg Havn
  672828/18
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 høring... - Kortbilag.pdf
  673872/18
 • til borger svar Vedr forureningssagen på 13cy, Vejen by og sogn , Baungårdsvej 1 C, 6600 Vejen
  672778/18
 • Til Hestehavegård A_S - V2-afgørelse om ændret indsats, matr. nr. 42c,Tommerup By, Tommerup.pdf
  673067/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, Kortbilag, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  672562/18
 • Til Billund Kommune og Skat: Afgørelse om ændring af offentlig indsats på den V2-kortlagte ejendom Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted
  673697/18
 • Til COWI: Tilbud 2019 afsluttende monitering ønskes
  672855/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Markhaven 110, 5320 Agedrup
  673153/18
 • til landinspektøren, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  673824/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for afgørelse om ikke at meddele påbud i sagen vedr. brand i gravemaskine ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  672948/18
 • Til Assens kommune - orientering, endelig ændring af indsats, matr. nr 42c Tommerup By, Tommerup
  673107/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 høring... - Udkast til V2-kortlægning - Vores Elnet AS
  673864/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Houvej 62, 5953 Tranekær
  672451/18
 • Til borger: Vedr. sagsmateriale på forureningssagen fra Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune
  673521/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, V2-afgørelse, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  672565/18
 • Til Haderslev Kommune, anmodning om oplysninger, Storegade 51A/Gammel Brandvej 3, 6100 Haderslev
  673478/18
 • Til Fanø Kommune. SV: Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  673771/18
 • Til Dupont Nutrition, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted.pdf
  673700/18
 • Til EDC - Henvendelse om evt forurening på Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe, matr.nr. 12i Sallinge By, Hillerslev
  673164/18
 • Til virksomhed - V2 Høring.pdf
  673870/18
 • Til Vejle Kommune: Bem. til spm. fra DMR til § 8 tilladelse
  673818/18
 • Til VMR: Region Syddanmarks kommentarer
  673612/18
 • Til projekt;: kvittering for modtaget materiale
  673361/18
 • Til borger, kommune og skat: Endelig afgørelse om V2 kortlægning af Blæsbjerggade 2, 6000 Kolding
  672846/18
 • Til borger, Afgørelse om offentlig indsats, Strandvejen 111, Henne
  673689/18
 • Til borger, Offentlig indsats, Toftevej 60, Outrup
  673648/18
 • til Orbicon Kontrakt : Pulje 8
  673571/18
 • Til DMR: anmodning om kortbilag, Haulundvej 162, Ribe
  672185/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, Boligerklæring, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  672558/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev, Røde Banke 114, Fredericia (lokalitetsnummer 607-00309)
  673733/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 Høring ... Udkast til V2-kortlægning - Koppers.pdf
  673859/18
 • Godkendte effektmål på Destination Talent
  673214/18
 • til grundejer og DGE - genfremsender, VS_ Endelig kortlægning jf. JFL, Stegshavevej 7
  673721/18
 • Til virksomhed - V2 Høring - Koppers
  673858/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  672111/18
 • Til virksomhed - V2 Høring - Vores Elnet AS
  673863/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på rapportudkast
  676317/18
 • Til borger: Kopi til orientering af høring af V2-kortlægning, Parkvej 29, Egtved
  674342/18
 • Til borger: Delareal kortlægges ikke, m. bilag, Parkvej 31, 6040 Egtved
  674293/18
 • Til borger: Delareal kortlægges ikke, m. bilag, Bakkevej 6, 6040 Egtved
  674331/18
 • Til Det Forpligtende Samarbejde Trekantområdet: Referat
  677077/18
 • Til DMR: Svar vedr. Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  678138/18
 • Til Kommune: Moniteringsnotat 2018
  673091/18
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  673484/18
 • Øget brug af videotolkning, Region Syddanmark
  9934/19

2. december 2018

Indgående

 • Fra virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  677854/18

1. december 2018

Indgående

 • fra borger : Vedr forureningssagen på 13cy, Vejen by og sogn , Baungårdsvej 1 C, 6600 Vejen
  672764/18

30. november 2018

Indgående

 • Svar fra Gymnasieforeningen: Invitation til deltagelse i dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686767/18
 • Underskrevet resultatkontrakt for projektet "Triple Helix OPI"
  676907/18
 • Fra Storegade Fysioterapi vedr. manuel oprettelse af speciale 62 patient.
  676051/18
 • Fra Niras: Søndergade 10, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  678176/18
 • Fra Niras: Haderslevvej 8, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  678155/18
 • Fra Fredericia Kommune: Dokumentation for Byggefelt 60 Sønder Voldgade
  678341/18
 • Fra klinik for fysioterapi Haderslev vedr. opsigelse af ydernummer.
  676625/18
 • Fejl
  678165/18
 • Fra Niras: Kinovej, Vamdrup - GeoGIS-kontrolrapport
  678197/18
 • Fra Niras: Banegårdspladsen 4/Østergade 1, Vamdrup - GeoGIS-kontrolrapport
  678192/18
 • Fra Niras: Sydbanevej, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  678157/18
 • Fra Haderslev Kommune: Kommentar til udkast mødereferat, Skrydstrup Flyvestation
  677170/18
 • Til 5 rådgivere: Svar på spørgsmål til udbud
  674333/18
 • Fra Kolding Kommune, § 8 ansøgning til udtalelse - Buen 11, 6000 kolding
  673985/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  674315/18
 • Fra Niras: Planlægning borearbejde uge 51
  675450/18
 • Fra Innoba: forslag til præsentation af OPI analyse
  675462/18
 • Fra XMO - Samtykke erklæring vedr. Udlæsning af data - att. Anette
  672409/18
 • Fra Rambøll: Endelig undersøgelsesrapport
  672026/18
 • partnerskabserklæring fra SDU-Dronecenter
  673283/18
 • Fra Fredericia kommune mail med tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  672668/18
 • Svar fra Sundhedstyrelsen:Til kommentering: SV: Opfølgning på specialeplan 2017 , Region Syddanmark
  673321/18
 • Fra Home: Telefonbesked,431-80012
  672283/18
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43.pdf
  672670/18
 • fra Fjernvarme Fyn - Ophævelse af V1 kortlægning for Dalum Kraftvarme
  672052/18
 • Fra projekt: kort film om projektet
  673291/18
 • Fra projekt: afrapportering, regnskab mv.
  673339/18
 • Fra projekt; afrapporteringsskema
  673354/18
 • Fra Rambøll: Rykker for svar vedr ansøgning om dispensation, matr nr Krogsgaard Hgd 1h og 1i
  672744/18
 • Endelig puljeansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet - Sundhedshus i Aabenraa
  672000/18
 • SV: Lægehus i Billund
  671562/18
 • Fra borger - forespørgsel vedr. skovrejsning i råstofområde
  17112/19
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Økonomi Kærgård 2018
  702956/18
 • Fra Region Midt til Region Syddanmark: Topsoil: Updated contact list and closing of Topsoil.eu website
  702964/18

Udgående

 • Til Gymnasieforeningen: Invitation til deltagelse i dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686764/18
 • Til Danske erhvervsskoler og -gymnasier: Invitation til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686731/18
 • Til borger - Orientering om resultater samt varsling af videregående undersøgelse, Kiddesvej 3.pdf
  697321/18
 • Til kommunen - Kopi af varsling om forureningsundersøgelse på Kiddesvej 3, 7100 Vejle samt fremsendelse af undersøgelsesrapport
  697320/18
 • Til kommunen - Kopi af varselsbrev vedr. forureningsundersøgelse på Hertug Hans Gårdens Andelsboligforening.
  696668/18
 • Til rådgiver - accept af tilbud og ok til igangsættelse af undersøgelse
  696665/18
 • Til andelsboligforening - Varsling af forureningsundersøgelse på Hertug Hans Gade 14C og 14D, 6100 Haderslev
  696662/18
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  672055/18
 • Fra Rambøll: Resultater ny boring
  672025/18
 • Til Langeland Kommune, V1-afgørelse, Langegade 30A, 30B, 5900 Rudkøbing.pdf
  670740/18
 • Til Langeland Kommune_V1-kortbilag, afgørelse, Langegade 30A, 30B, 5900 Rudkøbing.pdf
  670739/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  670731/18
 • Til vagtlæge: ændring til CVR.nr.
  671386/18
 • Til EDC: SV: Jordforurening Dyreborgvej 55, 5600 Faaborg
  670767/18
 • Til VBT Sønderborg ApS, Varsel om kortlægning på V2 af Ellegårdsvej 11, Sønderborg
  670730/18
 • Til EDC: svar på henv. vedr. lokalitetsnummer 575-77021
  670806/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  670705/18
 • til kbj-miljø - beder om uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  671663/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  670704/18
 • fra Odense Kommune - jordprøver - SV_ om OFV - SV_ §8-tilladelse nødvendig - Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  670696/18

29. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, Udkast til råstoftilladelse_Matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderslev_IS Lertranskøb_KS_Region Syddanmark.docx
  686688/18
 • Fra rådgiver, Råstof, ressourceperson råstofsager - Udkast til tilladelse 1022 Bolderslev
  686687/18
 • Fra kommune: accept af modtaget dokumentation
  690262/18
 • Fra Odense Kommune: Svar til rådgiver - Nybyggeri - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  670600/18
 • FRA TENGBERG: Dagsorden til styregruppemødet den 4/12 2018
  670504/18
 • VS: Skærbæk Havnegade 43B, Fredericia
  670071/18
 • Fra rådgiver - Referat af opstartsmøde på Vestergade 34 - 28-11-2018
  697717/18
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik P/S: Nybyggeri - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  670603/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofsag 1022 Bolderslev - Spørgsmål om graveplan mm.
  686663/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, supplerende kortmateriale med adgangsvej, graveplan mv. vedr . matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  670490/18
 • Fra Cowi: Analyseresultater fra Eurofins
  669779/18
 • Fra Realkredit Danmark, anmodning om oplysninger, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  670286/18
 • Fra grundejer: Vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  670205/18
 • Fra EU-DK Support: Ny Funding & Tenders Portal
  669921/18
 • Fra borger: Anmodning om aktdinsigt
  670178/18
 • Fra EU-DK Support: invitation til netværksmøde 12. december 2018 - frist for tilmelding 3. december
  668792/18
 • Fra Kolding Kommune, § 19-tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på matrikel 1250a Kolding Jorder 3. afd.
  668570/18
 • Fra EDC: Jordforurening Dyreborgvej 55, 5600 Faaborg
  670765/18
 • Fra Fredericia kommune: vedr. jeres forespørgsel om prøvetagning af terrænnær jord langs skel mod øst, vest og nord på ejendommenSkærbæk Havnegade 43B, Fredericia
  670847/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  670865/18
 • Fra Varde Kommune - bemærkninger til referat af markmøde vedr. råstofindvinding - Broengvej 4 6840 Oksbøl
  670752/18
 • Fra Sundhedstyrelsen: Monitorering af specialfunktioner i specialeplanen med bidrag fra årsrapporter
  673517/18
 • Fra Praksis - Medd. vedr. nyt CVR nummer
  668821/18
 • Fra Fanø Kommune. Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  668548/18
 • Fra Praksis til Svendborg Fysioterapi vedr. tildeling af ydernummer.
  669446/18
 • Fra Svendborg Fysioterapi I/S vedr overtagelse af kapacitet.
  669180/18
 • Fra Sønderborg Kommune, overholdelse af påbud, Ellegårdvej 11, Sønderborg
  670508/18
 • Erhvervsministerens kommentar til jeres henvendelse vedr. L 73
  685785/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nordstrandsvej 7AC, 9, 14A-C, 16, 18A-C, 20, 5953 Tranekær_rettet.
  681984/18
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel om kortlægningsbrev, Røde Banke 114, Fredericia (lokalitetsnummer 607-00309)
  673696/18
 • Fra Hung Le - Korrespondance vedr. Dataeksport fra XMO system
  672368/18
 • Fra DMR: Oplæg til suppl. boringer, Haulundvej 162, Ribe
  672173/18
 • fra lodsejer, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  673827/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om fund af forurening ved Middelfart Marina - Jordprøver
  672534/18
 • Fra Niras: Rapport, Grundejerdel, november 2018, Parkvej 29, 6040 Egtved
  673472/18
 • Fra Sønderjyllands Museum: Arkæologisk udtalelse vedr. fortsat råstofindvinding på matr. 179 og 789, Skrydstrup, Skrydstrup og matr. 34 og 269, Gl. Ladegård, Hammelev (Haderslev kommune).
  672843/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om tilbagemelding vedr. jord med knust asfalt, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted.
  672253/18
 • VS: tolkeområdet
  673601/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Vedr. restdisponering
  672029/18
 • fra Orbicon Opdateret projekt økonomi pulje 8
  673400/18
 • Fra COWI: Rapport med resultater af monitering 2016-2018
  672027/18
 • Fra Niras: Rapport, Teknisk del, november 2018, Parkvej 29, 6040 Egtved
  673480/18
 • fra Orbicon Opdateret projekt økonomi pulje 8
  673346/18
 • Fra Kolding Kommune, Udkast til § 8 - Centervej 4, 6000 Kolding
  676139/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Fiskergade 4, 5874 Hesselager.pdf
  674982/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bøsørevej 64, tidl. 68, 5874 Hesselager.pdf
  675268/18
 • Fra Arkil: Vedr dispensation på hjemmesiden, Vranderupvej 46, Kolding
  675943/18
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast til § 8 tilladelse - Danish Crown, Langbro 7A, 6400
  676170/18
 • Fra Råmbøll: Spørgsmål til udbud
  674332/18
 • Fra grundejer: Kvittering for regionens besvaelse af spørgsmål - Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  673787/18
 • fra Orbicon Opdateret projekt økonomi pulje 8
  673454/18
 • Fra Cowi: Vedr. Fremskudt Trivselsberedskab
  679814/18
 • Fra Kolding kommune: Bilag 1 til landzonetilladelse Donsvej 69, 6040 Egtved
  676484/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager .pdf
  675841/18
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Centervej 4, 6000 Kolding
  695894/18
 • Fra Sani Nudge: SV: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10769/19
 • Fra EU-DK: Opsamling fra møde om ny lov om erhvervsfremme 26/11
  9396/19

Udgående

 • Til DMR: Kvitteringssvar - Afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195
  670648/18
 • Til Nyborg Kommune: § 8-høringssvar til udkast til §8-tilladelse til Infill-byggeri på Dronningensvej 2, 5800 Nyborg, matr. 373a, Nyborg Bygrunde, lok. 449-70152
  670549/18
 • Til Assens Kommune mfl., Råstof, SV: Gadsbølle 1at
  686668/18
 • SV: [Sagsnr.:18/219] - Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut - j.nr. 2-1010-940/1
  670299/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut - j.nr. 2-1010-9401_Sagsnr_18-219_Dokid_617527-18_v1.MSG.msg
  670300/18
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om råstofindvinding i Spandet matr.nr. 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  669423/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering og telefonnotat med supplerende oplysninger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  670496/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  668546/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  668544/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  668545/18
 • Til lægevagten vedr. Praksishandel i Odense
  670543/18
 • Til Jordkonsulenterne ApS: Vedr. spørgsmål til den udførte undersøgelse og oprensning af forurening på Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  668726/18
 • Til Borger, Kortbilag, Krügersvej 2, 6541 Bevtoft.pdf
  670349/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge indtræder som ejer i praksis i Odense
  670395/18
 • Til Sønderborg Kommune, tidsfrist overskredet, Ellegårdvej 11, Sønderbor
  670513/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 3 af 4
  669697/18
 • Til borger: Fremsendelse af teknik rapport - Allestedgårdsvej 58, Broby - Journal nr.: 17/34937
  669627/18
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  670525/18
 • Til Faaborgmidtfyn kommune - udkast til afgørelse om ændre indsats, Færgevej 6E, 5600 Faaborg ml..pdf
  670141/18
 • Til Realkredit Danmark, historisk materiale, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  670326/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale til tilbud på Pulje 11
  669717/18
 • Til borger - V1-afgørelse - Augløkkevej 6 5900 Rudkøbing.pdf
  668739/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 1 af 4
  669702/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, Henstilling vedr. råstofindvinding matr.nr. 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  669417/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 4 af 4
  669714/18
 • Til lodsejer og kommune - eferat af markmøde vedr. råstofindvinding - Broengvej 4 6840 Oksbøl
  670462/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 4 af 4
  669699/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 2 af 4
  669705/18
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Odense
  670544/18
 • Til Varde Kommune: Svar på spørgsmål om §8
  670554/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 1 af 4
  669689/18
 • Til borger - Svar på henvendelse om resultater for Huggetvej 125, 5400 Bogense
  669947/18
 • Deloitte
  668606/18
 • Til Faaborgmidt kommune - V2-kortlægningsbrev fra 2004, matr. nr. 229a Faaborg Bygrunde.pdf
  670169/18
 • Til Borger, Udgår før kortlægning, Krügersvej 2, 6541 Bevtoft.pdf
  670351/18
 • Til Vejle Kommune:Tilbagemelding på orientering om forurening på Nørre Bygade 18, 7100
  671963/18
 • til Borger SV: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673679/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  670870/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 2 af 4
  669695/18
 • til fredericia kommune svar på Forespørgsel Treldevej 150 - _akiv matereale _.PDF
  669977/18
 • til Skat og Varde kommune: V2 varsel
  670479/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 3 af 4
  669710/18
 • Til Læge - Bekræftelse på indtræden i kompagniskabspraksis i Odensen
  670526/18
 • til Fredericia kommune svar på : Forespørgsel Treldevej 150
  669971/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af CVR nummer
  668829/18
 • Til Lifa - Svar på henv om udtalelse ifm matrikulære ændringer omfattetende sløjfning af privat fællesvej ifm flere matrikler i Kongsted By, Bredstrup, Fredericia Kommune - Svar til Lifa om sletning af privat fællesvej Kongsted By
  669759/18
 • Til borger: Kvittering for anmodning om aktindsigt
  670353/18
 • Til Faaborgmidtfyn kommune - Varsling om ændret indsats, Færgevej 6 m.fl, 5600 Faaborg.pdf
  670138/18
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse og oprensning, Slotsalleen 6A, 5600 Faaborg.pdf
  669139/18
 • Til Borger, Kortbilag, Slotsalleen 6A, 5600 Faaborg.pdf
  669133/18
 • Til Realkredit Danmark, historisk materiale, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  670330/18
 • Til borger - opfølgende svar på henvendelse om resultater for Huggetvej 125, 5400 Bogense
  669967/18
 • Til grundejer: Svar vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  670217/18
 • Til Aabenraa Kommune. 580-81298 Lejrvejen 11B, 6330 Padborg
  668757/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på mail, Slotsalleen 6A, 5600 Faaborg
  669130/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale til tilbud på Pulje 11
  669700/18
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Augløkkevej 6 5900 Rudkøbing.pdf
  668742/18
 • Til borger - V1V2-kortbilag, Færgevej 6E m.fl., 5600 Faaborg.pdf
  670156/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr,. 1. december 2018
  670067/18
 • Til Niras: Forurening fra Gørtlervej 4
  675440/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  670054/18
 • Til Borger: Resultater af kloakundersøgelsen i Grindsted 2018
  676316/18
 • Til borger: Bilag, Rapport, Indledende undersøgelse, Grundejerdel, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17121/19
 • Til borgergruppe: Orientering om resultater af kloakundersøgelsen
  694595/18

28. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - resultater af indeklimamålinger på Vestergade 36
  697715/18
 • Fra DGE: Grundejer rapport, Dalekildevej 5, Randbøl
  673195/18
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Dalekildevej 5, Randbøl
  673196/18
 • FRA SWECO: Databehandleraftale underskrevet
  668336/18
 • FRA SWECO: Databehandleraftale underskrevet
  668337/18
 • Fra Odense Kommune: Kopi af påbud om undersøgelse af forurening - P.L. Brandts Allé 1
  705607/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - påbud om undersøgelse- P.L. Brandts Allé 1
  705608/18
 • Fra museet RÅSTOF Vedr. Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  694496/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofsag 1022 Bolderslev - Spørgsmål om graveplan mm.
  686658/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Efterbehandlingsplan_Bolderslev.jpg
  686659/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Graveplan_Bolderslev.jpg
  686660/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  667738/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  667725/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  667735/18
 • Fra firma Ipsen: Efterlevnad anbefalning Medicin rådet ,Somatostatin analoger
  674351/18
 • Fra Orbicon: Rapportudkast
  676308/18
 • Fra borger. Anmodning om aktindsigt i kultursag
  673849/18
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  672067/18
 • Fra Kolding Kommune: status for sagen, Gl. Donsvej 4A
  672136/18
 • Fra Vejle KOmmune: Spm fra DMR til §8
  673821/18
 • Fra Rockwoll: ingen bemærkninger til revideret § 8 udkast. Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  672162/18
 • Fra COWI: Rapportudkast til kommentering
  672028/18
 • Fra Rosborg Gymnasium: Vedr. optagelseskapacitet i Trekantområdet
  676563/18
 • TIl Kolding Kommune: Rykker for orientering om standsningsmeddelse - Donsvej 69, Kolding
  676475/18
 • Fra DMR - Endelig Rapport, teknisk - Krengerupvej 84, Glamsbjerg
  686618/18
 • Fra DMR - Endelig Rapport, grundejer - Krengerupvej 84, Glamsbjerg
  686620/18
 • Fra DMR - Endelig Rapport, grundejer - Krengerupvej 82, Glamsbjerg
  686619/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Svendborg
  667886/18
 • Fra Billund Kommune: Kopi af telefonnotat fra Ribe Amt af 28-2-2006
  670090/18
 • fra vejle kommune dokumenter forud for §8 Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - supplerende poreluftsundersøgelse.pdf
  668774/18
 • Fra Niras ang, rapporter fra 1993, Tulip-grunden, Vejle
  667199/18
 • Fra Niras: FORSP - Arkivoplysninger. Rugårdsvej 696, 5462 Morud. Lok. nr. 480-81127
  668393/18
 • Fra Esbjerg Kommune: §8 tilladelse til ændret arealanvendelse og opførelse af tårn A, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  668386/18
 • Fra Esbjerg Kommune: § 8 Tilladelse til ændret arealanvendelse og boliger over dagligvarebutik, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  668387/18
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  667118/18
 • BILAG fra DMR - 2018-1503.28.11.2018_Stegshavevej 7, Ringe_grundejer ingen indsigelser til kortlægning.pdf
  667550/18
 • Fra Schrøder: Ventilator virker igen
  667643/18
 • SV: Sandsynliggørelse af 18% standardsats.xlsx
  666973/18
 • Fra borger. Telefonhenvendelse: Nedbrydning af Lejrvej 11B, 6330 Padborg
  668054/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om at få tilsendt rapport på OM-sag fra Assensvej 1, 5500 Middelfart
  668197/18
 • fra MOE Drivvejen 1, Vorbasse - Aflevering 27/11-2018
  667847/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Afrapportering og regnskab for resterende ramme 2015-18
  667935/18
 • Fra ekstern aktør - mødemateriale
  668156/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Forespørgsel vedr yderligere oplysninger, Algade 15B, Ejby
  667733/18
 • Fra Borger, Svar på mail omkring boligforhold på Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  668063/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger til udkast til tilladelse til tårn A, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668218/18
 • Fra Grundejer: Svar til Fredericia Kommune vedr. ansøgning om etablering af ferieboliger på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  668016/18
 • Revideret og nu gældende budget for projekt Medstrøm, SFD-14-0008
  666997/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Stegshavevej 7, 5750 - Indledende spørgsmål
  667548/18
 • fra DMR - Lokalitet 430-81002, jnr. 18_49618, adr. Stegshavevej 7, 5750 Ringe - Ingen indsigelser
  667549/18
 • Fra Fredericia Kommune: Tilbagemelding til grundejer: Vedr. ansøgning om etablering af ferieboliger på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  668004/18
 • Fra Esbjerg Kommune, §8-tilladelse Niels Lamberts Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  668335/18
 • Fra Ekstern Aktør: Mødemateriale
  668202/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ansøgning om etablering af ferieboliger på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  668026/18
 • LYFO+CLL: Høring årsrapport 2017 for Dansk Lymfom Database + Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database
  668507/18
 • Fra entreprenør. Lejrvejen 11 B, Padborg
  668543/18
 • Fra Agrolab: Analyseresultate "Høgeberg losseplads - B14" af 13.11.18
  669752/18
 • fra vejle kommune dokumenter vedr undersøgelse forud for §8 Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - miljøundersøgelse mhp §8 ansøgning.pdf
  668770/18
 • fra Vejle kommune dokumenter forud for §8 Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - Ansøgning om §8 tilladelse.pdf
  668778/18
 • Fra Agrolab: Analyseresultat "Høgeberg losseplads - B10" af 13.11.18
  669757/18
 • Fra borger: ønsker teknisk rapport - Allestedgårdsvej 58, Broby
  669582/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for fremsendelse af OM-rapporter på Assensvej 1-3, 5500 Middelfart
  668617/18
 • fra fredericia kommune Forespørgsel Treldevej 150
  669966/18
 • fra rådgiver henvendelse vedr sagen status Havnegade 10, Vejle - §8 tilladelse
  668760/18
 • Fra Varde KOmmune: Anvendelse af knust asfalt
  670472/18
 • fra vejle kommune undersøgelsesrapport forud for §8 udkast Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse
  668768/18
 • Fra Dan-Grit - bemærkninger til referat af markmøde vedr. råstofindvinding - Broengvej 4 6840 Oksbøl
  670757/18
 • Fra Esbjerg Kommune opfølgning på § 19 tilladelse, lok. 561-81087 v. Estrupvej, Esbjerg Havn
  670764/18
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om forurening på Nørre Bygade 18, 7100
  671961/18
 • Fra Meldgaard Miljø: Nye resultater vedr boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  672300/18
 • Fra projekt: slutafrapportering og regnskab
  671586/18
 • Fra Agrolab: Analyseresultat "Høgeberg losseplads - B12" af 13.11.18
  669761/18
 • Fra BC Syd vedr. udpegning af regionsrådsmedlem til bestyrelsen for BC Syd
  670416/18
 • fra vejle kommune undersøgelsesrapport Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - VS Ansøgning om §8 tilladelse, Havnegade 10, Vejle.pdf
  668769/18
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune - orientering om at grundejerhar søgt aktindsigt - Allestedgårdsvej 58, 5672 - Orientering om aktindsigt
  669602/18
 • Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS), endelig årsrapport 2017
  668493/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Information vedr. kontrol 1. halvår 2019
  689742/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Information vedr. kontrol 1. halvår 2019 - 181127 Information om kvalitetskontroller 2019.pdf
  689903/18
 • Fra Danfoss: Revurdering af V2 kortlægning, Lundenvej 1, Nordborg
  2617/19
 • Fra Kommunen.dk: Anmodning om aktindsigt
  4339/19
 • fra konsulenten, råstofplanlægning, henvendelse, matr nr 713 bovrup, varnæs i Aabenraa
  10383/19
 • Fra Fredericia kommune: Undersøgelsesrapport, Købmagergade 21.pdf
  13275/19
 • Fra Fredericia kommune: Skema til §8-ansøgning pga. ændret arealanvendelse, Købmagergade 21.pdf
  13279/19

Udgående

 • Til BechBruun: Afgrænsning af: Tilrettet - Anmodning om aktindsigt [IWOV-Legal.FID3533848]
  668365/18
 • Til Philipsen Gruppen og DMR A/S: Region Syddanmarks bemærkninger til forslag til supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  668363/18
 • Til Indvinder RÅSTOF Videresendelse af mail VS: Bramstrup Grusgrav
  667774/18
 • Til Bech-Bruun: Kvittering for modtagelse: Tilrettet - Anmodning om aktindsigt [IWOV-Legal.FID3533848]
  667418/18
 • Revideret REM-tilsagn vedr. tillægsbevilling til Medstrøm - tilpasset godkendt budget
  667152/18
 • Gitter efterspørger igen flere oplysninger
  667371/18
 • Til FamInvest: Fortsat V2 - Kongensgade 142, 6700 Esbjerg.pdf
  668339/18
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar, udkast til §8-tilladelse Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  666583/18
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  667012/18
 • Lok. 631Til Vejle KOmmune: Svar på spm om § 8
  667871/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-rapporter på Assensvej 1-3, 5500 Middelfart
  668294/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Hesselagergårdsvej 2, 5874 Hesselager
  666584/18
 • Til Fåborg-Midtfyn Kommune, anmodning om oplysninger, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby - Påbud om undersøgelse af årsag til forurening
  666545/18
 • Til Sønderborg Kommune: Udtalelse vedr arealoverførsel Lokalitet: 537-30041, Matr.nr. 980 Sønderborg Ejerlav, Helgolandsgade 1, 6400 Sønderborg
  666726/18
 • Til PLO, Levernadører og Lægevagten vedr. Praksishandel i Egtved
  667527/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg
  668345/18
 • Til PLO, Leverandør og lægevagten vedr. Praksishandel i Svendborg
  668341/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  667568/18
 • til MOE og Billund Kommune : artikel til orientering
  667825/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østervej 1, 5935 Bagenkop
  667521/18
 • Til FamInvest: Bilag - Kortbilag, Fortsat V2-afgørelse, Kongensgade 142.pdf
  668340/18
 • Til køber, Højervej 41, 6270 Tønder udgår af kortlægningen
  667693/18
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for projekt tårn A, Gammelby Ringvej, 6700 Esbjerg, matr. 1077i Esbjerg Bygrunde og 2pq Rørkær, Esbjerg Jorder, lok.nr. 561-88007
  668228/18
 • Tilsagn om regionale erhvervsudviklingsmidler til projekt ACOVEM - REM-tilsagn ACOVEM.pdf
  668111/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering om at ejendommen Bredsten Landevej 19, 7321 Gadbjerg, lok. 630-81960 - udgår af kortlægning efter jordforureningsloven
  667435/18
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkning til analyseparametre til § 8 Tilladelse, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668259/18
 • Til praksis i Agerbæk: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  667010/18
 • BILAG til grundejer - kort V2 og udgået areal, Stegshavevej 7.pdf
  667567/18
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag, V2-varsling, Vejareal 7000r.pdf
  668352/18
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde.pdf
  668346/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  667398/18
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, Vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde.pdf
  668344/18
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Gasværksgade/ Gammelby Ringvej, 6700 Esbjerg, matr.2pp, 2pq Rørkær, Esbjerg Jorder og 1077c Esbjerg Bygrunde , lok nr 561-88007
  668369/18
 • Til Borger: Afgørelse - udgået af kortlægning inkl. bilag, 630-82003
  667083/18
 • til DMR - End. V2 - dr. Stegshavevej 7, 5750 Ringe - Ingen indsigelser
  667563/18
 • Til Borger, Svar på mail med spørgsmål til boliganvendelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  667128/18
 • til DMR og Assens Kommune - fremtidig kortlægning uden indsats - SV_ Supplerende dokumentationsprøver og vandprøve på Brydes Allé, Assens
  666933/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  667569/18
 • Til rådgiver - accept af forslag til analyser
  667912/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen, Lihmevej 6, 7183 Randbøl, lok. 630-82003 - udgået af kortlægning efter jordforureningsloven
  667194/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Egtved
  667420/18
 • Til Borger: Udgået af kortlægning inkl. bilag, Bredsten Landevej 19, Gadbjerg.pdf
  667419/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østerhusevej 10, 5953 Tranekær
  666861/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  668199/18
 • til grundejer - V2-ENDELIG Stegshavevej 7.pdf
  667566/18
 • Til borger, Kvittering for boliganmodning, Diernæsvej 104, Haderslev
  668323/18
 • Til grundejer, Højervej 41, 6270 Tønder udgår af kortlægningen
  667668/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Stegshavevej 7, 5750 - Indledende spørgsmål
  667603/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Egtved
  667529/18
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  667326/18
 • til grundejer, følgemail - Endelig kortlægning jf. JFL, Stegshavevej 7
  667564/18
 • Til Skat: Orientering vedr. Kongensgade 142, 6700 Esbjerg
  668359/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Kongensgade 142, 6700 Esbjerg samt del af vejareal matr. nr. 7000r
  668356/18
 • Til Vejle Kommune: Regionens bemærkninger til statusnotat vedr. undersøgelse og afgravning, Tiufkærvej 107, 7100 Vejle
  668801/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  668114/18
 • Til borger. Nedbrydning af Lejrvej 11B, 6330 Padborg
  668061/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østervej 1, 5935 Bagenkop
  667523/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kædebyvej 28, 5932 Humble
  666820/18
 • Til EDC: Dokumenter vedrørende ejendome, som udgår af kortlægningen - Åvej 5, 5792 Årslev
  667391/18
 • Tilsagn om regionale erhvervsudviklingsmidler til projekt "kulturturisme i det sydfynske"
  668123/18
 • Til Niras: FORSP -Arkivoplysninger. Rugårdsvej 696, 5462 Morud. Lok. nr. 480-81127
  668395/18
 • Svar på anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål om KBU-forløb i almen praksis
  682039/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vurdering af risikoen for overfladevand, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  681715/18
 • Til borgere: Orienteringsbrev til grundejere i område 2, 2A og 3
  676310/18
 • til Orbicon Nye pesticid-pakker til vandanalyse
  673359/18
 • til Orbicon Nye pesticid-pakker til vandanalyse
  673406/18
 • Til borgere: Orienteringsbrev til grundejere i område 1
  676309/18
 • Til borgere: Orienteringsbrev til grundejere i område 4
  676311/18

27. november 2018

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: Orientering om godkendelse af jordhåndteringsplan, Warmingsgade 1, Kolding.
  666570/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering": Grave- og jordhåndteringsplan
  666571/18
 • Fra DMR: Bilag - AR-18-CA-00739783-01 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S.pdf
  670399/18
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1775_2018-11-23_Svendborgvej 337_situationsplan - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  670398/18
 • Fra DMR: Afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  670397/18
 • Endnu et abonnement til godkendelse - frist senest 29-11
  678462/18
 • FRA Ehervsstyrelsen : Tak for din henvendelse
  666287/18
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, svar vedr. fortidsmindebeskyttelseslinje matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  666000/18
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Accept af mødetidspkt.Skovbækken Sellebjerg
  666086/18
 • Fra nabo, RÅSTOF, regionen er cc på mail til Esbjerg Kommune vedr. matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665970/18
 • FRA SWECO: RIT 3.2
  666291/18
 • FRA TENGBERG: Release 3.9 dato
  668057/18
 • Fra nabo, RÅSTOF, vedr. snak med Esbjerg Kommune matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665968/18
 • Fra Assens Kommune, Råstof, SV: 1at Gadsbølle
  686581/18
 • Fra Orbicon: Borearbejde starter onsdag og torsdag
  673387/18
 • Fra Orbicon: SV: Boringssløjfning vedr. Savværksvej 2 Årre
  701/19
 • Fra Nordfyns kommune RÅSTOF Svar myndighedshøring Råstofgrav i Gyngstrup (Nordfyns kommune)
  666186/18
 • Henv. fra Nyreforeningen vedr. dialysepatienter og kørselstilskud
  3475/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden til styregruppemødet den 4/12 2018
  668062/18
 • fra Vejle kommune Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Ve 1.doc
  668754/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til §8 tilladelse, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  666559/18
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune, status for påbud, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  666543/18
 • Jupiter reformation - arbejdsgruppe om data
  666535/18
 • Fra Sweco, Notat om afværge, Tøndervej 41, Møgeltønder
  667226/18
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagn
  667103/18
 • Fr Region Sjælland: Referat af møde i HR-personalechefkredsen den 27.09.2018
  666803/18
 • Fra FES: Udkast mødereferat 20-11-2018, Skrydstrup Flyvestation
  668296/18
 • Fra Ingeniørværket: Bemærkninger til tilladelse til tårn A, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668278/18
 • Fra Borger, Mailkorresponce med grundejer, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  667113/18
 • Fra DGE: Notat vedr. miljøundersøgelse på Søndergade 49a, 5591 Gelsted
  666774/18
 • Fra rådgiver - forslag til laboratorieanalyser
  666693/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Allestedgårdsvej 58, 5672 - Udkast til vurdering af påbudsmulighed
  669673/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail vedr. indeklimamåling og §8, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  669109/18
 • Fra Niras: Opgørelse over økonomi for Søndersø Industrigrunde
  670511/18
 • Fra Agrolab: analyseresultater "Høgeberg losseplads - B8 kort" af 13.11.18
  669738/18
 • Høring af forslag - VS Meddelelse fra Region Syddanmark Høring af forslag.msg
  668704/18
 • fra Vejle kommune Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse
  668751/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for patienttilgang
  670040/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  666188/18
 • Fra Nyborg Kommune: Matrikelskel rettet - Byvejen 32, Langå, 5874 Hesselager
  665739/18
 • Fra Haderslev Kommune: Sagsmateriale, matr. nr. 179 og 789 Skrydstrup, matr. nr. 34 og 269 Gl. Ladegaard, Kudsk og Dahl, udløb 2015
  666231/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Kvittering for modtagelse, Hærvejen 3A, Padborg
  665597/18
 • Fra Esbjerg Kommune - ingen kommentarer ifm. partshøring - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet, Esbjerg Kommune
  666036/18
 • Høringsbrev Regionerne.docx
  664908/18
 • Bilag til revideret ansøgning, Odense Robotics Startup
  666325/18
 • Fra Haderslev Kommune: Sagsliste råstoffer, Haderslev Kommune.xlsx
  666229/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om undersøgelser på Linde alle 7, Sønderborg
  666111/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om arkivmateriale på: Algade 15B, 5592 Ejby, Matrikel 16ay Ejby By, Ejby (lokalitet 410-81091)
  666053/18
 • Fra NIRAS: Revideret oplæg og tilbud 2019
  665580/18
 • Mail fra Taxa Syd - Re: Prisregulering pr. 1. december 2018
  665012/18
 • Fra Sundhedstyrelsen: Anmodning om redegørelse vedr. varetagelse af regionsfunktion 5 i oftalmologi i Region Syddanmark
  666128/18
 • Fra Vejle Kommune: §19-ansøgning, Boulevarden 13, 7100 Vejle
  665546/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - §19 ansøgning Boulevarden 13, Vejle.pdf
  665553/18
 • Fra Rambøll. Flensborgvej 9A, Kruså
  665207/18
 • MED Klippekortmodul d. 14. november 2018
  664966/18
 • Beretningsudkast høringsudgave.docx
  664911/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81224, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  665529/18
 • Fra og til Esbjerg Kommune, Under udarbejdelse. Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  664822/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Houvej 62, 5953 Tranekær
  672442/18
 • Fra MST: Kommentarer til udkast til referat
  2088/19
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692933/18
 • Fra SIF: Henvendelse vedr. adgang til data fra Danmarks Statistik
  694586/18
 • Fra Rambøll til Region Syddanmark: TopSoil - Stoftransport model for Odense VEst - oplæg til kontrakt
  702864/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård - Minutes of meeting - Feasability study - Pit 1, 2 and 4
  702927/18

Udgående

 • SV: Endnu et abonnement til godkendelse - frist senest 29-11
  678469/18
 • Til CLEAN: svar på anmodning om omrokering på budgetposter
  685100/18
 • Til Nordfyns Kommune og ansøger RÅSTOF Aftale om Markmøde Gyngstrupvej
  666244/18
 • Til museet RÅSTOF Kvittering for svar 7i Gyngstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune
  666193/18
 • System-til-system adgang til CVR-data
  666285/18
 • Til nabo, RÅSTOF, svar vedr. regionens rolle mv. matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  666144/18
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, opfølgning vedr. fortidsmindebeskyttelseslinje matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665994/18
 • Til Varde Kommune: Høring vedr. kortlægningsafgørelse, Savværksvej 2, 6818 Årre
  665743/18
 • Til NCC: Høring vedr. kortlægningsafgørelse, Savværksvej 2, 6818 Årre
  665579/18
 • Til Assens Kommune, Råstof, SV: 1at Gadsbølle
  686651/18
 • Til Orbicon: SV: Boringssløjfning vedr. Savværksvej 2 Årre
  703/19
 • Til Nordfyns Kommune RÅSTOF Kvittering for høringssvar og forslag til mødedatoer
  666191/18
 • 567-00001 Videregående forureningsundersøgelse Savværksvej 2 Årre.pdf
  664831/18
 • Til Orbicon: Boringssløjfning vedr. Savværksvej 2 Årre
  664830/18
 • Til Assens Kommune, Råstof, 1at Gadsbølle
  686577/18
 • Til ansøger, Råstof, 1at Gadsbølle
  686575/18
 • TIL ZOOMTEK: Bekræftelse på møde
  664535/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. Møllegade 21, 27 og 36 i Sønderborg
  664469/18
 • Til DGE: Tilbagemelding på tilbud vedr. Møllegade 21, 27 og 36 i Sønderborg
  664475/18
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  665490/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  665967/18
 • Fælles høringssvar fra regionerne til Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene.pdf
  664917/18
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  665447/18
 • Til Franck Geo- og Miljøteknik: Historisk materiale, Algade 15B, 5592 Ejby
  666056/18
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud
  665696/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding.pdf
  665961/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  665525/18
 • Til Vejle Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  665941/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  665943/18
 • Til Borger, Mail omkring boligundersøgelse på Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  666020/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  664809/18
 • Til Kolding Kommune. SV: CaseNo18-12458_Dispensation til anvendelse af slagge under ensilageplads_DocNo163927-18_v1
  665599/18
 • Til Grundejer og lejer: Orientering om status og varsel 2019 målerunde
  665242/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 108966627.pdf
  665566/18
 • Til borger - svar på henvendelse
  665701/18
 • Til borger - svar på henvendelse
  665780/18
 • Til Borger: Bilag til "Udgået" - Kort over udgået areal, Sødover Tværvej 7, Bredsten.
  666097/18
 • Til Tønder Kommune, V2-kortlægning af matr 7000i Tønder v. Sønderlandevej 8, Tønder
  665368/18
 • 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_Høring V2 kortlægning af slagge under køreareal
  665600/18
 • Til NIRAS: Kommentar til oplæg og tilbud
  664848/18
 • Til Nymølle Stenindustrier, Forslag til Råstofplan
  664500/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  665483/18
 • Til Middelfart Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby
  665450/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med varsel om påbud og udkast til påbud matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665992/18
 • Til DMR: Svar vedr. undersøgelse / oprensning af Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  665100/18
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til revideret udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9, 6580 Vamdrup, lok. 629-00010
  665385/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til vurdering af påbudsmulighed, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup
  665716/18
 • Til Borger: Bilag til "Udgåe" - Grundejerrapport, Sødover Tværvej 7 Bredsten
  666101/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Sønder Bygade 21, 7100 Vejle.pdf
  665951/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Kvittering for modtagelse af mail vedr. problemer med dokumenter, lokalitet nr. 509-00024
  664751/18
 • TIl DGE: Godkendelse af rapportudkast, Dalekildevej 5, Randbøl
  664768/18
 • Til Billund Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Almstokvej 10, 7190 Billund
  665482/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  665438/18
 • Til Rambøll. Flensborgvej 9A, Kruså
  665214/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  665458/18
 • Til Nordenbrogaard ApS, V1-afgørelse, Hedevejen 13 A-B, 5932 Humble.pdf
  665034/18
 • Til Middelfart Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Brovejen 266, 5500 Middelfart
  665436/18
 • Til Sønderborg Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Huholt 18, 6400 Sønderborg
  665965/18
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening på en del af Dyrehavegårdsvej 19, 6000 Kolding - lokalitetsnr. 621-00253
  665136/18
 • Til Nordenbrogaard ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Hedevejen 13 A-B, 5932 Humble.pdf
  665035/18
 • Til Vejel Kommune: Anmodning om ansøgning vedr. Tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord på Boulevarden 13, 7100 Vejle
  665441/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Til Orientering, Udgår af regionens kortlægning efter jordforureningsloven, Sødover Tværvej 7, 7182 Bredsten
  666122/18
 • Til Billund Kommune: Vedr. spørgsmål til udkast til §8-tilladelse til sagen fra Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  665709/18
 • Til borger - V1-kortbilag, Høring, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  664807/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Sdr. Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  665494/18
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vormark Bygade 46, 5874 Hesselager
  664859/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  665440/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedrørende Hærvejen 3A, Padborg 3
  665591/18
 • Til Grundejer: Opdateret brev med korrekt dato
  666035/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Dokumentations vedrørende Hærvejen 3A, Padborg
  665576/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedrørende Hærvejen 3A, Padborg 2
  665585/18
 • Til borger - V1-høring, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  664811/18
 • Revideret ansøgning klar
  664993/18
 • Til Kolding Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding
  665960/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedrørende Hærvejen 3A, Padborg 4
  665593/18
 • Til Borger: Udgået af kortlægning, Sødover Tværvej 7, Bredsten.pdf
  666093/18
 • Til Vejle Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Koldingvej 426, 7100 Vejle
  665523/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N
  666190/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Banevej 12, Rudkøbing.pdf
  665455/18
 • Til Sønderborg Kommune:: Tidsfrist på tilbagemeldingLinde alle 7, Sønderborg
  668506/18
 • Til borger. Høring V2 kortlægning af slagge under kørselsareal. Doc2Mail - Forsendelse 108963152.pdf
  665471/18
 • Til Vejle Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Sønder Bygade 21, 7100 Vejle
  665948/18
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 26. november 2018
  666195/18
 • Til Borger: Byggesagsmateriale
  676303/18
 • Til Borger: Byggesagsmateriale - Ådalen 1, 7200 Grindsted - del 2 Olietanke
  676301/18
 • Til Borger: Byggesagsmateriale
  676297/18
 • Til kommunen: 040789 Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 26. september 2018
  666202/18
 • Til COWI, Kopi af grundejerorienteringsbreve, pulje 28
  2302/19

26. november 2018

Indgående

 • Fra ansøger, Råstof, SV: 1n Juellingsholm - Det ansøgte område
  686571/18
 • Fra ansøger, Råstof, Scan_20181126 (2).pdf
  686572/18
 • FRA TENGBERG: Stamdata siden - mockups
  668066/18
 • Et abonnement har svarfrist d. 30-11
  678461/18
 • SUU alm. del - spm. 170 (S).pdf
  700942/18
 • Fra DR: Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. lukningen af barselsafsnittet på Rigshospitalet
  700940/18
 • SUU alm. del - spm. 166 (S).pdf
  700941/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_208602_Tilladelse_efter_miljøbeskyttelseslovens__19_til_m - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  670595/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter miljøbesyttelseslovens §19 til mellemdeponi og genindbygning på Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg (matr. 40b, Nyborg Markjorder)
  670594/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til anlægsarbejde på Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg (matr. 40b, Nyborg Markjorder)
  670589/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_207126_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8_til_anlæg - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  670590/18
 • FRA ZOOMTEK: Underskrevet kontrakt
  664539/18
 • FRA ZOOMTEK: AFtale omkring møde
  664533/18
 • FRA ZoomTek: Underskrevet kontrakt
  668101/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Udkast til tilladelse til tårn A, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668183/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  667139/18
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bygning til lager og adminnistration på Vestre Ringvej 4, 7000 Fredericia
  668017/18
 • Fra Ulbølle Vandværk: Fåborgvejens Losseplads vedr. monitering
  666948/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  667142/18
 • Fra DGE, mail med oprensningsnotat, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  669117/18
 • Fra DGE, Oprensningsnotat, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  669120/18
 • Fra Danske Regioner: Inspirationskatalog - vagtplanlægning og personaleanvendelse
  670551/18
 • Fra borger - Henvendelse om Resultater for Huggetvej 125, 5400 Bogense
  669938/18
 • Høring: bekendtgørelser om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr - frist 20. december 2018 kl. 12
  669820/18
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til boligbyggeri,Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  670449/18
 • Fra Lifa - Større matrikulæreændringer - Nedlægning af privat fællesvej Kongsted By, Bredstrup, Fredericia Kommune
  669425/18
 • Fra Kolding Kommune: §8 ansøgning om etablering af bassin samt udlægning af overskudsjord, Industrivej 9
  664827/18
 • Fra Nymølle Stenindustrier, Forslag til Råstofplan
  664461/18
 • Fra Rambøll. FW: Rapport AR-18-CA-00735021-01 vedr.1100027245 Flensborgvej 9a, Kruså. Lokation: 503-30015 att: Jan Birkemose Madsen (JBM)
  663731/18
 • Henvendelse: fra yder - oplysninger om rute
  665472/18
 • fra Odense Kommune, mail - SV_ §8-tilladelse nødvendig - SV_ Nedrivning af drivhuse på Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  662974/18
 • ALD/MDS: Høring årsrapport 2017 for Dansk Akut Leukæmi Database & Myelodysplastisk Syndrom Database
  663448/18
 • Fra borger - Telefonhenvendelse om forurening Dyrehavegårdsvej 19, Kolding
  665127/18
 • Fra borger - anmodning om boligundersøgelse - Herningvej 36 7300 Jelling.pdf
  663414/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om resultat af undersøgelse, Haulundvej 162, Ribe
  664489/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord.pdf
  665393/18
 • Faktura fra Jens Bo - Tidlig opsporing af kræft + Spot for tidlig opsporing af kræft. - Faktura.155 Jo før jo bedre indsatsen- Efteruddannelse Tidlig opsporing af kræft.pdf
  665199/18
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. undersøgelse / oprensning af Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  665097/18
 • Fra Praksis til Fysioterapi og Osteopati I/S Faaborg.
  662626/18
 • Ny henvendelse: fra Yder
  665466/18
 • Fra Home - Henvendelse om mulig forurening på Odinsvej 5, 6000 Kolding
  663187/18
 • Fra FynBo Mæglerne: Henvendelse vedr Jerstrupvej 52, 5400
  664360/18
 • Svar og ny henvendelse: fra yder
  665464/18
 • DMPN: Høring årsrapport 2017 for Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier
  664595/18
 • Fra Rådgiver - P9 og P10: Sløjfning af boringer - Nybøl Landevej og Mejerigården, Sdr. Højrupvejen og Krengerupvej
  664306/18
 • Fra borger vedr Assens Kommune
  662875/18
 • Fra Varde Kommune - kommentarer vedr. hedeområdet - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål
  664448/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: problemer med fremsendte dokumenter vedr. lokalitet nr. 509-00024
  664734/18
 • Fra FynBo Mæglerne: Kvittering for modtagelse, Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  664387/18
 • fra billund kommune : Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted. Afgørelse om §19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, samt ikke VVM-pligt.
  664089/18
 • Fra Johnson Instituttet Odense vedr. afmelding af ydernummer.
  666168/18
 • Fra Klinik for fysioterapi i Nybøl vedr. cvr.nummer ændring.
  664510/18
 • Fra Niras: Tilbud og oplæg - modtryksløsningstest
  664452/18
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord på Boulevarden 13, 7100 Vejle
  665390/18
 • Fra Danbolig Kolding: Kvittering på svar på henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Tvedvej 67 1. sal mf., 6000 Kolding
  664356/18
 • Fra Odense Kommune: Vedr. boringer - vil gerne orienteres om resultater
  663548/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Hoveddokument for ansøgningen.pdf
  662975/18
 • Fra Rådgiver - VS: P10: Sløjfning af boringer Krengerupvej og Sdr. Højrupvejen
  664310/18
 • SV: SV: SV: status - henvendelse vedr det urologiske område
  664700/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om status for byggeprojekt, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  664720/18
 • Fra Kolding Kommune, ang. olding Åpark 18, Campus Kolding, Etape II
  664073/18
 • Faktura fra Jens Bo - Tidlig opsporing af kræft + Spot for tidlig opsporing af kræft.
  665197/18
 • Henvendelse
  665460/18
 • Fra Danbolig - Telefonhenvendelse om forurening på Algade 65, 5683 Haarby
  663017/18
 • National diabeteshandlingsplan.pdf
  663909/18
 • Fra Lillebælts Fysioterapi vedr. afmelding af fysioterapeut.
  663287/18
 • Fra DGE: Revideret rapportudkast, Dalekildevej 5, Randbøl
  664759/18
 • Endelig opsamling på dialogmødet om en vidensbro på diabetesområdet
  663879/18
 • Faktura fra Jens Bo - Tidlig opsporing af kræft + Spot for tidlig opsporing af kræft. - Faktura.156 Spot - Efteruddannelse Tidlig opsporing af kræft.pdf
  665200/18
 • Revideret budget 2019 Sano Middelfart.pdf
  677441/18
 • fra Borger Re: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673678/18

Udgående

 • SV: Et abonnement har svarfrist d. 30-11
  678470/18
 • Information om behandling af personoplysninger og opbevaring af dokumentation for udgifter
  664232/18
 • Til Svendborg Kommune RÅSTOF Aftale om besigtigelse af Skovbækken Sellebjerg
  666082/18
 • Til ansøger, Råstof, 1n Juellingsholm - Det ansøgte område
  686560/18
 • Til rådgiver, Råstof, Screeningsafgørelser mm.
  686554/18
 • Til rådgiver - ok til placering mht. ventilationstest
  697315/18
 • til Borger SV: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673675/18
 • Til Borger: Oversigtskort
  676295/18
 • Til Kriminalforsorgen - Forespørgsel vedr. kontaktperson
  676058/18
 • Bilag A1 - Kommissorium diabetes.pdf
  663818/18
 • Udgået af kortlægning, 485-04006.pdf
  664988/18
 • Til projekt: rykker for underskrevet tilsagnsbrev
  664241/18
 • Udkast til V2-kortlægning, 485-70126.pdf
  665657/18
 • Til Museum Sønderjylland: Henvendelse vedr matr nr 179 Skrydstrup mfl.
  663893/18
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til resultat af screeningsundersøgelse, Haulundvej 162, Ribe
  664495/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  663954/18
 • Til Rambøll. SV: Rapport AR-18-CA-00735021-01 vedr.1100027245 Flensborgvej 9a, Kruså. Lokation: 503-30015 att: Jan Birkemose Madsen (JBM)
  663734/18
 • 485-70126 Ellehaven 6, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  665660/18
 • 485-04006 Odensevej 15, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  664982/18
 • Til Esbjerg Kommune, opfølgning på §19 tilladelse, Lok 561-81087, Esbjerg Havn
  664291/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. den kortlagte del af ejendommen Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  664234/18
 • Flash glucosemåling v2
  663869/18
 • Til EGTVED BRUGSFORENING, Kortbilag, Kirkevej 20, 6040 Egtved.pdf
  663207/18
 • Til Danbolig Kolding: Vedr. svar på henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Tvedvej 67 1. sal mf., 6000 Kolding
  663595/18
 • Til Home - Svar på henvendelse om mulig jordfourening på Odinsvej 5, 6000 Kolding
  663262/18
 • Til OVE ØSTERGAARD HOLDING ApS, Kortbilag, matr.nr. 1e Munkerud Gde., Paarup.pdf
  662763/18
 • V2-høring, 485-70126.pdf
  665659/18
 • aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
  663835/18
 • Til Svendborg Kommune - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662810/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662806/18
 • Til EGTVED BRUGSFORENING, Udgår på baggrund af undersøgelse, Kirkevej 20, 6040 Egtved.pdf
  663210/18
 • Til borger - BILAG: Svar på henvendelse om jordforurening på en del af Dyrehavegårdsvej 19, 6000 Kolding - Endelig rapport (Dyrehavegårdsvej 7A-7S, Kolding, 05-02-2010.pdf
  665146/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af en bygning til lager og administrationslokale
  668022/18
 • Til Rådgiver - SV: P10: Sløjfning af boringer Krengerupvej og Sdr. Højrupvejen
  664307/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på henv vedr Hærvejen 3A, Padborg
  664392/18
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om forurening på Algade 65, 5683 Haarby, matr. nr. 6 l Haarby By, Haarby
  663028/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på læge ophører pr. 1.12.18
  664011/18
 • til landinspektør, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding
  664434/18
 • Til Svenborg Kommune, V1-høring, 5884 Gudme.pdf
  662808/18
 • Til borger - BILAG - Svar på henvendelse om jordforurening på en del af Dyrehavegårdsvej 19, 6000 Kolding - V2kortlægningsbrev (Dyrehavegårdsvej 19).pdf
  665141/18
 • Til OVE ØSTERGAARD HOLDING ApS, En del af ejendommen udgår af kortlægning på baggrund af undersøgelse og oprensning, matr.nr. 1e Munkerud Gde., Paarup.pdf
  662760/18
 • fra/til lodsejer, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf by, Viuf i Kolding
  664433/18
 • Kortbilag, 485-70126.pdf
  665655/18
 • til Odense Kommune - om OFV - SV_ §8-tilladelse nødvendig - Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  662980/18
 • Til PLO, Leverandør og lægevagten vedr. Læge ophører i kompagniskabspraksis i Nyborg
  664158/18
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Læge ophører pr. 1.12.18
  664162/18
 • Til borger - kvittering for anmodning om boligundersøgelse - Herningvej 36 7300 Jelling.pdf
  663282/18
 • 485-04006 Odensevej 15, Tommerup_teknisk rapport.pdf
  664986/18
 • Til FynBo Mæglerne: Svar på henv. vedr Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  664362/18
 • Til Kolding Kommune: Anmodning om kopi af § 8 ansøgning af 13. november 2018, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  664112/18
 • Svar til Borger på høringssvar - SV: Bemærkninger til 17/19912 Nybøl landevej 7A Broager
  664113/18
 • Til Vejle Kommune og Skat, Orienteringsmail: Ejendommen Kirkevej 20, 6040 Egtved udgår af kortlægning på baggrund af undersøgelse
  663205/18
 • Til borger - V1-høring, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662807/18
 • Til projekt: rykker for underskrevet tilsagnsbrev
  664228/18
 • Til borger, kommune, skat - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Allestedgårdsvej 58, Broby
  664182/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662811/18
 • Til Svenborg Kommune, V1-kortbilag, høring, 5884 Gudme.pdf
  662805/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rapport
  663318/18
 • Flash glucosemåling v3.docx
  663824/18
 • 485-70126 Ellehaven 6, Tommerup_Teknisk rapport.pdf
  665652/18
 • Til Faaborg kommune - V1-kortlægning 2009, DSB bygning _matr. nr. 472a_.pdf
  670162/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale til tilbud på Pulje 11
  669683/18
 • Ministersvar om retningslinjer for glukosemålere.pdf
  663840/18
 • 499-70127 Pejrupvej 30, Aarup_Teknisk rapport.pdf
  664214/18
 • Udgået af kortlægning, 499-70127.pdf
  664215/18
 • 499-70127 Pejrupvej 30, Aarup_grundejerrapport.pdf
  664216/18
 • Til borger, V2-afgørelse, 430-81698.pdf
  663297/18
 • Kortbilag, 430-81698.pdf
  663298/18

25. november 2018

Indgående

 • Fra Praksis - Medd. vedrørende nyt lokationsnummer
  663764/18
 • Fra Svendborg Sygehus - Almen praksis adgang til specialistrådgivning på Svendborg Sygehus inden for diabetes type 2.
  665040/18
 • Fra Kriminalforsorgen - Anmodning om hjælp til rekvisitionsydernumre til Kriminalforsorgens institutioner
  676009/18
 • Fra Orbicon: Udkast til rapport
  676294/18

24. november 2018

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  662971/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  662977/18

23. november 2018

Indgående

 • Fra firma Janssen-Cilag A/S: RE: Ny variation af Tremfya 100 mg i Specialitetstaksten 22. oktober 2018 -rammeaftale fra Amgros-
  662718/18
 • SV: Inno-SE Anmodning om omrokering på budgetposter - sagsnr. 4238-00018B
  701453/18
 • Fra firma LEO Pharma: RE: Brugen af innohep
  662231/18
 • Fra Orbicon: Tilbud på værditabsafværge i Sønderborg
  662566/18
 • FRA ZOOMTEK: projektstart
  661870/18
 • FRA RM: Oversigt over GeoGIS økonomi
  661853/18
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - status borearbejde
  673411/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Budget 2018-2019 Svendborgvej 335-337
  661362/18
 • Fra Rådgiver: SV: Knullen
  661318/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Svendborgvej 335-337, Odense S - resultater samt vurdering
  661359/18
 • Fra Niras: SV: Knullen
  661237/18
 • Fra ejendomsmægler - supplerende spørgsmål
  661371/18
 • Fra Niras: Knullen
  660960/18
 • Fra Niras: Knullen
  660951/18
 • FRA SWECO: Vejledning
  668127/18
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til Infill-byggeri på Dronningensvej 2, 5800 Nyborg, matr. 373a, Nyborg Bygrunde, lok. 449-70152
  661718/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_254924_UDKAST__Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8 - Dronningensvej 2, 5800 Nyborg
  661719/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 dokumentationsrapport - Energivej 30, 5260 Odense S
  670147/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Afslutning af sag om opførelse af ny lagerhal - Energivej 30, 5260 Odense S
  670149/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag - opførelse af lagerhal - Energivej 30, 5260 Odense S
  670146/18
 • Fra Varrde Kommune: Forhøring - § 8 - Lerpøtvej 133, 6800 Varde
  670537/18
 • Fra MOE: Drivvejen 1, Vorbasse - samlede jordmængder
  669376/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Afsluttende notat + supplerende oplysninger.PDF
  663988/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 3 - afsluttende.pdf
  663991/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 4 PID-målinger 3 Idas Alle 10.pdf
  663985/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 6 2 stk Reflab.pdf
  663987/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Vormark Bygade 46, 5874 Hesselager
  664839/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 1. Billede 1 Idas Alle 10.pdf
  663982/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 2 - afsluttende.pdf
  663990/18
 • fra Odense Kommune, mail - Tankudgravning på Idas Allé 10 i Odense - oplysninger til kortlægningsvurdering
  663980/18
 • Fra Fysioterapi og Osteopati I/S Faaborg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  662584/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 5. PID-målinger. Tegning Idas Alle 10.pdf
  663986/18
 • Fra Billund Kommune: BILAG: Udkast til tilladelse til §8 efter jordforuerningsloven_Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  664889/18
 • Fr Sønderborg Kommune, § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Kongevej 77, 79 og del af 75B, Gråsten
  662539/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  662940/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 3. Billede 3 Idas Alle 10.pdf
  663984/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Indledende henvendelse vedr. tankudgravning.PDF
  663981/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  663649/18
 • Fra projekt: Slutafrapportering, regnskab mv.
  664126/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 4 - afsluttende.pdf
  663992/18
 • Afmelding
  663021/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. læge ophører i praksis i Nyborg
  663937/18
 • Fra projekt: tilrettet budget til projektet
  664077/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  663636/18
 • Styregruppemøde 11/12 2018
  665609/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  662926/18
 • Fra Billund Kommune: Følgemail - Fælledvej 16, 7200 Grindsted. Udkast - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  664883/18
 • Fra konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d mfl Lejrskov By, Lejrskov i Kolding
  666146/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kørvelvej 7, 5500 Middelfart.pdf
  663073/18
 • Fra Vejle KOmmune: Kopi af høringssvar fra rådgiver DMR
  666280/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 2. Billede 2 Idas Alle 10.pdf
  663983/18
 • Fra borger vedr Assens Kommune
  662882/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 1 - afsluttende.pdf
  663989/18
 • Bestyrelsesmøde D2i 30.11.18 dagsorden og materiale
  664717/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Henv vedr forurening - lokalitet nr. 503-20002, Hærvejen 3A, Padborg
  664389/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  661082/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Ny kontaktperson på værditabsordningen
  660661/18
 • Fra Odense kommune,§8-tilladelse til etablering af skaterpark på Næsbyvej 28, Odense.
  661344/18
 • Orientering om høringsrapport – Høring over forslag til ændringer af Medicinrådets metoder.
  661598/18
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar af revideret udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  661742/18
 • Fra Ejendomsmægler - Henvendelse vedr. matr.nr. 437 Kolding Bygrunde, beliggende Munkegade 2 A-B + Klostergade 27 A-B, 6000 Kolding
  660697/18
 • Fra Rambøll: bemærkninger til jordflytning, Fyrparken 5
  660152/18
 • Fra Varde kommune: oplysninger om Skydebane Haulundvej 2
  660405/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  661091/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Anmodning" - udkast til revideret § 8 tilladelse, Industrivej 9-11, Vamdrup
  661748/18
 • Tandlæge ændrer praksisbetegnelse
  660258/18
 • Fra Udbetaling DK: Vedr. regninger
  660597/18
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for svar ang. opdatering af kortlægning på og ved den gamle losseplads ved Grindsted
  662247/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  661268/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup
  660451/18
 • Fra DMR: Kvittering for kopi af afgørelse, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660777/18
 • Fra Orbicon: Analyseresultater
  676284/18
 • Fra Eurofins: Kromatogram til 740916 prøve 10
  676292/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Revsørevej 52, 5874 Hesselager
  674977/18
 • Fra Orbicon:Situationsplan med TVOC og PCE
  676288/18
 • Fra Orbicon: Udkast til rapport
  676281/18
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til placering af olietank
  676291/18
 • Fra Epinion: Vedr. evaluering
  677652/18
 • Fra Borger, Mail med kopi af egne jordprøver, Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  697870/18
 • Fra Region Midt til Region Syddanmark: TOPSOIL status
  702896/18
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Rygbjergvej 4, Randbøl
  694900/18
 • Fra DGE: Grundejerrapport., Rygbjergvej 4, Randbøl
  694895/18
 • Henvendelse fra DDI
  690371/18
 • Fra Nordfyns Kommune. SV: Høring vedr. placering af ny kildeplads
  4857/19

Udgående

 • Til RSJA: BiD udviklingsaftale
  662256/18
 • Til RSJA: BiD udviklingsaftale
  662257/18
 • TIL ZOOMTEK: konsulent kontrakten til Makroudvikling.
  662250/18
 • TIL ZOOMTEK: konsulent kontrakten til Makroudvikling.
  662251/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, supplerende spørgsmål matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  663092/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, bilag til mail med supplernede spørgsmål matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  663095/18
 • Til firma Amgen AB: Til det Regionale Lægemiddelråd
  662234/18
 • Til firma Janssen-Cilag A/S: Ny variation af Tremfya 100 mg i Specialitetstaksten 22. oktober 2018 -rammeaftale fra Amgros-
  662230/18
 • Til firma Bristol-Myers Squibb: møde vedr. antikoagulationsbehandling
  662228/18
 • Til firma LEO Pharma: Brugen af innohep
  662213/18
 • Til Odense Kommune og SKAT: Kopi af kortlægningsbrev - V1-afgørelse, Slettensvej 280, 5270 Odense N
  662209/18
 • Til Odense Kommune og SKAT: V1-Kortbilag 2018 - Slettensvej 280, 5270 Odense N
  662210/18
 • Til firma IPSEN AB : Efterlevnad anbefalning Medicin rådet ,Somatostatin analoger
  661954/18
 • TIL ZOOMTEK: projektstart
  661872/18
 • Til ejendomsmægler - svar på supplerende spørgsmål
  661374/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for modtaget materiale matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  661319/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, orientering vedr. skift i sagsbehandler matr.nr. 75 og 375 Tumbøl, Felsted
  661267/18
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum - adgangsvej og skelgennemgravning/dige
  661298/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. matr.nr. 437 Kolding Bygrunde, beliggende Munkegade 2 A-B + Klostergade 27 A-B, 6000 Kolding
  660703/18
 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  660688/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø - 480-81147
  660563/18
 • Til nabo RÅSTOF Efterspurgte dokumenter tilsendes
  660536/18
 • Til Niras og Vejen Kommune: Kommentarer til Vejen Kommunes orientering vedr. Møllevej 12, Askov
  660790/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Adelgade 3, St, 6000 Kolding.pdf
  660086/18
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  661534/18
 • Til borger og arkitekt: vurdering af Jernbanegade 13, 7323 Give
  660796/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Frydsvej 6, 6040 Egtved.pdf
  660108/18
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  662198/18
 • Til arkitekt: mail vedr. vurdering af Jernbanegade 13, Give
  660391/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  661473/18
 • Til borger_V1-kortbilag, høring, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  660815/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vestergade 34A, 7100 Vejle (1).pdf
  660128/18
 • Til Svendborg Kommune: Ny mailadresse: Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  660345/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund.pdf
  660113/18
 • Til DGE. SV: Forureningsundersøgelse på din ejendom Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  661815/18
 • Til Kommuner; Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  660332/18
 • Til Sønderborg Kommune, Mellemvej 31, Nordborg
  661667/18
 • Svar fra Region Syddanmark - Høring om bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.
  660727/18
 • Til Danish Properties A/S: Bilag, kortbilag delareal udgået, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660336/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Hellevej 10, 6753 Agerbæk.pdf
  660099/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  660364/18
 • Til Vandværksforerninger: Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  660327/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vestergade 34A, 7100 Vejle (2).pdf
  660130/18
 • Til PLO, Leverandører og Lægevagten vedr. Praksishandel i Christiansfeld
  661713/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region syddanmark
  661401/18
 • Til North ApS - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding.pdf
  660122/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vestergade 34, 7100 Vejle.pdf
  660127/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  660811/18
 • Til Varde kommune: varsling om kortlægning af Skydebane Haulundvej 2
  660693/18
 • Til borger_V1-høring, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  660813/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  660365/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Voldgade 18-18A, 6430 Nordborg.pdf
  660138/18
 • Til Sønderborg kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Frydenlundvej, 6430 Nordborg.pdf
  660143/18
 • Til virksomhed, V1-afgørelse med kortbilag, Storhaven 7, 7100 Vejle.pdf
  661110/18
 • Til Læge - Lægesystem i ny praksis og overførsel af data
  661425/18
 • Til DMR A/S: Kopi af afgørelse, udgået af kortlægning, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660361/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Skovgyden 15, 5450 Otterup.pdf
  660091/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing
  661096/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 2, 6000 Kolding.pdf
  660090/18
 • Til borger: V2-kortlægning, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  660628/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  660109/18
 • Til KM Ejendomme: V1-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  662187/18
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Christiansfeld
  661723/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V2, 23-11-2018, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  660636/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Basmosevej 11, 6430 Nordborg.pdf
  660136/18
 • Til Grundejere: Samlet udsendelse høring AP2019.pdf
  660150/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Viernevej 50, 5474 Veflinge.pdf
  660096/18
 • Til Borger, ejendommen Illebøllevej 18, Langeland kortlægges ikke efter JFL.pdf
  660691/18
 • Mail: Jordforureningsloven, Lundtoft kommune
  660372/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Basmosevej 11, 6430 Nordborg (2).pdf
  660132/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  660102/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing, opdateret.pdf
  660633/18
 • Til Borger: Fremsendelse af Pjece om frivillige undersøgelser og oprensning
  661729/18
 • Til Danish Properties A/S: Areal udgår af kortlægning, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660334/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 1 th, 6000 Kolding.pdf
  660088/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 1 tv, 6000 Kolding.pdf
  660089/18
 • Til ODense Kommune Høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C, del af matr.nr. 17a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder.
  660701/18
 • Til Billund Kommune: Svar ang. opdatering af kortlægning på og ved den gamle losseplads ved Grindsted
  662246/18
 • Til Borger, Svar på mail vedr. udført undersøgelse, Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  660261/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Enghavevej 14, 6800 Varde.pdf
  660118/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Gammelby Møllevej 62, 7000 Fredericia.pdf
  660106/18
 • Til NCC: Referat fra møde vedr. Seest Grusgrav
  663877/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  662948/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 1 af 4
  669667/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 3 af 4
  669675/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 2 af 4
  669672/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 4 af 4
  669678/18
 • Til Orbicon: Byggesagsmateriale
  676287/18
 • Til Orbicon: Byggesagsmateriale
  676290/18
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  674685/18
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  675081/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing, opdateret.pdf
  660598/18
 • Til Odense Kommune og SKAT_ V1-afgørelse - Slettensvej 280, 5270 Odense N
  9266/19

22. november 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 22-nov-2018
  660057/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn: Orientering om oprensning - Granvej 14, 5642 Millinge
  16807/19
 • Udkast til samarbejdsaftale iforb. m licenser
  660608/18
 • Fra GEOUS: Ang. dgunummer: 147.939 og 147.938
  701256/18
 • Fra Museet RÅSTOF Svar myndighedshøring matr. nr. 7i Gyngstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune
  666180/18
 • Fra Svendborg Kommne - svar på spørgsmål vedr. betaling - matr.nr. 3i Ø. Skerninge
  659158/18
 • Til indvinder RÅSTOF Svar på forespørgsel om Jordtip
  660322/18
 • Fra Odense Bys Museer, Råstof, OBM Høringssvar. matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg.pdf
  686520/18
 • Fra Odense Bys Museer, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686519/18
 • Fra Oslo: materiale vedr. konference og møder i Oslo
  685036/18
 • Telefonnotat af samtale med nabo - Reberbanen 6 vedr. nedrivning
  658752/18
 • FRA RSJA: SV: BiD udviklingsaftale
  658783/18
 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  660686/18
 • Fra rådgiver - forslag til placering af ventilationshul og differenstryk målinger
  697313/18
 • Fra Odense Kommune: Kortbilag - Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  658728/18
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse - Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  658727/18
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2018-nov-22
  658797/18
 • Re: Retningslinjer for visitation til klimaterapi for psoriasispatienter - indhentning af bemærkninger
  659057/18
 • fra rådgiver henvendelse om V1 kortlægning på Fredericia Station - lokalitet 607-00578
  659209/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. november 2018
  658346/18
 • fra EDC - Forespørgsel, VTO? vedr. Østre Stationsvej 39A, 2. 2., 5000 Odense C
  659241/18
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 - ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis (eksport af cannabisbulk, brug af pesticider og kontraktudlægning) - Frist 13. november 2018
  659694/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen- Ændret rammeudmelding Det tværregionale projekt Danske Turistkompetencer
  658365/18
 • fra DMR - Re: til DMR til orientering, om kortlægning af Stegshavevej 7, Ringe
  659886/18
 • Kommunal godkendelse: SKU-dagsorden til DAK-formandsgodkendelse
  658625/18
 • Høring om bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.
  659142/18
 • Fra Koklding Kommune. SV: §8 ansøgning til Elvej 2, Kolding
  659174/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  659901/18
 • Fra Billund Kommune: Ang. opdatering af kortlægning på og ved den gamle losseplads ved Grindsted
  662245/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Ansøgning om § 8 tilladelse - nedrivning af de orange haller
  660744/18
 • Fra Vejen Kommune: Orientering til Niras med referat fra møde om Møllevej 12, Askov
  660787/18
 • Fra DGE. SV: Forureningsundersøgelse på din ejendom Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  661776/18
 • Fra Rambøll: Vedr. reparation af ledning
  660082/18
 • Fra Ejendomsmægler - Henvendelse vedr. Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø - 480-81147
  660524/18
 • Fra Niras - historisk materiale - Søndergade 2-4, 5953 Tranekær.pdf
  660045/18
 • Fra Borger, Mail vedr. undersøgelse af Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  660253/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Kommentarer fra grundejer, Niels Lambertsens Vej, Esbjerg
  661675/18
 • Nyt ydernummer - Vedtægter
  663038/18
 • fra fredericia kommune vedr §8 ansøgning Grethevej 19 7000 Fredericia
  663785/18
 • Nyt ydernummer -Sammenskrevet resume - Mette Thorsdal Holding.PDF
  663034/18
 • fra fredericia kommune §8 ansøgning Grethevej 19 7000 Fredericia - 18-9833_v1_Grethevej 19 7000 Fredericia - Tjekliste til ansøgning om gravearbejde på forurenet eller mulig forurenet grund.doc.DOC
  663788/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Strategy Task Force
  663476/18
 • Fra Frederica Kommune: Forespørgsel om §8 pligt ifm. ombygning af stald på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia til ferieboliger
  662965/18
 • Fra Niras: Notat for Snavevej 1, 2 og 5
  670506/18
 • Aktindsigt
  666963/18
 • Fra Kvalitet og Forskning: Referat af møde med borgergruppen
  689206/18
 • fra Borger Re: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673670/18
 • Fra Billund Kommune: Dokumenter fra byggesagsarkivet
  676276/18
 • Fra Billund Kommune: Dokumenter fra byggesagsarkivet
  676279/18
 • Fra Odense Kommune_ §8-tilladelse - Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  9249/19

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune - Kopi af V0-orientering - Storkenhøjvej 93 - 5400 Bogense
  659969/18
 • Til borger - V0-orientering - Storkenhøjvej 93 - 5400 Bogense
  659970/18
 • TIL SEWCO: Databehandleraftale
  659927/18
 • TIL SWECO: Databehandleraftale
  659928/18
 • Til Rambøll: kommentar til foreløbige resultater, undersøgelse af moniteringsboringer, Nyborg
  701264/18
 • Til GEUS: Ang. dgunummer: 147.939 og 147.938
  701203/18
 • Tilo rådgiver, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686525/18
 • Til bygningsafdelingen - Fremsendelse af entrepriseskema
  696396/18
 • Til Danske Regioner: DUT-høring: Lovforslag (L 64) om ændring af sundhedsloven (indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)
  658934/18
 • Til Danske Regioner: DUT-høring: ændring af bek nr. 671 og 670 af 3. juni 2018, ny bek. om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet ændring af vejledning om medicintilskud, ny vejledning om risikodeling.
  658935/18
 • Til Svendborg Kommune - spørgsmål til anmeldelsen - matr.nr. 3i Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge
  658932/18
 • Til/fra Contea - korrespondance vedr. tidsfrist for forsikring.
  696394/18
 • TIL RSJA OG RM: BiD udviklingsaftale
  658789/18
 • Til DanGrit - mail vedr. telefonsamtale 22/11-2018 - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  658753/18
 • Til Niras: SV: Knullen 8 - boringssløjfning
  658466/18
 • Til rådgiver - ok til supplerende jordprøver
  658210/18
 • SV: Udvidet adgang til tidsskrifter - svarfrist d. 21. november kl. 12
  658049/18
 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  658048/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658483/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658481/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658472/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658488/18
 • Til RAmbøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658487/18
 • til Rådgiver svar på henvendelse: Fredericia Station - lokalitet 607-00578 - 72B2A_2_Fredericia samlet.pdf
  659225/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  658575/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vormark Bygade 2, Hesselager.pdf
  658331/18
 • Til borger, vedr. resultater af undersøgelse af Rådhusstræde 1. tv. Kolding.pdf
  659148/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  658900/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Svinget 37, 5874 Hesselager
  659167/18
 • til Rådgiver svar vedr henvendelse : Fredericia Station - lokalitet 607-00578
  659219/18
 • BILAG til grundejer - kort V2 og udgået areal, Stegshavevej 7.pdf
  658573/18
 • BILAG til grundejer - V2-UDKAST Stegshavevej 7.pdf
  658571/18
 • Til Borger1, V1-afgørelse, Udsigten 15A-B, 26, Hesselager.pdf
  658150/18
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "V1 høring" - Udkast til V1-afgørelse inkl. bilag
  658389/18
 • Til borger - V1-høring, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  658901/18
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  659159/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658247/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Høring om forurening, inkl. påbudsmulighed, Stegshavevej 7
  658758/18
 • Til Miljøstyrelsen: Vedr. Rockwool - historisk redegørelse
  659166/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  658902/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: svar på henvendelse
  659840/18
 • til DMR til orientering, om kortlægning af Stegshavevej 7, Ringe
  658840/18
 • Til COWI A/S: Svar på forespørgsel, Horsebækvej 30, 5450 Otterup - status på undersøgelser
  658450/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Udsigten 15A-B, Hesselager.pdf
  658145/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658238/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658207/18
 • til EDC - SVAR: ikke værditabsordning - Forespørgsel vedr. Østre Stationsvej 39A, 2. 2., 5000 Odense C
  659250/18
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  659999/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  658576/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658243/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Stationsvej 21, 5884 Gudme.pdf
  659227/18
 • Til Varde kommune: SV: skydebaner
  658506/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Harnbjergvej 2, 5932 Humble
  658119/18
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Udsigten 15A-B, 26, Hesselager.pdf
  658162/18
 • Til Haderslev Kommune. SV: Banehuset, sommersted (V1), forespørgsel
  659617/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658201/18
 • Til Odense Kommune: Regionens § 8-høringssvar, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  659228/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658241/18
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til etablering af bolig på Havnegade 43b, Taulov
  658903/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  659545/18
 • Til Kolding Kommune: V1 høring, Max Jørgensensvej 2, Kolding.pdf
  658385/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vormark Bygade 2, 5874 Hesselager.pdf
  658336/18
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  659998/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658224/18
 • til grundejer og kommune, følgemail - Høring jf. jordforureningsloven, Stegshavevej 7
  658567/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658218/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. november 2018
  658125/18
 • Til Svendborg Kommune, Hesselager skole, V1-afgørelse, Skolevej 52, 52, Hesselager.pdf
  659439/18
 • til Rådgiver svar på henvendelse : Fredericia Station - lokalitet 607-00578 - V1 kortlægning 607-5782_1_GPJOUR.doc
  659231/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Stationsvej 21, Gudme.pdf
  659220/18
 • Til Svendborg kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Skolevej 50, Hesselager.pdf
  659443/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658230/18
 • Til borgere, vedr. resultater af undersøgelse af Rådhusstræde 1. 2. sal, Kolding.pdf
  659153/18
 • til grundejer - V2-høring Stegshavevej 7.pdf
  658569/18
 • Til virksomhed, BILAG til orienteringsbrev, opsamling resultater og kort - Glasvænget 9.pdf
  659906/18
 • Til Fredericia Kommunen: Vedr. ejendommen Skærbækvej 37, 7000 Fredericia, Matr. 6f Tårup By, Taulov - udgår inden kortlægning
  660000/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  659565/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658249/18
 • Til Haderslev Kommune. SV: Banehuset, sommersted (V1), forespørgsel
  659606/18
 • Til borger - V1-høring, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  659568/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658213/18
 • Til virksomhed, vedr. resultater af undersøgelse af Glasvænget 9, Vissenbjerg.pdf
  659898/18
 • Til Kolding Kommune, Industri, Jord og Grundvand: Orientering om V1 høring af del af Kløvkærvej 4/Max Jørgensens Vej 2, 6000 Kolding, lok. 621-00707
  658396/18
 • Til borger, vedr. resultater af undersøgelse af Rådhusstræde 1. th. Kolding.pdf
  659141/18
 • Til SIF: Kontaktoplysninger i Region Midtjylland
  689216/18
 • Til Billund Kommune: Præsentation fra tirsdag
  676266/18
 • Til Orbicon: Identifikation af indhold af kulbrinter i poreluft
  676256/18
 • Til Orbicon: Identifikation af indhold af kulbrinter i poreluft
  676260/18
 • Til Nordfyns Kommune. SV: Høring vedr. placering af ny kildeplads
  4856/19

21. november 2018

Indgående

 • Fra Varde Kommune - svar på regionens kommentarer - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  658078/18
 • Fra nabo RÅSTOF Forespørgsel Bentonit grav ved Bjarreby på Tåsinge
  660520/18
 • Fra indvinder RÅSTOF Spørger til muligheden for Jordtip -§52
  660320/18
 • Fra ansøger RÅSTOF Anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding ved vandløbsprojekt i Svendborg Kommune
  657834/18
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Afgørelse om nedlæggelse af dele af den private fællesvej, Dyrehavevej, Stenstrup
  662900/18
 • Fra Rambøll: Foreløbige resultater, undersøgelse af moniteringsboringer, Nyborg
  701202/18
 • KOPI- mail Fra CLEAN til ERST: ændring af budgetposter
  657905/18
 • 18-7406_v1_Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43.DOCX
  656770/18
 • UDKAST til Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  656769/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Forespørgsel §8 - Etablering af cykelsti mellem Søndersø og Skamby - Ullerupvej, 5471 Søndersø
  665903/18
 • Fra rådgiver - tilbud indsat i tilbudsliste
  696659/18
 • Fra Rambøll til Region Syddanmark: Topsoil - Stoftransport Odense Vest
  702849/18
 • Fra Rambøll til Region Syddanmark: RE: Topsoil - Stoftransport Odense Vest
  702842/18
 • Fra Region Syddanmark til Rambøll: SV: Topsoil - Stoftransport Odense Vest
  702846/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård - Meeting regarding feasability study (afværgeprogram) - Torsdag den 22-11-2018 kl 9.30- ca. 16
  702858/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård Plantage - Referat, koordinerende sikkerhedsmøde 2018-11-21
  702853/18
 • Fra SIF: Kvittering for svar vedr. sammenligningsbyer
  689198/18
 • Fra Nordfyns Kommune. Høring vedr. placering af ny kildeplads
  4855/19
 • Telefonnotat 21.11.2018, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  660662/18
 • Fra Arkitekt: henv. vedr. Jernbanegade 13, Give - mart. nr. 10ao Give By
  660380/18
 • Fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Supplerende undersøgelse 2017, Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev
  660602/18
 • Fra Rambøll. FW: Varsling: Analyseresultaterne for dine prøver batch EUDKVE-00735021 - Grundvand - SagsNr.: 1100027245 - SagsNavn: Flensborgvej 9a, Kruså - StedNavn: B103 - med oprindelig levering i dag onsdag 21-11-2018 - bliver desværre forsinkede.
  658726/18
 • Fra ansøger: supplerende punkter udfyldt i ansøgning
  659807/18
 • Fra COWI A/S: Horsebækvej 30, 5450 Otterup - status på undersøgelser
  658441/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelser for Færøerne
  659133/18
 • Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH). Årsrapport 2017 til offentliggørelse
  658056/18
 • DANSK APOPLEKSIREGISTER: Endelig årsrapport 2017
  658051/18
 • Fra Varde kommune: mail vedr . ophør af skydebane
  658502/18
 • Fra Sønderborg Kommune: orientering af grundejer vedr. måletidspunkt, Slotsgade 21, 6300 Gråsten
  658134/18
 • VS: Vedr. Pulje til øget brug af videotolkning - opslag, ansøgningsskema og vejledning
  658250/18
 • Fra projekt: Tilrettet ansøgning
  659788/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar tilbage vedr. jordmængder mv., Knorregade 32, 5500 Middelfart
  657059/18
 • Fra projekthaver - Tillægsbevilling til projekt Vækstrettet kompetencebevilling
  657117/18
 • Fra Sweco, foreløbige resultater ang. Højervej 41, Møgeltønder
  657440/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseresultater fra jordflytning, Fyrparken 5
  657688/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  656572/18
 • Fra NIRAS: Kvittering for fremsendelse af oplysninger på lok. 605-00136
  657120/18
 • Fra FaDL: SPV/VT - OK omkring forhøjet befordringsgodtgørelse ved vagterne
  657999/18
 • Fra Fanø Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Varsel af V2 - knust asfalt
  656516/18
 • Fra Danske Regioner: SPV/VT - OK omkring forhøjet befordringsgodtgørelse ved vagterne
  657998/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mailkorrespondence, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  657065/18
 • Fra Rambøll: Udkast til undersøgelsesrapport
  656617/18
 • Fra Rambøll: Ny pdf udgave af rapport udkast
  656883/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  657457/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. jordmængder mv., Knorregade 32, 5500 Middelfart
  657040/18
 • HØRING: Udkast til lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning) - frist 17. december 2018
  656422/18
 • VFF - Regionalfond - Anmodning om forlængelse af AutomationsBoost sendt til ERST
  657709/18
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Varsel af V2 - knust asfalt
  657361/18
 • Tilrettet evalueringsoplæg efter pstartsmøde
  657791/18
 • Tilrettet evalueringsoplæg efter opstartsmøde
  657888/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  657451/18
 • fra Borger Sv: orienteringsbrev vedrørende undersøgelse Vingårdsvej
  657192/18
 • Fra MOE Rådgivende Ingeniører: Henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Nørbyvej, 6200 Aabenraa
  657578/18
 • Fra Fredericia Kommune: Notat nr. 1 (revision 1) ved opgravning af forureninger på Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  656947/18
 • Fra Esbjerg Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Fyrparken 5
  657678/18
 • Fra Sønderborg Kommune, Mellemvej 31, Nordborg - drænvand med betydeligt olieindhold
  657152/18
 • Fra Esbjerg Kommune: vejesedler fra jordflytning, Fyrparken 5
  657674/18
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for mail vedr. Flegmade 9, 11 og 13, 7100 Vejle - Håndværkerbyen
  656985/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel/tildeling af ydernr. i Christiansfeld
  657837/18
 • Fra Esbjerg KommuneLosseplads, Postvejen Fanø
  656526/18
 • Fra Landinspektørfirma LE34 A/S: Henvendelse vedr. udstykning fra offentlig vej, Hovej, delnr. 2 af litra a Ho By, Ho
  656716/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Servitut om affaldsdepot - er den aflyst?
  657379/18
 • Fra borger vedr. Assens kommune
  662895/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger ved udarbejdelse § 8 Tilladelse, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668169/18
 • fra Ingeniøren artikel til orientering
  667716/18
 • Fra Niras: Notat - Vapokon-transekt
  670502/18
 • fra Sweco 575-37003 - Hejnsvigvej 4 - Endelig rapport
  676282/18
 • fra Sweco 575-37003 - Hejnsvigvej 4 - Endelig rapport Grundejerrapport
  676283/18
 • fra Sweco 575-37003 - Hejnsvigvej 4 - Endelig rapport -Teknisk rapport
  676285/18
 • Fra Vejle kommune - Svar vedr. Påbudsmulighed, Diskovej 6, 7100 Vejle
  682645/18
 • Fra: Cowi: vedr. Fremskudt Trivselsberedskab
  679808/18

Udgående

 • Til nabo, RÅSTOF, svar vedr. tilsynsbrev matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  659931/18
 • Til Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af kopi af § 19-tilladelse til nedgravet tankanlæg til acetone og ethanol - 1f Hollufgård Hgd., Fraugde
  657751/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum - spørgsmål om drift
  659376/18
 • Til indvinder RÅSTOF Forespørgsel på status Filstruplund
  666172/18
 • Til kommunen - Kopi af varselsbreve vedr. forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven
  697306/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - Koldingvej 10.pdf
  697302/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - Koldingvej 12.pdf
  697303/18
 • Til Virksomhed - varsel om forureningsundersøgelse - Koldingvej 8.pdf
  697301/18
 • Til Nordfyns Kommune RÅSTOF Invitation til markmøde Gyngstrupvej
  656925/18
 • Til / Fra rådgiver - korrespondance vedr. udføres af test og boringer
  697295/18
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum videre sagsbehandling
  659367/18
 • Til Niras: SV: Knullen 8 - boringssløjfning
  655908/18
 • Til Rambøll: Regionens svar på henvendelse og fremsendelse af materiale, Flegmade 9-15, 7100 Vejle
  657182/18
 • Til SlothMøller A/S. Doc2Mail - Forsendelse 108511454.pdf
  656808/18
 • Til SlothMøller A/S. Doc2Mail - Forsendelse 108507154.pdf
  657906/18
 • Til Billund Kommune, V2-høring, Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.pdf
  657829/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Servitut om affaldsdepot - er den aflyst?
  657386/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Helsnedvej 23A, 5932 Humble.pdf
  657128/18
 • Til Billund Kommune, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.pdf
  657827/18
 • Til projekt: forespurgt om afslutning af projekt og indsendelse af regnskab
  657909/18
 • til Borger Boligerklæring
  657982/18
 • Til Varde Kommune - svar på notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  656684/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  657437/18
 • til Borger Rapport fra videregående undersøgelse Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  657983/18
 • Til Borger, Udgår før kortlægning på baggrund af oprensning, Brændekilde Væde Vej 15, 5250 Odense SV.pdf
  656150/18
 • Til Vejle Turisttrafik ApS - V1-afgørelse med kortbilag, Lundahl Nielsens Vej 4, 7100 Vejle.pdf
  657789/18
 • Til Sønderborg Kommune ang, Mellemvej 31, 6430 Nordborg
  657194/18
 • Til information. Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Engvejen 6, 5874 Hesselager.pdf
  657351/18
 • Til borger, kommune, skat - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Færgevej 31, 100 Haderslev
  656582/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Helsnedvej 23, 5932 Humble.pdf
  657129/18
 • til Borger Afgørelse kortlægning V2F0 af ejendommen Højbjergvej 5, 6520 Toftlund ihht Jordforureningsloven
  657980/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Revsørevej 4, 5874 Hesselager
  656579/18
 • til Borger orienteringsbrev vedrørende undersøgelse Vingårdsvej
  657189/18
 • Boet efter borger, V1-afgørelse, Gammel Skolevej 3, tranekær.pdf
  656722/18
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på notat nr. 2 og spørgsmål, Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  656935/18
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  657033/18
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Østergade 4 5953 Tranekær.pdf
  656008/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sømosevej 1.pdf
  656799/18
 • Til Middelfart kommune: Svar fra regionen vedr. jordmængder mv., Knorregade 32, 5500 Middelfart
  657048/18
 • Til Borger, Udgår før kortlægning på baggrund af oprensning, Brændekilde Væde Vej 65, 5250 Odense SV.pdf
  656151/18
 • Til Sweco ang. Højervej 41, Møgeltønder
  657446/18
 • til borger, V1-afgørelse, med kortbilag, Lendemark 63, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  657516/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  656957/18
 • Til Rambøll: Regionens svar på henvendelse og fremsendelse af sagsmateriale, Flegmade 9-15, 7100 Vejle
  657219/18
 • Til Rambøll A/S: Tilbagemelding vedr. forespørgsel om materiale på Flegmade 9, 11 og 13, 7100 Vejle
  656367/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Varsel af V2 - knust asfalt
  656533/18
 • Til Rambøll: Regionens svar på henvendelse og fremsendelse af sagsmateriale, Flegmade 9-15, 7100 Vejle
  657247/18
 • Til Kolding Kommune. Oprensning af forurening med cyanid på Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  656824/18
 • Til Borger, Kortbilag, Brændekilde Væde Vej 15 og 65, 5250 Odense SV.pdf
  656148/18
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse og fremsendelse af materiale, Flegmade 9-15, 7100 Vejle
  657159/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Sømosevej 1, Hesselager .pdf
  656803/18
 • Til Praksis - Rettelse til brev vedr. overtagelse af ledig kapacitet
  656907/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  657162/18
 • Til Tyrstrup Sogn Menighedsråd. Oprensning af forurening med cyanid på Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  656817/18
 • Til borger, kommune og skat - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Sønderhøjrupvejen 89, 5750 Ringe
  656898/18
 • Til Boet efter Borger, Korbilag til V1-afgørelse, Gammel Skolevej 3.pdf
  656717/18
 • til Borger : Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  657978/18
 • Til borger - Svar på jeres høringssvar - Allestedgårdsvej 58, Broby - Journal nr.: 17/34937
  657904/18
 • Til Kolding Kommune ang. § 8 - Ndr. Havnevej 1, 6000 Kolding
  656838/18
 • til Borger Kortbilag V2F0 med Afgørelse kortlægning V2F0 af ejendommen Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  657981/18
 • Til MOE Rådgivende Ingeniører: Svar på henvendelse og fremsendelse af materiale, Nørbyvej Losseplads, Nørbyvej, 6200 Aabenraa
  657589/18
 • Til Billund Kommune, Varsel kortbilag, Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.pdf
  657832/18
 • Til borger - V1-høring, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  656080/18
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens svar på henvendelse vedr. udstykning, matr.nr. 421 Havnbjerg Ejerlav, Piledamsvej 9, 6430 Nordborg
  656460/18
 • Til Landinspektørfirma LE34 A/S: Regionens svar på henvendelse vedr. udstykning af vejmatrikel, Hovej, delnr. 2 af litra a Ho By, Ho
  656729/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  656078/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  656079/18
 • til Orbicon tillægsaftale Højbjergvej 5, Toftlund
  657984/18
 • Til virksomhed - Varsel om kommende forureningsundersøgelser - Åsumvej 709 - 21-11-2018.pdf
  658157/18
 • Til Borger - Varsel om kommende forureningsundersøgelser - Åsumvej 707 - 21-11-2018.pdf
  658155/18
 • Til Borger - Varsel om kommende forureningsundersøgelser - Åsumvej 711 - 21-11-2018.pdf
  658154/18
 • Til Vejen Kommune: Orientering om status - Møllevej 12, Askov
  661777/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Ansøgning om § 8 tilladelse .pdf
  660750/18
 • Til virskomhed ang. projekt
  662897/18
 • Til MOE: Drivvejen 1 - Plantning.
  669372/18
 • Til Orbicon: Korrespondance vedrørende supplerende undersøgelse
  676234/18
 • Til Borger: Orientering om undersøgelsesresultater
  676246/18
 • Til Borger: Orientering om undersøgelsesresultater
  676241/18

20. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - Tilbud på overfladeprøver
  658117/18
 • Fra DGE: TIlbud - Værditabsafværge af Møllegade 21,27 og 36, Sønderborg.
  660326/18
 • Fra Lodsejer RÅSTOF Telefonnotat Bramstrup
  655034/18
 • Fra Niras: VS: Knullen 8 - boringssløjfning
  655907/18
 • Fra rådgiver - justeret budget - nu med rigtigt bilag
  697596/18
 • Fra COWI: Sporgas, endelig notat samt foto, Kobberbæksvej
  691587/18
 • Fra Region Hovedstaden - Tilsagnsbrev vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech
  696342/18
 • Fra Rambøll: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Flegmade 13B, 7100 Vejle, matr. nr. 102c
  657154/18
 • Fra Rambøll: Henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Flegmade 9-15, 7100 Vejle
  657176/18
 • Fra Fredericia Kommune: Analyseresultater - Skærbækvej 37, 7000 Fredericia, tilsynsnotat nr. 2
  656921/18
 • Fra Rambøll: Henvendelse vedr. rekvirering af sagsmateriale, Flegmade 9-15, 7100 Vejle
  657215/18
 • DECV: Høring årsrapport 2017 for Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase
  655526/18
 • Fra Varde Kommune - Notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  656593/18
 • VS: Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma - vers. 1.2
  656897/18
 • Fra ansøger - Underskrevet ansøgning
  656369/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  657414/18
 • Fra Rambøll: Henvendelse vedr. rekvirering af sagsmateriale, Flegmade 9-15, 7100 Vejle
  657238/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tilbagemelding ang. analyseresultater og mængder, Knorregade 32, 5500 Middelfart
  657031/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Henvendelse vedr. udstykning, matr.nr. 421 Havnbjerg Ejerlav, Piledamsvej 9, 6430 Nordborg
  656444/18
 • Fra Kolding Kommune, ang. § 8 pligt for planlager - Ndr. Havnevej 1, 6000 Kolding
  656812/18
 • Fra COWI: Foreløbige resultater
  655918/18
 • Fra Niras, Vedr.: Indsamling af oplysninger om forurenede aktiviteter i en del af Odense Kommune
  655917/18
 • Fra projekthaver - Tillægsbevilling til projekt Vækstrettet kompetencebevilling
  656530/18
 • Fra fonden: Dagsorden til bestyrelsesmøde i H.C. Andersen Fonden 6/12 2018
  656704/18
 • ansøgning
  655353/18
 • Fra DMR: spørgsmål vedr. fremtidig boligbyggeri og betydning af slagge, matr. 13eø, Seest By, Seest
  655006/18
 • Kommenteret årsrapport 2018 - Dansk Skulderalloplastik Register - høringsversion
  655460/18
 • fra DMR -Supplerende dokumentationsprøver og vandprøve på Brydes Allé, Assens
  655445/18
 • Fra projekthaver - Journal nr. 17/18203 - SFD-17-0038 - Vækstrettet Kompetenceudvikling
  655787/18
 • BILAG fra DMR - Brydes Allé, 26-09-18.pdf
  655446/18
 • BILAG fra DMR - 2017-0494, 185760-18 05-11-2018 21.57.59-193 V 1.pdf
  655450/18
 • BILAG fra DMR - Cyanid.pdf
  655449/18
 • Fra projekthaver - 17/18213 - RFD-17-0030 - Digital Omstilling: Innovationssamarbejder
  655798/18
 • BILAG fra DMR - Brydes Allé, 04-10-18.pdf
  655448/18
 • Fra klinik for fysioterapi i Jelling vedr. ophør af barselsvikariat.
  654508/18
 • Fra praksis : anmodning om lukning af patienttilgang hos Filosoflægerne
  655171/18
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  655500/18
 • Fra Arkil: Akcept af invitation til tilsyn, Vranderupvej 46, Kolding
  654336/18
 • Fra Tønder kommune - Afgørelse til grundjer om ikke at meddele oprensningspåbud, Vennemosevej 6, 6270 Tønder.pdf
  654494/18
 • Fra borger: "HENV.: Telefonhenvendelse vedr. lok. 410-81345"
  655770/18
 • Fra Svendborg Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  661584/18
 • DHHD årsrapport 2017/18 til høring
  658065/18
 • SV: Anmodning om faglig rådgivning
  658794/18
 • Fra Udviklingsråd Sønderjylland Vedr. Re: Partnerskabserklæring
  659090/18
 • Fra Niras: Budgetstatus - pulje 1, 2018
  670540/18
 • Fra Vejle Kommune: Statusnotat fra DMR vedr. forureningsundersøgelse og afgravning, Tiufkærvej 107, 7100 Vejle
  668790/18
 • Fra MOE: Drivvejen 1, Vorbasse - aflevering
  669360/18
 • Fra Niras: Budgetstatus - pulje 1, 2018
  670538/18
 • Fra Niras: Budgetstatus - pulje 1, 2018
  670535/18
 • Fra MOE: Anvisning fakturaer - Økonomiopgørelse på Drivvejen 1
  669365/18
 • Fra Kudsk & Nissum: Forespørgsel vedr jordtip, matr nr 179 Skrydstrup mfl
  666090/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - rapport inkl. bilag
  664492/18
 • Fra Niras: Reviderede ledningsplaner Vedr. Møllevej 12
  665231/18
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. sagen fra Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  674546/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - vedr.Grøn Vækst-programmet
  676075/18
 • Fra Borger: Kontaktoplysninger hos Region Syddanmark
  676233/18
 • Fra Niras: Vandprøvetagning ved MP4
  675503/18
 • Henvendelse vedr. praksisadr.
  674613/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  674538/18

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Besvarelse af henvendelse ifm. eventuelt opkøb af ejendommen - Ny Stenderupvej 7. 5260 Broby
  655859/18
 • Til indvinder RÅSTOF Status ønskes på Bramstrup Grusgrav
  655729/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum vs af garanti-dokumenter-gravetilladelse
  18462/19
 • Deklaration om vejret.pdf
  18463/19
 • Naviair.pdf
  18464/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, Kjelst By, Billum, matr.nr. 15a - vejadgang og grundvand
  655653/18
 • Til rådgiver - ønsker tilbud indsat i tilbudsliste
  696657/18
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. udskydelse af arbejde til 2019
  658092/18
 • Udtalelse til Fredningsforslag Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner.msg
  654152/18
 • Relæsendt Udtalelse til Fredningsforslag Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner.msg
  654153/18
 • Læst Udtalelse til Fredningsforslag Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner.msg
  654154/18
 • Til borger, kommune og skat: afgørelse efter jordforureningsloven- del af Rolighedsvej 9 og 9c, og Sct. Anna Park 1 mm, 5400 Bogense korlægges på V2 - afg V2 Sct Anna Park.pdf
  654045/18
 • Til borger, kommune og skat: kortbilag.pdf
  654047/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  654025/18
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  654024/18
 • Til Borger, V1-høring, Mariendalsvej 47, 5610 Assens.pdf
  654778/18
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-høring, Mariendalsvej 47, 5610 Assens.pdf
  654784/18
 • Til Nybolig: Svar vedr. undersøgelse, Hækkebøllevej 22, Rørup, 5560 Aarup
  654283/18
 • Til Borger: Opkrævning af egenbetaling
  654643/18
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Helsnedvej 21, 5932 Humble
  654169/18
 • Til DMR: Regionens vurdering af kortlægningsgrundlag i forbindelse med konstateret slaggelag, matrikel 13eø, Seest By, Seest
  654767/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655251/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655243/18
 • Til Niras, svar ang.Havneparken 1, Vejle
  654947/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  655537/18
 • Til Bolderslev Idrætscenter. Doc2Mail - Forsendelse 108444941.pdf
  655788/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  654629/18
 • Til Aabenraa Kommune. 580-81184 Stadionsvej 34A, Bolderslev. Udgår inden kortlægning.
  655803/18
 • Til Kommunen: 041254 Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655298/18
 • Til borger: En del udgår inden kortlægning, Skærbækvej 89 (Langelandsvej 20-30), 7000 Fredericia
  654944/18
 • til Orbicon Kommentar til tilbud pulje 8, 2018
  655904/18
 • Til borger - V1-høring, Slotsgade 22, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  654566/18
 • til Orbicon Kommentar til tilbud pulje 8, 2018
  655905/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelselse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655635/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 410-81345, Matr. 2bu Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  655805/18
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring, Mariendalsvej 47, Assens.pdf
  654786/18
 • Til borger- udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Landevejen 7, 5932 Humble
  655725/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Slotsgade 20, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  654565/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 108387336.pdf
  654975/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  654628/18
 • Til DMR: svar på spørgsmål vedr. fremtidig bolig og betydning af slaggelag, matrikel 13eø, Seest By, Seest
  655010/18
 • Til Franck Geoteknik. Ingen krav om jordprøver v byggeri af udestue, Storstrømsvej 39, Esbjerg
  654236/18
 • Til Bolderslev Fritidscenter. Doc2Mail - Forsendelse 108447856.pdf
  655796/18
 • Til Assens Kommune. Høring. Del af Hesselbjergvej 14, 18, 20 og 21, 5620 Glamsbjerg, Matr. nr. 19 Voldtofte By, Flemløse kortlægges på vidensniveau 2.
  654978/18
 • Til Borger2, V1-høring, Frellesvigvej 10, 5953 Tranekær.pdf
  654026/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Slotsgade 22, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  654563/18
 • Til borger - Udgår inden kortlægning, Langegade 53, 5900 Rudkøbing
  655821/18
 • til Orbicon Kommentar til tilbud pulje 8, 2018
  655906/18
 • Til TJØRNTVED AS, V1-afgørlse, Bjerrebyvej 3, 5953 Tranekær
  654077/18
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING, Udgår før kortlægning efter undersøgelse, Londongade 1, 5000 Odense C.pdf
  654564/18
 • Til Skøde Knudsen & Partnere advokater: Svar vedr. Skolebakken 36, 6000 Kolding
  654580/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  655541/18
 • Til Borger2, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  654027/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg, Billund, Varde, Ærøskøbing kommune - Ændring af praksisbetegnelse
  655250/18
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  655508/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  655505/18
 • Til Borger,V1-høring, Frellesvigvej 10, 5953 Tranekær.pdf
  654022/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Skærbækvej 89 (Langelandsvej 20-30), 7000 Fredericia - en del udgår inden kortlægning
  654999/18
 • Til Borger: Opkrævning af egenbetaling
  654647/18
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING, Kortbilag, Londongade 1, 5000 Odense C.pdf
  654560/18
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  655605/18
 • til borger boligerklæring låsbygade 71 matr. nr 133f. Kolding byjorde.docx
  657200/18
 • til borger Høring V2 kortlægning af Låsbygade 71A,1.docx
  657209/18
 • til borger Høring V2 kortlægning af Låsbygade 71A,st.docx
  657208/18
 • til Borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning Låsbygade 71 2.docx
  657213/18
 • til Borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning Ejerforeningen Låsbygade 711.docx
  657211/18
 • Til borger: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Skærbækvej 89 (Langelandsvej 20-30), 7000 Fredericia
  654950/18
 • til Borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning Låsbygade 71 A,st.docx
  657199/18
 • til borger kortbilag 621-506.pdf
  657217/18
 • til borger Høring V2kortlægning af Ejerforeningen Låsbygade 71A.docx
  657210/18
 • til Borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning Låsbygade 71 A,2.docx
  657214/18
 • Til virksomhed: Vedr. Kina-samarbejde
  661710/18
 • Til NCC: Referat fra møde vedr. Seest Grusgrav
  663891/18
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  675069/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  674566/18
 • Til Borger: Kontaktoplysninger hos Region Syddanmark
  676232/18
 • til Orbicon Kommentar til tilbud pulje 8, 2018
  673336/18
 • Mail til Fredningsnævn FynSV: Fredningsforslag Hesbjergkilen - i Odense og Assens Kommuner
  654151/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655569/18
 • Til Praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655544/18
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655498/18

19. november 2018

Indgående

 • FRA DMP: Powerpoint om optimering af VanDa udviklingsproces
  653910/18
 • Opdateret indikatorskema (v. 2)
  657956/18
 • FRA COWI: JAR brugergrænseflade opgradering
  659116/18
 • Fra COWI - Dokumentation for sløjfning af boringer i pulje 8
  653612/18
 • Sløjfningsskema pulje 8.pdf
  653614/18
 • Fra rådgiver - tilbud på udførelse af indeluftprøver på Hertug Hans Gade
  696654/18
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Forespørgsel om indvindingstilladelse til ler-indvinding til vandløbsprojekt
  654969/18
 • Fra NIRAS: Henv. vedr. 410-81091, Algade 15B, 5592 Ejby
  653576/18
 • Fra Realkredit: venv. vedr. lokalitetsnr. 461-00161 - Svendborgvej 226, 5260 Odense S
  653516/18
 • Fra EDC: henv vedr. sct. Annagade 18, 5400 Bogense
  653437/18
 • Fra rådgiver - justeret budget
  697591/18
 • Fra Kommune: vedr. dokumentation for jordarbejdet, Jyllandsgade 44, Fredericia
  653695/18
 • FRA GEUS: 2018.11.13 Mødereferat - Jupiter-Reformation - Introduktionsworkshop - Arbejdsgruppe om Teknik og Arkitektur
  652970/18
 • Fra Rådgiver: Borearbejde på Vestre Nørremarksvej 26 udsat
  652678/18
 • Fra Kommune: ang. udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  652858/18
 • FRA RENGBERG: JAR brugergrænseflade opgradering
  652437/18
 • Svar på mail ved historik
  652073/18
 • Fra Vejle Kommune: kvittering for regionens svar vedr. forslag til udlægning af drænrør, Koldingvej 18, 7100 Vejle
  652000/18
 • Fra Praksis - Oplysning om nyt tlf.nr i praksis
  652994/18
 • Fra Berendsen: Vedr. flytning af aftale om dispensere mv.
  652707/18
 • Fra Odense Kommune: Status vedr. dokumentation på bortgravning af forurenet jord, Vesterbro 15 m.fl., 5000 Odense C
  652754/18
 • Fra Berendsen: Ny aftale til underskrift
  653091/18
 • Fra Aabenraa Kommune, spørger til status for Søgårds Mark 11, Kliplev.
  652872/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  652972/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Revsørevej 62, 5874 Hesselager
  652293/18
 • Fra Vejle Kommune: Høring §8 del 2
  653096/18
 • HØRING: Udkast til lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning) - frist 17. december 2018
  652689/18
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69, Fredericia
  653006/18
 • Aktindsigt af 16. november 2018
  653432/18
 • Fra Haderslev Kommune, Udkast til § 8 tilladelse - Storegade 51A/Gammel Brandvej 3, 6100 Haderslev
  652898/18
 • Fra COOR: Kvittering for opsigelse af kantineaftale
  651947/18
 • Fra Odense Kommune - Bilag - Analyser fra jordweb 145911- 29102018 - Stenfiskerkajen
  652862/18
 • Fra Rambøll: Underskrevet 1 års erklæring
  652005/18
 • Fra Bygningsstyrelsen: Svar vedr. ønsket om besigtigelse og syn af lejemål
  653133/18
 • Fra NIRAS: Status IK målinger - resultater
  652674/18
 • Fra Skøde Knudsen & Partnere advokater: Supplerende spørgsmål vedr. Skolebakken 36, 6000 Kolding
  654567/18
 • Afmelding af ydernummer
  652912/18
 • DUT-høring - bekendtgørelse om livstestamenter og udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter
  653668/18
 • blanket til afmelding
  652924/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Langegade 53, 5900 Rudkøbing
  655820/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  654134/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  654121/18
 • Fra Nybolig: Suppletrende spørgsmål vedr. undersøgelse, Hækkebøllevej 22, Rørup, 5560 Aarup
  654272/18
 • Fra yder: Mail med ønske om ændring til CVR nr.
  655463/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  655489/18
 • Fra Esbjerg Kommune, udkast til §8, Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  654034/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Landevejen 7, 5932 Humble
  655720/18
 • Fra Franck Geoteknik, opførelse af udestue,Storstrømsvej 39, Esbjerg
  654258/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Sønderskovvej 4, 5932 Humble.pdf
  654095/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vestervænget 10A-10C, 5953 Tranekær.pdf
  654149/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  654673/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vognsbjergvej 7, 5935 Bagenkop.pdf
  654171/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Søndergade 2-4, 5953 Tranekær.pdf
  654205/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Årlig rapportering til Finansudvalget om kvalitetsfondsprojekterne
  654723/18
 • Fra Niras, anmodning om oplysninger om Havneparken 1, 7100 Vejle
  654939/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Østergade 15, 5653 Tranekær.pdf
  654180/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  657403/18
 • Fra OUH ang. projekt
  657116/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Engvejen 6, 5874 Hesselager.pdf
  657186/18
 • Fra DMR: Undersøgelsesnotat, Buehal - bygning 2, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660085/18
 • Fra MOE: Økonomiopgørelse på Drivvejen 1
  669346/18
 • Fra MOE: Status afgravning
  669312/18
 • Fra JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  675051/18
 • Fra Orbicon: Udkast til bilagsmateriale
  676229/18
 • Fra:yder
  681132/18
 • Fra Lægevagten: mail med anmodning om vagtydernummer
  688158/18
 • Fra Århus Universitet til Region Syddanmark: rOpen styregruppemøde 21. november - bilag og sted
  702818/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om redegørelse vedrørende midturethral slynge operationer fra de fem regioner
  19485/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Lismosevej 27, 5953 Tranekær
  13248/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Lønkildevej 2, 5900 Rudkøbing
  13694/19

Udgående

 • Til borger: vedr. evt. §8 Østergade 66, Rudkøbing
  653884/18
 • Til borger: SMS_Skærmbillede_2 2018-11-19 kl. 15.47.39
  653883/18
 • Til borger: SMS_Skærmbillede_1 2018-11-19 kl. 15.47.02
  653882/18
 • Til borger: vedr. dyrkning af planter, Jyllandsgade 44, Fredericia
  690257/18
 • Til NIRAS: svar på henv. vedr. 410-81091, Algade 15B, 5592 Ejby
  653580/18
 • Til kommunen - Kopi af orienteringsbreve vedr. forureningsundersøgelse
  662794/18
 • Til rådgiver - accept af tilbud
  662795/18
 • Til Realkredit: svar på henv. vedr. Lokalitetsnr. 461-00161 - Svendborgvej 226, 5260 Odense S
  653522/18
 • Til EDC: svar på henv. vedr. sct. Annagade 18, 5400 Bogense
  653441/18
 • Til myndigheder, Råstof, Bilag_7_Ansøgning om tilførsel af jord_Vissenbjerg.pdf
  686506/18
 • Til myndigheder, Råstof, Bilag_5_Vissenbjerg_Graveplan.pdf
  686504/18
 • Til myndigheder, Råstof, Bilag_3_Vurdering af råstofindvinding under grundvandsspejl.pdf
  686508/18
 • Til myndigheder, Råstof, Bilag_1_Ansøgning om indvinding af råstoffer.pdf
  686503/18
 • Til myndigheder, Råstof, Bilag_4_Vissenbjerg_Ansøgt_Areal.pdf
  686509/18
 • Til myndigheder, Råstof, Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686501/18
 • Til myndigheder, Råstof, Bilag_6_Vissenbjerg_Efterbehandlingsplan.pdf
  686505/18
 • Til myndigheder, Råstof, Bilag_2_Anmeldeskema_VVM_Gadsbølle.pdf
  686507/18
 • Til myndigheder, Råstof, Myndighedshøring_Assens Kommune_1at Gadsbølle.pdf
  686502/18
 • Fra COWI - Rapport for indledende undersøgelse, Anemonevej 10 og 12_teknisk rapport, 6600 Vejen.pdf
  652939/18
 • Til borger - V2-kortbilag, Anemonevej 10, 6600 Vejen.pdf
  652941/18
 • Til borger - V2-afgørelse, Anemonevej 10, 6600 Vejen.pdf
  652940/18
 • Til borger - Rapport for Anemonevej 10 og 12, 6600 Vejen_grundejer del.pdf
  652942/18
 • Til Vejen Forsyning - til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af ejendommen Anemonevej 10, 6600 Vejen
  652937/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Udvælgelser til betonformål, Råstofkortlægning, Vejen
  686497/18
 • Fra COWI - Rapport for indledende undersøgelse, Anemonevej 10 og 12_teknisk rapport, 6600 Vejen.pdf
  652752/18
 • Til kommunen - til orientering, endelig V2-kortlægning med F2 nuancering, del af ejendommen Anemonevej 10, 6600 Vejen.
  652747/18
 • Til borger - Rapport for Anemonevej 10 og 12, 6600 Vejen_grundejer del.pdf
  652749/18
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Stenfiskerkajen, 5000 Odense C. matr. 6q, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  652320/18
 • Til Skatteankestyrelsen, kortlægningsbreve for Lokalitetsnumre: 543-08853 og 543-40595, Thorbjerggade 19, Vojens
  653796/18
 • Til Aabenraa Kommune, uafklaret om kortlægning af Søgårds Mark 11, Kliplev
  653153/18
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  652705/18
 • Til projekt: svar vedr. regnskab
  652454/18
 • 2822_001.pdf
  652543/18
 • Til borger - V2-kortbilag, Anemonevej 10, 6600 Vejen.pdf
  652662/18
 • Til Meldgaard: Reminder om udtagelse af analyse fra Moselund Grusgrav
  653754/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar på forespørgsel vedr.Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  652977/18
 • Til borger - V2-afgørelse, Anemonevej 10, 6600 Vejen.pdf
  652651/18
 • Til borger - Rapport for Anemonevej 10 og 12, 6600 Vejen_grundejer del.pdf
  652672/18
 • til Niras - bemærkninger til oplæg til frivillig undersøgelse
  653383/18
 • Til Vejle Kommune: Rettelse til regionens udtalelse til udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse af jordforurening på markvej ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  652239/18
 • Til Elektriker: Vedr. Alarm anlæg
  651892/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af Middelfart Kommunes afgørelse om ikke-påbud i sagen fra Kærvangen 11, 5500 Middelfart
  652935/18
 • suppl. oplysninger - Knorborg Vestervej 6, 6630 Rødding - Landsarkivet 8-76-12-527-2-00.pdf
  653567/18
 • Til borger: Orientering om poreluftmålinger, Ahlmannsvej 1-35, 6300 Gråsten
  652064/18
 • SV: Indstilling om tillægsbevilling til projekt "Business Training, social inklusion af udsatte flygtninge" - SFD-16-0027
  652934/18
 • Katalog med resultater - En stærkere grænseregion.pdf
  652545/18
 • til Erhvervsministeriet vedr. Forslag til lov om erhvervsfremme
  652541/18
 • Til Berendsen: Svar vedr. flytning af aftale
  653038/18
 • Til Realkredit: svar på henv.: Lokaliteterne 461-00026 samt 461-00142 - spørgsmål til V2-kortlægning
  652597/18
 • Til Realkredit: svar på henv.: Lokaliteterne 461-00026 samt 461-00142 - spørgsmål til V2-kortlægning
  652595/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af materiale vedr. Jordforurening - lokalitet nr. 509-00024
  653131/18
 • til Landbogruppen - suppl. oplysninger - Knorborg Vestervej 6, 6630 Rødding
  653560/18
 • Til borger: Orientering om poreluftmålinger, Ahlmannsvej 9 og 27, 6300 Gråsten
  652057/18
 • Til Arkil A/S: Invitation til tilsyn, Vranderupvej 46, Kolding
  653152/18
 • Til Catalonien: Vedr. konference
  653693/18
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Revsørevej 62, 5874 Hesselager
  652297/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens tilbagemelding i sagen fra Algade 11, 5592 Ejby
  652558/18
 • Til Esbjerg Kommune, ikke kortlægning af autoværksted Kærbølvej 28a, 6760 Ribe
  652366/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse af jordforurening på markvej ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  652156/18
 • Til DGE: Bemærkninger til resultater og vurdering, Åstbyvej 3a
  653594/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen om den gl. olietank og den forurenede jord ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart
  656997/18
 • Til borger - Varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 672, 165 - ejer 1.pdf
  662792/18
 • Til Vejle Kommune: Høringssvar §8
  659444/18
 • Til kommunen - Varsling vedr. forureningsundersøgelse - matr. nr. 571, 569.pdf
  662777/18
 • Til Virksomhed - Varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 1.pdf
  662779/18
 • Til borger - Varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 672, 165 - ejer 2.pdf
  662775/18
 • Til borger - Varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 576.pdf
  662780/18
 • Til Billund Kommune: Dagsorden til teknikermøde
  679860/18
 • Til MST: Anmodning om kommentarer til udkast til referat
  689186/18
 • Til Region Hovedstgaden - vedr. tilsagnsbrev vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech - image001.jpg
  696345/18
 • Til COWI, Opdateret puljeliste, pulje 28
  2296/19

18. november 2018

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  652356/18

Udgående

 • til Orbicon : Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  651830/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  652364/18

17. november 2018

Indgående

 • Fra borger - indsigelse V1-høring, Haveskovvej 17, 5932 HumbleJournal nr: 18/54091
  670697/18

Udgående

 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Kløvermarken 312, 7190 Billund - en del udgår af V1-kortlægning
  651794/18

16. november 2018

Indgående

 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  653070/18
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Skadeserstatning - udbetaling
  686450/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Skadeserstatninger_udbetalinger_Vejen_samlet.xlsx
  686451/18
 • Henv. Lokaliteterne 461-00026 samt 461-00142 - spørgsmål til V2-kortlægning
  652587/18
 • Henv. Lokaliteterne 461-00026 samt 461-00142 - spørgsmål til V2-kortlægning
  652581/18
 • Henv. Telefonbesked, 475-00011
  652402/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Jordartskort_7_8_9.jpg
  683487/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Jordartskort_5_6.jpg
  683492/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 1100031423_Borejournaler_GeoGIS_råstofprofil-ikke_KSet.pdf
  683486/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Notat_udvælgelse_til_betonforsøg.docx
  683485/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Jordartskort_2.jpg
  683489/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Jordartskort_4.jpg
  683491/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Jordartskort_1.jpg
  683488/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Sigtedata Rambøll Vejen_noter_til_betonforsøg.xlsx
  683484/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Jordartskort_3.jpg
  683490/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Udvælgelser til betonformål, Råstofkortlægning, Vejen
  683482/18
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Skadeserstatning - udbetaling
  683474/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Påmindelse om svar - Lok.nr. 425-00531 - Ny Stenderupvej 7,
  653033/18
 • Fra Niras: Torvegade 7, Give
  650823/18
 • Fra indvinder RÅSTOF Svar på forespørgsel grundvandsforhold Sellebjerg
  666023/18
 • Fra borger vedr. Assens Kommune
  662901/18
 • Fra psykiatrien - Mulighed for etablering af lokalaftale med almen praksis vedr. DÆMP-projekt om opfølgning på screening for demens på plejecenterbeboere i Vejle kommune
  665001/18
 • Høringssvar til Undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet - høring <94804>
  651905/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Autoværksted, Kærbølvej 28a, 6760 Ribe
  652346/18
 • Fra Niras: Rapport, Grundejerdel, Indledende forureningsundersøgelse, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  652681/18
 • Fra Arkvest - ønsker ikke at deltage i markmøde - matr. nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål
  651880/18
 • Fra Aabenraa Kommune. Bolderslev_Idrætscenter, Stadionvej 34a, Bolderslev
  655751/18
 • Fra Kolding Kommune: Analyseresultater moniteringsboringer, Industrivej 9, Vamdrup
  654087/18
 • Fra Blue North: Kvittering for fremsendelse af forholdsregler ved feltarbejde
  679268/18
 • Fra Orbicon: Fotos fra feltarbejde
  676221/18
 • Fra Orbicon: Link til bilagsmateriale
  676225/18
 • Fra Orbicon: Link til bilagsmateriale
  676224/18
 • Bilag1_2_poreluftpunkter_område2.pdf
  676149/18
 • Bilag1_1_poreluftpunkter_område1.pdf
  676148/18
 • Fra Orbicon: Placering af poreluftpunkter
  676142/18
 • Aktindsigtanmodning om Akutlægehelikopterflyvninger
  651520/18
 • VS: Ansøgning om ydernummer - Godt Smil Vejle - Sammenskrevet resume - Ashraf Holding.pdf
  651251/18
 • Fra NIRAS: Forsinkelse hos Eurofins
  650642/18
 • VS: Ansøgning om ydernummer - Godt Smil Vejle - Ydernummer - Vejle - Underskrevet.pdf
  651249/18
 • Fra Boreteknik: B226 er sløjfet
  651113/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - legeudstyr
  651610/18
 • VS: Ansøgning om ydernummer - Godt Smil Vejle - Autorisationsregisteret - Ashraf Satari.pdf
  651250/18
 • Fra Berendsen: Kontaktoplysninger
  651436/18
 • Fra SDU ang. projekt
  651557/18
 • VS: Ansøgning om ydernummer - Godt Smil Vejle - Vedtægter - Ashraf Holding.pdf
  651254/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling: høring om vilkår samt måltal
  651763/18
 • Partnerskabserklæringer
  650590/18
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. regnskab
  652445/18
 • Fra Niras: Rapport, Teknisk del, Indledende forureningsundersøgelse, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  652691/18
 • Fra Udbetaling Danmark: VTO lån optaget - klar til egenbetaling
  652022/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  652117/18
 • Fra Aabenraa Kommune svar ang. pesticid spild på Varnæsvej, 6200 Aabenraa
  650809/18
 • Fra Nybolig: henv. vedr. jordforureningsstatus, Skibhusvej 238, 5000 Odense C
  652393/18
 • Fra Odense Kommune: Vedr. dokumentation på bortgravning af forurenet jord, Vesterbro 15 m.fl., 5000 Odense C
  651780/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Forslag om §8 procedure, Hermesvej 4, 6330 Padborg lok.nr. 580-81286
  651716/18
 • VS: Ansøgning om ydernummer - Godt Smil Vejle
  651247/18
 • Fra DK Planteservice: Vedr. flytning af planter
  651238/18
 • 642307 (2).pdf
  651522/18
 • fra Orbicon Koorespodance vedr. SV: Højbjergvej tillægsaftale
  19393/19
 • Fra danske regiobner: Evaluering af danish Soil partnership
  694920/18
 • Fra Region Midt til Region Syddanmark: 4th period is now open for reporting
  702810/18

Udgående

 • Til rådgiver, Råstof, SV: Skadeserstatning - udbetaling
  683509/18
 • Til Kommune: udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  652852/18
 • SV: Skadeserstatning - udbetaling
  683470/18
 • Rapport Havneterminal Vest Juni 1986.pdf
  652071/18
 • rapporter shell havneterminal
  652070/18
 • rapporter Shell havneterminal
  652068/18
 • Rapport Havneterminal Øst Juni 1986.pdf
  652069/18
 • Til grundejere: Torvegade 17 m.fl., Give
  650957/18
 • Til Kommune: vedr. Jyllandsgade 44, Fredericia, efter besigtigelse
  653691/18
 • Til grundejer: VS: Torvegade 7, Give
  650821/18
 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  650795/18
 • Myndigheder RÅSTOF Råstofansøgning matr. nr. 7i Gyngstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune
  651221/18
 • Til kommunale kontaktpersoner på tobaksområdet: Brug for opkvalificering af rygestoprådgivere?
  650446/18
 • Til kommunen - Kopi af varselsbreve - Vestergade 34
  697711/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34 (grundejer 1).pdf
  697707/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34D, 1..pdf
  697709/18
 • Til rådgiver - tillægsaftale 09-11-2018
  697710/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34 (grundejer 2).pdf
  697708/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34 - Ejerforeningen.pdf
  697706/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34D, 2..pdf
  697705/18
 • Til Svbg Kommune og ansøger RÅSTOF Grundvandsforhold Sellebjerg
  653721/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart
  652138/18
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt prakishandel i Ribe
  652456/18
 • Til Haderslev Kommune, V1-afgørelse med bilag, Ved Ridehuset 2, 6100 Haderslev.pdf
  680870/18
 • Til Orbicon: Supplerende undersøgelse
  676226/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om undersøgelser på Vestergade 38A, 6500 Vojens
  650673/18
 • Til JEMA: Vedr. adgang med Danren
  651204/18
 • Til borger - V1-høring, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  650509/18
 • Til DK Planteservice: Vedr. flytning af aftale
  651140/18
 • Til Haderslev Kommune. Udlægning af slagge på matr. nr. 151 Moltrup Ejerlav, Moltrup, beliggende Forretgårdvej 14, 6100 Haderslev kortlægges ikke.
  650980/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Høbjergvej 1, 5900 Rudkøbing.pdf
  650685/18
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, og areal, der forbliver V1, lok. 551-75007
  651792/18
 • Til ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING, - V1-afgørelse - matr.nr. 1k Pedersholm, Vejle Jorder.pdf
  650734/18
 • Til Bygst: Vedr. fraflytning af lejemål
  651230/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  650647/18
 • Til Kuben Management: Vedr. ledningsoplysninger mv.
  650507/18
 • Til Aabenraa Kommune, manglende dokumentation, Varnæsvej, 6200 Aabenraa
  651116/18
 • Til Læge - Velkommen som parktiserende læge i Region Syddanmark
  651017/18
 • Til borger: Grundejerrapport samt gode råd vedr. lettere forurening, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  651373/18
 • til Borger Afgørelse - din grund er ikke forurenet - Vonsbækvej 40 B, 6100 Haderslev
  651786/18
 • Til Borger: Udgår - Niels Lambertsensvej 2, 6705 esbjerg Ø.pdf
  650908/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 108153370.pdf
  650975/18
 • Til Berendsen: Vedr. aftale
  651156/18
 • til Borger Grundejerrapport - Vonsbækvej 40 B, 6100 Haderslev
  651788/18
 • Til Berendsen: Vedr. aftale flytning
  651149/18
 • Til DGE: Bemærkninger til rapportudkast for lok. nr. 630-81971, Dalekildevej 5, Randbøl
  650675/18
 • Til SKAT: Opsigelse af kantineaftale med SKAT
  651133/18
 • til Borger Teknisk Rapport - Vonsbækvej 40 B, 6100 Haderslev
  651789/18
 • Til Mst, kommune og Shell: Afgørelser efter jordforureningsloven Shell Raffinaderiet, 7000 Fredericia - Afg-spild fuelolie ved T18mm .pdf
  650416/18
 • Til borger: vedr. henv. Østergade 66, Rudkøbing
  652407/18
 • Til Nybolig: svar på henv. vedr. jordforureningsstatus, Skibhusvej 238, 5000 Odense C
  652397/18
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Ribe
  652463/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Ribe
  652470/18
 • Til kommune, mst og Shell: Afgørelser efter jordforureningsloven Shell Raffinaderiet, 7000 Fredericia - Afg-spild fuelolie ved T18mm .pdf
  650393/18
 • Til:DGE: Bemærkning til rapportudkast for lok. nr. 630-81933, Rygbjergvej 4, Randbøl
  651223/18
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Østergade 70, 5580 Nr. Aaby, Matr. nr.6fc Nr. Aaby By, Nr. Aaby - en del udgår af V1
  650971/18
 • Til JEMA: Vedr. depositum
  651197/18
 • Til borger: Udgår af kortlægning, en del af Østergade 70, 5580 Nr. Aaby
  650927/18
 • Til Ejerforeningen Niels Lambertsens Vej og Borger: Bilag - Kortbilag, Niels Lambertsens Vej 2, 2A-C, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  650915/18
 • Til DK Planteservice: Evt. flyttedato
  651242/18
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: Orientering vedr. Niels Lambertsens Vej 2A-C, 6705 Esbjerg Ø
  650940/18
 • Til grundejer: Udgår af kortlægning, en del af Kløvermarken 312, 7190 Billund
  651793/18
 • Til kommune, mst og Shell: Afgørelser efter jordforureningsloven Shell Raffinaderiet, 7000 Fredericia - Afg-spild fuelolie ved T18mm .pdf
  650397/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Høbjergvej 1, 5900 Rudkøbing.pdf
  650687/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  650510/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  650508/18
 • til Borger Afgørelse - din grund er ikke forurenet - Vonsbækvej 40 B, 6100 Haderslev
  651787/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Niels Lambertsens Vej 2, 6705 Esbjerg Ø
  650946/18
 • Til ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING, V1-kortbilag - afgørelse - matr.nr. 1k Pedersholm, Vejle Jorder.pdf
  650735/18
 • Til Berendsen: Ny aftale ? (rigtig mail adresse)
  651187/18
 • til Europa-Universität Flensburg_ brev til EM
  650417/18
 • Til Orbicon: Tillægsaftale vedr Nørregade 90
  650535/18
 • Til Coor: Opsigelse af kantineaftale med COOR
  651130/18
 • Til Charon Ejendomme, V2-høring med bilag, Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  651596/18
 • Til borger: Kortbilag med areal, der udgår af V1 og areal, der fortsat er V1, lok. 451-04005
  650937/18
 • Til KFi: Svar på henvendelse
  650785/18
 • Til Nordea: Svar på henvendelse vedr. Flegmade 4C, 7100 Vejle
  651205/18
 • Til Ejerforeningen Niels Lambertsens Vej: Fortsat V2+F0 - Niels Lambertsens Vej 2A-C, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  650907/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens svar på forslag til udlægning af drænrør, Koldingvej 18, 7100 Vejle
  650413/18
 • til Rambøll, råstofkortlægning, Ribe, 2018-2019, sand grus og sten
  700127/18
 • Til borger: Bilag, Rapport Indledende forureningsundersøgelse, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  705971/18

15. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - Tilbud på screeningsundersøgelser
  662724/18
 • Dagsorden til administrativ styregruppemøde vedr. Fredericia Sundhedshus den 20. nov
  665821/18
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. overtagelse af kapacitet.
  668236/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  655623/18
 • Fra Kolding Kommune: kopi af Miljøstyrelsens § 8a høringssvar, Industrivej 9, 6580 Vamdrup, lok. 629-00010
  654084/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  655475/18
 • Fra Borger; Kopi af svar til kommune
  654540/18
 • Fra Middelfart kommune: kopi af kvitteringsmail fra kommune til borger
  654536/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Middelfart
  685708/18
 • Fra Middelfart KOmmune: §40/41 Forureningsundersøgelse
  651117/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. forslag til udlægning af drænrør på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  650398/18
 • Fra Fredericia kommune: Bemærkning vedr. det videre forløb, forureningsundersøgelse, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  650346/18
 • fra SWECO Grundejerrapport 510-81355 - Vonsbækvej 40B, 6100 Haderslev
  651784/18
 • Fra OUH ang. projekt
  648074/18
 • Fra Rambøll: Pris for reetablering
  649177/18
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 - ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis (eksport af cannabisbulk, brug af pesticider og kontraktudlægning) - Frist 13. november 2018
  649471/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til VTO undersøgelse
  648058/18
 • Fra Eurofins, vedr. Gørding Vandværk
  649311/18
 • Brev til Erhvervsministeriet.docx
  649777/18
 • Fra Praksis - Kvittering vedr. udsendelse af sundhedskort
  648751/18
 • Brev til Erhvervsministeriet.docx
  649636/18
 • Fra borger_ Medicin
  648898/18
 • Fra Miljøstyrelsen: bemærkninger til udkast til § 8, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  649531/18
 • Aktindsigtanmodning af 12. november + kvittering
  648988/18
 • fra Universität Lübeck_Brev til EM_dansk version
  649635/18
 • Brief an den dänischen Wirtschaftsminister.docx
  649776/18
 • Fra Rockwoll: kopi af korrespondace med Kolding Kommune vedr. forklassificering
  649521/18
 • Fra OUH ang. projekt
  650006/18
 • Fra Mobil Fysioterapet Fredericia vedr. adresseændring.
  649412/18
 • Fra Fredericia kommune: §8 sag på Købmagergade 41A Fredericia
  649319/18
 • Korrektion af din rejsepris for oktober 2018
  648527/18
 • Korrektion af din rejsepris for oktober 2018
  648520/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - 2018
  650172/18
 • Fra Rockwool: bemærkninger til udkast til §8, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  649536/18
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Kirkevej 20, 6040 Egtved
  653107/18
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Kirkevej 20, 6040 Egtved
  653104/18
 • Fra COWI, Endelige rapporter, Kirkevej 20, 6040 Egtved
  653100/18
 • Dansk Fedmekirurgiregister - fremsendelse af kommenteret årsrapport for 2017
  651973/18
 • Fra Nymølle A/S: Accept af møde vedr. §52 disp. 22e Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  650367/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  650844/18
 • fra Sweco Teknisk Rapport 510-81355 - Vonsbækvej 40B, 6100 Haderslev -
  651785/18
 • Fra Nordes: Henvendelse vedr. Flegmade 4C
  651201/18
 • fra SDU_brev til EM med underskrift
  649775/18
 • VS: Aktindsigt
  647813/18
 • Fra Welfare Tech ang. projekt
  650075/18
 • Fra Danske Regioner: Referat fra møde den 23. oktober 2018
  649085/18
 • DUT-høring af L 63 lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner, etc.
  648331/18
 • Fwd: VS: Vedr. evaluering af Sikkert Patientflow
  699521/18
 • SKS-koder - Region Syddanmark.xlsx
  699532/18
 • Levering af data til Sikkert patientflow, Region Syddanmark.pdf
  699526/18
 • Lokale data - Region Syddanmark.xlsx
  699529/18
 • Fra DGE: Bemærkninger til status for sagerne og opdateret tidsplan, pulje 12
  12936/19

Udgående

 • Til borger - Afgørelse - Udgået af kortlægningen, Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe
  650202/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af afgørelse om at ejendommen udgår af kortlægningen - Salling Ågade 3, 5750 Ringe
  650199/18
 • Til borger - Kortbilag - Afgørelse - Udgået af kortlægning, Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe
  650200/18
 • Til borger - Afgørelse - Udgået af kortlægningen, Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe.pdf
  650188/18
 • Til SKAT: Kopi af afgørelse om at ejendom udgår af kortlægning og rapporter - Salling Ågade 3, 5750 Ringe
  650187/18
 • Fra Sweco_ Bilag - Notat - Sallinge Ågade 3, Ringe.PDF
  650189/18
 • Svar til borger: Medicin
  648908/18
 • Til rådgiver - udvidelse af borearbejde
  697588/18
 • Til kommunen - til orientering, endelig V2-kortlægning Diskovej 6, 7100 Vejle
  648192/18
 • Til borger - Kvittering for modtagelse af underskrevet accept
  658079/18
 • Til Vejen Kommune: Kortlægningsafgørelse, Særmarksvej 5G, 6670 Holsted
  647689/18
 • Til Aabenraa Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 108075359.pdf
  649684/18
 • Til NIRAS: Vedr. fremsendelse af oplysninger på lok. 605-00136
  648337/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Smedehade 14, 5953 Tranekær.pdf
  649221/18
 • til Odense Kommune - §8-tilladelse nødvendig - SV_ Nedrivning af drivhuse på Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  648887/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  649512/18
 • Til Nybolig: Svar vedr. Hækkebøllevej 20 55660 Aarup
  648407/18
 • Til den danske ambassade i Beijing: Vedr. møde
  649113/18
 • Til Varde Kommuen. Kvitteringsmail om varsel på ikke påbud
  650191/18
 • Til borger: Orientering til grundejer om justering af V2-areal, Gørdingvej 49, 6771 Gredstedbro
  648056/18
 • Til Varde kommune og skat: V1 varsel
  650053/18
 • Til Aabenraa Kommune. 580-81381 Uge Allegade 3, 6360 Tinglev udgår inden kortlægning
  649708/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  650156/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region syddanmark
  648661/18
 • Til ejendomsselskabet FRØS, Afgørelse med bilag om V1 og fortsat V2-kortlægning på Saltgade 24, Ribe.pdf
  648379/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  648408/18
 • Til BERGadvokater, svar vedr. Adelgade 7a, 6000 Kolding
  649071/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V2, revideret, 15-11-2018, Gørdingvej 49, 6771 Gredstedbro
  648067/18
 • Til Odense Kommune: Regionen efterspørger dokumentation på bortgravning af forurenet jord, Vesterbrogade 15 m.fl., 5000 Odense C
  649615/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  648409/18
 • Til galleri Pagter, Status for Forureningsundersøgelsen
  650190/18
 • Til skat og Varde KOmmune: V2 Varsel
  649424/18
 • Til DMR: Regionen efterspørger dokumentation på oprensning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  649772/18
 • Til borger - V1-høring, Smedehade 14, 5953 Tranekær.pdf
  649219/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Svendborg
  648693/18
 • Til PLO, Leverandører og Lægevagten vedr. Praksishandel i Svendborg
  648826/18
 • Til Skøde Knudsen & Partnere Advokater: Svar vedr. Skolebakken 36, 6000 Kolding
  648068/18
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. materiale på Købmagergade 41A Fredericia
  649327/18
 • Til Aabenra Kommune - Orientering om kommende supplerende undersøgelser - del af matr.nr. 7000f, Aabenraa mellem Nørreport 15 og 17, Aabenraa
  648899/18
 • Til Kolding Kommune: § 8a høringssvar, Industrivej 9, 6580 Vamdrup, lok. 629-00010
  649804/18
 • Til Nybolig: Svar vedr. Hækkebøllevej 22, Rørup, 5560 Aarup
  648367/18
 • Til Validea, Orientering om indledende undersøgele på Perlegade 90-92, Sønderborg.pdf
  649617/18
 • Til Fredericia Kommune: Regionens bemærkninger vedr. § 8-pligt, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  649192/18
 • Til DEN JYSKE SPAREKASSE - V2-afgørelse, Diskovej 6, 7100 Vejle.pdf
  648093/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg
  648833/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Smedegade 14, 5953 Tranekær.pdf
  649218/18
 • Til Borger og DGE. SV: Forureningsundersøgelse på din ejendom Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  648028/18
 • Til Jacaba ejendomme, Orientering om indledende undersøgelse af Løngang 33, Sønderborg.pdf
  649593/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  650141/18
 • Til borger: Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658188/18
 • Til borger: Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658192/18
 • Til DGE: Anmodning om status for sagerne og tid i pulje 12
  12933/19
 • Til borger - Kortbilag - Afgørelse - Udgået af kortlægning, Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe
  9281/19
 • til Orbicon korrespondance SV: Højbjergvej tillægsaftale
  19378/19

14. november 2018

Indgående

 • Fra borger - underskrevet accept vedr. erstatning for 3 boringer.
  658075/18
 • VS: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  646771/18
 • Fra ansøger, Råstof, Telefonnotat
  683467/18
 • FRA FORMPIPE: Status klippekort - Region Syddanmark - oktober 2018
  645669/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Sv: En tidsplan for tilladelsesprocessen
  683193/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 22e Sdr. Nærå: Myndighedshøringsbrev samt konfliktsøgning og parter
  683185/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 4 Ansøgning_rene_brokker_Faaborg-Midtfyn Kommune.PDF
  683191/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 3 Efterbehandlingsplan_revision_februar_2018_kort.PDF
  683188/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 5 § 52 -Dispensation, forlængelse 26_11_2014.pdf
  683192/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 2 Efterbehandlingsplan_revision_februar_2018_tekst.PDF
  683187/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 1 RÅSTOF Tilladelse 2016 Sdr. Nærå.pdf
  683186/18
 • Fra DMR, Mail vedr. oprydning, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  661595/18
 • Fra Varde kommune: mail vedr. skydebaner
  661006/18
 • Fra Vejen Kommune: Mødeindkaldelse - Møllevej 12, Askov. Dokumentation for §8. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger
  667846/18
 • fra Vejle kommune Brand i transformerstation, Flyveplads Vandel, miljøvagtnotat - Brand i transformerstation - køleanlæg til solceller.pdf
  646229/18
 • Fra projekt: vedr. projektafrapportering "Det levende Teglværk"
  647317/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Sløjfning af olietank, Uge Allegade 3-9
  646361/18
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  647328/18
 • Fra borger: Forslag til udmatrikulering, Gørdingvej 49, Gredstedbro
  646373/18
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-høringssvar.PDF
  645542/18
 • Fra journalist: Forespørgsel vedr. støtte fra kulturpuljen
  647185/18
 • Fra Dangrit - flere kommentarer vedr. notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  647223/18
 • BILAG fra Orbicon - Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse Lavsenvænget 1.pdf
  645486/18
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtnotat fra brand i gravemaskine på markvej ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  646032/18
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  645540/18
 • fra Orbicon - Oplæg til supplerende undersøgelse Gartnerbyen, Lavsenvænget 1 i Odensen
  645485/18
 • Fra OUH ang. projekt
  647646/18
 • Fra Nybolig: Henv. vedr. Hækkebøllevej 20 55660 Aarup
  648405/18
 • Fra BERGadvokater, nsker oplysninger om Adelgade 7a, 6000 Kolding
  649056/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om at sagen er droppet - Etablering af voksenlegeland på V1 kortlagt grund
  647508/18
 • fra Vejle kommune Brand i transformerstation, Flyveplads Vandel, miljøvagtnotat
  646227/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedevænget 15, 5550 Langeskov.pdf
  646185/18
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  645618/18
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtnotat - afbrændt gravemaskine. på markvej
  646054/18
 • Revideret vagtinstruks 08.11.2018 - Lægevagten Region Syddanmark.pdf
  645623/18
 • Fra Praksis til Fysiocenter Haarby vedr. tildeling af ydernummer.
  646517/18
 • Fra MST: afslutning af spildindberetning og oprensningsrapport for spild af fuelolie ved vej 1
  646787/18
 • Fra Svendborg Kommune, Dokumentation for opfyldelse af §8-vilkår, Bellisvej 31A, 5874 Hesselager
  647301/18
 • Fra Dangrit - bemærkninger til notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  646961/18
 • Fra Ditmer: Opdatering af kontaktoplysninger
  647651/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  649481/18
 • Kvalitetsstandarder for lægevagtskonsultationer i Region Syddanmark.pdf
  648426/18
 • Fra kommunen, svar på høring om påbudsmulighed ved olie-/benzenforurening på Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg
  650410/18
 • Fra Eurofins, vedr.Gørding Vandværk
  649295/18
 • Fra ansøger - Ansøgning underskrevet
  650218/18
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om § 8a høringssvar, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  649477/18
 • Fra Varde KOmmune: Svar på mail fra RSD
  647962/18
 • Fra Nybolig: Henv. vedr. Hækkebøllevej 22, Rørup, 5560 Aarup
  648357/18
 • Fra Projekthaver - Indikatorskema for VKU
  650209/18
 • Fra Kolding Kommune: kopi af korrespondance med DGE vedr. forklasseficering af jord
  649497/18
 • Fra Skøde Knudsen og partnere Advokater: Telefonhenvendelse vedr. Skolebakken 36, 6000 Kolding
  648065/18
 • Fra Orbinon. SV: 607-00206 Kolding Landevej 69, Fredericia_Aftale ved miniudbud
  647905/18
 • Fra Tietgen: vedr. Kompetencevækst
  647998/18
 • Fra BERGadvokater, ønsker status for Adelgade 7, Kolding
  649012/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C, del af matr.nr. 17a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder.
  650377/18
 • Dansk Børnecancer Register: Kommenteret årsrapport 2017
  651560/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  645541/18
 • Fra GEUS til Region Syddanmark: Communication
  700971/18
 • Fra vagtlægen: ændring fra cpr til cvr for ydernr 150614
  703424/18

Udgående

 • Dagsorden 20/11 - Koordinationsudvalget for turisme i Syddanmark
  647624/18
 • Til kommunen - Kopi af orienteringsbreve til naboer vedr. nedrivning af Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  658744/18
 • Til COWI: kommentar til notat, Sporgas, Kobberbæksvej
  691584/18
 • Til Estate Robin Thybo: Link til ansøgning om undersøgelse af boliggrund - Tarp Byvej 32, 6715 Esbjerg N. m.fl.
  646392/18
 • Sagsnr14-4156_Doknr168069-18_v1_Notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse(2).PDF_Sagsnr_18-51661_Dokid_645285-18_v1.PDF
  646092/18
 • Til Dangrit - anmodning om kommentarer til notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  646090/18
 • Skitse - Matr.nr. 11a Hesselmed - Varde Kommune.pdf
  646089/18
 • SV: REM-tillægsbevilling til projektet "Medstrøm" - præcisering af slutdato og svar ang. ændret budget
  646008/18
 • Brev om myndighedshøring - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål.pdf
  645953/18
 • Til Miljøstyrelsen syd - efterbehandlingsplan - Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål
  645952/18
 • Efterbehandling.pdf_Sagsnr_18-51661_Dokid_642848-18_v1.PDF
  645954/18
 • Efterbehandling.pdf_Sagsnr_18-51661_Dokid_642848-18_v1.PDF
  687820/18
 • Til Miljøstyrelsen - rykker for høringssvar - Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål, Varde Kommune
  687818/18
 • Brev om myndighedshøring - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål.pdf
  687819/18
 • Til rådgiver - ønsker pris på overfladeprøver på de tre ejendomme
  658113/18
 • Til HOme: svar på henv, V1-kortlægning af Dons Byvej 28, 6051 Almind, 29-07-2014
  645887/18
 • Efterbehandling.pdf_Sagsnr_18-51661_Dokid_642848-18_v1.PDF
  645969/18
 • Til Varde Kommune - svar på notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  645967/18
 • Skitse - Matr.nr. 11a Hesselmed - Varde Kommune.pdf
  645968/18
 • Graveplan.pdf_Sagsnr_18-51661_Dokid_642847-18_v1.PDF
  645970/18
 • Telefonnotat af samtale med borger - vedr. muligt opkøb.
  658702/18
 • Til Borger - orientering om nedrivning af naboejendom - Ørstedsgade 28.pdf
  658730/18
 • Til Borger - orientering om nedrivning af naboejendom - Ørstedsgade 21.pdf
  658708/18
 • Til Borger - orientering om nedrivning af naboejendom - Ørstedsgade 30.pdf
  658731/18
 • Til Borger - orientering om nedrivning af naboejendom - Ørstedsgade 23.pdf
  658733/18
 • Til Borger - orientering om nedrivning af naboejendom - Reberbanen 6.pdf
  658711/18
 • Til Borger - orientering om nedrivning af naboejendom - Ørstedsgade 24.pdf
  658740/18
 • Til Magleby Fri- og Efterskole SI - kortbilag - V1-høring - Kirkeby 20A og B 5935 Bagenkop.pdf
  646357/18
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. Dokumentation for §8. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger
  646296/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vesteregnsvej 8, 5932 Humble.pdf
  645768/18
 • Til borger - bilag, Kortlægningsbrev og kort fra 2002, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg.pdf
  647449/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  646191/18
 • Til Magleby Fri- og Efterskole SI_V1-høring, Kirkeby 20A, 20B, 22, 5935 Bagenkop.pdf
  646360/18
 • Til TB-ejendomme, Vejle - V2-kortbilag, Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  646681/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  645686/18
 • Til Aktieselskabet Lohals Havn_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lohals Havn 5, 5953 Tranekær.pdf
  646875/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  646629/18
 • Til NIRAS: Godkendelse transekt i 2019
  646820/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  647114/18
 • Til Borger: Optagelse under VTO
  646222/18
 • Til kommunen - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 16, 7100 Vejle
  646861/18
 • Til Miljø- og Fødevarestyrelsen, Miljø og Råstoffer, bidrag til redegørelse
  646273/18
 • Til NIRAS: OK til fase 9 i 2018
  646064/18
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  645514/18
 • til Orbicon - SV_ Oplæg byning 1 østdel - suppl. undersøgelse Gartnerbyen, Lavsenvænget 1
  645497/18
 • Til TB Ejendomme, Vejle - Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  646567/18
 • Til borger - V1-høring, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  646460/18
 • Til borger - fremsendelse af kort
  645392/18
 • Til Falck - Forespørgsel vedr. orientering af patienterne i falck klinikkerne
  647620/18
 • SV: Aktindsigt i jordforureningssager, 7000a St. Andst By, Andst - 14/9716
  647497/18
 • Til borger - udkast til afgørelse om ændre indsats, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg.pdf
  647439/18
 • Til Vejle Kommune: Mailkorrespondance ved sagen fra brand i gravemaskine på markvej ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  646044/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. spørgsmål til sagen om forurening på markvej ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  646021/18
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Varde
  646995/18
 • Til borger - Varsling om ændret indsats, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg.pdf
  647429/18
 • Til PLO, Leverandører og lægevagten vedr. Ansættelse af læge i Varde
  647042/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Opsplitning af kompagniskabspraksis i Vejle
  645987/18
 • Til Aktieselskabet Lohals Havn - kortbilag - V1-høring, Lohals Havn 5, 5953 Tranekær.pdf
  646854/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. oplysninger om Susåvænget 9A, 6710 Esbjerg V
  646798/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  647424/18
 • Til PLO, leverandører og lægevagten vedr. Opsplitning af kompagniskabspraksis i 2 nye praksis i Vejle
  645976/18
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang nye patienter
  646758/18
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. VTO
  646225/18
 • Til Borger: Ansøgning stilles i bero indtil anden undersøgelse er afsluttet
  646067/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. restaurant, v Niels Lambertsvej 6, Esbjerg
  645316/18
 • Til Praksis - Bekræftese på ansættelse af læge i Varde
  646972/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  647312/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  647302/18
 • Til SIF: Svar på spørgsmål vedr. sammenligningsbyer til Grindsted
  647670/18
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  645679/18
 • Til NIRAS: Svar vedr. fase 9
  645464/18
 • Til borger - Rapport for indledende_grundejer del_Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  646594/18
 • Til Magleby Fri- og Efterskole SI Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kirkeby 20A, 20B, 22, 5935 Bagenkop.pdf
  646359/18
 • Til Miljø- og Fødevarestyrelsen, Miljø og Råstoffer, bidrag til redegørelse
  646281/18
 • Til Borger: Varsel om boringer på matrikel 4hu
  646369/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  646458/18
 • til Vejle kommune : Brand i transformerstation, Flyveplads Vandel, miljøvagtnotat
  646234/18
 • Til Aktieselskabet Lohals Havn_V1-høring, Lohals Havn 5, 5953 Tranekær.pdf
  646872/18
 • Til Esbjerg Kommune, Mulig jordforurening, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  646290/18
 • Til TB Ejendomme, Vejle - V2-høring, Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  646565/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15.11.2018
  646769/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  646459/18
 • Til Læge - Korrespondance ifm. oprettelse af lægepraksis i Ribe
  650606/18
 • Til BERGadvokater, RSYD ønsker præcisering af hvilken del af Adelgade 5-7, Kolding, der ønskes status for
  649045/18
 • Til borger - tidl,Kortlægningsbrev og kort fra 2002, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg.pdf
  701091/18
 • Til TB Ejendomme, Vejle - Rapport for indledende_grundejer del_Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  12261/19
 • Til COWI, Mail med dagsorden til opstartsmøde for pulje 27-28
  2294/19

13. november 2018

Indgående

 • FRA NIRAS: Fortrolighedserklæring
  645622/18
 • FRA SWECO: RIT DB dokumentation forskel v3.0 til v3.1
  646754/18
 • Henvendelse#2016021510000116 RE Råstoftilladelse endelig ....msg
  645019/18
 • Fra styrelser RÅSTOF Kvitteringer fra styrelser for modtaget mail
  645018/18
 • Tak for din henvendelse.msg
  645022/18
 • Tak for din henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.msg
  645025/18
 • Tak for din henvendelse til SKAT. Den har fået nummer RQH000009380831.msg
  645021/18
 • AutosvarRåstoftilladelse endelig gældende.msg
  645023/18
 • Kvittering.msg
  645024/18
 • 13-11-18 Fordeling af sygeplejerskestuderende øget optag 10 studerende (003).pdf
  647781/18
 • Fra Varde Kommune - Notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse - matr.nr. 18/51661
  645284/18
 • Sagsnr14-4156_Doknr168069-18_v1_Notat vedr. overtrædelse af nuværende tilladelse(2).PDF
  645285/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar fra 13. november 2018 med supplerende oplsyninger matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  4413/19
 • Kvitteringer fra styrelser ang. tilladelse Klokholm
  644498/18
 • FRA RM: Samarbejdet mellem JAR hhv. DMP’s underleverandører
  646115/18
 • Fra rådgiver - Info om at Aarsleff ikke kan udføre i år.
  658090/18
 • FRA SWECO: Klippekortopgørelse
  646764/18
 • Fra ansøger, Råstof, Angående lerindvinding på matr. 1022 Bolderslev
  683160/18
 • Fra rådgiver - info vedr. forsinkelse af udførelse
  697216/18
 • Fra rådgiver - Fremsendelse af tilbud fra Aarsleff
  658088/18
 • Fra rådgiver - Fremsendelse af tilbud fra GEO
  658087/18
 • Licensaftaler - svarfrist 21 november
  646772/18
 • Samarbejdsaftale Røntgen RygXperten.pdf
  645519/18
 • Fra Vejle Kommune: UDKAST - Afgørelse om ikke at meddele påbud iht JFL § 40 grundet brand ved Hopballevej 56, 7300
  646002/18
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. revideret undersøgelsesoplæg for byggefelt 64 i Kanalbyen, Fredericia
  645543/18
 • Fra borger - anmodning om fremsendelse af kort
  645368/18
 • Fra Vejen Kommune: Bemærkninger til dokumentation for §8. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger
  645515/18
 • Fra SIF: Spørgsmål vedr. sammenligningsbyer til Grindsted
  647669/18
 • Fra Fysioterapeuterne Esbjerg ApS vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  648660/18
 • Fra GEO: Høgebjerg Losseplads
  650144/18
 • Fra borger
  647934/18
 • Klageskift af 9. november 2018
  649507/18
 • Fra Ejlskov: Vedr. Revideret undersøgelsesoplæg for byggefelt 64 i Kanalbyen, Fredericia
  645527/18
 • Fra DMR: Bilag - Rapport Svendborgvej_revideret 13-11-2018.pdf
  645561/18
 • Fra Danske Regioner: Ansættelse af udenlandske læger uden autorisation.
  647671/18
 • Fra Vejle Kommune: Høring om ikke at meddele påbud efter brand i gravemaskine på markvej ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  645998/18
 • fra Vejle kommune Høring af afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse efter brand. - UDKAST - Afgørelse om ikke at meddele påbud iht JFL § 40 grundet brand på nordlige parallelbane,.doc
  646220/18
 • Fra Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik vedr. overtagelse af kapacitet
  647017/18
 • Fra MST: Korrespondance vedr. MST's kontaktperson vedr. udeluftmålinger
  647668/18
 • fra vejle kommune Høring af afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse efter brand.
  646218/18
 • VS: Ansøgning om § 7 aftale
  645509/18
 • Fra NIRAS: Status borearbejde nov. 18 samt forslag til nye boringer
  646780/18
 • Samarbejdsaftale Røntgen KHM.pdf
  645518/18
 • Fra Borger, Anmodning om biligundersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  646142/18
 • Anmodning om forlængelse af AutomationsBoost
  647455/18
 • Fra Esbjerg Kommune, ikke §8-pligt for restaurant v Niels Lambertsvej 6, Esbjerg
  645313/18
 • Fra SWECO: Forespørgsel til kortlægningsbrev på lok. 483-00011
  645094/18
 • Fra og til DGE ang. undersøgelser, Studiestræde 8, Sommersted
  644625/18
 • Fra Kolding Kommune svar ang. regnvandsledning, Saxovej 2, Kolding, afklaring vedr. rør gennem forurenet område
  642966/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling: høring om vilkår samt måltal
  645164/18
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  643151/18
 • Fra Ecoplus: CLUSTERIX 2.0 reimbursement RP4 received
  644573/18
 • Fra Tønder Kommune: § 8 tilladelse - Højervej 41, 6270 Tønder
  644138/18
 • Fra Fysiocenter Haarby vedr. overtagelse af kapacitet.
  644942/18
 • Fra ansøger, råstof, tilladelse, matr nr 15 + 375 Tumbøl, Feldsted i Aabenraa Kommune
  645012/18
 • Fra Sønderborg Kommune. Påbud om oprydning af forurening ved OBU, Søndre Landevej 225
  643980/18
 • Fra Fredericia kommune: Forespørgsel om undersøgelsesrapport på Købmagergade 41A Fredericia
  644840/18
 • Garantidokument og forsikringsattest
  644058/18
 • Fra Rambøl: Sagsaflutning
  650158/18
 • Fra DGE. SV: Forureningsundersøgelse på din ejendom Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  648018/18
 • Fra DMR: Orientering om borearbejdet og tidsplan, Pulje 21
  651354/18
 • Fysioterapeuterne Esbjerg ApS vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  648719/18
 • Fra Fysioterapeuterne Esbjerg ApS vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  648709/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - legeudstyr
  650147/18
 • Kommenteret årsrapport 2018 - Dansk Knæalloplastik Register høringsversion
  644218/18
 • Tilbud_ultralyd.pdf
  645261/18
 • Fra borger: høringssvar vedr. V2 varsling Konsul Graus Gade 2 6000 Kolding
  642874/18
 • Tilbud_analysestation.pdf
  645262/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - Jordmængde felt 21
  643173/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tilladelse til boliger, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C (tidl. Rugårdsvej 115)
  658678/18
 • Anmodning om aktindsigt
  654033/18
 • Fra Vejle Kommune: Til orientering, afslag på anvendelse af stenmel i Vandel Grusgrav
  656609/18
 • VFF - Regionalfond - Anmodning om forlængelse af AutomationsBoost
  657696/18
 • Anmodning om aktindsigt - image001.png
  654035/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Egtved
  667225/18
 • Godkendelse fra Sundhedsministeriet vedr. støtte til Samdrift Tønder
  672003/18
 • Fra Orbicon: Nørregade, Vejen
  670534/18
 • fra NIRAS SV: Udkast rapport supplerende undersøgelser Gulleshøj 11 Søndersø.
  673611/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692926/18
 • fra Orbicon Højbjergvej tillægsaftale
  19357/19

Udgående

 • REM-tillægsbevilling til "Smart Energy til markedet"
  646043/18
 • REM-tilsagn til projektet "Triple Helix OPI"
  646033/18
 • REM-tillægsbevilling til projektet "Medstrøm"
  645984/18
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af nedrivning
  658699/18
 • Til banken RÅSTOF Efterlysning af garanti uden tidsbegrænsning
  644926/18
 • Til rådgiver, Råstof, sødover II tidsplan.xlsx
  683177/18
 • Til rådgiver, Råstof, En tidsplan for tilladelsesprocessen
  683176/18
 • Til Kommunen - Fremsendelse af analyseblanketter vedr. 2 boringer
  658073/18
 • Til ansøger, Råstof, SV: Angående lerindvinding på matr. 1022 Bolderslev
  683169/18
 • Til ansøger, Råstof, SV: Ansøgning på 1n Juellingsholm Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune
  683156/18
 • Til Rambøll: accept af tilbud, undersøgelse af en moniteringsboring
  701193/18
 • Til borger 2 - bilag til V1-varsel - udkast til V1-afgørelse - Vadsbrovej 6 6070 Christiansfeld.pdf_Sagsnr_17-19775_Dokid_184605-17_v1.PDF
  642982/18
 • Til borger 2 - V1-afgørelse - Vadsbrovej 6 6070 Christiansfeld.pdf_Sagsnr_17-19775_Dokid_240047-17_v1.PDF
  642978/18
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Vadsbrovej 6 6070 Christiansfeld.pdf_Sagsnr_17-19775_Dokid_240045-17_v1.PDF
  642980/18
 • Til Niras - Svar på aktindsigt i jordforureningssager - matr.nr. 3a Tapsøre By, Taps
  642977/18
 • Til borger 1 - V1-afgørelse - Vadsbrovej 6 6070 Christiansfeld.pdf_Sagsnr_17-19775_Dokid_240046-17_v1.PDF
  642979/18
 • Til borger 2 - V1-varsel - Vadsbrovej 6 6070 Christiansfeld.pdf_Sagsnr_17-19775_Dokid_184607-17_v1.PDF
  642981/18
 • TIL ZOOMTEK : WordMakro - ændringer i timepris forhold til forsikring?
  643092/18
 • Til skat og Vejle Kommune: V2 -afgørelse -slagge
  644932/18
 • Til borgere_V1-kortbilag, høring, Sønderskovvej 2, 5932 Humble.pdf
  643435/18
 • Til borger. Forureningsundersøgelse på din ejendom Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  643736/18
 • Til borger_V1-høring, Steensgårdsvej 1, 5953 Tranekær.pdf
  643850/18
 • Til NIRAS, Kopi af V1-kortlægnningsbrev - Tapsøre Vestergade 13, 6070 Christiansfeld
  643276/18
 • Til Borger: Svar vedr. Jordforurening Ørbækvej 859
  643516/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stengadevej 5, 5953 Tranekær.pdf
  642841/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Stengadevej 5, Tranekær.pdf
  642843/18
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, orientering om ressourceperson tilknyttet behandling af sagen matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  646431/18
 • Til NIRAS, Kopi af V1-kortlægnningsbrev og sagsmateriale - Kærfort 15, 6070 Christiansfeld
  643272/18
 • Til DGE, V1-kortlægning må forventes, Studiestræde 8, Sommersted
  642912/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Steensgårdsvej 1, 5953 Tranekær.pdf
  643847/18
 • Til Borger, Luftfotos - Donsvej 73
  643734/18
 • Tilsagn til projekt "afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer"
  645129/18
 • Til borgere_V1-høring, Sønderskovvej 2, 5932 Humble.pdf
  643434/18
 • Til borger_V1-kortbilag, høring, Smediestræde 3A, 5900 Rudkøbing.pdf
  644478/18
 • Brief an den dänischen Wirtschaftsminister.docx
  645162/18
 • Tilsagn til projekt "Energieffektiv Fødevareproduktion
  645121/18
 • Brief an dan dänischen Wirtschaftsminister.docx
  644075/18
 • Til borger - svar på henvendelse
  644249/18
 • Til borger_V1-høring, Stengadevej 5, 5953 Tranekær.pdf
  642840/18
 • Tilsagn til projekt "Grøn og Digital Lufthavn"
  645155/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 107854900.pdf
  644539/18
 • Til Fredericia kommune. SV: Forespørgsel om undersøgelsesrapport på Købmagergade 41A Fredericia
  644847/18
 • Til Odense Kommune - orientering om svar
  644656/18
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  642998/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, orientering til ansøger om ressourceperson tilknyttet sagen matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  646440/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  643004/18
 • til delstaten Slesvig-Holsten_tysk version af brevet til EM
  644074/18
 • Til virksomhed_V1-høring, Stengadevej 34, 5953 Tranekær.pdf
  643084/18
 • Til Advokat - Korrespondance vedr. oprettelse af max.grænse for tilmeldte patienter
  644674/18
 • til delstaten Slesvig-Holsten_ Einladung MB anl. Jubiläum 30 Jahre Minderheitenbeauftragter in Schleswig-Holstein
  645157/18
 • Til skat og Vejle Kommune: Varsel V1 og V2
  644777/18
 • Til borger_V1-høring, Smediestræde 3A, 5900 Rudkøbing.pdf
  644480/18
 • Til Fanø Kommune (Esbjerg Kommune) 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Varsel af V2 - knust asfalt
  644975/18
 • til SDU_BREV til EM - inddragelse af de tyske universiteter
  645160/18
 • Til Borger - Svar vedrørende læges opslag i sygejournal
  643199/18
 • Til virksomhed_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stengadevej 34, 5953 Tranekær.pdf
  643082/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Smediestræde 3A, 5900 Rudkøbing.pdf
  644479/18
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernummer efter opspligning af kompagniskab
  645818/18
 • Til Læge - Bekræftelse på nyt ydernummer efter opsplitning af kompagniskab
  645795/18
 • Til SWECO: Vedr. fremsendelse af dokumenter på lok. 483-00011, Ullerupvej Losseplads, Ullerupvej , 5471 Søndersø, matr. nr. 10c, Ullerup By, Skamby
  645802/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved
  646148/18
 • Fra DMR: Revideret rapport, Svendborgvej 28
  645559/18
 • Til Orbicon. 607-00206 Kolding Landevej 69, Fredericia_Aftale ved miniudbud
  647901/18
 • Brev til Erhvervsministeriet.docx
  645161/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 107854548.pdf
  644541/18
 • Til borgere_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sønderskovvej 2, 5932 Humble.pdf
  643432/18
 • Til borger, kommune og skat: Afgørelse efter jordforureningsloven Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding kortlægges på vidensniveau 2.
  643279/18
 • Til borger_V1-kortbilag, høring, Steensgårdsvej 1, 5953 Tranekær.pdf
  643853/18
 • Til Læge - Kvittering for svar vedr. opslag i Ejournal
  643229/18
 • Til virksomhed_V1-kortbilag, høring, Stengadevej 34, 5953 Tranekær.pdf
  643081/18
 • Til borger - svar på forespørgsel
  644650/18
 • Til Assens KOmmune: Sv. på spm.
  643486/18
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr videregående undersøgelse Konsul Graus Gade 2 6000 Kolding
  643217/18

12. november 2018

Indgående

 • FRA KB Software: BiD. Milepæl 5. Planned Cases skal opdateres, så de stemmer med prioriteringen
  642750/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 5 Bilag_9_Ansøgning_overkørsel_Vissenbjerg.pdf
  682981/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 5 Myndighedshøring_Odense Bys Museer_1at Gadsbølle.docx
  682976/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 5 Bilag_8_Ansøgning om tilførsel af jord_Vissenbjerg.pdf
  682978/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 5 Bilag_6_Vissenbjerg_Graveplan.pdf
  682980/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 5 Bilag_7_Vissenbjerg_Efterbehandlingsplan.pdf
  682979/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 5 Myndighedshøring_Assens Kommune_1at Gadsbølle.docx
  682975/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 5 Bilag_4_Vissenbjerg_Ansøgt_Areal.pdf
  682977/18
 • FRA COWI: Udvidelse af JAR support aftale
  647625/18
 • VS: Til administrativ repræsenation i kompetencegruppe - spørgsmål om vurdering af opgave og kompetencer
  644068/18
 • FRA ZOOMTEK : WordMakro - ændringer i timepris forhold til forsikring?
  643097/18
 • Fra rådgiver - tilbud på 3 ekstra boringer afht. grundvand
  697285/18
 • Fra Jyske Vestkysten - Telefonnotat vedr. forurening i søer
  662697/18
 • pixiudgave for implementeringsplan for urologi.pdf
  644036/18
 • 18-11-12-kompetenceplan.pdf
  644038/18
 • FRA COWI: JAR support i oktober 2018
  641972/18
 • Graveplan.pdf
  642847/18
 • Grave + Efterbehandlings plan.pdf
  642846/18
 • Efterbehandling.pdf
  642848/18
 • FRA TEGNBERG: Referat af projektgruppemøde 9-nov-2018
  641781/18
 • Fra Sweco: Bilag - Notat - Sallinge Ågade 3, Ringe
  641805/18
 • Fra Sweco: Frivillig oprensning på Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe
  641804/18
 • Fra Kommunen - Spørgsmål ti lMTBE indhold i to boringer
  658069/18
 • Fra Niras - Aktindsigt i jordforureningssager - matr.nr. 3a Tapsøre By, Taps
  642969/18
 • Fra Udbetaling Danmark: SPM vedr tilbagebetaling af egenbetaling
  641009/18
 • Fra indvinder - grave- og efterbehandlingsplan - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  642845/18
 • Fra COWI: Budget for 2019
  640959/18
 • Fra PLO - Til regionen godkendelse af vedtægter for anpartsselskab i Esbjerg
  642243/18
 • BILAG fra DGE - _Rapport_Stegshavevej 7, Ringe.pdf
  640673/18
 • Fra Odense Kommune - svar på forespørgsel
  641834/18
 • : Kommentar til matrikulær sag - Arealoverførsel, Teglværksgade 25, Esbjerg
  641878/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  643296/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - legeudstyr
  643139/18
 • Fra Niras: Økonomiopgørelse ifm. fakturering
  643501/18
 • SV: SV: RR ULIGHED // fælles høringssvar
  643170/18
 • Fra rådgiver: Ny budget
  643130/18
 • Fra Niras: Økonomiopgørelse ifm. fakturering
  643536/18
 • Fra borger - kvittering for modtagels
  643275/18
 • Revisors erklæring, 3. kvartal 2018
  641497/18
 • test
  642189/18
 • Test agp og tkv
  642281/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  641696/18
 • Fra Deloitte: Revisors erklæring, 3. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa
  641568/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykkerbrev
  641344/18
 • Fra Rådgiver, Miljø og Råstoffer, beder om udsættelse
  641737/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af svar vedr matrikulær sag til høring - Arealoverførsel Teglværksgade 25, Esbjerg
  641612/18
 • fra DGE - J.nr_ 18_49618 lokalitet 430-81002 - Rapport undersøgelse Stegshavevej 7, Ringe
  640672/18
 • Fra LET RÅSTOF Kvittering foresporgsel LER.pdf
  642145/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - legeudstyr
  641517/18
 • Fra Middelfart Kommune: Bemærkninger til fremsendte, Rugårdsvej 46, 5463 Harndrup
  641448/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - Træfældning.
  641543/18
 • fra nabo - finder blåstempling af plastikforurening et dårligt signal - SV: Kortlægges ikke jf. JFL, matr. 1oo, Nislevgård Hgd., Otterup
  641067/18
 • test
  642217/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1 - Planter
  643131/18
 • DR København: Aktindsigt i tomme sygetransporter
  644968/18
 • Fra Rådgiver: Træfældning - udspecificering
  643112/18
 • SV: SV: RR ULIGHED // fælles høringssvar
  643126/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  643033/18
 • fra indvinder, råstof, tilladelse, matr nr 353 og 355 Tumøl, Feldsted i Aabenraa Kommune
  644766/18
 • Fra Niras: Økonomioversigt i forbindelse med fakturering
  643510/18
 • Forlængelse af kontrakt: fra leverandør
  644155/18
 • Fra NIRAS, Aktindsigt i jordforureningssager, Tapsøre Vestergade 13
  643169/18
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. Jordforurening Ørbækvej 859
  643513/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej - opdateret budgetark
  643354/18
 • Fra GEO: Høgebjerg losseplads: om rapportudkast
  643219/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  642951/18
 • Fra rådgiver: Træfældning planlægning og nye træer
  643119/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  642963/18
 • Fra NIRAS. Aktindsigt i jordforureningssager, Kærfort 15
  643158/18
 • Fra Home: HENV om historik, Dons Byvej 28, 6051 Almind, 29-07-2014
  645874/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Østergade 4, 5953 Tranekær.pdf
  646917/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  645302/18
 • Fra NIRAS: Vedr. aktindsigt i jordforureningssager
  648327/18
 • Fra Blue North: Henvendelse vedr. forholdsregler ved feltarbejde i Grindsted
  647665/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kopi af materiale vedr. jordforurening, Seggelund Hovedgade 55, 6070 Christiansfeld
  646934/18
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om undersøgelse på Vestergade 38A, 6500 Vojens - del 1/3
  650669/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Svinget 37, 5874 Hesselager
  658478/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Revsørevej 4, 5874 Hesselager
  656571/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  656953/18
 • Fra Tietgen vedr. oplægsholder til konference
  663614/18
 • Fra Orbicon: Vandprøver - analyserapporter
  676214/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Biologisk oprensning (SRD) i lag 2.3
  700946/18

Udgående

 • Til Jyske Vestkysten - 1. svar på aktindsigt
  662694/18
 • Til borger 3: tilbagebetaling af egenbetaling, Østerbro 20a, Søby
  641159/18
 • Til borger 4: tilbagebetaling af egenbetaling, Østerbro 20a, Søby
  641160/18
 • Til borger 1: tilbagebetaling af egenbetaling, Østerbro 20a, Søby
  641156/18
 • Til udbetaling Danmark: tilbagebetaling af egenbetaling, Østerbro 20a, Søby
  641154/18
 • Til udbetaling danmark: SVAR vedr. tilbagebetaling af egenbetaling, Østerbro 20a, Søby
  641150/18
 • Til Varde Kommune. Fremsendelse af Diverse dokumenter
  641352/18
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Donsvej 73, Egtved.pdf
  641540/18
 • Til Orbicon: svar på henvendelse 3
  642184/18
 • Aktindsigt i jordforureningssager, 11o Hjarup By, Hjarup
  642625/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme, Vesterhavsgade 147, lok. 561-01009
  640764/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Genvejen 9, 9A, 5874 Hesselager.pdf
  640817/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på oprettelse af ydernummer
  641906/18
 • Til borger - svar på forespørgsel om skovrejsning
  642338/18
 • Indledende forespørgsel om etablering af transportcenter inden for råstofgraveområde
  641820/18
 • Til Orbicon: svar på henvendelse
  642335/18
 • Til borger_V1-kortbilag, høring, Møllestien 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  641489/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Praksishandel i Tønder
  641386/18
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse 1
  642142/18
 • BILAG til grundejer - kort over vurderet areal.pdf
  640979/18
 • Til borger, V1-høring, Genvejen 9, 5874 Hesselager.pdf
  640811/18
 • Til Domea Kongeåen og Vejen Kommune: Bilag, Kortbilag, udgået af kortlægning
  641823/18
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse, Ridepladsen 5, Nordborg.pdf
  642622/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, V1-kortbilag, høring, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  642160/18
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse, Ridepladsen 1, Nordborg.pdf
  642617/18
 • Til Orbicon: svar på henvendelse 2
  642157/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  640655/18
 • VS: Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.2018
  641991/18
 • Til Domea Kongeåen: Udgår af kortlægning, Gilbjergvej 1, C-F, 6630 Rødding
  641807/18
 • Til borger_V1-høring, Langesøvej 3, 5953 Tranekær_1.pdf
  640651/18
 • Til borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse, Ridepladsen 4, Nordborg.pdf
  642619/18
 • til grundejer - kortlægges ikke - ikke omfattet af JFL.pdf
  640978/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksisophør i Tønder 1.12.18
  640922/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  640658/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning bygning 1, Lavsensvænget 1
  641623/18
 • Aktindsigt i jordforureningssager, 7000a St. Andst By, Andst
  642431/18
 • Aktindsigt i jordforureningssager, Kobjergvej 6, 7190 Billund, 3aæ Sdr. Elkær, Grene
  642562/18
 • Til kontaktperson: Bemærkinger til historiske oplysninger Enghavevej 1a, Varde
  642150/18
 • Til borger_V1-høring, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  640657/18
 • Til PLO, Leverandør og Lægevagten vedr. Praksisophør i Tønder og udbudt drift af lægepraksis
  641351/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kystvej 7, Hesselager.pdf
  640690/18
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse
  642296/18
 • til borger Kontakt oplysninger til Ankestyrelsen
  642363/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på Havdigevej 25, Esbjerg, lok. 561-61003
  640714/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendommen, Fiskebrogade 11, Esbjerg, lok. 561-61058
  640819/18
 • Aktindsigt i jordforureningssager, 5g Holt By, Vamdrup, V2-kortlagt, 629-00015
  641684/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. OM-undersøgelsesnotat samlet, Rugårdsvej 46, 5463 Harndrup, juni 1999
  641538/18
 • Til Borger, V1-høring, Kystvej 7, 5874 Hesselager.pdf
  640686/18
 • Til Borgere, V1-høring, Donsvej 73.pdf
  641546/18
 • Til SJMR: Til orientering - status på efterbehandlingen af matr. 5f Tårup By, Gelsted
  641123/18
 • .Aktindsigt i jordforureningssager, Grindstedvej 18, 7190 Billund, Billund Kommune, Matr.nr. 2r Sdr. Elkær, Grene.
  642512/18
 • Til Esbjerg Kommune, Udtalelse til Matrikulær sag, Niels Lambertsvej 6, 6705 Esbjerg Ø
  640734/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Møllestien 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  641482/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, V1-høring, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  642167/18
 • Aktindsigt i jordforureningssager, 24a St. Andst By, Andst, V2-kortlagt, 575-55009
  641725/18
 • Til advokat Lexos advokater - Svar på henvendelse vedr. Bjernevej 1, 5600 Faaborg
  642355/18
 • Til Orbicon: svar på henvendelse
  642073/18
 • Til Orbicon: svar på henvendelse
  642210/18
 • Til Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  641549/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  640981/18
 • til grundejer - Kortlægges ikke jf. JFL, matr. 1oo, Nislevgård Hgd., Otterup
  640976/18
 • Til borger, V1-høring, Møllestien 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  641503/18
 • til nabo - kan ikke kortlægges jf. JFL - matr. 1oo, Nislevgård Hgd., Otterup
  641003/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  641552/18
 • Til Odense Kommune - Forespørgsel
  644628/18
 • Til Vejen Kommune: Udgår af kortlægning, Skodborg Søndergade 35, 6630 Rødding
  641815/18
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kystvej 7, 5874 Hesselager.pdf
  640688/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  642161/18
 • Til Rambøll. SV: Tilbud på "Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia"
  641541/18
 • Til Home: Svar på HENV, [Sagsnr.:14/22470] - [Dok.nr.:202181/14] V1-kortlægning af Dons Byvej 28, 6051 Almind, 29-07-2014
  641247/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær_1.pdf
  640653/18
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Genvejen 9, Hesselager.pdf
  640814/18
 • TIl Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Havdigevej 17, Esbjerg, lok. 561-45018
  640695/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksisophør i Tønder 1.1.19
  641339/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på Havdigevej 27, lok. 561-71003
  640746/18
 • Fra Lexos advokater - henvendelse vedr. Bjernevej 1, 5600 Faaborg
  642343/18
 • Til borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse, Bækgade 3, Nordborg.pdf
  642629/18
 • Til borger 2: tilbagebetaling af egenbetaling, Østerbro 20a, Søby
  641157/18
 • Til Blue North: Svar vedr. forholdsregler ved feltarbejde i Grindsted
  647666/18
 • Til rådgiver: Accept af budget
  643146/18
 • Til grundejer - Telefonnotat vedr. tætning af afløb jf. mail af 8. november 2018
  696610/18

11. november 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Økonomi 18/19
  676098/18
 • Fra Rådgiver: Økonomi 18/19
  676096/18
 • Fra Rådgiver: Økonomi 18/19
  676097/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  641353/18

Udgående

 • til Esbjerg Kommune Orientering om en supplerende undersøgelse i vejstykket ved Risagervej 13, 6740 Bramming
  640615/18
 • til Borger Varsel om forureningsundersøgelsenabo til Hagenborgvej 3, 5871 Frørup, matr. nr. 5d Slude By, Frørup
  640630/18
 • til Borger Bilag med situationsplan Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg
  640625/18
 • til Borger Bilag med situationsplan Søndergade 2 og Søndergade 4, Bække
  640620/18
 • til Borger Varsel om forureningsundersøgelse Søndergade 2 6622 Bække
  640618/18
 • til Borger Situationsplan Varsel om forureningsundersøgelse Hagenborgvej 3, 5871 Frørup, matr. nr. 2e og 5d Slude By, Frørup -
  640631/18
 • til Borger Varsel om forureningsundersøgelse Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg
  640624/18
 • til Borger Varsel om forureningsundersøgelse Søndergade 4, 6622 Bække
  640619/18
 • til Borger Varsel om forureningsundersøgelse Hagenborgvej 3, 5871 Frørup,
  640629/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Huholt 18, 6400 Sønderborg
  641361/18

9. november 2018

Indgående

 • Fra Rambøll: pris for undersøgelse af en monitering af boring
  701185/18
 • Til orientering - Danske Regionernes samlede bidrag til besvarelse af SUU alm del spm. 1465 vedr. børnehjertekirurgi
  640661/18
 • Danske Regioners bidrag til besvarelse af SUU alm del spm. 1465.pdf
  640662/18
 • Fra NIRAS: ang. økonomi på Brændevej
  652850/18
 • FRA ZOOMTEK : WordMakro - ændringer i timepris forhold til forsikring?
  643087/18
 • Fra GTC: kopi af referat og ny dato arbejdsgruppemøde
  684978/18
 • FRA RSJA: Budget og forslag til prioritering 2018
  639471/18
 • FRA RSJA: Budget og forslag til prioritering 2018
  639475/18
 • Fra rådgiver - Opdateret økonomi for Vesterlund Losseplads, pulje 11
  696813/18
 • Fra Odense Kommune: kortbilag - Rolf Krakes Vej 55,5200 Odense V
  651933/18
 • FRA RM: Budget og forslag til prioritering 2018
  639905/18
 • Fra Odense Kommune_ Bilag - Tilladelse til nedgravet tankanlæg til acetone 02112018- matr.nr. 1f Hollufgård Hgd., Fraugde
  640461/18
 • Tlf. notat efter snak med Simon Martinsen, Ønaf Entreprenør
  639954/18
 • Fra Niras: Rapport, Indledende undersøgelse, grundejerdel, Gilbjergvej 1C-F og Skodborg Søndergade 35, 6630 Rødding
  640305/18
 • Fra Web-lager: Historisk materiale, Donsvej 73, .pdf
  639764/18
 • Høringssvar fra OUH til udkast til beretninge om undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet - høring <94804>
  639642/18
 • Fra COWI, Revideret Teknisk Rapport, Nydamsvej 4, 6040 Egtved.pdf
  640222/18
 • Høring (deadline 28. nov.): Ændring af autorisationsloven ift. 1) Nåleakupunktur på brystkassen og 2) forbud mod konstruktion af jomfruhinder
  640334/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  639308/18
 • Fra Odense Kommune_ Tilladelse til nedgravet tankanlæg til acetone - matr.nr. 1f Hollufgård Hgd., Fraugde
  640460/18
 • Status vedr. Jupiter reformation
  639914/18
 • Re: SV: Status vedr. Jupiter reformation
  640291/18
 • Fra Miljøstyrelsen: vedr. genanvendelse af lettere forurenet jor på delvis kortlagt ejendom, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  639418/18
 • SV: Status vedr. Jupiter reformation
  640120/18
 • Fra rådgiver: Bilag til mail
  641529/18
 • Høringssvar fra SLB vedrørende udkast til beretning om undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet - høring <94804>
  639645/18
 • RR ULIGHED // fælles høringssvar
  639933/18
 • Fra Kolding Kommune, Miljø og Råstoffer, orientering
  640248/18
 • Fra Niras: Rapport, Indledende undersøgelse, Teknisk del, Gilbjergvej 1C-F og Skodborg Søndergade 35, 6630 Rødding
  640325/18
 • Fra Billund KOmmune: Div. rapporter og kort
  640367/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Teglværkskvarteret: §8 ansøgning for tårn A, byggefelt 2 på matrikel 1077i/2pq
  641848/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gl. Lundeborgvej 23, 5874 Hesselager.pdf
  641296/18
 • Fra rådgiver - IMG_0102.JPG
  641509/18
 • Fra Billund Kommune: Accept vedr. udlægning af ekstra jord mv
  641445/18
 • Fra rådgiver: Træerne ved højen - fotos
  641504/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Teglværkskvarteret: §8 ansøgning for tårn B og C, byggefelt 3 på matrikel 77c Esbjerg Bygrunde
  641839/18
 • Fra rådgiver: Træerne ved højen - IMG_0101.JPG
  641511/18
 • Fra Assens KOmmune: spm. til ansøgning om legeplads på tidl. losseplads
  643499/18
 • Fra Niras: Opdatering på Søndersø Industrigrunde - Vapokon-transektet ved Rebslagervej 6
  643207/18
 • Ansøgning Region syd.pdf
  644556/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - Træerne ved højen
  641486/18
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Besvarelse af grundejers spørgsmål til udførte undersøgelse på Kløvermarken 312, 7190 Billund
  651129/18
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: BILAG: Forureningsundersøgelse, Kløvermarken 312, 7190 Billund
  651134/18
 • fra Niras - Rugårdsvej 286, Odense. Oplæg til frivillig undersøgelse
  645755/18
 • Ansøgning om tilladelse til at praktisere fra flere end to praksisadresser
  644551/18
 • Fra Kuben Management: Svar på varsling om forureningsundersøgelse
  643474/18
 • j.nr. 1503861, Skovvangen (Sygehusvej og Ambulancevej) - arealoverførsel til og udskillelse af off. vej
  643884/18
 • Fra Niras: Økonomiopdatering
  643338/18
 • Fra Niras: Tilbud på renpumpning
  643349/18
 • Fra NIRAS: Status på fase 8
  645320/18
 • BILAG fra Niras - Oplæg_Rugårdsvej 286_09.11.2018.pdf
  645762/18
 • Fra Aabenraa Kommune - SV: Orientering om kommende supplerende undersøgelser af tidligere undersøgte renseri-lokaliteter
  649304/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål om KBU-forløb i almen praksis
  682033/18
 • Fra DMR: Supplerende historik fra byggesag 621-81395 Vesterløkke 38 - Byggesag skur.pdf
  673792/18
 • Fra DMR: Supplerende historik 621-81395 Vesterløkke 38 - ekstra materiale til historik
  673789/18
 • Fra DMR: Supplerende historik fra byggesag 621-81395 Vesterløkke 38 -Byggesag.pdf
  673796/18
 • Fra DMR: supplerende historik 567-61010 Smedegade 2B , Grindsted
  673816/18
 • Fra DMR: Supplerende historik 567-61010 Smedegade 2B, Grindsted
  673810/18
 • Fra Niras: oplæg til fase 3, Rynkeby Bygade, 5350 Rynkeby
  657034/18
 • JV: Aktindsigt
  653031/18

Udgående

 • Til kommunale kontaktpersoner: Information fra Røgfri Ungdomsuddannelser - en Region Syddanmark indsats
  640259/18
 • Til Vejdirektoratet: Udvidelsen af Vestfyn motorvejen: V2-arealet justeret - Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  639604/18
 • Til Vejdirektoratet: Bilag - Kortbilag V2, 09-11-2018 - Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  639605/18
 • Til politiker - Svar på kommentarer fra borger
  662682/18
 • Til / fra rådgiver - korrespondance vedr. to boringer yderst i fane
  697578/18
 • Til Orbicon: Afvisning af faktura
  676210/18
 • Til E.H.MEJERIMONTAGE ApS, V2-Høring med bilag vedr. Glasvænget 8, 5492 Vissenbjerg.pdf
  639917/18
 • Til ejendomsmægler SV. vedr. Pæregårdsvej 4 5953 Tranekær
  639410/18
 • Til Egtved Stål, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Nydamsvej 4, 6040 Egtved.pdf
  640256/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Praksishandle i Tønder
  639857/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-notater på Rugårdsvej 46, 5463 Harndrup
  639393/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 17, Esbjerg, lok. 561-64029
  640238/18
 • Til Egtved Stål, Kortbilag, Nydamsvej 4, 6040 Egtved.pdf
  640258/18
 • Til borger: V2-afgørelse m. bilag, Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
  640086/18
 • Til A.L.Del Pin Industrikaj - Afgørelse om ændret indsats, Nordvesthavnsvej 60, 6400 Sønderborg.pdf
  639847/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V2, Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
  640103/18
 • Til DANSK HÅRDTTRÆ SAVVÆRK, V1-afgørelse med bilag vedr. Stokkebrovej 2a og 2b, Bov.pdf
  639311/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på matrikulær sag til høring - Arealoverførsel Teglværksgade 25, Esbjerg
  640176/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 6, Esbjerg, lok. 561-61027 og Morsøgade 10, lok. 561-61050
  639958/18
 • Til DMR: Kommentarer til Rapportudkast, Svendborgvej 28, værditabsundersøgelse
  640448/18
 • Til Vejen Kommune: Bemærkninger til dokumentation for §8. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger
  639811/18
 • Til ejendomsselskabet Bertel Nielsen, Afgørelse og bilag vedr V1-kortlægning af en del af Skov Alle 1-33, Vejle.pdf
  639427/18
 • Til Kolding Kommune: V2-afgørelse m. bilag, matr. 7000a, ud for Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
  640185/18
 • Til projekt: kvittering for mail
  639563/18
 • Til borger - V1-høring, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  639212/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Pæregårdsvej 4-5, 5953 Tranekær
  639383/18
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsats på ejendommen Nordvesthavnsvej 60, 6400 Sønderborg
  639915/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Pæregårdsvej 4-5, 5953 Tranekær
  639346/18
 • Til Medicinrådet: Udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft
  640455/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 6, Esbjerg, lok. 561-61027 og Morsøgade 10, lok. 561-61050
  639955/18
 • Til Miljøstyrelsen: Forespørgelse om rapporter fra 1998 og 1999, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  639030/18
 • Til Borger: Svar vedr. status for Ørbækvej 859
  639808/18
 • Til borger: Bilag, Boligerklæring, Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
  640107/18
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag vedr Sandagervej 2, 7100 Vejle.pdf
  639381/18
 • Til borger, kommune og skat: afgørelse om kortlægning af del af Kissendrupvej 51, 5540 Ullerslev
  639264/18
 • Til A.L. Del Pin - Tidligere V2-kortbilag, Nordvesthavnsvej 60, 6400 Sønderborg.pdf
  639868/18
 • Til Egtved Stål, V2-høring, Nydamsvej 4, 6040 Egtved.pdf
  640260/18
 • Til PLO, Leverandør og Lægevagten vedr. Praksisophør i Tønder og udbudt drift af lægepraksis
  639792/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 19/Havdigevej 35, Esbjerg, lok. 561-30004
  640275/18
 • Til EP: Vedrørende afkortlægning og V1 og V2 kortlægning, Gasværksgade 30 mfl, Esbjerg
  639911/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 5-7, Esbjerg, lok. 561-61007
  639778/18
 • Til IS Lertranskøb, råstof, tilladelse, matr. nr. 15 og 375 Tumbø, Feldsted i Aabenraa Kommune
  640627/18
 • til ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 15 og 375 Tumbø, Feldsted i Aabenraa Kommune
  640626/18
 • Til Domea Kongeåen og Vejen Kommune: Bilag, Rapport Indledende undersøgelse, Teknisk del, Gilbjergvej 1 C-F og Skodborg Søndergade 35, 6630 Rødding
  641845/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gl. Lundeborgvej 23, 5874 Lundeborg
  641307/18
 • Til Domea Kongeåen og Vejen Kommune: Bilag, Rapport Indledende undersøgelse, grundejerdel, Gilbjergvej 1 C-F og Skodborg Søndergade 35, 6630 Rødding
  641831/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  639211/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 11, Esbjerg, lok. 561-61095
  640060/18
 • Til Shell og Fredericia kommune: Datarapport fra undersøgelse af Shell havneterminal, vestlige del.
  640249/18
 • Til A.L. Del Pin - V2-afgørelsesbrev fra 2002, Nordvesthavnsvej 60, 6400 Sønderborg.pdf
  639859/18
 • til ansøger, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  639961/18
 • Til Vejle Kommune, Høring om forurening på Nydamsvej 4, 6040 Egtved samt kopi af V2-varselsbrev
  640255/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  639215/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Havdigevej 11, Esbjerg, lok. 561-61023
  640313/18
 • Til DMR, Svar vedr. GeoGis, Svendborgvej 28, værditabsundersøgelse
  640447/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Pæregårdsvej 4-5, 5953 Tranekær
  639386/18
 • til yder
  639678/18
 • Til borgergruppe: Orientering om svar på henvendelse
  647664/18

8. november 2018

Indgående

 • Ansøgning til projektudvikling i yderområder
  639139/18
 • Fra rådgiver - underskrevet kontrakt
  658110/18
 • Fra Vejdirektoratet: Bilag - 4046_ekspropriationsplan - Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  639481/18
 • Fra Vejdirektoratet: Udvidelsen af Vestfyn motorvejen: Ekspropriationsplan fremsendt - Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  639480/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Byggeri på V1-kortlagt grund - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  640451/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - 480_2018_161699_Tilladelse_til_opførelse_af_ny_bygning_til_TC_scan - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  640450/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - 73377-15_v1_Til Borger - V1-afgørelse med bilag - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  640453/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - 480_2018_145969_100 - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  640452/18
 • Fra Niras: RE: Knullen 8 - boringssløjfning
  638089/18
 • Fra DR - kvittering for besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. forældres merudgifter ved operation af børn med komplekse medfødte hjertefejl.
  637406/18
 • Fra rådgiver - svar vedr. anlægsarbejde
  697160/18
 • Fra borger - anmodning om oplysninger om undersøgelse -Tuemosevej 40, 5260 Odense S
  638162/18
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  638289/18
 • Fra DMR, modtaget Rapportens grundejerdel - Glasvænget 8, Vissenbjerg.pdf
  638643/18
 • fra Odense Kommune, byudvikling - SV_ Rugårdsvej 644, Blommenslyst, evt. udvikling til boliger
  638161/18
 • Fra ejendomsmægler: anmodning om aktindsigt vedr. jordforurening
  637896/18
 • Fra Rambøll. Tilbud på "Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia"
  638182/18
 • XMO
  637698/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Glasvænget 8, Vissenbjerg.pdf
  638649/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen - status gravearbejde
  637867/18
 • Kontraktforlængelse: fra leverandører
  638726/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel til OM-afslutningsrapport fra Rugårdsvej 46, 5463 Harndrup
  639359/18
 • Fra Nordfyns Kommune, Henv., Bladstrupvej 55, 5400 Bogense
  638499/18
 • Fra Ridefysioterapeut Ribe vedr. tilmelding af pension.
  637691/18
 • Fra ejendomsmægler, anmodning om Aktindsigt vedr. jordforurening
  637876/18
 • Kontraktforlængelse: Fra leverandør
  638719/18
 • Til Falck - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Tønder
  637280/18
 • Fra læge - Bekræftelse på lukkegrænse samt oplysning om nyt tlf.nr.
  638638/18
 • Kontaktforlængelse: fra leverandør
  638722/18
 • Fra Kolding Kommune, kort over Marina City, område H, Skamlingsvejen, Kolding
  638467/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering - § 8 tilladelse meddelt til Danish Crown, Langbro 7A, 6400
  637662/18
 • Fra NIRAS, modtaget historisk arkivmateriale vedr. 482-81179, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  637917/18
 • Fra Læge - Oplysning om nyt tld.nr.
  638652/18
 • Fra Rambøll: Vedr. jordflytning, Fyrparken 5, 6710 Esbjerg V
  638339/18
 • fra Kystdirektoratet, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  637969/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunen har rykket for anmeldelde af jordflytning, Fyrparken 5, Esbjerg
  638354/18
 • fra Fanø Kommune, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  637964/18
 • Fra Freddy Miljø - FORSP "henv. vedr. arkivmateriale, Gl. Vardevej 68, 6700"
  637760/18
 • Fra DMR, modtaget Rapportens grundejerdel - Glasvænget 8, Vissenbjerg.pdf
  638594/18
 • DUT-høring: Lovforslag (L 64) om ændring af sundhedsloven (indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)
  639310/18
 • fra yders advokat
  639664/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere
  640020/18
 • Fra Aabenraa Kommune §8 Tilladelse til nedrivning, Søndergade 12, 6200 Åbenrå
  639771/18
 • Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.2018
  640092/18
 • fra Lars Nielsen, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  639982/18
 • Høring fra ministeriet om medicintilskud - deadline for svar 22. november
  639463/18
 • DUT-høring: ændring af bek nr. 671 og 670 af 3. juni 2018, ny bek. om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet ændring af vejledning om medicintilskud, ny vejledning om risikodeling.
  639272/18
 • Orientering fra leverandør om aftrædelse
  639729/18
 • Fra Home: HENV, Vedrørende Dons Byvej 28, 6051 Almind - Sag: 606S00513
  641244/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om undersøgelse, JF fabrikken, Linde Allé 7, Sønderborg
  640954/18
 • Fra Aabenraa Kommune. Uge Allegade 3-9. Miljønotat.pdf
  644312/18
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Svendborg
  647212/18
 • Fra Falck - Bekræftelse vedr. nye praksisbetegnelser ved virksomhedssalg
  647464/18
 • Mail fra Pressenævnet med Vejledning til ofre for forbrydelser og ulykker
  644386/18
 • Pressenævnets sag nr. 2018-839-0008: Vejledning til ofre for forbrydelser og ulykker
  644852/18
 • Fra Dagens Medicin: Opfølgende spørgsmål til aktindsigt
  644485/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Varde
  646891/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  650151/18
 • Fra borger - ønsker opringning vedr. forureningsundersøgelse på Nørreport 17, Aabenraa
  648377/18
 • Intern dialog - Fra Niras, vedr. aftaler om besigtigelse 19. nov 2018 på Nørreport 17, Aabenra
  648371/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om tilgængelig affald, Rønshoved Højskole
  651726/18
 • Fra Esbjerg Kommune: suppl. oplysninger om olietank, lok. 571-99023
  651720/18
 • Fra borger - høringssvar, kortlægning på vidensniveau 2 - Allestedgårdsvej 58, Broby
  657786/18
 • Fra DGE, Ny kant- og bundprøve, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  657062/18
 • Fra Tietgen vedr. spm. til afslutningskonference
  663606/18
 • Fra Udbetaling Danmark, vedr. Adelgade 138, Bogense
  670261/18
 • Fra Niras. Vedr. Volderslevvej 147
  668362/18
 • Fra Orbicon: Analyseresultater - område 1
  676209/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til rådgiver vedr. status i § 8 Nygade 5, 5500 Middelfart
  673804/18
 • Fra Orbicon: Analyseresultater - område 1
  676208/18
 • Fra Orbicon: Kort status på analyseresultater
  676206/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692921/18

Udgående

 • Til Vejdirektoratet: Udvidelsen af Vestfyn motorvejen: V2 arealet ved Lille Roldvej 11 - Arealet ville kunne udgå af kortlægning pba. undersøgelse og omlægning til vejmatrikel.
  638440/18
 • Til borger - svar på henvendelse - Tuemosevej 40, 5260 Odense S
  638185/18
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Færdigredigeret inspirationsmateriale til Røgfri ungdomsuddannelser
  638157/18
 • Inspiration til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser 2018.pdf
  638158/18
 • Til rådgiver - Ønske om pris på udførelse af indeluftprøver på Hertug Hans Gade
  696653/18
 • Til Andelsboligforening - spørgsmål vedr. utætte installationer
  696644/18
 • Til rådgiver, Råstof, Indvindingsoplande.zip
  682872/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Råstofansøgning 1at Gadsbølle: Konflikt søgning og myndigheder
  682871/18
 • Til DGE - Vi imødekommer bevarelsen af enkelte filtre
  639345/18
 • Til grundejer - Vedr. gasalarm - kan nedtages.
  692988/18
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af poreluft og kloakmålinger
  697164/18
 • Til DR - Besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. forældres merudgifter ved operation af børn med komplekse medfødte hjertefejl.
  637175/18
 • Til rådgiver - placering af boringer mm.
  697154/18
 • Til Charon Ejendomme, bilag til V2-afgørelse, Rapportens grundejerdel - Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  697545/18
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. salg af kapacitet
  706192/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Slogsåvej 10, 6372 Bylderup-Bov
  637190/18
 • Til borger - V1-høring, Bogøvej 21A, 5900 Rudkøbing.pdf
  637299/18
 • Til borger og kommune; kortbilag Nørregade_Apotekerhaven.pdf
  638760/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  638172/18
 • SV: Anmodning om forlængelse projekt "VIND" RFD-16-0027
  638293/18
 • Til borger - V1-høring, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  638497/18
 • Til Nordfyns Kommune, Svar 3., Bladstrupvej 55, 5400 Bogense
  638513/18
 • Til Rambøll: Anmodning om oplysninger om jordflytning, Fyrparken 5, 6710 Esbjerg V
  637337/18
 • Til Nordfyns Kommune, Svar 1, Bladstrupvej 55, 5400 Bogense
  638503/18
 • Til Varde kommune: Varsling om kortlægning af del af Nørregade 2, 6800 Varde - udkast V2-afg.pdf
  638527/18
 • Til Varde kommune: Kort Nørregade 2.pdf
  638536/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  638494/18
 • Til nybolig: svar på spørgsmål om kontrolmålinger, Simmerstedvej 1, Haderslev
  637674/18
 • Til borger - V1-høring, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  637891/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Bogøvej 21A, 5900 Rudkøbing.pdf
  637300/18
 • Til Freddy Miljø - FORSP "svar på henv. Gl. Vardevej 68, 6700 Esbjerg"
  637786/18
 • Til leverandør - Kopi af breve til patienter
  638874/18
 • Til borger - V1-høring, kortbilag, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  637892/18
 • Til Nordfyns Kommune, Svar 2., Bladstrupvej 55, 5400 Bogense
  638506/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  638495/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Hennetvedvej 28A, 5900 Rudkøbing
  637181/18
 • til Lars Nielsen, råstof, tilladelse, 3d og 8q, Viuf By, Viuf i Kolding
  638637/18
 • Til Kommunen, Høring om olie-/benzenforurening på Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg
  638961/18
 • til grundejer - udgår uden kortlægning jf. jordforureningsloven.pdf
  638330/18
 • Til høringsparter - Brev om ny partshøring - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet.pdf
  637394/18
 • Til Varde kommune: 573-78005 Nørregade 2 Varde Tekrap.pdf
  638548/18
 • Til Rambøll, råstof, tilladelse, matr nr 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg
  638912/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  638332/18
 • til Odense Kommune, byudvikling - initiativet er hos kommunen - SV_ Rugårdsvej 644, Blommenslyst, evt. udvikling til boliger
  638180/18
 • Til Varde kommune: V2-høring.pdf
  638530/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bogøvej 21A, 5900 Rudkøbing.pdf
  637297/18
 • Til Vejen Kommune: Orientering om varsling af poreluftundersøgelser på 4 adresser i området omkring Nørregade 90 i Vejen
  638748/18
 • Til høringsparter - Brev om myndighedshøring - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål.pdf
  638196/18
 • Til Varde kommune: Varsling om kortlægning af del af Nørregade 2, 6800 Varde
  638523/18
 • Svar til projekit Geo S& Bio Science vedr. indkøb af udstyr
  638068/18
 • Til ansøger og parterne,råstof, tilladelse, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  637949/18
 • Til Kommunen, BILAG til høring, Rapport, teknisk - Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  638966/18
 • Til borger_V1-høring med bilag, Kædebyvej 25A, 5932 Humble.pdf
  638887/18
 • Til EDC - FORSP "svar" vedr. Hjordkærvej 18, Raved, 6392 Bolderslev"
  637488/18
 • BILAG til grundejer - udgået areal jf. jordforureningsloven.pdf
  638331/18
 • Til Varde kommune: 573-78005 Nørregade 2 Grundejer (2).pdf
  638541/18
 • Til borger,V1-høring med bilag, Løkkebyvej 23, 5953 Tranekær.pdf
  638708/18
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af afgørelse - udgået inden kortlægning. Fyrparken 5, 6710 Esbjerg, lok. 561-81136
  637332/18
 • Til Borger: Afgørelse - Udgået inden kortlægning, 561-81136.pdf
  637308/18
 • Til OUH ang. projekt
  638341/18
 • Til høringsparter - Ny partshøring - udkast til forlængelse af tilladelse - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet.pdf
  637398/18
 • Til borger og kommune: afgørelse: Nørregade 2A og Apotekerhaven kortlægges ikke efter jordforureningsloven. - Apotekerhaven 2-udgår.pdf
  638758/18
 • Til Rambøll. SV: Tilbud på "Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia"
  638280/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  637890/18
 • Til EDC - FORSP "svar Jerstrupvej 52, 5400 Bogense"
  637549/18
 • Til borger og kommune: Udgår Nørregade 2mfl.pdf
  638761/18
 • Til Tønder Kommune - Orientering vedr. lægedækning i Tønder
  638889/18
 • Til kommunen, BILAG til høring, Rapportens grundejerdel - Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  638963/18
 • Til Vejen Kommune og Kuben Management: Til orientering varsles forureningsundersøgelse med etablering af boringer på bl.a. Præstevænget 32, 6600 Vejen
  638946/18
 • til Kommune og skat, kopi - kortlægges ikke efter jordforureningsloven, Hennetvedvej 44
  638329/18
 • Til E. H. Mejerimontage, BILAG til V2-høring, Rapportens grundejerdel - Glasvænget 8, Vissenbjerg.pdf
  639968/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nordenbro 11, 5932 Humble
  639316/18
 • Til Aabenraa Kommune, §8-høringssvar for Søndergade 12, 6200 Aabenraa, lok. 545-30008
  639059/18
 • Til Odense Kommune - Råsvandsledning ved Fangel
  641252/18
 • Til borger - tilbagering på mail - vedr. forureningsundersøgelse på Nørreport 17, Aabenraa
  648386/18
 • Til Læge - Diverse spørgsmål ifm. opsplitning af lægepraksis
  644667/18
 • Til MST: Rykker for kommentarer til referat
  647659/18
 • Til Falck - Forespørgsel vedr. nye praksisbetegnelser efter virksomhedsalg
  647454/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. banegravsdepotet, Tronsøen og Morsbøl Søpark
  647660/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om svar til borger
  647663/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Grindsted Å
  647657/18
 • Til EH.Mejerimodtage, bilag til V2-afgørelse, Rapportens grundejerdel - Glasvænget 8, Vissenbjerg.pdf
  683007/18
 • Til Orbicon: Analyseresultater
  676207/18

7. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, 22e Sdr. Nærå_Konfliktsøgning.docx
  682841/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstoftilladelse 22e Sdr. Nærå: Parter
  682839/18
 • Re:SV: Re:SV: SV[2]: Re: Workshop om borgerinddragelse
  702462/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr170847-18_v1_Statusvurdering af hedeareal.PDF
  637041/18
 • Fra Varde Kommune - Statusvurdering af hedeareal - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  637040/18
 • Fra skifterettet - info vedr. bobestyrer
  658102/18
 • Fra Sønderborg KOmmune: Anmodning om regionens kommentarer til ommatrikulering
  636857/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofansøgning 1at Gadsbølle: Konflikt søgning og myndigheder
  682455/18
 • Fra rådgiver - forslag om at bruge trækernemetoden
  660869/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Skadeserstatning - udbetaling
  682441/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Skolestræde 10, 5932 Humble
  679049/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81161, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  658084/18
 • Fra journalist: Data vedrørende lægelig bibeskæftigelse på sygehusene i Region Syddanmark.
  655840/18
 • Fra VCS. SV: film om vandet på landet
  668361/18
 • Fra MST: mail vedr FDO J70: Afslutning spildsag ved 88LP007
  636749/18
 • Fra Miljøstyrelsen, undersøgelsesrapport, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg?
  635506/18
 • Fra Deloitte:Revisorpåtegning af regnskab vedr. værditabssag i Region Syddanmark
  636974/18
 • Fra Vejen Kommune: Høring af § 8 tilladelse,
  637006/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 1, Esbjerg
  636609/18
 • Fra TR: Anmodning om forhandling vedrørende manglende befordringsgodtgørelse
  636567/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om evt. byggeri på Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
  636485/18
 • BILAG fra Langeland Kommune - Afslutning af forurening fra villolietank på ejend(1).PDF
  635444/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 3, Esbjerg
  636676/18
 • FEJLJOURNALISERET - fra Odense Kommune, mail - Nedrivning af drivhuse på Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  635407/18
 • Fra Rambøll: anmodning om historik på Bådebrogade 1, Esbjerg
  636591/18
 • fra Langeland Kommune - Afslutning af forurening fra villolietank på ejendommen Hennetvedvej 44, 5900 Rudkøbing
  635442/18
 • Fra Berg Advokater: Anmodning om kopi af F0 nuancering, Landgangen 3, 2. th., 6100 Haderslev
  636525/18
 • Fra Boreteknik: Sløjfning af boring
  635633/18
 • Fra Billund Kommune, Svar på mail, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  636460/18
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar.
  636728/18
 • Fra Sweco: forespørgsel om materialer, Buen 11, Kolding
  636504/18
 • Fra Middelfart Fysioterapi, vedr. afgang som fysioterapeut.
  636793/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Slotsgade 10, 5953 Tranekær
  636556/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81186, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  637362/18
 • Fra Vejen Kommune: Bemærkninger til Dokumentation for §8-vilkår fra Niras. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger
  637789/18
 • Fra DMR, Modtaget Rapport, teknisk del - Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  637450/18
 • Fra EDC - FORSP "henv. Jerstrupvej 52, 5400 Bogense"
  637537/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81184, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  637966/18
 • Fra Orbicon: Tidsplan poreluftmålinger Nørregade - sagen
  638353/18
 • Fra nybolig: spørgsmål vedr. udførelse af kontrolmålinger i indeklima, 515-20002, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev
  637668/18
 • Fra Billund Kommune: Svar på revideret opfølgning på opstartsmødet
  637788/18
 • Fra rådgiver: Vedr. Tilbud Modtagelse af asbestholdig jord på støjvold
  637771/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 17, Esbjerg
  640173/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 13 og Morsøgade 15, Esbjerg
  640116/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 11, Esbjerg
  640026/18
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Nydamsvej 4, 6040 Egtved
  639403/18
 • Fra DMR, Modtaget Rapport, grundejerdel - Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  637448/18
 • Fra rådgiver: Accept af Tilbud Modtagelse af asbestholdig jord på støjvold
  637775/18
 • Fra EDC - FORSP "henv. Hjordkærvej 18, Raved, 6392 Bolderslev"
  637481/18
 • Fra Billund Kommune: Tilbud Modtagelse af asbestholdig jord på støjvold
  637768/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - Revideret opfølgning på opstartsmødet
  637779/18
 • Fra leverandør - Afventer endelig godkendelse af adresse for praksis
  637546/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendommen Vesterhavsgade 147, Esbjerg
  640751/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme, Fiskebrogade 11, Esbjerg
  640768/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på Havdigevej 27, Esbjerg
  640720/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Havdigevej 17, Esbjerg
  640678/18
 • Fra DMR: Revurdering af kortlægning af Kokbjerg 25, Kolding
  641419/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på Morsøgade 5, 6700 Esbjerg
  639536/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Pæregårdsvej 4, 5953 Tranekær
  639239/18
 • Fra Miljøstyrelsen: henv. fra ny sagsbehandler, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  639029/18
 • Fra Aabenraa Kommune, § 8 høring Søndergade 12, Aabenraa
  639057/18
 • Fra NIRAS FW: Risagervej 13 - revideret sit.plan
  640613/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Havdigevej 25
  640696/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81173, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  639023/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 10, Esbjerg
  639957/18
 • VS: Aktindsigt i donationer
  639962/18
 • Fra COWI, Endelige rapporter, Nydamsvej 4, 6040 Egtved
  639398/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 6, 6700 Esbjerg
  639786/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Havdigevej 11, Esbjerg
  640285/18
 • Fra projekt: status om ansøgninger og projektstart
  639553/18
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Nydamsvej 4, 6040 Egtved
  639401/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 13 og Morsøgade 15, Esbjerg
  640112/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 19/Havdigevej 35, Esbjerg
  640270/18
 • Fra Erhvervsgymnasiet Grindsted: Oplæg til studieprojekt
  647656/18
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed, SØnderborg Kommune og Petersen Tegl: Afgørelse efter jordforureningslovens §52, Nybølnorvej 17, Sønderborg
  644099/18
 • Fra Fredericia Kommune: Historik og oplæg til forureningsundersøgelse, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  649097/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81171, Smedegade 14, 5953 Tranekær.pdf
  648640/18
 • Intern dialog - Fra Niras, vedr. aftaler om besigtigelse 19. nov 2018 på Nørreport 17, Aabenra
  648343/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81169, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  650278/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81167, Slotsgade 20, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  650842/18
 • Fra MST: Datarapport Shell havneterminal - regionens egne undersøgelser
  636207/18
 • FEJLJOURNALISERET - BILAG fra Odense Kommune - Placering af store tanke - Davinde Bygade 1.pdf
  635408/18
 • fra Odense Kommune, mail - Nedrivning af drivhuse på Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  635426/18
 • Fra Tønder Kommune, Udkast til § 8 tilladelse - Højervej 41, 6270 Tønder
  635494/18
 • Fra Billund Kommune, Forespørgelse ang. §8 tilladelse, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  636449/18
 • Fra Land Syd: Anmodning om udtalelse i forbindelse med matrikulære ændringer, matr.nr. 1a m.fl. Boldesager, Esbjerg Jorde
  635288/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård - Status for opgaver i 2018
  700884/18
 • Fra danske regioner: udkast til referat Danish Soil Partnership styregruppemøde
  694909/18

Udgående

 • Til Sønderbrog Kommune: Regionens kommentarer til ommatrikulering
  636863/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Råstofansøgning 1at Gadsbølle: Konflikt søgning og myndigheder
  682828/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. råstofundersøgelser igang matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  646367/18
 • Fwd: VS: Billundbanen
  636321/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, vedr. råstofundersøgelser matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  646364/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Skadeserstatning - udbetaling
  682799/18
 • Til rådgiver - svar vedr. trækernemetode
  660872/18
 • Til rådgiver, Råstof, Klager over Sødover I.pdf
  682449/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Sødovre II, Grave- og efterbehandlingsplan
  682448/18
 • Til Borger, Høring før V1-kortlægning af Koldingvej 513, 7100 Vejle efter jordforureningsloven - Til borger, V1-Høring med bilag vedr. Koldingvej 513, Vejle.pdf
  676638/18
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed, SØnderborg Kommune og Petersen Tegl: Afgørelse efter jordforureningslovens §52, Nybølnorvej 14
  644085/18
 • Til Dagens Medicin: Besvarelse af begæring om aktindsigt
  644444/18
 • Intern dialog - Til Niras, vedr. aftaler om besigtigelse 19. nov 2018 på Nørreport 17, Aabenra
  648360/18
 • Til MST: Datarapporter Shell Havneterminal - regionens undersøgelser
  636164/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Sønderskovvej 20, 5932 Humble.pdf
  636785/18
 • Til Bogense Vestre Digelaug, Afgørelse om ændring af off. indsats, Storkenhøjvej 50, 5400 Bogense.pdf
  636854/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Snøde Udflyttervej 8, 5953 Tranekær.pdf
  636762/18
 • Til Varde Kommune: Svar vedr. § 8-forespørgsel, Byvejen 1, 6818 Årre
  636292/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Stoense Udflyttervej 22, 5953 Tranekær.pdf
  636779/18
 • Til MST: høringssvar "Påbud om oprensning af jordforurening hos A/S Dansk Shell ved pumpepit 4028"
  636642/18
 • Til Pårup Sognegård: Orientering om sløjfning
  636600/18
 • Til Boreteknok: Sløjfning af boring
  635353/18
 • Til Bogense Vestre Digelag og Nordfyns Kommune, Kortbilag, Storkenhøjvej 50, 5400 Bogense
  636853/18
 • til NIRAS Tillægsaftale vedrørende Undersøgelser ved Risagervej 10 og 13
  636104/18
 • Til Ejerforening V0-Orienteringsbrev_Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  635967/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Slotsgade 10, 5953 Tranekær
  636560/18
 • til Orbicon Svar på vurdering af tilbud ved miniudbud - videregpående undersøgelser pulje 8, 2018
  636923/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nordstrandsvej 8, 5953 Tranekær.pdf
  636738/18
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Vestre Ringvej 4, 7000 Fredericia, matr. nr. 391mv Fredericia Stadsjorder, del af lok. nr. 607-00604
  636155/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Slotsgade 86, 5953 Tranekær.pdf
  636755/18
 • TTil Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt til opgravninger ved FDO Ledning Fredericia
  635453/18
 • Til Varde Kommune: Sv på henvendelse omkring § 8 ansøgning
  636918/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Stengadevej 44, 5953 Tranekær.pdf
  636771/18
 • til Orbicon Svar på vurdering af tilbud ved miniudbud - videregpående undersøgelser pulje 8, 2018
  636931/18
 • Til Berg Advokater: kopi af nuanceringsbrev, Landgangen 3, 2. th., 6100 Haderslev
  636553/18
 • Til Billund Kommune, Svar på mail om Forespørgelse ang. §8 tilladelse, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  636455/18
 • Til MST: Datarapport Shell havneterminal - regionens egne undersøgelser
  636187/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 3, Esbjerg
  636700/18
 • høringssvar afsendt 7.11 2018
  636679/18
 • til Orbicon Svar på vurdering af tilbud ved miniudbud - videregpående undersøgelser pulje 8, 2018
  636921/18
 • Til Orbicon: Accept af tilbud på supplerende arbejder
  638348/18
 • Til grundejer: Vand-boringer Fr.d.7´s gade 2, 6600 Vejen.
  638367/18
 • Til Vejen Kommune: Foreløbigt svar vedr. Dokumentation for §8. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger
  637792/18
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed, SØnderborg Kommune og Petersen Tegl: Afgørelse efter jordforureningslovens §52, Nybølnorvej 17
  644166/18
 • Til Vejen KOmmune. SV: Høringsvar på § 8 tilladelse,
  637007/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Morsøgade 1, Esbjerg, 561-04050
  636666/18
 • Til COWI: Vedr. 2019 budget
  636605/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Søndenbro 12, 5935 Bagenkop.pdf
  636801/18
 • Til lægerne - Korrespondance vedr. opsplitning af lægepraksis
  636886/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historik på ejendomme i Esbjerg - Bådebrogade 1, 561-93003
  636594/18
 • Til Sweco: Fremsendelse af materiale, Buen 11, Kolding
  636511/18
 • Til KVM, V2-høring med bilag, Industrivej 6, 5492 Vissenbjerg.pdf
  635564/18
 • Til Nordfyns Kommune, Afgørelse om ændring af off. indsats, Storkenhøjvej 50, 5400 Bogense.pdf
  636855/18

6. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, Sødover II, ansøgning
  682424/18
 • Fra Ombudsmanden: VS: {{RSYD}}Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand
  634609/18
 • Fra ombudsmanden: VS: {{RSYD}}Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand
  634605/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstoftilladelse 22e Sdr. Nærå: Parter
  682159/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstoftilladelse 22e Sdr. Nærå: Parter
  682150/18
 • Updated information on the Oslo Living lab event - Økern Sentrum
  685047/18
 • Fra bank RÅSTOF Frigivelse af sikkerhedsstillelse
  643699/18
 • Fra praksis: Anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15.11.2018
  646743/18
 • Fra COWI: Evaluering
  646752/18
 • Samlede svar på Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledningerne om fravalg af livsforlængende behandling mv.
  646059/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. banegravsdepotet, Tronsøen og Morsbøl Søpark
  647655/18
 • fra fredericia kommune. vurdering af forurening fundet ved olieudskiller hos Samtank, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia - 17-7607_v1_Vedr. vurdering af forurening fundet ved olieudskiller hos Samtank, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia.pdf
  648565/18
 • Fra COWI: Evaluering
  646751/18
 • frafredericia kommune Vedr. vurdering af forurening fundet ved olieudskiller hos Samtank, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia
  648561/18
 • Fra DGE: Opdateret økonomioversigt og fakturaopgørelse (faktura 36685), pulje 12
  650749/18
 • Fra MST: RAPPORT Pumpepit 4028 - P4028_Undersøgelse.pdf
  635267/18
 • Fra D.A.I.: Tilbagemelding vedr. afslutningsrapport efter oprensning af flyveaske på Langelandsvej i Skærbæk
  633620/18
 • FVI bestyrelsesmøde 13. nov. 12.00 - 14.00 - Bialg 4. Tilbagebetaling af FVI kontingent til de tre regioner (1).docx
  636816/18
 • Fra D.A.I.: Vedr. ny tegning samt afslutningsrapport efter oprensning af flyveaske på Langelandsvej i Skærbæk
  634221/18
 • - Orienteringsbrev-og-Scenariedesign1.pdf
  634832/18
 • Fra Advokat - Opsplitningaftale ved opsplitter praksis
  635464/18
 • Fra Langeland Kommune: Bilag til "Orientering" - § 8 tilladelse til boligbyggeri Bellevue 6, 5900 Rudkøbing
  635259/18
 • Fra Nybolig: anmodning om sagsmateriale, 461-56015
  634591/18
 • FVI bestyrelsesmøde 13. nov. 12.00 - 14.00 - Bilag 3. Budget 18 + Forbrug, 30.sept. 18 VDI (1).docx
  636814/18
 • Høring om lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinder)
  634522/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: anmodning om kopi af undersøgelse og afgørelse, Mosegyden 55, 5250 Odense SV, lok. 461-00024
  634717/18
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering for input samt afslutningsbrev vedr. oprensning af flyveaske på Langelandsvej, matrikel nr. 4bf Børup By, Taulov
  634900/18
 • Fra Orbicon - Slut Timeopgørelse, F2-liste
  636585/18
 • Fra Rambøll: Rykker, Fyrparken 5, 6710 Esbjerg V - jordforurening
  635276/18
 • Fra MST: mail med manglende undersøgelsesrapport Pumpepit 4028
  635265/18
 • Fra Langeland Kommune: Bilag til "Orientering" - Bilag 9-12 til § 8 tilladelse
  635261/18
 • FVI bestyrelsesmøde 13. nov. 12.00 - 14.00 - Referat FVI 20180627 (1).pdf
  636817/18
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse jfr. jordforureningsloven, Majløkke 1, Nordborg
  635568/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Status 2018, Q8, Brovej 90, Broager
  634834/18
 • Fra Sønderborg Kommune::Status 2017, Q8 (F24), Brovej 90, Broager
  634829/18
 • Fra Fredericia Kommune: Mailkorrespondance vedr. sagen om oprensning af flyveaske på Langelandsvej, matrikel nr. 4bf Børup By, Taulov
  634255/18
 • Fra Esbjerg Kommune, §8-tilladelse, Nygade 25, 6690 Gørding
  634607/18
 • Høring om lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinder)
  634428/18
 • Fra Varde Kommune: § 8-forespørgsel, Byvejen 1, 6818 Årre
  636029/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Status 2016, Q8 (F24), Brovej 90, Broager
  634823/18
 • fra ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 15 og 375 Tumbøl, Feldsted i Aabenraa Kommune
  638956/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - opfølgning på mødet
  637751/18
 • Fra rådgiver: Vedr. Drivvejen 1, Vorbasse - Referat fra mødet den 11/10-2018
  637759/18
 • Fra Billund KOmmune: Vedr. §8 ansøgning
  634595/18
 • Mail fra FOA Esbjerg
  638281/18
 • Anmodning om forlængelse projekt "VIND" RFD-16-0027
  638247/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljørapport 1 samlet
  640963/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Orientering" - afgrænsende miljørapport med bilag
  640960/18
 • Fra DGE: Uddybning af vurdering af strømningsretning, Åstbyvej
  639050/18
 • Forskelle i behandlingskvalitet <94804>
  639721/18
 • Fra DMR: Spørgsmål o, status vedr. Ørbækvej 859
  639794/18
 • Fra projekt: information om visning syd for grænsen
  639515/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af ny tegning samt afslutningsrapport efter oprensning af flyveaske på Langelandsvej i Skærbæk
  634230/18
 • Fra Langeland Kommune: Orientering om meddels af § 8 tilladelse til boligbyggeri Bellevue 6, 5900 Rudkøbing
  635256/18
 • Fra ejendomsmægler - ønsker rapport fremsendt
  634260/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. udkast til afslutningsbrev i sagen om oprensning af flyveaske på Langelandsvej, matrikel nr. 4bf Børup By, Taulov
  634243/18
 • Fra Ditmer: Opdatering af kontaktoplysninger
  635010/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 12, 7321 Gadbjerg - Teknisk rapport.pdf
  691044/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 12, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport.pdf
  691035/18
 • Fra Billund Kommune: Korrespondance vedr. henvendelse til Fødevarestyrelsen
  679231/18
 • Fra sundhed.dk - referat fra mødet i praksisinformationsgruppen 2.10.18
  658847/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopi af mail vedr. aftale ifht. begyndelse af nedrivning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  657078/18
 • Fra Odense Kommune, Orientering om oprenset forurening, Brændekilde Væde Vej 65, 5250 Odense SV
  656138/18
 • Fra Odense Kommune, Bilag: Tilsyn med opgravning af olietank og overfladescreening efter nedbrændt hus , Brændekilde Væde Vej 65, 5250 Odense SV
  656140/18
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  654795/18
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  659755/18
 • Fra Tietgen vedr. invitation til konference
  663605/18
 • Fra ecoplus: CLUSTERIX 2.0 project meeting CLUSTERIX 2.0_Action Plan draft_template.
  667338/18
 • Fra ecoplus: CLUSTERIX 2.0 project meeting 22nd November in Debrecen, AGENDA, please prepare INPUT
  667320/18
 • Fra ecoplus: Clusterix 2.0 Steering Committee Debrecen_agenda
  667331/18
 • Fra COWI: Re: Vedr. forespørgsel til borearbejdet på Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  668621/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 12, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport.pdf
  690810/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 12, 7321 Gadbjerg - Teknisk rapport.pdf
  690820/18

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: §8-høringssvar for Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg (matr. 40b, Nyborg Markjorder), lok. 449-00005
  635074/18
 • Til Niras: Re: SV: Torvegade - fase 4
  635587/18
 • Til rådgiver - arbejde sætte på pause indtil afklaring mht. nabo
  658460/18
 • Til grundejer - Telefonnotat vedr. muligt køb af Ørstedsgade nr. 24
  634564/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Råstofansøgning 1at Gadsbølle: Konflikt søgning og myndigheder
  682411/18
 • Til ejendomsmægler - fremsendelse af rapporter
  634265/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Råstoftilladelse 22e Sdr. Nærå: Parter
  682270/18
 • Til rådgiver - Ok til igangsætning af ventilationstest plus ønske om tilbud på 3 ekstra boringer afht. grundvand
  697277/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om fund af dybereliggende forurening - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  633930/18
 • Til DGE: mail vedr. Bortfald af undersøgelse Korsebjergvej 30, Blommeslyst efter værditabsordningen
  633736/18
 • Til grundejer - Telefonnotat vedr. muligt køb af Ørstedsgade nr. 24
  634562/18
 • Til Langeland Kommune: §8-høringssvar for Bellevue 6, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 387 Rudkøbing Bygrunde
  633637/18
 • Til Kerteminde Kommune: Kvittering for modtagelse af rapport, afgrænsende undersøgelse, Industrivej 12-14, 5550 Langeskov
  634455/18
 • Taleoplæg_PJ_tysk_9. november_Flensburg _final.docx
  634985/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: kopi sagsmaterialet vedr. forurening på Mosegyden 55, 5250 Odense SV, lokalitetsnr. 461-00024
  634722/18
 • Til borger: Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven - Starup Skolevej 44, 6100 Haderslev
  634955/18
 • VS: Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 61 (opsplitning af pakker) og L 63 (behandlerfarmaceuter) - Frist 19. november 2018
  633817/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. sagen om oprensning af flyveaske på Langelandsvej/Skærbækvej 89, 7000 Fredericia, matr. nr. 4bf børup By, Taulov
  634895/18
 • Til Niras SV: Status - Søndersø - beslutninger om kommende borearbejde
  633741/18
 • Til NCC: Vedrørende ansøgning om ny råstoftilladelse til Seest Grusgrav, Kolding Kommune
  634266/18
 • til Region Sjælland_Taleoplæg på tysk_9. november_Flensburg
  634984/18
 • Til Sønderborg Kommune. Svar på arealoverførelse. SV: Lokalitet nr: 537-­00042, Matr.nr. 426, Dybbøl Ejerlav, Adresse: Dybbøl Bygade 58, 6400
  635192/18
 • Til Home, Svar på henvendelse, Sønderport 62, 6200 Aabenraa
  634287/18
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Langbro /A, 6400 Sønderborg - 540-81028
  633742/18
 • Til borger - V1-høring, Brandsbyvej 21, 5932 Humble.pdf
  633600/18
 • Til Cowi, Svar på henvendelse, Karetmagervej 2, 7100 Vejle
  634158/18
 • Til Varde Kommune SV: Ansøgning om JFL §8 - Dejrupvej 18
  636942/18
 • Til Nybolig: fremsendelse af sagsmateriale - Lokalitetsnr. 461-56015
  634638/18
 • Til rådgiver: Kommentar til første opfølgning på mødet
  637793/18
 • Til borger: Undersøgelserapport Nørregade 2 Grundejer (2).pdf
  638764/18
 • Til Cowi: Samlet tilbagemelding samt ny vandprøvetagning
  638391/18
 • Fra Niras: Planlægning af boringstranssekter og vandprøver
  638444/18
 • VS: Høring over bekendtgørelsesændringer vedrørende L 63 (behandlerfarmaceuter)
  633702/18
 • TIl DGE: spørgsmål til strømningsretning, Åstbyvej
  639047/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. banegravsdepotet og Tronsøen
  647654/18
 • Til boligselskabet - Søndergade 12, Aabenraa - historisk materiale
  634194/18
 • VS: Høring over udkast til bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere
  633607/18
 • Til Udbetaling Danmark: VTO Undersøgelse bortfalder på matr. 2c, Radby By, Ubberud, Korsebjergvej 30, 5491 Blommenslyst
  633720/18
 • SV: Nygade 25, udkast til §8. Tilladelse efter jordforureningslovens § 8_CaseNo18-26175_3189448_v1
  633435/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brandsbyvej 21, 5932 Humble.pdf
  633598/18
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Tværvejen 5, 6360 Tinglev.
  635069/18
 • VS: Høring: ændring af bekendtgørelse nr. 671 af 3. juni 2016 om medicintilskud, ændring af bekendtgørelse nr. 670 af 3. juni om ansøgning om medicintilskud, udkast til ny bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudssystemet og udkast til ændret
  633856/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Brandsbyvej 21, 5932 Humble.pdf
  633601/18
 • Til Rambøll: Svar på rykker, Fyrparken 5, 6710 Esbjerg V - jordforurening
  635279/18
 • Til borger: Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Kapelvej 1, 5750 Ringe
  634770/18
 • Til borger: Boligerklæring - Kapelvej 1, Ringe.pdf
  634772/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune HØRING om påbudsmuligheder og orientering om Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  634454/18
 • Til borger: Kortbilag - kortlægning på vidensniveaun 2 - kapelvej 1, Ringe.pdf
  634774/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  656848/18
 • Til Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692919/18
 • Til Sani Nudge: Re: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10767/19
 • Til Sani Nudge: Tal
  10768/19
 • Til Sani Nudge: Re: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10766/19

5. november 2018

Indgående

 • Fra ansøger, Råstof, Scan_20181105 (2).pdf
  682141/18
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Ansøgning på 1n Juellingsholm Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune
  682139/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofansøgning 1at Gadsbølle: Konflikt søgning og myndigheder
  682131/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 22e Sdr. Nærå_Liste over parter.docx
  682080/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 1at Gadsbølle_Konfliktsøgning.docx
  682133/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstoftilladelse 22e Sdr. Nærå: Parter
  682079/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering - Anmodning om fornyet oplæg fra rådgiver DMR - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  633799/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 1 - Finder forurening - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  633801/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2 - Felt med JF er større end som så - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  633800/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Estimeret omfang (før udgravning) - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  633802/18
 • Fra rådgiver - info vedr. gavle - accept fra entreprenør til opdeling af arbejde
  658457/18
 • Fra DGE - (rådgiver til påbudsaddressaten) ønsker at bevare enkelte filtre
  639341/18
 • Svar på mail vedr. forskningsforslag j.nr. 18/54954
  632301/18
 • Brev Sælger af ejendommen Banevang 15, 7100 Vejle.PDF
  632274/18
 • Fra EN Advokat - brev til tidligere ejer - Banevang 15, 7100 Vejle
  632273/18
 • Fra Rådgiver: Økonomiopgørelse + geologi B221
  633196/18
 • Fra firma Janssen-Cilag A/S: FW: Ny variation af Tremfya 100 mg i Specialitetstaksten 22. oktober 2018 -rammeaftale fra Amgros-
  662229/18
 • Fra rådgiver - info vedr. placering af dræn
  697690/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 2018-11-04 Sødovre II grave- og efterbehandlingsplan.pdf
  682077/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 2018-11-04 Sødover II bilag.pdf
  682076/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Sødovre II, Grave- og efterbehandlingsplan
  682075/18
 • FRA GEOGRAF: MapInfo Pro version 17.0.1
  652956/18
 • Fra Vejleport - kopi af gl. kortlægningsbrev
  639288/18
 • FRA UFST: Adressatservice aftale # 28
  631298/18
 • Fra kommunen - ønsker ikke at bevare boringerne
  639338/18
 • Vedtægter - underskr..pdf
  639666/18
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. GeoGis, Svendborgvej 28, værditabsundersøgelse
  640446/18
 • Fra DGE: Pulje 12: resultater og vurdering Åstbyvej - Midtvejsmøde
  639045/18
 • Fra DGE: Grundejerrapport, Lihmevej 6, Randbøl
  639035/18
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Lihmevej 6, Randbøl
  639039/18
 • Fra DGE: Rapportudkast til kommentering, Rygbjergvej 4, Randbøl, Pulje 12
  639041/18
 • Fra MST: Svar vedr. afvisning af medfinansiering af udeluftmålinger i Grindsted
  634698/18
 • Fra rådgiver: Planlægning af entreprenørarbejdet
  633773/18
 • Fra NIRAS: Budgetstatus nov, 2018
  633585/18
 • Fra Fredericia fysioterapi vedr. overtagelse af kapacitet.
  636161/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. opsplitter af lægepraksis i Vejle
  634326/18
 • Fra Esbjerg Kommune, udkast til §8, Nygade 25, 6690 Gørding
  633433/18
 • SV: Tilsagsnbrev vedr. SprintDigital
  636472/18
 • Fra MST: materiale fra påbudssag Pumpepit 4028
  633425/18
 • Fra Region Midtjylland: Status for SPV-uddannelse og hepatitis forberedelse
  634606/18
 • Fra rådgiver: Andedammen, legeplads
  633768/18
 • Fra DGE: 573-78005, Nørregade 2, Varde, Grundejerrapport.pdf
  633782/18
 • Fra DGE: 573-78005, Nørregade 2, Varde, Teknisk rapport.pdf
  633785/18
 • Fra Home, Henvendelse, Sønderport 62, 6200 Aabenraa
  634282/18
 • Fra IBC: vedr. Digitalisering i faget
  634008/18
 • Fra Niras: Bilag - Afværgeanlæg_Møllevej 12.pdf
  637780/18
 • Fra Rambøll: Sagsafslutning Pulje 4 Svendborg
  638406/18
 • Fra Niras: Møllevej 12, Askov. Dokumentation for §8. Sikring og flytning af afværgeanlæg
  637778/18
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: Tilladelse til udlægning af knust asfalt uden dæklag på P-plads._CaseNo18-9677_3053630_v1
  644961/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  649408/18
 • Fra DGE, Svar på mail vedr. undersøgelsesomfang, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  633172/18
 • Til Kolding Kommune: Dialog vedr: § 8 ansøgning - Centervej 4, 6000 Kolding
  632520/18
 • SV: Svartidsrapport fra oktober
  632206/18
 • Fra Ingeniørværket: Svar vedr usikkerheder på dræn, Teglværksgade, Esbjerg
  632719/18
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632807/18
 • Fra system: Yder 041289 er lukket automatisk pr. 5. november 2018
  632805/18
 • Fra Fredericia kommune: Oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632811/18
 • Fra Assens Kommune, Svar på høring om olieforurening på Industrivej 6, 5492 Vissenbjerg
  633226/18
 • Leveringsaftale medical
  631579/18
 • Fra Fredningsnævnet Sydjylland: Orientering om besigtigelse af voldanlæg anlagt på matr. 3b Ribe Jorder, Skydebanevej 4, 6760 Ribe
  635345/18
 • Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
  632518/18
 • Fra Niras: Status - Søndersø - beslutninger om kommende borearbejde
  633734/18
 • Fra BF Jordforurening. SV: Forureningsundersøgelse, El-vej 2, Kolding
  635181/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  632027/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommentar vedr dræn, Teglværksgade
  632321/18
 • Fra DMR: Anmodning om vurdering af om slaggelag giver anledning til kortlægning, matrikel 13eø, Seest By, Seest
  635462/18
 • SV: Svartidsrapport fra oktober
  635867/18
 • Fra COWI A/S: Horsebækvej, Otterup - foreløbige borejournaler
  633612/18
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af mail til rådgiver vedr. oplæg, Haulundvej 162
  633412/18
 • SV: Regionalt mesterskab i Entreprenørskab, 2019
  665672/18
 • Skriftlig høring af referat og justering af strukturfondsprogrammerne
  665086/18
 • Campus Odense - strategimøde 11/12
  665602/18
 • Fra DR: Henvendelse om tidsforbrug og overblik på aktindsigt
  693161/18

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: §8-høringssvar for Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev (16d, Skellerup By, Skellerup), lokalitetsnummer 450-81042
  633239/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, oplysning om udløbet høring samt anm. om supplerende oplsyninger vedr. ansøngning om udvidede tider matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  633004/18
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Rolf Krakes Vej 55, 5200 Odense V, matr.nr. 2cx, Bolbro, Odense Jorder
  632337/18
 • Til RD: SV: Lokalitetsnr. 46100195, matr.nr. 6 Q Højby by, Højby - Svendborgvej 333, 5260 Odense S
  631417/18
 • Til ansøger RÅSTOF Manglende bilag til Ansøgning Nærågårdsvej
  643528/18
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af ventilationstest
  697688/18
 • Til/fra Vejleport - korrespondance vedr. kortlægningsbrev
  630838/18
 • til bygherre, mail - Marstal Gasværk - rapporter 1985-1990 + 2009, Skipper Park
  631350/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til v2-afgørelse, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  631501/18
 • Fra/Til DGE: vedr. Rapportudkast for lok. nr. 630-82003, Lihmevej 6, Randbøl
  631580/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  632438/18
 • Foreløbigt svar på henvendelse om budgetfejl
  631539/18
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  632537/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, V2-høring, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  631509/18
 • Til borger - UDKAST - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Allestedgårdsvej 58, Broby.pdf
  634375/18
 • Til borger - UDKAST - Boligerklæring
  634377/18
 • Til borger og kommune:V2-udkast Konsul Graus Gade 2.pdf
  630937/18
 • Til NCC Industry A/S, Orientering om påtænkt kortlægning, Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  633237/18
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2, Allestedgårdsvej 58, Broby.pdf
  634380/18
 • Til borger og kommune: 621-00115 Konsul Graus Gade 2 6000 Kolding_ori-grundejer.pdf
  630943/18
 • Til Kusk Ejendomme_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Illebøllevej 24, 5900 Rudkøbing.pdf
  631043/18
 • Til borger og kommune:V2 høring Konsul Graus Gade 2.pdf
  630940/18
 • Fra/Til Esbjerg Kommune: bemærkninger videresendes til rådgiver, Haulundvej 162, Ribe
  631636/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, Udkast til boligerklæring, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  631507/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  631563/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i Kolding
  632499/18
 • Til DGE, Kommentar til undersøgelse, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  633157/18
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Haulundvej 162, lok. 571-77012
  631482/18
 • Til Fredericia kommune kommetarer til Oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632808/18
 • Til PLO, vagtchefen ot leverandører vedr. Praksishandel i Kolding
  632528/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg kommune - Åbne/lukket for tilgang af patienter
  631550/18
 • Til Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  631567/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, Kortbilag, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  631505/18
 • BILAG til bygherre - Marstal Gasværk - forureningsundersøgelse_1990.pdf
  631358/18
 • Til borger og kommune: kort.pdf
  630941/18
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om AP
  630845/18
 • Til Kusk Ejendomme, Kortbilag til V1-høring, Illebøllevej 24, 5900 Rudkøbing.pdf
  631045/18
 • Til læge - Bekræftelse på overtagelse af praksisandel i Kolding
  632502/18
 • Til Kusk Ejendomme_V1-høring, Illebøllevej 24, 5900 Rudkøbing.pdf
  631039/18
 • Til MST: Spørgsmål til afvisning af medfinansiering af udeluftmålinger i Grindsted
  634678/18
 • Til Borger og kommune: Teknisk rapport Konsul Graus Gade 2_tekrap.pdf
  630949/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om svar til P4 Trekanten
  647653/18
 • Til P4 Trekanten: Svar på spørgsmål vedr. undersøgelse
  647649/18
 • Til Cowi: Bemanding og tidsplan
  638334/18
 • Til Billund Kommune: Spørgsmål vedr. Dalsmose Sø
  634693/18
 • Til Billund Kommune: Dokumenter vedr. Engsøen
  634682/18
 • Til borger - Kortbilag - kortlægning på vidensniveau 2
  634370/18
 • BILAG til Skipper Park - Undersøgelse og afværgeforslag _ 1987.pdf
  2117/19
 • BILAG til Skipper Park - Skitseprojekt marts 1990_Marstal Gasværksgrund.pdf
  2106/19
 • BILAG til Skipper Park - Rapport_samlet med bilag_17_9_09.pdf
  2124/19
 • BILAG til Skipper Park - Undersøgelse 1985.pdf
  2111/19
 • til Skipper Park - Marstal Gasværk - rapporter 1985-1990 + 2009 - SV: Skipper Park
  2092/19
 • BILAG til Skipper Park - Marstal Gasværk - forureningsundersøgelse_1990.pdf
  2100/19
 • Til DR FYN: SV: Bilag til Kvalitetssikringsrapport
  3958/19

4. november 2018

Indgående

 • Fra indvinder RÅSTOF Ansøgning om forlængelse og nyt
  650637/18
 • FRA SWECO: Region Syd, Aftale om adgang til Adressatopslag
  631059/18
 • SWECO : "Sagsbehandlermodul"
  631057/18
 • Fra borger: VS ekspropriering - VTO undersøgelse
  632740/18
 • fra Borger Re: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  651829/18
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  634924/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692904/18

2. november 2018

Indgående

 • Re: Vedr. oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632787/18
 • Re: Vedr. oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632783/18
 • SV: Vedr. oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632780/18
 • Re: Vedr. oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632772/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Underskrevet kontrakt Svendborgvej 335-337
  669730/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Underskrevet kontrakt Libavej 1, Ørbæk
  669735/18
 • Fra DMR: Re: Kontrakt til underskrift, Dageløkkevej 8
  669743/18
 • Fra rådgiver - status
  697152/18
 • Fra rådgiver - status
  696809/18
 • Fra DR FYN: SV: Bilag til Kvalitetssikringsrapport
  3943/19
 • Fra DR FYN: SV: Bilag til Kvalitetssikringsrapport
  3937/19
 • Fra projekthaver
  12668/19
 • Fra Tietgen Vedr. afslutningskonference
  663601/18
 • Fra DKNT: SV: Godkendelse af projektforlængelse til den 1. juni 2019.
  682696/18
 • Fra Kolding Kommune, Ansøgning om etablering af miljøboringer - Kongensgade 15, 6070 Christiansfeld
  630863/18
 • Henvendelse om fejl i udgifsbudget i projekt Medstrøm SFD-14-0008
  631531/18
 • Fra Assens Kommune, svar på høring om olieforurening på Trævænget 9, 5492 Vissenbjerg
  633212/18
 • Fra MST: svar på mail vedr. manglende sagsmateriale
  633422/18
 • Aarhus Universitet: Vedr. sprogkompetencer
  631542/18
 • Fra MST: Afvisning af medfinasiering af udeluftmålinger i Grindsted
  634663/18
 • Fra Sønderborg Kommune. Lokalitet nr: 537-­00042, Matr.nr. 426, Dybbøl Ejerlav, Adresse: Dybbøl Bygade 58, 6400
  635189/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-Udkast2_.pdf
  629220/18
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag - Folketingsspørgsmål vedr. forældres merudgifter ved operation af børn med komplekse medfødte hjertefejl - FRIST 8. november 2018.
  630157/18
 • SUU alm. del spm 1463.pdf
  630158/18
 • Ansøgning til pulje for projektudvikling i yderområderne
  630253/18
 • Fra Niras: Opdatering på Søndersø / Vapokon-transektet
  629718/18
 • AST's principafgørelse 30-18.pdf
  630160/18
 • fra projekthaver - Projekt Vækstrettet Kompetenceudvikling
  629825/18
 • Temadrøftelse og møde i Temagruppen for praksisområdet den 9. november
  630291/18
 • SUU alm. del spm 1465.pdf
  630159/18
 • Fra DGE: Tilbud på VTO undersøgelse Korsebjergvej 30, Blommenslyst.pdf
  630384/18
 • Fra Niras: Bilag - Tætningskrave link seal (4).pdf
  630636/18
 • fra bygherre - ønsker rapporter fra 1985-1990 gasværket
  629227/18
 • Fra ansøger - Tillægsbevilling til projekt Vækstrettet kompetencebevilling
  630155/18
 • Fra Middelfart Kommune: kvittering for statusopdatering i sagen fra Algade 11, 5592 Ejby
  629990/18
 • Fra system: : Yder 042102 er lukket automatisk.
  629816/18
 • Fra Region Nordjylland: Status for SPV-uddannelse og hepatitis forberedelse .
  630408/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bakkevej 12, 5750 Ringe - Udkast til §8 tilladelse til indretning af parkeringspladser
  629219/18
 • Fra yder: Mail med ønske om automatisk luk for tilgang af patienter
  630245/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse SFD-18-0044
  630288/18
 • Fra Niras: Liste med aftalte analyser
  629928/18
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  630418/18
 • Fra FAS: Aftale om honorering af ad hoc tilknyttede speciallæger til Friklinikken. (Id nr.: 1534761)
  630517/18
 • Fra Niras: Dokumentation for §8. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger, Møllevej 12, Askov.
  630633/18
 • Fra Niras: Bilag - Notat, Ventilationsdræn_Møllevej 12_rev.31-10-2018.pdf
  630637/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Østergade 70, 5580 Nr. Aaby
  633606/18
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgfsmål om §8-pligt til opgravninger ved FDO Ledning Fredericia
  635450/18
 • Fra rådgiver: Certifikat Erhvervsansvar fra entreprenøren
  633761/18
 • Fra P4 Trekanten: Spørgsmål vedr. undersøgelse mv.
  634654/18
 • Fra COWI, Henv om historisk materiale, Karetmagervej 2, 7100 Vejle
  634148/18

Udgående

 • SV: Vedr. oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  632784/18
 • Til DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Historisk materiale fra e-arkiv - 3-4 af 4 - 3 beboelsesejendomme på Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  630534/18
 • Til DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Historisk materiale fra e-arkiv - 1-2 af 4 - 3 beboelsesejendomme på Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  630524/18
 • Til DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Kortlægningsbreve og historisk materiale - 3 beboelsesejendomme på Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  630441/18
 • SV: Godkendelse af projektforlængelse til den 1. juni 2019.
  681010/18
 • Til Ansøger, Råstof, Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter.pdf
  682071/18
 • Til Ansøger, Råstof, Ansøgning på 1n Juellingsholm Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune
  682070/18
 • Til bank RÅSTOFFER Frigivelse af sikkerhedsstillelse
  630143/18
 • Til naboer RÅSTTOFFER Høring omkring Efterbehandling sendt til e-bokse
  630123/18
 • Til parter RÅSTOFFER Efterbehandling af matr. nr. 5u Fjelsted BY, Fjelsted i Middelfart Kommune
  630136/18
 • Til DKNT: SV: Godkendelse af projektforlængelse til den 1. juni 2019.
  630283/18
 • Til DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bemærkninger til oplæg til kommentering - 3 beboelsesejendomme på Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  629727/18
 • Til rådgiver - ønsker status på sag
  696802/18
 • Til rådgiver - Beslutningsreferat er godkendt
  697129/18
 • Til rådgiver - ok til beslutningsreferat fra opstartsmøde
  696787/18
 • Til rådgiver - Referat fra opstartsmøde godkendt.
  639354/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om svar på spørgsmål via retionens spørgeordning
  634647/18
 • Til Borgere, BILAG: Kvittering for kommende undersøgelse af Markhaven 19 - Kvittering for ansøgning om undersøgelse.pdf
  630602/18
 • Til Kolding Kommune ang. Kongensgade 15, 6070 Christiansfeld
  630359/18
 • Til Borger, kommune og skat: Grundejerrrapport- Borgergade 1A 6000 Kolding_ori-grundejer.pdf
  630484/18
 • Til borgere, sender kvittering for ønsket indledende undersøgelse af Markhaven 19
  630600/18
 • Til COWI: Svar vedr. oppumpning og næste periode
  630209/18
 • Til Niras: accept af aftale om fase 2
  629939/18
 • Til Home: Fremsendelse af kopi af Boligerklæring, Vestermarksvej 1, 6040 Egtved.pdf
  630385/18
 • Til DMR: HENV, fremsendelse af materiale, Stenhuggervej 17, 5230 Odense M. Lok 461-06159
  630514/18
 • Til borger, Toftevej 60, Outrup, varsel om offentlig indsats
  629697/18
 • Til Borger, kommune og skat: Kort Borgergade 1A.pdf
  630499/18
 • Til Vejle Kommune: Kopi af V2-høring samt høring om mulighed for påbud, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  630590/18
 • Til Envidan, svar ang. V1 kortlægning, Mådevej 52, Esbjerg
  630468/18
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Majløkke 1, Nordborg, matr. nr. 13 Lunden, Havnbjerg - 523-06010
  630570/18
 • Til DGE: resultat af udbud Korsebjergvej 30, Blommenslyst.
  629330/18
 • Til Estate Middelfart, Svar på henvendelse. Lundevej 14A-B, 5580 Nr. Aaby
  630592/18
 • Til Borger: Vedr. prioritering
  630461/18
 • Til borger, Industrivej 25, 6780 Skærbæk, ikke længere offentlig indsats
  629256/18
 • Til borger, Strandvejen 111, Henne, varsel om ind i offentlig indsats
  629694/18
 • Til Borger, kommune og skat: afgørelse - Konsul Graus Gade 4 kortlægges ikke efter jordforureningsloven
  630522/18
 • Til Kolding Kommune: Svar på spm vedr § 8 ansøgning - Centervej 4, 6000 Kolding
  630416/18
 • Til rådgiver: Entreprisekontrakt og tillægsaftale
  629797/18
 • Til Vejen Kommune og Niras: Svar vedr. Møllevej 12, Askov. Dokumentation for §8. Tegninger for ventilationsdræn og forsyningsledninger
  630638/18
 • Til Niras: Accept af aftale om fase 2
  629946/18
 • til DSN_projektpitch
  629494/18
 • Til borger_V1-høring med bilag, Landevejen 15, 5935 Bagenkop.
  630598/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  629573/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  629486/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  629589/18
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. november 2018
  629824/18
 • Digital Valley Kiel 3010 2018.pptx
  629495/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. miljøundersøgelsen på Østergade 70, 5580 Nørre åby
  629921/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  630553/18
 • Fra Borgere, ønsker Markhaven 19 undersøgt ved indledende undersøgelse
  630591/18
 • Til Vejle Kommune: V2-høring med bilag, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  630568/18
 • Til Niras: Opdatering på Søndersø / Vapokon-transektet
  629728/18
 • Til praksis i Ribe: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  629485/18
 • Til Niras: Accept af aftale om fase 2
  629933/18
 • Til Borger, kommune og skat: mail med varsling af kortlægning på V2 Blæsbjerggade 29, 6000 Kolding efter jordforureningsloven
  630604/18
 • Til DGE: Resultat af udbudVTO undersøgelser. Pile Allé 208, Svendborg og Korsebjergvej 30, Blommenslyst.
  629335/18
 • Til Borger, kommune og skat: Afgørelse_ Udgår - Borgergade 1A.pdf
  630497/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Algade 11, 5592 Ejby
  629985/18
 • SV: Indstilling af merbevilling til projekt Medstrøm, SFD-14-0008
  630434/18
 • Til Gartneriet Birkebjerg: Kvittering for modtagelse af analyser, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev
  634784/18
 • Til DR FYN: SV: Bilag til Kvalitetssikringsrapport
  3950/19
 • Til DR FYN: Bilag til Kvalitetssikringsrapport
  3927/19

1. november 2018

Indgående

 • Fra grundejer - Gasalarm på Birgersvænget 5
  692985/18
 • Fra firma LEO Pharma: Brugen af innohep
  662207/18
 • Fra politiker - videresendelse af kommentarer fra borger
  662666/18
 • Fra Nordfyns Kommune: § 40-påbud om undersøgelse ifm. spild af dieselolie fra erhvervstank - Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  659967/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - d-0480_2018_247149 - Undersøgelsespåbud jf. Jordforureningslovens § 40 - Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  659968/18
 • FRA GEOGRAF: MapInfo Pro version 17.0.1
  652950/18
 • FRA DMP: VanDa - Opdatering på datamigreringen
  628297/18
 • Fra firma IPSEN AB: Efterlevnad anbefalning Medicin rådet ,Somatostatin analoger
  661902/18
 • VS: Vedrørende behandling af kæbeledsdysfunktion i Region Syd - image001.png
  660743/18
 • Brev fra Sundhedsstyrelsen: Vedrørende behandling af kæbeledsdysfunktion i Region Syd
  660737/18
 • VS: Vedrørende behandling af kæbeledsdysfunktion i Region Syd - Vedrørende behandling af kæbeledsdysfunktion i Region Syd.pdf
  660746/18
 • fra NIRAS Udkast rapport supplerende undersøgelser Gulleshøj 11 Søndersø.
  673606/18
 • fra ansøger - Ansøgning: STEM kompetencer gennem kvalificeret AMU
  628218/18
 • Undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet - høring <94804>
  627723/18
 • Fra Niras, Statusnotat 1 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg
  627906/18
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk rapport - Vesterhavsgade 71, 6700 Esbjerg.pdf
  630398/18
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport Nabo - Vesterhavsgade 69, Esbjerg, lok. nr. 561-78007.pdf
  630407/18
 • Fra DGE:Tilbud på VTO undersøgelse Korsebjergvej 30, Blommenslyst.pdf
  629232/18
 • Fra DMR: Bestilling af evt. undersøgelsesmateriale, 461-06159
  630457/18
 • Fra borger: svar vedr. evt egen udførelse af undersgøelse, Nystadvej 15, Bylderup-Bov
  629683/18
 • Fra Vejle Kommune:Vedr. manglende kort bilag
  630601/18
 • Fra DGE: Tilbud på VTO undersøgelse. Pile Allé 208, Svendborg
  629233/18
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Vesterhavsgade 71, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78007.pdf
  630402/18
 • SV: Indstilling af merbevilling til projekt Medstrøm, SFD-14-0008 - Budget projekt SFD-14-0008.xlsx
  630177/18
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport Nabo - Peder Skrams Gade 5, Esbjerg, lok. nr. 561-78007.pdf
  630404/18
 • Fra rådgiver: Underskrevet entreprisekontrakt
  629792/18
 • Fra DGE: Tilbud på VTO undersøgelse Korsebjergvej 30, Blommenslyst.
  629230/18
 • SV: Indstilling af merbevilling til projekt Medstrøm, SFD-14-0008
  630169/18
 • Fra DGE: Tilbud på VTO undersøgelse Pile Allé 208, Svendborg samlet.pdf
  629235/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  630521/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. afslutningsrapport efter oprensning af flyveaske på Langelandsvej i Skærbæk
  629967/18
 • Fra Gartneriet Birkebjerg: Analyser, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev
  634777/18
 • Fra Praksis - Bekræftelse på at ansat læge forlænges til 31.12.18
  631691/18
 • Fra Danske Regioner: Anmoding om oversigt.
  633443/18
 • Fra DMR: Endelige rapporter
  630393/18
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering, notat - miljøundersøgelse på Østergade 70, Nørre Åby
  629892/18
 • Fra DGE, Oversigtstegning, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  633142/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. Slotsalleen 6, 5600 Faaborg
  633153/18
 • Forskningsforslag fra borger
  632286/18
 • Fra Fredericia kommune: §8-ansøgnig - Pavillon for Marineforeningen
  633006/18
 • Fra boligselskabet - Arkivmateriale fra virksomheder og tegninger, Søndergade 12, Aabenraa
  634061/18
 • fra ansøger - Ansøgning: STEM kompetencer gennem kvalificeret AMU
  628215/18
 • Fra Praksis til Klinik for Fysioterapi Billund vedr. opsigelse af ydernummer
  628730/18
 • Fra EUC Syd: STEM kompetencer gennem kvalificeret AMU
  627837/18
 • VS: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe anbefalinger for tværsektorielle forløb for personer med hovedpine
  628237/18
 • Til Borgere, Tak for bemærkning til høring på Markhaven 19
  628861/18
 • DNOR: Offentliggørelse af Årsrapporten 2017 for Dansk Neuro-Onkologisk Register
  628221/18
 • fra Borger Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  629125/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. afslutningsrapport efter oprensning af flyveaske på Langelandsvej i Skærbæk
  629955/18
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-11-2018 07:00:06
  627902/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. afslutningsrapport efter oprensning af flyveaske på Langelandsvej i Skærbæk
  629950/18
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-11-2018 07:00:06
  627910/18
 • Anmeldelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge. Forretgårdvej 14, 6100 Haderslev
  650983/18
 • Fra STPS: Bekræftelse på referat af telefonsamtale
  634625/18
 • Fra borger - yderligere oplysninger
  641241/18
 • Fra Dagens Medicin: Begæring om aktindsigt
  644432/18
 • Fra Danske regioner: Referat af jordchefmødet 1. november 2018
  694941/18
 • SV: tale, Silkeborg
  697938/18
 • Fra DR FYN: Anmodning om bilag til rapport
  3912/19

Udgående

 • TIL D4: Tilbagemelding på D4 Offline app
  629166/18
 • Til COWI: godkendelse af udkast
  628982/18
 • Til Rådgiver: Tillægskontrakt 2 dat. 311018
  628572/18
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, rykker for høringssvar matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  629124/18
 • Til Danfoss - Kopi af materiale sendt til JV - korrespondance mellem Region Syddanmark og Danfoss siden 2007 - mail 1 af 2
  627510/18
 • Til JV - Svar på anmodning om aktindsigt - mail 1 af 2
  627508/18
 • Til Danfoss - Telefonnotat vedr. aktindsigt
  627468/18
 • Til borger - Svar på spørgsmål vedr. Himmark Strand
  627466/18
 • Til Nybolig Erhverv Trekantsområdet: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Vejlevej 16A, 7000 Fredericia
  628860/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  628791/18
 • Til Advokat - Oversigt over ejerandel i ydernumre
  629174/18
 • Til Commercial Real Estate Denmark PS, V1-kortbilag, afgørelse, Rugmarken 1, 7190 Billund.pdf
  628186/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring,, Udkast til V1-afgørelse, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  628047/18
 • Til WEST-MARINE - Varsling om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30, 6700 Esbjerg.pdf
  628382/18
 • Til Den kommunale Selvstyre Havn - udkast til afgørelse om ændre indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  628505/18
 • Til WEST-MARINE - udkast til afgørelse om ændre indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  628473/18
 • Til Dupont Nutrition, Høring om ændring af offentlig indsats, Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted
  628747/18
 • Til Den kommunale Selvstyrehavn Esbjerg , V1V2-kortbilag, Fiskerihavsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  628517/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  628052/18
 • Til Langeland Kommune_V1-kortbilag, høring, Langegade 30A, 30B, 5900 Rudkøbing.pdf
  628578/18
 • Til Kolding Kommune, Frivillig oprensning af styrenspild på Vingen 1, 6640 Lunderskov
  628116/18
 • Til Langeland Kommune_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langegade 30A, 30B, 5900 Rudkøbing.pdf
  628576/18
 • Til WEST-MARINE, V1V2-kortbilag, Fiskerihavsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  628481/18
 • Til borger - V1-høring, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  628050/18
 • til Borger SV: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  629131/18
 • Dagsorden med bilag til COTER den 24.-25. oktober 2018.pdf
  627930/18
 • Til borger, Landevejen 28, 6780 Skærbæk, ikke længere offentlig indsats
  629135/18
 • Til Den kommunale Selvstyre Havn - Varsling om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  628501/18
 • til delstaten Slesvig-Holsten_ Dagsorden med bilag til Regionsudvalgets COTER-møde den 24.-25. oktober 2018
  627929/18
 • Til Dupont Nutrition, Udkast til afgørelse om ændring af offentlig indsats, Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted.pdf
  628760/18
 • Til kommune - Svar på kommunens udkast til påbuds afgørelse, Vennemosevej 6, 6270 Tønder
  628708/18
 • Til Borger: Svar vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  630490/18
 • Til kommunen - orientering, endelig kortlægning med ændret indsats overfor overfladevand, matr. nr. 592 Uge Ejerlav Uge, Aabenraa kommune
  628657/18
 • Til Den kommunale Selvstyre Havn - Varsling om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  628491/18
 • Til Commercial Real Estate Denmark PS, V1-afgørelse, Rugmarken 1, 7190 Billund.pdf
  628188/18
 • Til Kolding Kommune, Danfoss, SKAT og DMR: Udgår af V1-kortlægning, Albuen 29, Kolding
  628011/18
 • Til Langeland Kommune_V1-høring, Langegade 30A, 30B, 5900 Rudkøbing.pdf
  628577/18
 • Til Esbjerg kommune - til orientering, varsel af ændret indsats på ejendommene Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg
  628551/18
 • Til Dupont Nutrition, Kortbilag, Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted.pdf
  628752/18
 • Til Kolding Kommune: Opsamling fra mødet 1/11-2018 vedr. Gl. Donsvej 4A, Kolding
  630052/18
 • Til borger: svar vedr. evt egen undersøgelse, Nystadvej 15, Bylderup-Bov
  629691/18
 • Til Niras: Søndersø - grundvandsmodel mv. og boringer i GeoGIS
  629709/18
 • Til Dupont Nutrition, Kortbilag, Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted.pdf
  673698/18
 • Til Tørring Gymnasium, Svar vedr. henvendelse
  655224/18
 • Til: Grindsted Gymnasium Svar vedr. henvendelse
  655222/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  656828/18
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg - V1 og V2-afgørlese med bilag_9. august 2012.pdf
  692507/18
 • Til WEST-MARINE - V1 og V2-afgørlese med bilag_9. august 2012.pdf
  692534/18

31. oktober 2018

Indgående

 • SV: Adgang til ekstra licensaftaler via SDUB
  646773/18
 • FRA SWECO, Blocker for vort videre arbejde
  628564/18
 • Fra COWI: Sporgas, udkast til notat, Kobberbæksvej
  691580/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - 16116 EN - Stenfiskerkajen på Odense Havn (matr. 6q)
  640100/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - H-1000_1 - Stenfiskerkajen på Odense Havn (matr. 6q)
  640099/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse - Stenfiskerkajen på Odense Havn (matr. 6q)
  640096/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - 16115 EN - Stenfiskerkajen på Odense Havn (matr. 6q)
  640101/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Hoveddokument for ansøgningen - Stenfiskerkajen på Odense Havn (matr. 6q)
  640098/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Stenfiskerkajen på Odense Havn (matr. 6q)
  640097/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse - Stenfiskerkajen på Odense Havn (matr. 6q)
  640095/18
 • Fra DMR: Bilag - Rapportudkast Svendborgvej m bilag.pdf
  640444/18
 • Fra DMR: Rapportudkast, Svendborgvej 28, værditabsundersøgelse
  640441/18
 • Fra borger - kortbilag fremsendt - råvandsledning
  641230/18
 • Fra klinik for fysioterapi, Svendborg vedr. ophør af ydernummer.
  635750/18
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej 2.0
  634173/18
 • fra Orbicon Tilbud "pulje 8 2018"
  636910/18
 • Ansøgning
  636344/18
 • fra Orbicon Tilbud "pulje 8 2018"
  636914/18
 • Fra FysioDanmark Vejle vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  638688/18
 • Fra COWI - Endelig rapporter_indledende, Diskovej 16, 7100 Vejle
  646454/18
 • Fra Advokat - Korrespondance vedr. flytning og opdeling af praksis
  650431/18
 • Fra Advokat - Korrespondance vedr. opdeling af lægepraksis
  650428/18
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse - telefonnotat, Skovglimt 23, 6400 Sønderborg
  627608/18
 • Fra MST: Dokumentationsrapport (WOB).pdf
  627582/18
 • Fra NIRAS, modtaget endelig tidsplan - renseripuljer 2018-19_rev311018.pdf
  628778/18
 • Fra MST: WOB-området - 16228_01.pdf
  627584/18
 • Fra MST: mail vedr. Afslutning af oprensning efter 2 spild (Kerosine, Kero) i WOB-området
  627579/18
 • Fra NIRAS, modtaget Referat fra opstartsmøde 091018_ver2.pdf
  628782/18
 • Fra DMR. Vejlevej 253, Kolding
  627115/18
 • Fra praksis: mail med anmodnin gom lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  626177/18
 • Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
  628336/18
 • Fra Meldgaard: Svar vedr mængde og veje, Moselund Grsugrav
  627419/18
 • Sagsdok
  627111/18
 • Fra FysioDanmark Vejle vedr. afmelding af ansat.
  627105/18
 • Fra projekthaver - Udvikling og konsolidering af Designklyngen ( 18/32486) - dokumentation af medfinansiering fra virksomheder - supplement til tilsagnskontrakten
  627085/18
 • Fra Meldgaard: Forespørgsel vedr interim veje, Moselund Grusgrav
  627417/18
 • Fra DMR: Kvittering for regionens bemærkninger, Sverigesgade 13, 5700 Svendborg
  627023/18
 • FFra Bygningsstyrelsen: Kvittering for opsigelse
  629225/18
 • Fra Niras: Pulje 1 2018. Brændekildevej. Økonomiopdatering
  629640/18
 • Fra Niras: Pulje 1 2018. Klemmeløkken. Økonomiopdatering
  629664/18
 • Fra Kolding Kommune, Forureningsundersøgelsesrapport, Klostergade 2-16, 6000 Kolding
  630551/18
 • Fra Niras: Pulje 1 2018. Bystævnet. Økonomiopdatering.
  629656/18
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. rådgiver - Nørregade 5, 6800 Varde
  630483/18
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer
  629995/18
 • Fra DMR rapporter (grundejerdel og teknisk del) indledende undersøgelse - Allestedgårdsvej 58, Broby
  632268/18
 • Fra Klinik for Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  635547/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. banegravsdepotet og Tronsøen
  634621/18
 • fra Orbicon Tilbud "pulje 8 2018"
  636917/18
 • Fra Orbicon: Grindsted, status på feltarbejde
  676192/18
 • Fra Danske regioner: Dagsorden Danish Soil Partnership styregruppemøde
  694903/18
 • Fra Ecoplus: Clusterix 2.0: reporting semester 5 - deadlines and templates
  12521/19

Udgående

 • RFD-15-0013: indstilling af tillægsbevillng til "Smart energy til markedet" til tilsagn
  627194/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå
  682062/18
 • Til rådgiver, Råstof, Tillæg til tilladelse Aalsbo inkl bilag.pdf
  682065/18
 • Til rådgiver, Råstof, Tillæg til tilladelse samlet, 71, 175 og 385 Røllum, Ensted.pdf
  682063/18
 • Til Rådgiver - Ønske om tilbud på screeningsundersøgelser
  627464/18
 • Supplement til REM-tilsagn ang. brug af standardsats i "Innovationsnetværket Danish Healthtech – Syddansk Indsats”
  626752/18
 • Brev til EM (3).docx
  627163/18
 • Til Kolding Kommune. SV: forureningsundersøgelse el.vej 2, Kolding
  627192/18
 • Til Varde Kommune - oplysning om processen vedr. ansøgningen om råstofindvinding i Hesselmed matr.nr. 11a
  626941/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2018
  626200/18
 • Til Meldgaard: Svar vedr interim veje, Moselund Grusgrav
  627418/18
 • Til Læge - Svar vedr. fejlagtig udbetalt tutorhnorar
  626626/18
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2018
  626189/18
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. fortsat ansættelse af læge i praksis
  627005/18
 • til delstaten Slesvig Holsten_Brev til EM
  627162/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 30. oktober 2018
  626117/18
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 30. oktober 2018
  626108/18
 • Til borger - anmodning om yderligere oplysninger
  641245/18
 • Til udd. inst.: Optagelseskapacitet 2019-2020 for stx, hf og pre-ib (foreløbige tal)
  655216/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  656821/18

30. oktober 2018

Indgående

 • Fra DMR: Bilag - 2018-1168.2018-10-30. Storebæltsvej 10, Nyborg-undersøgelsesrapport-med bilag - Storebæltsvej 10, Nyborg
  628919/18
 • Fra DMR: Screeningsundersøgelse - Storebæltsvej 10, Nyborg
  628917/18
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1168.2018-10-29.Afløbsforhold fra pumpe ved dræn langs Storebæltsvej - Storebæltsvej 10, Nyborg
  628918/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå
  672837/18
 • Fra myndighed, RÅSTOF, kvittering for modtaget screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  627270/18
 • Fra rådgiver: Fase 3 - fremsendelse af opdateret tilbudsliste
  627279/18
 • Fra rådgiver - kommenteret økonomi - sammenstilling
  658456/18
 • Fra myndighed, RÅSTOF, kvittering for modtaget screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  627272/18
 • Fra COWI: Udkast til godkendelse: Midtvejsevaluering
  628979/18
 • Fra indvinder RÅSTOF Kvittering for modtagelse af tilladelse endelig gældende
  672497/18
 • Fra MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge - opfølgning og tilfredshederklæring
  623534/18
 • til grundejer, følgemail - Endelig kortlægning, jordforureningsloven, Ejlskovsgade 19A-C
  624176/18
 • Evalueringsoplæg - inklusion via glasværket (305)
  624202/18
 • fra Billund kommune Afklaring af evt. indsats på V1-kortlagt ejendom - journal nr 551-57001
  625029/18
 • Fra Vejen Kommune: Bemærkninger vedr. § 8 tilladelse efter JFL til etablering af byggeri på Møllevej 12, Askov
  625275/18
 • Fra COWI: Analyseresultater seneste borerunde
  624481/18
 • Fra projektansøger - Vedr. projekt Civilingeniører til Trekantområdet
  623451/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  624180/18
 • BILAG fra Langeland Kommune - Forureningsundersøgelse og afværge OM sagsnr. 590(1).PDF
  623319/18
 • Fra Langeland Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, Bellevue 6 5900 Rudkøbing
  625414/18
 • Fra Ejendomsmægler, Henvendelse, Vestergade 2, 6230 Rødekro
  625018/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - VS_ Bøjdenvejen 50, 5750 Ringe
  623821/18
 • BILAG til grundejer - kort over V12-areal.pdf
  624178/18
 • til grundejer - endelig V12-kortlægning, Ejlskovsgade 19.pdf
  624177/18
 • fra Odense Kommune, mail - Høring af udkast til §8-tilladelse, Lavsenvænget 1, Odense V
  623248/18
 • fra Langeland Kommune - Forureningsundersøgelse og afværge OM sagsnr._ 5900-80-1995, Hennetvedvej 44, Rudkøbing
  623318/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  625139/18
 • Fra Home: Lejekontrakt underskrevet
  624525/18
 • Fra COWI: Status - oppumpning
  623841/18
 • DTØ rapport, 3. kvartal 2018
  625019/18
 • Sandsynliggørelse af 18% standardsats.xlsx
  623940/18
 • Fra Rambøll: Notat vedr. Fredericia C, kalibrering af model
  624794/18
 • fra billund kommune Afklaring af evt. indsats på V1-kortlagt ejendom - journal nr 551-57001 - Situationsplan. projektområde_kortlægning_recipienter.jpg
  625035/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om ændrede åbne/lukke tal
  624760/18
 • Fra Esbjerg Kommune: bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Haulundvej 162, Ribe
  625418/18
 • Fra ansøger - SV: Statsstøttevurdering projekt Digitalisering i Faget
  626249/18
 • fra Billund kommune Afklaring af evt. indsats på V1-kortlagt ejendom - journal nr 551-57001 - BBB_K01_H00_EX_N001 - Situationsplan._1711968_18-15677_v1(1).pdf
  625032/18
 • Fra Rigsrevisionen: Notat til Statsrevisorerne om hospitalslægers bibeskæftigelse <62069>
  627470/18
 • Fra Envidan, Anmodning om oplysninger om V1 kortlægning, Mådevej 52, 6705 Esbjerg Ø
  630463/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)
  628744/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oprensning og dokumentation på Langelandsvej med henblik på at undgå kortlægning af ejendommen
  627635/18
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter) - Frist 19. november 2018
  628232/18
 • Fra Rådgiver, Miljø og Råstoffer, forsinkelse
  625634/18
 • Fra Kolding Kommune. VS: forureningsundersøgelse el.vej 2, Kolding
  627191/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oprensning og dokumentation på Langelandsvej med henblik på at undgå kortlægning af ejendommen
  627632/18
 • 305. Inklusion via Glasværket EO v1.0.docx
  624203/18
 • DTØ rapport, 3. kvartal 2018
  625017/18
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. oplæg til undersøgelse på Haulundvej 162, Ribe
  625416/18
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. myndighedssamarbejde med Kina
  625231/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  624179/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Undersøgelse for jordforurening på Bøjdenvejen 50, Ringe inkl. bilag_0.pdf
  623822/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  623250/18
 • Fra Langeland Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse, Bellevue 6 5900 Rudkøbing
  625415/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  623249/18
 • Kliniske rapporter 2017 - ved styregruppen for Dansk Kolorektalcancer Database (DCCG databasen)
  624275/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev.pdf
  627915/18
 • Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
  628332/18
 • Fra Niras: Datarapport m nyt analysebilag
  629874/18
 • Fra JEMA: Vedr. besigtigelse af lejemålet inden renovering
  629226/18
 • Fra Orbicon: Budgetter 2018/2019 Nørregade 90, Vejen
  629754/18
 • Fra Billund Kommune: Anvisning af jord
  629769/18
 • Fra Niras: Indberetning af analysedata mv
  629692/18
 • Fra Kolding Kommune, §19 Tilladelse, - Kongensgade 15, 6070 Christiansfeld
  630000/18
 • Fra DGE: Notat - miljøundersøgelse på Østergade 70, 5580 Nørre Åby
  629876/18
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Aftensang 7A, 6040 Egtved
  630487/18
 • Fra Niras, Teknisk Rapport, Aftensang 7A, 6040 Egtved
  630491/18
 • Fra Eurofins: Vedr. kromatogrammer
  629901/18
 • Fra Niras, Mail med endelige rapporter, Aftensang 7A, 6040 Egtved
  630481/18
 • Fra MOE: Jordmodtager, Drivvejen 1, Vorbasse
  629790/18
 • Fra CPMR: Vedr. kontingent
  632046/18
 • Fra IBC: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  632060/18
 • Fra DGE: Rapportudkast til kommentering, Dalekildevej 5, Randbøl
  639053/18
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 482-81179, Langeland Kommune, 18/527152 - 482-81179, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  637901/18
 • Fra DMR: Vandmestervej - Papirer fra grundejer - Billeder fra grundejer-
  653116/18
 • Fra rådgiver - Rapport fra den indledende undersøgelse på Industriparken 10, 7321 Gadbjerg - Teknisk rapport.pdf
  686852/18
 • Fra rådgiver - Rapport fra den indledende undersøgelse på Industriparken 10, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport.pdf
  686845/18
 • Bestyrelsesmøde
  660772/18
 • Tietgen vært for nyt Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervs uddannelserne
  663589/18
 • Fra Sani Nudge: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10764/19
 • Fra Sani Nudge: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10761/19
 • Fra Sani Nudge: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10273/19
 • tale, Silkeborg - Karsten Uno_tale til FVI-arrangement 30.10..docx
  697935/18
 • fra Rambøll, råstofkortlægning, Ribe, 2018-2019, sand grus og sten
  700092/18

Udgående

 • Til part, RÅSTOF, svar vedr. screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  627326/18
 • Til rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå
  672847/18
 • Til rådgiver, Råstof, § 52 dispensation Sdr Nærå.pdf
  672848/18
 • Til ansøger RÅSTOF Tilladelse Vaskeanlæg Koledhus nu endelig gældende
  645103/18
 • Til Rådgiver: Aftaler omkring dybe boringer
  625169/18
 • screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup.pdf
  627318/18
 • RÅSTOF, mail med screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  627316/18
 • screeningsskema matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup.pdf
  627319/18
 • Følgebrev - Screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup.pdf
  627317/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  627314/18
 • Referat 251018 - aftagerpanel- styergruppe beskrivende radiografer.pdf
  624441/18
 • SDU PACS fase og tidsplan 5 september.docx
  624443/18
 • Til ansøger RÅSTOF Kvittering for modtagelse af ansøgning
  623809/18
 • Til ansøger RÅSTOF Tilladelse endelig gældende
  628333/18
 • Til Niras - mail vedr. telefonsamtale med grundejer - Vesteregnsvej 1 5932 Humble
  623476/18
 • Til DMR: Kontrakter til underskrift
  623105/18
 • Til DMR: Kontrakter til underskrift
  623103/18
 • Til DMR: Kontrakter til underskrift
  623101/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10
  623104/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10
  623100/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10
  623102/18
 • Til Boligselskabet Danbo, Orientering om revurdering og kommende undersøgelse af Ridepladsen 3, Nordborg.pdf
  623762/18
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Møllevej 10, 6200 Aabenraa.
  623937/18
 • Til rådgiver: godkendelse af oplæg, Nystadvej 15, Bylderup-Bov
  623766/18
 • Til DSI, V1-afgørelse med bilag, Kirkevej 6-22, 6200 Aabenraa.
  623892/18
 • Til Nordenbrogaard ApS, V1-kortbilag, høring, Hedevejen 13 A-B, 5932 Humble.pdf
  624142/18
 • til Billund kommune :svar vedr Afklaring af evt. indsats på V1-kortlagt ejendom - journal nr 551-57001
  625039/18
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Ribe Landevej 391, 7100 Vejle
  623625/18
 • Til Borger - SV: SV: Bemærkninger til 17/19912 Nybøl landevej 7A Broager
  625114/18
 • Til Nordenbrogaard ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hedevejen 13 A-B, 5932 Humble.pdf
  624139/18
 • Til Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr. seneste statusrapport, Brovej 90, Broager
  625382/18
 • Til Nordenbrogaard ApS, V1-høring, Hedevejen 13 A-B, 5932 Humble.pdf
  624141/18
 • til Borger Bilag - Skitse_forslag_til_boringer.pdf
  625280/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hedevejen 5, 5932 Humble.pdf
  625170/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  625214/18
 • Til praksis i Vejen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  623508/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Humblevej 20, 5932 Humble.pdf
  625248/18
 • Til borger - V1-høring - Augløkkevej 6 5900 Rudkøbing.pdf
  625009/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kildemosevej 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  625288/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hennetvedvej 58, 5900 Rudkøbing.pdf
  625230/18
 • Til borger - KortBilag Bogensevej 103, 5471 Søndersø.pdf
  623875/18
 • Til JEMA: Vedr. evt. besigtigelse inden renovering
  624684/18
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. en del af Ammoniakhavnen på Nyhavevej 21 og 75, 7000 Fredericia - V1- og V2-kortlægning
  624764/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse
  623141/18
 • Karriere i Syddanmark I og II
  623948/18
 • til Borger Orientering om supplerende undersøgelse ved Nyvej 10, 5492 Vissenbjerg
  625254/18
 • til Assens Kommune og Assens Forsyning Orientering om supplerende undersøgelse ved Nyvej 6, 5492 Vissenbjerg
  625250/18
 • Til Home: Kontrakt til underskrift
  623583/18
 • Til borger: V1- og V2-afgørelse, en del af Nyhavevej 21 og Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  624675/18
 • Til Fredericia kommune kommetarer til Oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  623813/18
 • til Borger Orientering om supplerende undersøgelse ved Parkvej1-3, 5492 Vissenbjerg
  625262/18
 • Til SMR: Spm vedr ansøgning om jordtilførsel, Dyregårdsvej 19, Gelsted
  625383/18
 • til Borger Orientering om supplerende undersøgelse ved Vestergade 11, 5492 Vissenbjerg
  625273/18
 • Til Bygningsstyrelsen: Opsigelse af lejemål
  624613/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Houvej 67B, 5953 Tranekær.pdf
  625238/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  625338/18
 • Til MP 2009 ApS: Orientering om supplerende undersøgelse, Løngang 37, 6400 Sønderborg
  624433/18
 • Til borger - KortBilag med udgået areal Pilekrogen 22, 5600 Faaborg.pdf
  624469/18
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Pilekrogen 22, 5600 Faaborg.pdf
  624454/18
 • Til Tønder Kommune - SV: Høring om forurening - Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk
  623877/18
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg (Buehal, bygning 2), Sverigesgade 13, Svendborg
  625375/18
 • Til Langeland Kommune: svar på henv. vedr. kortbilag § 8 tilladelse Bellevue 6 5900 Rudkøbing
  625413/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Illebøllevej 18, 5900 Rudkøbing.pdf
  625263/18
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om kommende supplerende undersøgelser af tidligere undersøgte renseri-lokaliteter
  624868/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev
  627920/18
 • Til omboende, følgebrev 2 til screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup.pdf
  629136/18
 • Følgebrev 3 til screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  629140/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. oprensning og dokumentation på Langelandsvej med henblik på at undgå kortlægning af ejendommen
  627641/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. oprensning og dokumentation på Langelandsvej med henblik på at undgå kortlægning af ejendommen
  627637/18
 • Følgebrev 3 til screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  629143/18
 • Fra borger - mail vedr. oliespild, Anemonevej 10, 6600 Vejen
  627791/18
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Augløkkevej 6 5900 Rudkøbing.pdf
  625008/18
 • Til Orbicon, SV: Info om kortlagte ejendomme - lok. nr. 580-81303
  624777/18
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Augløkkevej 6 5900 Rudkøbing.pdf
  625010/18
 • Til Ejendomsmægler, Svar på henvendelse, Vestergade 2, 6230 Rødding
  625058/18
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel
  623527/18
 • Til borger2, V0-Orienteringsbrev_Helsnedvej 13, 5932 Humble_1.pdf
  625209/18
 • Til borger: Ejendommen kortlægges ikke, Kokhavevej 2, Rødding
  625396/18
 • Orientering om supplerende undersøgelse ved Nyvej 9, 5492 Vissenbjerg
  625257/18
 • Til Kolding Kommune ang. nedsivning af regnvand, Tøndervej 26, 6580 Vamdrup
  624945/18
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  623516/18
 • til Borger Bilag med - Skitse_placering_brønde.pdf
  625284/18
 • Til borger: Kortrids med V1 og V2 for lok. 607-00595
  624693/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Hesselagergårdsvej 2, 5874 Hesselager
  624822/18
 • mail med screeningsafgørelse til myndigheder mv. matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  627323/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nordstrandsvej 14C, 5953 Tranekær
  623695/18
 • Til Rådgiver, Miljø og Råstoffer, bekræftet modtagelse
  625637/18
 • Til Berlingske: Vedr. anmodning om aktindsigt
  628565/18
 • Til borger1, V0-Orienteringsbrev_Helsnedvej 13, 5932 Humble.pdf
  625193/18
 • til Billund kommune svar vedr. Afklaring af evt. indsats på V1-kortlagt ejendom - journal nr 551-57001
  648522/18
 • Til borger: Afslutning på værditabsundersøgelse Smedevænget 6a, Fredericia
  636973/18
 • Til ansøger: Ansøgningskema genforening 2020
  659802/18
 • Til ansøger - Vedr. projekt Civilingeniører til Trekantområdet
  623737/18
 • Til Sani Nudge: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10760/19
 • Til Sani Nudge: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10762/19
 • Til Sani Nudge: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10759/19

29. oktober 2018

Indgående

 • Fra rådgiver: Fwd: Pulje 10
  623098/18
 • Fra rådgiver: Fwd: Pulje 10
  623097/18
 • Fra Rådgiver: Fwd: Pulje 10
  623095/18
 • Tilbud-workshop-om-borgerinddragelse.pdf
  702470/18
 • Re: SV: Re: Workshop om borgerinddragelse
  702469/18
 • FRA KB SOFTWARE: Prioritering af backlog for milepæl 5
  639967/18
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret ansøgning
  623770/18
 • Fra Vejdirektoratet: Udvidelsen af Vestfyn motorvejen: V2 arealet ved Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  628709/18
 • Fra Vejdirektoratet: Bilag - 18-15573-1 Miljøtekniske undersøgelser af forlægningen af Luhøjvænget 5490747_1_0 - Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  628710/18
 • Fra Vejdirektoratet: Bilag - 4046, 181245-181248-18 26-10-2018 08.21.41-403 V 1 - Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  628711/18
 • Fra Vejdirektoratet: Bilag - Klassifikation Vandret (26-10-2018 08.21.47)V 1 - Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  628712/18
 • Underskrevet REM-tilsagn og anmodning om udbetaling af forskud fra "Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i - Design to Innovate"
  622640/18
 • FRA SWECO: Bilag 3
  642748/18
 • Fra ansøger, Råstof, VS: vedr. graveplan, Sdr. Omme Handels- og Transportselskab
  672732/18
 • Fra ansøger, Råstof, VS: vedr. graveplan .msg
  672734/18
 • Fra Odense Kommune, Vedr. konstateret olieforurening på Londongade 1, 5000 Odense C
  653741/18
 • Fra DMR, Mail vedr. vedr. konstateret olieforurening på Londongade 1, 5000 Odense
  653712/18
 • Høringssvar_klimabehandling_RSyd_Okt2018.pdf
  664873/18
 • DLQI-Danish.pdf
  664870/18
 • Vejl kriterier for klimabehandling_Klimabehandlingsudvalget under DDS.pdf
  664882/18
 • Fra Varde Kommune: Ansøgning om JFL §8 - Dejrupvej 18
  636930/18
 • Fra Assens Kommune: Analyseresultater samt yderligere snittegninger over undersøgelsesrunde 1 og 2 ved/omkring Bredgade 29/31 i Aarup
  635491/18
 • Fra Niras: Supplerende arkivmateriale, Taulov Kirkevej 34, 7000 Fredericia
  634840/18
 • Fra Assens Kommune: Kopi af orienterende undersøgelse, Bredgade 29 og 31, Aarup
  635487/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Matrikulær sag til høring - Arealoverførsel Teglværksgade 25, Esbjerg
  640161/18
 • Fra DMR, Notat vedr. frivillig oprensning ved nedgravet olietank, Londongade 1, 5000 Odense C.pdf
  653713/18
 • Far DMR, Udført sløjfning af olietank_Londongade 1, 5000 Odense C
  653717/18
 • Fra Vejen KOmmune: kopi af §19 Tilladelse
  644055/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  622775/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for regionens svar ang. §8 til bygge- og anlægsarbejde på Havnegade 4a, 5500 Middelfart - med tilføjelse
  621891/18
 • Dagsorden med bilag til COTER den 24.-25. oktober 2018.pdf
  622195/18
 • Fra rådgiver - Rapporter for indledende undersøgelse på Pilekrogen 22 og 24, 5600 Faaborg - Teknisk rapport.pdf
  622567/18
 • Evalueringsoplæg
  622403/18
 • Evalueringsoplæg
  622394/18
 • Sv: Møde med investor om mulighederne for nyt sundhedshus/lægehus i Billund
  622251/18
 • Fra Erhvervspark Vandel: Forespørgsel vedrørende vores råstofudvinding på Vandel
  628996/18
 • SV: Retningslinjer for visitation til klimaterapi for psoriasispatienter - indhentnings af bemærkninger
  627753/18
 • Fra borger - spørgsmål vedr. Himmark Strand
  627460/18
 • Brev fra CPR
  629851/18
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til opførsel af uopvarmet lagerhal, Grønlandsvej 102y, 7100 Vejle
  623231/18
 • Fra Fredericia kommune: Oplæg til undersøgelse, Købmagergade 21, Fredericia
  623144/18
 • RE: Evalueringsoplæg - Digital Sprint
  624172/18
 • fra Region Sjælland_ Dagsorden med bilag til Regionsudvalgets COTER-møde den 24.-25. oktober 2018
  622194/18
 • Fra rådgiver - Rapporter for indledende undersøgelse på Pilekrogen 22 og 24, 5600 Faaborg - Grundejerrapport.pdf
  622560/18
 • Fra Rambøll: Pumpe udskiftet
  622320/18
 • Fra Orbicon, SV: Info om kortlagte ejendomme, 580-81303
  624771/18
 • Fra Langeland Kommune: vedr. Kortbilag i § 8 tilladelse Bellevue 6 5900 Rudkøbing
  625412/18
 • DLCR: Offentliggørelse af Årsrapport 2017 for Dansk Lungecancer Register
  623083/18
 • fra borger : Telefonhenvendelse: Søndermarken 8, 6670 Holsted
  624605/18
 • Flere spørgsmål vedr. forhold i nuværende praksis
  624130/18
 • Fra ejendomsmægler: henvendelse
  625206/18
 • FRa Sønderborg Kommune. § 8 tilladelse til sdr. landevej 225 i Høruphav
  623320/18
 • Fra Niras: Bilag - §8vilkår_fordeling.pdf
  624718/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "vedr. oplæg" - undersøgelsesoplæg
  625417/18
 • Fra MST: Kvittering for modtagelse af udtalelse, HArtmannsvej 2, Tønder
  623604/18
 • Fra MOE: Vedr. transport af jord
  629761/18
 • Fra Faaborg Kommune - spørgsmål vedr. indkøb af drone
  630690/18
 • Fra DGE, Resultater, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  633132/18
 • Fra MST: PÅBUD- Høring af endeligt påbud om oprensning af jordforurening ved pumpepit 4028 - VS Høring af endeligt påbud om oprensning af jordforurening ved pumpepit 4028.msg
  633419/18

Udgående

 • Til DMR: SV: Pulje 10: Nyt tilrettet oplæg på Dageløkkevej 8 til godkendelse
  622318/18
 • Bemærkninger til historiske oplysninger på Enghavevej 1a, Varde
  622036/18
 • Til hotline: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  622029/18
 • Til Niras: VS: Tovegade - revideret oplæg og økonomi
  621901/18
 • Til Skat og kommunen - Kopi af brev vedr. justering af kortlægning efter Jordforureningsloven
  637504/18
 • Eftersender Supplerende vilkår for klynger til "Innovationsnetværket Danish Healthtech – Syddansk Indsats”
  621543/18
 • 573-78004 Enghavevej 1a grundrap_udkast.pdf
  621454/18
 • Bemærkninger til historik Enghavevej 1a
  621453/18
 • Til ansøger RÅSTOF Kvittering og anmodning om yderligere oplysninger
  623752/18
 • Til Skat og kommunen - Kopi af breve vedr. justering af kortlægning efter Jordforureningsloven
  637544/18
 • Eftersender "Supplerende vilkår for klynger" til "Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i - Design to Innovate"
  621544/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Langøvej 2, 5932 Humble.
  622920/18
 • Til praksis i Vejle: aftale om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  622396/18
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 kortlægning - kortbilag
  621204/18
 • SVAR henvendelse_ 900-B446 Knorborg Vestervej 6, 6630 Rødding
  621239/18
 • Til RealMæglerne, vedr. Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  622632/18
 • Til KFI Erhvervsdrivende Fond, Orientering om kommende undersøgelse af Perlegade 48, Sønderborg.pdf
  622642/18
 • Til Skat og Middelfart kommune: V1 afgørelse
  621789/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev_Fogedgade 2, 5935 Bagenkop.pdf
  621927/18
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på pumpeudskiftning
  622326/18
 • Til EDC, vedr. Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  622630/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Botofte Strandvej 6, 5953 Tranekær.pdf
  621904/18
 • Til Borger: Orienteringsbrev om suppl. undersøgelse, Alsgade 71, 6400 Sønderborg
  621942/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa.pdf
  621919/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Bøsørevej 64 (tidl. Bøsørevej 68), 5874 Hesselager.pdf
  621273/18
 • Til Aabenraa Kommune - Orientering om kommende supplerende undersøgelser af tidligere undersøgte renseri-lokaliteter
  622710/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  621787/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev, Klavsebøllevej 9, 5953 Tranekær
  622883/18
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Bogensevej 103, 5471 Søndersø.pdf
  623862/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nordstrandsvej 20, 5953 Tranekær
  623586/18
 • Fra Niras: Svar vedr. status § 8 tilladelse efter JFL til etablering af byggeri på Møllevej 12, Askov
  624712/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nordstrandsvej 16, 5953 Tranekær
  623618/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nordstrandsvej 18A-B, 5953 Tranekær.
  623566/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nordstrandsvej 9, 5953 Tranekær
  623514/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nordstrandsvej 7C, 5953 Tranekær.
  623555/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_ Smedegade 15 A, 5953 Tranekær_6.pdf
  623687/18
 • ENDELIG screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  629146/18
 • Til Eurofins: Vedr. Olieprøve
  629887/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Mariendalsvej 47, 5610 Assens.pdf
  621205/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  622502/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  622497/18
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn ESbjerg, Høring om V2-kortlægning af Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  622880/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  621317/18
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt "Business Training, social inklusion af udsatte flygtninge" - SFD-16-0027
  622440/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  622376/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Engvejen 6, 5874 Hesselager_ejer1.pdf
  621258/18
 • Til Nybolig: Yderligere dokumenter på sagen - Korsgade 7, Svendborg
  622189/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing_1.pdf
  621318/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kørvelvej 7, 5500 Middelfart.pdf
  621200/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fiskergade 4, 5874 Hesselager.pdf
  621244/18
 • Godkendelse af korrektion af output- og effektmål
  621753/18
 • Til Nybolig: Svar på forespørgsel - Thurøvænget 6, 7000 Fredericia
  622592/18
 • Til Realmægleren Kolding, dokumenter vedr. Vadhusevej 4, Vamdrup
  622330/18
 • Til PA Kierulff A/S, V0-Orienteringsbrev_Almindingen 7, 5953 Tranekær.pdf
  621632/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Engvejen 6, 5874 Hesselager_ejer2.pdf
  621259/18
 • Til Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS, V1-afgørelse, Terkelsbøl Bygade 59, 6360 Tinglev
  621296/18
 • Til Rådgiver - SV: Referat fra opstartsmødet for pulje 23 og 24.
  622761/18
 • Til Virksomhed - V2 kortlægning - revurdering overfladevand.pdf
  621201/18
 • Til Borger - V2 kortlægning - revurdering overfladevand
  621516/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Landevejen 7, 5932 Humble.
  622884/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  621237/18
 • Til Aabenraa Kommune, Spørgsmål til pesticid spild på Varnæsvej, 6200 Aabenraa
  621460/18
 • Til L. Hansen Ejendomme ApS, Orientering om kommende undersøgelse af Perlegade 54, Sønderborg.pdf
  622654/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Lønkildevej 2, 5900 Rudkøbing.
  622945/18
 • Til Nybolig, vedr. Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  622624/18
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for ejendommen Grønlandsvej 102y, 7100 Vejle, matr. nr. 117d Søndermarken, Vejle Jorder, lok. nr. 630-81169
  621730/18
 • Til Borger: Varsel boringer matrikel 17f
  622067/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Lismosevej 27, 5953 Tranekær.
  622939/18
 • Ansøgning om korrektion af output- og effektmål
  621688/18
 • Til Tønder Kommune, Varsling af kortlægning af matr. nr. 7000i Tønder som forurenet
  622046/18
 • Til Rambøll: Vedr. nye boringer og varsel
  622073/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  621301/18
 • Til Borger - Bilag til V2 kortlægning - Kortbilag
  621521/18
 • Til rådgiver: Tilbud, Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  622538/18
 • Til Rådgiver: Kopi af materiale
  622689/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  621793/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, V0-Orienteringsbrev_Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  621288/18
 • til Odense Kommune - Bemærkninger til mulig indsats, Rugårdsvej 644, Blommenslyst, evt. udvikling til boliger
  622819/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa.pdf
  621917/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Langegade 53, 5900 Rudkøbing.
  622890/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing_2.pdf
  621319/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Frellesvigvej 10, 5953 Tranekær.pdf
  621962/18
 • Til borger : Varsling om supplerende undersøgelser på Storegade 17A, Varde
  622012/18

28. oktober 2018

Indgående

 • Fra Borger, Bemærkning til høring på Markhaven 19
  628845/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra HCD SV-udvalgsmøde d. 4. oktober
  644784/18
 • Klagen
  649489/18

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af notat vedr. risikovurdering af Åsumvejens Losseplads i forhold til lossepladsgas.
  621120/18
 • Til borger - Fremsendelse af varselsbrev til afdøde grundejers søn - Varsel om forureningsundersøgelse på Åsumvej 707, 5240 Odense NØ
  621138/18
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. udbud
  658085/18
 • Til kommunen - kopi af pumpetest, ønsker kommunen at bevare de berørte boringer?
  621118/18
 • Til rådgiver - notat godkendt - ønsker pris på sløjfning.
  621117/18

26. oktober 2018

Indgående

 • Boringer.pdf
  623748/18
 • Ansøgning.pdf
  623747/18
 • Kort 1_4000.pdf
  623749/18
 • Fra rådgiver - tilbud fra Tonny Madsen A/S
  621160/18
 • Fra rådgiver - tilbud fra Alf Jensen
  621159/18
 • Fra rådgiver - Tilbud fra Frisesdahl
  621158/18
 • Fra rådgiver - oversigt over tilbud fra entreprenører
  621157/18
 • Fra rådgiver - Rapporter for indledende undersøgelse på Bogensevej 103, 5471 Søndersø - Teknisk rapport.pdf
  622460/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  625240/18
 • Fra Borger - Re: SV: Bemærkninger til 17/19912 Nybøl landevej 7A Broager
  625097/18
 • Fra Niras: Underskrevet kontrakt
  629696/18
 • Fra Orbicon: Foreløbige resultater Nørregade 90, Vejen
  629741/18
 • Fra Niras: Datarapport udkast
  629864/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. NSC Strategy task force
  630564/18
 • Fra Billund Kommune, Forespørgsel ang. §8-tilladelse, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  636445/18
 • Fra Cowi: vedr. KompetenceVækst
  633203/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om luning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  621988/18
 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel til ejendommen Turupvej 63, 5610 Assens
  620951/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser Bogensevej 103, 5471 Søndersø - Grundejerrapport.pdf
  622456/18
 • DTS årsrapport til høring
  621522/18
 • BILAG fra Assens Kommune - Situationsplan - 16.07.2018.pdf
  619848/18
 • BILAG fra Assens Kommune - Anmeldelse.pdf
  619847/18
 • Fra Varde kommune: Renseri Enghavevej 1, Varde
  620967/18
 • Fra Justitsministeriet: Høring over betænkning nr. 1571/2018 om undersøgelseskommissioner - j. nr. 2017-750-0035
  620884/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Østergade 35, 5471 Søndersø.pdf
  620510/18
 • Fra Sønderborg Kommune. OK stationen ved Sdr. Landevej 225
  620974/18
 • Fra NCC:: Ansøgning om ny råstoftilladelse til Seest Grusgrav, Kolding Kommune
  620708/18
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til opførsel af salthal på Grøndahlsvej 96/102
  620508/18
 • Fra MST: Rykker for svar vedr forurening, Hartmannsvej 2, Tønder
  620723/18
 • Fra ansøger: bilag til ansøgning
  620725/18
 • Fra Middelfart Kommune: Indplacering af område for byggeri på Havnegade 4a, 5500 Middelfart
  620731/18
 • BILAG fra Assens Kommune - Moselundvej 1.docx
  619850/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål om §8 til bygge- og anlægsarbejde på Havnegade 4a, 5500 Middelfart
  620679/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedrørende påbudsmulighed
  621051/18
 • DANSK APOPLEKSIREGISTER: Kommenteret årsrapport 2017
  620284/18
 • Fra NCC: Ansøgning om ny råstoftilladelse til Seest Grusgrav, Kolding Kommune -
  620719/18
 • fra Landbogruppen - henvendelse - Knorborg Vestervej 6, 6630 Rødding
  620844/18
 • fra Assens Kommune - Godkendelse af slaggeanmeldelse på matr. nr. 17 a, Ørsted By, Ørsted, Beliggende Moselundvej 1, 5620 Glamsbjerg
  619846/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Svar: Vedr. forespørgsel om oplysning på matr. nr. 1a Skovsbo Hgd., Rynkeby
  620245/18
 • fra borger accept af mødetidspunkt : Baungårdsvej 1 C, forurening
  620403/18
 • Fra Middelfart Kommune: Luftfoto 2018 over Havnegade 4a, 5500 Middelfart
  620752/18
 • BILAG fra Assens Kommune - Odense, Batch 010517.pdf
  619849/18
 • Fra Skarø is ang. projekt
  620251/18
 • mail fra Niras A/S vedlagt dokumentation for sløjfning
  620411/18
 • Fra Miljø og Fødevareministeriet, Miljø og Råstoffer, bidrag retssikkerhedsredegørelse
  645725/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering vedr planer om omlægning af ledninger, Gasværksgade 30, Esbjerg
  641627/18
 • Fra projekt EUD merkantil går digitalt - revideret forandringsteori
  656820/18
 • Fra Orbicon: korrespondance vedr. afhentning/levering af ATD-rør hos laboratoriet
  676189/18

Udgående

 • REM-tilsagn vedr. "Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i - Design to Innovate"
  621085/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, ang. understøttende materiale til ansøgning matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  627269/18
 • REM-tilsagn vedr. Innovationsnetværket RoboCluster
  621084/18
 • Orienteringsbrev vedr. Medstrøm
  620984/18
 • Orienteringsbrev vedr. Triple Helix OPI
  620975/18
 • Orienteringsbrev vedr. Business Training - Social Inklusion af udsatte flygtninge
  620958/18
 • Orienteringsbrev vedr. Digitalisering i Faget
  620939/18
 • Orienteringsbrev vedr. tillægsbevilling til Smart Energy til markedet
  620937/18
 • Til Danfoss med kopi til kommunen - Orintering om aktindsigt i Himmark Strand fra JV
  627459/18
 • til fredericia kommune svar vedr §8 til: Ansøgning om etablering af drivhus på Slotsstien 6A, 7000 Fredericia - lokalitetsnummer 6076-00716
  624877/18
 • Til Sani Nudge: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  634603/18
 • Til Berlingske: Vedr. anmodning om aktindsigt
  628593/18
 • Til Assens Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-undersøgelsesnotat, OM-afslutningsrapport og OM-afslutningsbrev påejendommen Turupvej 63, 5610 Assens
  621017/18
 • Til Naturstyrelsen, Kortbilag, Slivsø 7, 6100 Haderslev.pdf
  621019/18
 • Til borger: Varsling om undersøgelse Pederstræde 5 og Viadukten 6a, Bramming - Varsel om undersøgelse Pederstræde 5 og Viadukten 6a nov dec 2018.pdf
  621056/18
 • Til PLO og Levernadører - vedr. praksishandel i Ribe
  620582/18
 • Til Sønderborg KOmmune. SV: OK Søndre Landevej 225, Høruphav
  620965/18
 • til Varde kommune svar : §8-høring Kvievej 11, Ansager
  621007/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Østergade 4, 5953 Tranekær.pdf
  619837/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Vognsbjergvej 7, 5935 Bagenkop.pdf
  619819/18
 • Til borger: V2-høring, udgave 2, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  621016/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Vestervænget 10C, 5953 Tranekær.pdf
  619798/18
 • Til vagtchefen vedr. praksishandel i Ribe
  620485/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens svar ang. §8 til bygge- og anlægsarbejde på Havnegade 4a, 5500 Middelfart
  620783/18
 • Til borger: Bilag, V2-kortlægning udkast 2, m. bilag, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  621020/18
 • REM-tilsagn vedr. "Innovationsnetværket Danish Healthtech – Syddansk Indsats”
  621027/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev, Vormark Bygade 46, 5874 Hesselager
  619989/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Østergade 15, 5953 Tranekær.pdf
  619834/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev, Revsørevej 52, 5874 Hesselager
  619844/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Ribe
  620590/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  620395/18
 • til DGE - SVAR henvendelse - sagsmateriale, loknr. 559-32008
  620720/18
 • Til: Esbjerg Kommune: svar på korrespondance vedr. påbudsmulighed mv
  621052/18
 • Til Sønderborg Kommune. Høringssvar. UDKAST til § 8 tilladelsen til Sdr landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals.
  620976/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev, Revsørevej 62, 5874 Hesselager
  619718/18
 • Til AAB: Varsling af undersøgelse, Skolegade 5, Vejle - Børnehuset Bullerbo - Varsling af undersøgelse 2018.pdf
  621058/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  619811/18
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. forespørgsel om oplysning på matr. nr. 1a Skovsbo Hgd., Rynkeby
  619965/18
 • Anerkendelse af beregningsmetode for udbetalnig
  621043/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev, Revsørevej 4, 5874 Hesselager
  619808/18
 • Til Assens Kommune: Vedr. forespørgsel til ejendommen Turupvej 63, 5610 Assens
  620233/18
 • Til Fredericia kommune: Skærbæk Havnegade - overfladevandsrisiko
  620838/18
 • Til Sweco: Pederstræde, Bramming - 7. moniteringsrunde nov/dec 2018
  621054/18
 • Til Sweco: Monitering af indeklima Skolegade 5, Vejle - Bullerbo
  621057/18
 • BILAG til DGE - e-arkivmateriale Søndergade 56, Brørup.PDF
  620721/18
 • Til Niras og Vejen Kommune: Spørgsmål til status på § 8 tilladelse efter JFL til etablering af byggeri på Møllevej 12, Askov
  620452/18
 • Til Borger: Svar vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  620197/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Østergade 35, 5471 Søndersø
  620513/18
 • Til COWI: Vedr. 2019 budget
  620608/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  619888/18
 • Til Justitsministeriet: Svar vedr høring over betænkning nr. 1571/2018 om undersøgelseskommissioner
  620900/18
 • Til Borger - SV: Bemærkninger til 17/19912 Nybøl landevej 7A Broager
  620504/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  619806/18
 • Til Naturstyrelsen, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Slivsø 7, 6100 Haderslev.pdf
  621018/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens svar ang. §8 til bygge- og anlægsarbejde på Havnegade 4a, 5500 Middelfart - med tilføjelse
  620794/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Vestervænget 10B, 5953 Tranekær.pdf
  619796/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev, Svinget 37, 5874 Hesselager
  619943/18
 • Til Billund Kommune: Forespørsel om sup kort
  621059/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Vestervænget 10A, 5953 Tranekær.pdf
  619794/18
 • Til Varde kommune: resultater fra undersøgelse renseri Enghavevej 1, Varde
  620970/18
 • Til Vejle Kommune: Bemærkninger til gasundersøgelser
  620929/18
 • Til Kolding Kommune svar ang. konstateret olie, Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  619549/18
 • Til borger: Afslutning på værditabsundersøgelse Smedevænget 6a, Fredericia
  636969/18
 • Til praksis i Varde: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  645492/18
 • Til Orbicon: Vandanalyse fra palletank
  676185/18

25. oktober 2018

Indgående

 • Fra DMR: Møde - dagsorden - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  629025/18
 • Fra JV - Spørgsmål til antal forureninger i RSD
  627457/18
 • Replik - Klage.pdf
  618975/18
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2018-okt-25
  618372/18
 • Fra COWI: Orientering om sporgas, Kobberbæksvej
  691572/18
 • Fra Rambøll til Region Syddanmark: TOPSOIL stoftransportmodel - vest for Odense
  700546/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård Plantage - Referat, koordinerende sikkerhedsmøde 2018-10-24
  700542/18
 • Fra PLo - Meddelelse vedr. læge der ophører i Esbjerg
  4053/19
 • Fra Danren: Vedr. kontraktforhold og opsigelse og flytning til nyt lejemål
  618360/18
 • Fra Niras, ang. kort over tankområde, Nygade 25, Gørding
  618945/18
 • fra Orbicon SV: Nyvej 6, Vissenbjerg
  619103/18
 • Psykiatriens ønsker til aktivitetsafregnede områder i 2019
  618307/18
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende oplysninger vedr. Sønder Voldgade 7, Fredericia - §8 pligt i forbindelse med forlængelse af eksisterende anvendelse
  618465/18
 • Fra Praksis til klinik for Fysioterapi Esbjerg vedr. afmelding af ydernummer.
  619004/18
 • Fra advokat, Miljø og Råstoffer, der går lidt længere tid end de 3 uger
  618643/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  619321/18
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik. SV: forureningsundersøgelse el.vej 2, Kolding
  618785/18
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast til § 8 tilladelse til ny lagerplads på Danish Crown slagteri i Blans, Langbro 7A, 6400
  618780/18
 • Fra Danren: Vedr. kontrolbesøg
  618127/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  619151/18
 • Udkast til § 8 tilladelse til ny lagerplads på Danish Crown slagteri i Blans, Langbro 7A, 6400 - Udkast_§8_Danish Crown_Lagerplads.pdf
  618781/18
 • OUH's ønsker til aktivitetsafregnede områder i 2019
  618280/18
 • Fra JV - Anmodning om aktindsigt i korrespondance mellem regionen og Danfoss
  618987/18
 • SHS' s ønsker til aktivitetsafregnede områder i 2019
  618286/18
 • Bemærkninger - SAMLET - til regionssundhedsdirektørmødet 26.10.18.do
  619133/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 3: Kærvangen 11, Middelfart - Undersøgelse olietank Kærvangen 11, 5500 Middelfart, Skrillinge
  619717/18
 • Til Borger: Supplerende spørgsmål - Nørregade 5, 6800 Varde
  620194/18
 • fra Realkredit Danmark Henvendelse lokalitets nr. 503-50083
  618353/18
 • Fra DSB: "FORSP. Forespørgsel om oplysninger vedr. V1 på matrikel 90h, Middelfart Kommune"
  618929/18
 • SVS's ønsker til aktivitetsafregnede områder i 2019
  618290/18
 • Fra advokat, Miljø og Råstoffer, der går lidt længere tid end de 3 uger
  618641/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere
  618317/18
 • Høringssvar - OUH, datastøttecenter
  619458/18
 • Fra Borger: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  619507/18
 • Fra Sundhedsministeriet: Vedr. myndighedssamarbejde med Kina
  620287/18
 • Fra Kolding Kommune, tungere kulbrinter på Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  619538/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 2: Kærvangen 11, Middelfart - VS Dokument fra YIT Danmark AS Silkeborg
  619712/18
 • SLB's ønsker til aktivitetsfinansierede områder i 2019
  618295/18
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om historisk materiale, Haulundvej 162, Ribe. lokalitet 571-77012
  621849/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 4: Kærvangen 11, Middelfart - Afdokumentation efter oprensing af oliespild Kærvangen 11, Skrillinge, 5500 Middelfart.
  619722/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om oprensning af olieforurening på Kærvangen 11, 5500 Middelfart
  619703/18
 • Brev fra CPR
  620691/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 1: Kærvangen 11, Middelfart - UDKAST til_ Afgørelse om ikke-påbud i forbindelse med tidligere oliespild
  619709/18
 • Anmodning om bidrag - Folketingsspørgsmål vedr. forældres merudgifter ved operation af børn med komplekse medfødte hjertefejl - FRIST 8. november 2018.
  620271/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Sønder Bygade 21, 7100 Vejle.pdf
  619636/18
 • Fra Jyske Vestkysten - Anmodning om aktindsigt i korrespondance mellem Danfoss og regionen siden 2007
  627561/18
 • Fra Vejen Kommune: Tilsynsnotat fra oprensning af jordforurening, Kokhavevej 2, 6630 Rødding
  625391/18
 • Fra Kolding Kommune: dagsorden for mødet vedr. Gl Donsvej 4A, Kolding
  623520/18
 • Fra Tønder Kommune - SV: Høring om forurening - Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk
  623861/18
 • Fra Rådgiver - Referat fra opstartsmødet for pulje 23 og 24.
  622752/18
 • Fra Jyske Vestkysten - Anmodning om aktindsigt i korrespondance mellem Danfoss og regionen siden 2007
  627456/18
 • Fra Niras: Elteva boringsplaceringer
  629677/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, majløkke 1, 6430 Nordborg
  630550/18
 • FRa Billund Jommune: Spm. Vedr §8
  634313/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning.pdf
  635758/18
 • Fra Fredericia Kommune: §8-høring, Vestre Ringvej 4, 7000 Fredericia
  635754/18
 • [Sagsnr.:18/219] - Høring over udkast til bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere
  633597/18
 • Fra Miljø og Fødevareministeriet, Miljø og Råstoffer, bidrag retssikkerhedsredegørelse
  645732/18
 • Fra Miljø og Fødevareministeriet, Miljø og Råstoffer, bidrag retssikkerhedsredegørelse
  645730/18
 • Fra Miljø og Fødevareministeriet, Miljø og Råstoffer, bidrag retssikkerhedsredegørelse
  645734/18
 • Fra Miljø og Fødevareministeriet, Miljø og Råstoffer, bidrag retssikkerhedsredegørelse
  645727/18
 • VS: Breve fra Gigtforeningen vedrørende Gigthospitalet
  636338/18
 • Fra Orbicon: Underskrevet kontrakt
  676159/18
 • Fra Orbicon: Koorespondance vedr. levering af ATD-rør
  676168/18

Udgående

 • Til rådgiver: VS: Udbud vedr. tre afværgesager under værditabsordningen
  623347/18
 • Til JV - svar vedr antal forureninger i RSD
  627458/18
 • Til rådgiver: SV: Vedr. tilbud på 3 VTO'er i Sønderborg
  623346/18
 • Til Nyborg Kommune: Udtalelse vedr behov for lovliggørende § 8-tilladelse til affalds- og emballageskur, Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  618813/18
 • Til virksomhed - Varsel om forureningsundersøgelse
  697137/18
 • Til kommunen - Kopi af varsel om forureningsundersøgelse
  697136/18
 • Til rådgiver - ok til placering af punkter - plus kontaktoplysninger til nr. 707
  621137/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 13 - 2018
  617900/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 13 - 2018
  617901/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 13 - 2018
  617903/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 13 - 2018
  617902/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  619454/18
 • Til Undervisningsministeriet: Vedr. strategi for fremmedsprog
  618185/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  617935/18
 • Til DSB: Vedr. svar på forespørgsel om oplysninger på V1 på matr. nr. 90h Middelfart Markjorder
  619046/18
 • Til Niras: Svar vedr. Boulevarden 13, 7100 Vejle, matr. nr. 278l Engene, Vejle jorder
  618638/18
 • Til Borger: Orientering om suppl. undersøgelse, Perlegade 80, 6400 Sønderborg
  619207/18
 • Til Varde Kommune og borger: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  619471/18
 • Til PANBO HUSE, Kortbilag til V1-afgørelse, Gl. Kolding Landevej 60, Vejle.pdf
  618057/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på 2 nye kompagnoner i praksis
  619464/18
 • Til Borger-, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  617930/18
 • Til Danren: Vedr. rengøring i nyt lejemål
  618995/18
 • Til Borger, Kommune og Vandværk: Orientering om afslutning af undersøgelse samt fortsat moniering
  619045/18
 • Til Højen Brugs, Kortbilag til V1-afgørelse, Højen Kirkevej 1 Vejle .pdf
  617897/18
 • Til PANBO HUSE, V1-afgørelse, Gl. Koldingvej 60, 7100 Vejle.pdf
  618055/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  619460/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Fløjstrupvej 50, Vejle.pdf
  617993/18
 • Til Borger, Udgået inden kortlægnings brev, Vejlevej 306, 6000 Kolding.pdf
  619097/18
 • Til Vævergyden ApS: Orienteringsbrev vedr. suppl. undersøgelse, Storegade 50, 6430 Nordborg
  619190/18
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V1-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  619466/18
 • Til Borger-, V1-høring, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  617929/18
 • Til Højen Brugsforening, V1-afgørelse, Højen Kirkevej 1, 7100 Vejle.pdf
  617899/18
 • Til DMR ang. mindre olieforurening, Aabenraa Landevej 118, Haderslev
  617910/18
 • Til COWI: Status ønskes
  619025/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  618757/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. opførelse af bygning til erhverv på et areal omfattet Fredericia Kommunes påbud om oprensning af grundvand forurenet med kvælstof - Dan Gødning
  618395/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Fløjstrupvej 50, 7100 Vejle.pdf
  617997/18
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  619465/18
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  617934/18
 • til Orbicon : Nyvej 6, Vissenbjerg
  619229/18
 • til Realkredit Danmark svar på henvendelse : lokalitets nr. 503-50083
  618359/18
 • Til Borger, Udgået brev_Nytoft 1A, 6000 Kolding.pdf
  619040/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt Sønder Voldgade 7, Fredericia - §8 pligt i forbindelse med forlængelse af eksisterende anvendelse
  618474/18
 • Til Franck Miljø og Geoteknik. SV: forureningsundersøgelse el.vej 2, Kolding
  618787/18
 • Til Vejen Kommune: Rekvirering af notat fra DMR vedr. oprensning, Kokhavevej 2, 6630 Rødding
  618782/18
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. kvittering for Kerteminde Kommunes materiale på adressen Rynkebyvej 245, Rynkeby
  619483/18
 • Til Cowi: Vedr. analyser for triazoler
  618134/18
 • Til Sønderborg Bolig og Erhvervsudlejning: Orientering om suppl. undersøgelse, Store Rådhusgade 21, 6400 Sønderborg
  619264/18
 • Til KM Ejendomme: V1-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  619463/18
 • Til Borger, V1-høring, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  618752/18
 • Til Borger, V1-høring, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  617931/18
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  618759/18
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar, Tekstilgangen 3-13 og 2-28, 5000 Odense
  618275/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for materiale og ikke-påbudsafgørelse på sag fra Kærvangen 11, 5500 Middelfart
  619730/18
 • Til Borger: Supplerende svar vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  619420/18
 • Til Frank Geoteknik: Godkendelse af supplerende prøvetagning, Vingårdsvej 15, Faaborg, ophævelse af kortlægning
  619038/18
 • Til borger - Orienteringsbrev, kommende forureningsundersøgelse - Vestergade 9, Aabenraa.pdf
  622634/18
 • Til borger - Orienteringsbrev, kommende forureningsundersøgelse - Vestergade 15, 15A, Aabenraa.pdf
  622645/18
 • Til borger - Orienteringsbrev, kommende forureningsundersøgelse - Nørreport 15, Aabenraa.pdf
  622496/18
 • Til Esbjerg Kommune: historisk materiale, Haulundvej 162, Ribe
  621852/18
 • Til St. Rådhusgade 2 I/S, Orientering om kommende undersøgelse af Store Rådhusgade 2, Sønderborg.pdf
  622525/18
 • Til boligselskab - Orienteringsbrev, kommende forureningsundersøgelse - Søndergade 12 og 14, Aabenraa.pdf
  622612/18
 • Til borger - Orienteringsbrev, kommende forureningsundersøgelse - Nørreport 17a, 17b, Aabenraa.pdf
  622542/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sønder Bygade 21, 7100 Vejle
  619641/18
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Myndighedssamarbejde med Kina
  620280/18
 • Til Thomsens Auto A/S, Orientering om kommende undersøgelse af Perlegade 17, Sønderborg.pdf
  622615/18
 • Til Sønderborg Andelsboligforening, Orientering om kommende undersøgelse af Ringgade 190, Sønderborg.pdf
  622558/18
 • Til Orbicon: Igangsætning af supplerende poreluftprøver
  676182/18

24. oktober 2018

Indgående

 • Fra lægerne Laurids Skausgade
  617871/18
 • Fra rådgiver - sp. til placering af punkter indenfor
  621136/18
 • Fra rådgiver - underskrevet kontrakt
  621156/18
 • Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa .pdf
  626788/18
 • FRA SWECO:Databehandleraftale
  617628/18
 • Busnet 2020 høring.pdf
  617201/18
 • Fra rådgiver: Ekstra prøver til analyse for kulbrinter
  617544/18
 • Fra MOE: Bjerrebyvej 73A, Tåsinge, 5700 Svendborg - 1 års gennemgang
  616554/18
 • Fra entreprenør - svar vedr. græsplæne - gartner skal kigge på det
  616459/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - Priser fra entreprenører
  617357/18
 • Fra Niras, Teknisk Rapport, Lindebo 1. 6040 Egtved
  616190/18
 • BILAG fra DMR - 2016-1108 2017-10-31 Dokumentationsrapport inkl. bilag.pdf
  616513/18
 • Fra Ringe Fysioterapi vedr. tilknytning af cvr.nr.
  617155/18
 • SV: Høring: Oplæg til Regionale Datastøttecentre - frist 24. oktober 2018
  616264/18
 • Fra DMR, modtaget Rapport, teknisk del vedr.Trævænget 9, Vissenbjerg.pdf
  616552/18
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. Nørregade 5, Varde
  617224/18
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ændring af pensionsordning-
  617278/18
 • Tids- og procesplan, revideret den 24. oktober 2018.docx
  617635/18
 • Overfladevand, Bearbejdet Screening, 480-81160, 24-10-2018
  616845/18
 • VS: Høring: Oplæg til Regionale Datastøttecentre - frist 24. oktober 2018
  616108/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del, 491-90006, Industrivej 6, Vissenbjerg.pdf
  617634/18
 • fra Vurderingsstyrelsen Henv. Jordforurening - lokalitet nr. 461-81493
  617618/18
 • Fra DMR, modtaget Rapportens grundejerdel, 491-90006, Industrivej 6, Vissenbjerg.pdf
  617632/18
 • VS: Høring: Oplæg til Regionale Datastøttecentre - frist 24. oktober 2018
  617220/18
 • Fra grundejer: Vedr. erstaning for afgrødetab
  617447/18
 • Fra Varde Kommune: Kræver en evt. nedrivning en § 8-tilladelse - Nørregade 5, 6800 Varde
  617233/18
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ændring af pensionsordning
  617286/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel, vedr. Trævænget 9, Vissenbjerg.pdf
  616521/18
 • Arkivmateriale fra WebLager: Nørregade 5, Varde (1975).pdf
  617250/18
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. Forureningsforespørgsel vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  617227/18
 • Fra Rådgiver: Børnehaven Andedammen - tegninger
  617353/18
 • Fra Fysiolife Kolding vedr. ændring af cvr.nummer.
  616347/18
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Lindebo 1, 6040 Egtved
  616191/18
 • fra DMR - Re_ Spørgsmål om status mht. jordforurening og §8-sag for Nyborgvej 69, Odense
  616512/18
 • Dialog vedr. ansøgning og samarbejde med DKNT
  622084/18
 • Forespørgsel fra Region Sjælland vedr. finansiering af Sundhedsprofilen 2021
  622435/18
 • Fra rådgiver - fremsendelse af kontrakt følgemail
  621155/18
 • Fra FES: Statusmøde jord/grundvandsforurening, Flyvestation Skrydstrup
  620692/18
 • Til Aarhus Universitet: Vedr. fremmedsprog
  620270/18
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav